FRA 2.0, en snabb första analys.

FRA 2.0 Promemorian hittar du här.

Redan i den sammanfattningen som inleder hittar jag intressanta skrivelser.
Jag fetstilar det som ser intressant ut.

I promemorian föreslås förstärkningar av den enskildes tillgång till effektiva rättsmedel. En enskild beträffande vilken det vid signalspaning använts sökbegrepp som är direkt hänförliga till honom eller henne ska underrättas om detta, såvida inte sekretess gäller för uppgiften.


Hur ska detta ske rent praktiskt?
Det innebär att de eftersöker uppgifter som kan skilja ut enskilda personer, men eftersom signalspaningen inte får ske mot en enskild person (ja, det är krångligt.) så ska denne personen underrättas, men inte om FRA väljer att sekretessbelägga det?


Vi fortsätter:

Vidare ska enskilda ha rätt att till kontrollmyndigheten anmäla om de anser sig ha varit föremål för otillåten signalspaning. Kontrollmyndigheten ska då ha skyldighet att utreda detta. Kontrollmyndigheten ges med anledning av denna uppgift en förstärkt rättslig funktion. Kontrollmyndighetens utökade uppgifter föranleder också förslag om ändring i sekretesslagen.

Kontrollmyndigheten är alltså inte samma som den tillståndsutverkande specialdomstolen, men de ska om jag förstått det rätt, ha en skyldighet att gå in och kontrollera om detta stämmer, om kontrollmyndigheten även får kontrollera (de av FRA) sekretessbelagda uppgifterna framgår inte, iaf inte av det jag läst än.Nu kommer vi in på själva lagförslaget som det ser ut efter omarbetningen.
Vi börjar med en dissekering av de 8 punkterna.


Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i syfte att kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,

2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genom-förandet av sådana insatser,

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gräns-överskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigs-materiel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,

6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,

7. främmande underrättelse-verksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets-och försvarspolitik1. Mycket bättre än originalets "Yttre Hot"

2. Jag är övertygad om att detta redan är reglerat på ett fullt tillfredsställande sätt, annars hade den svenska NIC (National Intelligence Cell) aldrig redan varit utposterad i Afghanistan.

3. Jag kopierar hela den punkten hit och fetstilar det intressanta.
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gräns-överskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,
Vad är väsentliga nationella intressen och vad, i dessa IPRED-tider räknas som grov gränsöverskridande brottslighet?

4. Detta är fortfarande på IAEA's bord och är redan idag reglerat i den befintliga lagen (såvitt jag vet, annars har det begåtts lagbrott sedan lång tid tillbaka, positivt lagstöd tror jag kan räknas in här, men någon som är bättre på juridik får rätta mig)

5. Infrastrukturer? Infrastruktur är inte bara väg och tågnät, till infrastrukturer räknas även den parlamentariska demokratin vi har här i Sverige, innebär det att FRA ska få signalspana mot personer och organisationer (gränsöverskridande förstås) som propagerar för likväl kommunism, annan diktatur samt annan sorts demokrati?

6. Här är jag lite kluven, jag har bestämt för mig att Svensk försvarsunderättelseverksamhet främst ska se till Sveriges säkerhet, nu står det internationell här.
Vad innebär det?
Är detta en anpassning till EU's framtida gemensamma försvarssamarbete?

7 + 8, inte mycket att orda om, dessa punkter måste finnas med i en lag om svensk försvarsverksamhet.


Jag fortsätter senare med det andra, måste bara läsa igenom det först.


pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0