FRA 2.0,analys av paragraf 2 och 3 + tidningarna börjar komma igång.

Tidigare postningar.

Här delar jag upp det i promemoria och min kommentar

Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att
1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag.

Här har vi ett av de största problemen med denna lagen, detta utesluter nämligen ingenting och jag kan inte se i lagtexten att det ens behöver ansökas om.

Uppdatering, Mark Klamberg poängterar att det i 4a§ hänvisas till 1§.
Jag kan dock inte låta bli att skilja på stycke ett och stycke tre i 1§ pga de retoriska skillnaderna, stycke tre som handlar om metodutveckling är skrivet på ett mycket mjukare vis, nästan nonchalant medan stycke 1 är uppspaltat och skrivet på ett väldigt hårt sätt.
Jag vet inte om det har någon direkt skillnad ur juridisk synvinkel, men än så länge är jag inte övertygad.


2 a §
Inhämtning får inte avse signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige. Om sådana signaler inte kan avskiljas redan vid inhämtningen, ska upptagningen eller uppteckningen förstöras så snart det står klart att sådana signaler har inhämtats.

Återigen så är det idag fysiskt omöjligt att skilja inrikes från utrikesgående trafik åt utan att på något vis processa datan och det är just vid processandet som integritetsintrånget sker.


3 §,
Inhämtning av signaler i tråd ska ske automatiserat. Sådan inhämtning får endast avse signaler som identifierats genom sökbegrepp. Även vid annan automatiserad inhämt-ning ska sökbegrepp användas för identifiering av signaler.
Sökbegreppen ska utformas och användas på ett sätt som är förenligt med respekten för den personliga integriteten. För sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person gäller därutöver att de får användas endast om det är av synnerlig vikt för verksamheten.


Hur ska man kunna inhämta den (genom sökbegrepp) identifierade datan utan att processa den?
Och här kommer det som ställer hela saken till sin spets "endast om det är av synnerlig vikt för verksamheten."
Detta utesluter ingenting, detta undantag kan användas närsomhelst, hursomhelst och utan tillståndsprövning (som jag uppfattat det)
Nu har media börjat skriva om det.
AB, Expr, DN, SvD.

Bloggsfären:
Mark Klamberg, Stenudd, Ett Otyg.Nu inväntar jag kommentarer och andra postningar, ifall jag har dragit för stora växlar på det jag skrivit hittills vill jag veta det innan jag fortsätter.


Jag får förtydliga också att i jämförelse med det rätts- och demokratividriga lagförslaget som röstades igenom är detta miltals bättre, jag är inte helt säker på att det passerar europadomstolen men jag ser det som troligt.

 Men jag anser fortfarande att Behovet av lagen inte är utrett.
Finns inte behovet är lagen onödig och borde alltså aldrig ens skickats iväg på en första remissrunda.Pingat på Intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Mark Klamberg

Jag håller med om att utvecklingsverksamheten är obegränsad på så sätt att den inte innehåller ett krav på att inhämtad information ska vara kopplad till yttre militärt hot, terrorism etc. Däremot verkar även utvecklingsverksamheten vara tillståndspliktig. 4 a § hänvisar till 1 §, som inte gör skillnad mellan försvarsunderrättelseverksamhet (stycke 1) och utvecklingsverksamhet (stycke 3). Jag tror denna tillståndsprövning spelar mindre roll då det kommer vara lätt för FRA att visa för domstolen att de behöver tillstånd för alla "signalbärare" de är intresserade av, annars kan de inte hitta terroristerna, de yttre militära hoten etc. Däremot tror jag tillstånden för försvarsunderrättelseverksamheten kommer vara smalare för då vet FRA mer specifikt var de ska leta. Försvarsunderrättelseverksamheten baseras ju som bekant på utvecklingsverksamheten.Du frågar "Hur ska man kunna inhämta den (genom sökbegrepp) identifierade datan utan att processa den?" Argumentationen är ok, men jag tror det för förståelsen av FRAs verksamhet kan finnas anledning att nyansera. I utvecklingsverksamheten inhämtas bara en del av datan (traffikdatan), men det görs i stor omfattning. Efter trafikanalys kan FRA använda väldigt specifika sökbegrepp och inhämta innehåll från ett relativt litet antal meddelanden.I övrigt håller jag med om dina andra slutsatser.

2008-12-22 @ 21:11:05
Postat av: Jens O

specificitetenbetyder inte ett "skvatt" Mark.

Den totala datamängden, måste med nödvändighet processas i vilket fall.Se på det hela som en logg fil.

För att hämta måste hela filen läsas.

De specifika sökbegreppen, söker igenom hela filen, inklusive oskyldig loggad trafik.[mail:root:/home/jensa]

> egrep '(reject|warning|error|fatal|panic):' /var/log/maillog[mail:root:/home/jensa]

> egrep '(reject|warning|error|fatal|panic):' /var/log/maillog

Dec 22 20:50:02 mail postfix/smtpd[14453]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[118.129.67.215]: 504 5.5.2 <83.227.130.18>: Helo command rejected: need fully-qualified hostname; from=&lt;[email protected]> to=&lt;[email protected]> proto=SMTP helo=<83.227.130.18>Hela den lagrade loggfilen måste analyseras, av de specika sökbegreppen. För att erhålla den specika informationen, måste med nödvändighet samtlig trafik loggas och lagras.

2008-12-22 @ 22:16:14
URL: http://www.odsvall.se/blog/
Postat av: larserick

God jul.

Om det är ett tuppfjät bättre eller miltals bättre än version 1.0 det får vi kolla mera noga.Tills dess. God jul, på det sätt vi alla vill ha den.

2008-12-23 @ 03:50:18
URL: http://lars-ericksblogg.blogspot.com/
Postat av: Stefan Stenudd

Jag håller med dig om att "av synnerlig vikt för verksamheten" i praktiken är obegränsat, dessutom undrar man: Vem avgör det? Och vilken verksamhet?

2008-12-23 @ 05:25:34
URL: http://stenudd.blogspot.com
Postat av: scaber nestor

Jasg kanske klyver hår här nu Mark och detta kan bero på att jag inte är jurist.

Men när jag läser texterna så ser jag en retorisk skillnad i stycke 1 och stycke 2 av 1§, i första delen står det att tillstånd måste inhämtas, men just denna text är utelämnad i andra stycket.Om man läser några paragrafer till så är just preciserande ord inlagda i alla stycken, men inte i stycket som handlar om den sk metodutvecklingen.Som sagt, jag kanske drar för stora växlar på det men efter ett halvår av detta tjuv- och rackarspel som skett från riksdagshuset så har jag utvecklat lite paranoia över just retoriska skillnader i texter.

2008-12-23 @ 05:55:24
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Mark Klamberg

Scaber Nestor,

Jag hittar inget om att tillstånd måste inhämtas i 1 §. Det kommer senare. Rätta m ig gärna om jag har fel.

2008-12-23 @ 08:02:42
Postat av: Mark Klamberg

Jens,

Jag har studerat den logg du lagt upp. Utan att vara tekniker uppfattar jag att denna logg bl.a. anger avsändare, mottagare samt att det aktuella meddelandet ej gått fram. Stämmer det?Jag håller med dig att samtliga sådana loggar (som jag kallar trafikdata) måste processas. Det jag menar är att FRA efter denna process väljer vilka adresser de ska hämta in innehåll för att läsa/lyssna. Menar du att FRA läser och lyssnar på all kommunikation? Jag har uppfattat att det är tekniskt omöjligt, pga de stora trafikmängderna och kryptering. Detta fråntar inte problemet med signalspaning då jag menar att analys av loggar (trafikdata) möjliggör kartläggning och är ett stort intrång.

2008-12-23 @ 08:08:19
Postat av: scaber nestor

Ok Mark, då missförstod jag din kommentar där du skriver "Däremot verkar även utvecklingsverksamheten vara tillståndspliktig."Jag uppfattade det som att passagen mellan 4a§ och 1§ innebar att 1§ kräver inhämtningstillstånd.

2008-12-23 @ 09:06:22
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Mark Klamberg

Ja, det är det jag menar. Inhämtning i både försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet kräver tillstånd. Ett potentiellt problem är att dessa tillstånd av nödvändighet kommer att vara väldigt breda, särskilt de som rör utvecklingsverksamheten.

2008-12-23 @ 09:55:38
Postat av: scaber nestor

Det blir alltså en såpass svepande tillståndsbeskrivning(?) att det i praktiken blir ett carte blance?

2008-12-23 @ 10:54:39
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Mark Klamberg

Det stämmer vad avser utvecklingsverksamheten. När det gäller försvarsunderrättelseverksamheten kommer FRA och domstolen få vara mer precisa.

2008-12-23 @ 12:20:59
Postat av: Jens O

Vilket inte betyder speciellt mycket, när den domstolen i sig tydligen bryter mot svensk grundlag.

2238805.svd" rel="nofollow">http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel2238805.svdTuta och köra för FRA:s del.

2008-12-23 @ 17:56:02
URL: http://www.odsvall.se/blog/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0