FRA-Lagen, analys av 5§, ytterligare undantag.

Tidigare postningar, här, här, här och här.
Tilläggspromemorian finns här.5 §
Tillstånd för signalspaning enligt visst inhämtningsuppdrag får endast lämnas om

1. uppdraget är förenligt med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och denna lag,

2. syftet med uppdraget väger klart tyngre än det integritetsintrång som inhämtning i enlighet med ansökan kan innebära,

3. syftet med inhämtningen inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt,

4. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är avsedda att användas är förenliga med 3 §, och

5. ansökan inte avser endast en viss fysisk person.
En viss fysisk person utesluter som bekant inte flera enskilda, en grupp eller ett nätverk och som det står i 3 §
"För sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person gäller därutöver att de får användas endast om det är av synnerlig vikt för verksamheten."
Vilket gör punkt 5 i 5 § i det närmaste värdelös.
5 a §
I ett tillstånd ska anges

1. det inhämtningsuppdrag för vilket inhämtning får ske,

2. vilken eller vilka signalbärare avseende signaler i tråd som signalspaningsmyn-digheten ska få tillgång till för att fullgöra uppdraget,

3. vilka sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som får användas vid inhämtningen,

4. den tid som tillståndet avser, och

5. de villkor i övrigt som behövs för att begränsa intrånget i enskildas personliga integritet.

Ett tillstånd får ges för högst sex månader från dagen för beslutet och kan efter förnyad prövning förlängas med högst sex månader i taget.

Om det för fullgörande av inhämtningsuppdrag för vilket tillstånd givits uppstår behov av tillgång till ytterligare signalbärare eller användning av andra tillståndspliktiga sökbegrepp, ska särskilt tillstånd sökas.
Vid ansökan och prövning gäller 4 och 5 §§ i tillämpliga delar. Ett sådant tillstånd ska ha samma varaktighet som tillståndet för det inhämtningsuppdrag inom vilket tillgång till signalerna behövs eller sökbegreppen är avsedda att användas.Detta ser ut som en av de bra punkterna i lagen, åtminstone ser jag inget vid första genomläsningen, men jag utesluter inget, med så många undantag som denna lagen har så finns det säkert nån punkt nånstans som nollställer den, metodutvecklingen är ett bra tips på ett sådant undantag.
5 b §
Om det kan befaras att inhämtande av Försvarsunder-rättelsedomstolens tillstånd skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för något av de i 1 § angivna ändamålen, får tillstånd till signalspaningen ges av den befattningshavare vid signalspaningsmyndigheten som regeringen föreskriver.

Har tillstånd lämnats enligt första stycket ska åtgärden genast anmälas skriftligen till Försvars-underrättelsedomstolen. I anmälan ska skälen för åtgärden anges. Försvarsunderrättelse-domstolen ska skyndsamt pröva ärendet och, om den finner att det inte finns skäl för åtgärden, upphäva beslutet.

Om Försvarsunderrättelse-domstolen upphäver ett beslut enligt första stycket ska upptagning eller uppteckning av uppgifter som redan inhämtats omgående förstöras.Här har vi återigen en punkt som idag är uppskriven som ett undantag men som kommer att bli regel i framtiden, hämta in informationen först och sök tillstånd för det senare.

Det står visserligen att om tillståndet i efterhand nekas så ska informationen förstöras, men då är det redan försent, någon eller något har redan processat informationen.


Ps, om det är någon som undrar hur en splitter (spegling) av all trafik ser ut på en samverkanspunkt så hittade jag denna bilden på "Det progressiva USA" som illustrerar det bra.Media och Bloggosfären (mycket sammanfattningar från året som gick):

DN berättar om Camilla Lindberg som en av årets människor.

Bloggen Bent meddelar att Centeruppropet och Liberala Nätverket för Integritet ska göra Integritetsfrågorna till valfrågor, detta för att återta sina partier till det de ska stå för, inte det partitopparna bestämt sig för att partimedlemmarna ska tycka.
 
Hultins Tankegång har som bekant börjat blogga igen efter ett hyfsat uppehåll, skönt att se.

Steve Lando märker att vissa kristna organisationer viker ner sig för den annalkande statliga övervakningen.
Man känner igen det från tidigare feghetsbeslut. "First they came..."

E24, SydSv, SvD, Jens O, Anders Widén, Hartman, Varför inte.pingat på intressant


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Anders Widén

Bra bild. Det är nästan så att jag skulle vilja ha den i min samling på CC copyCat.En annan sak. Nätet är underbart. Här genomför du ett nagelfararjobb som jag ärligt talat har svårt för.

för att komma vidare i mina egna tankegångar är jag grymt beroende av att du gör det du gör1

Jag är även beroende av Mark Klamberg.

Så är det.

2008-12-28 @ 12:40:45
URL: http://djingis.blogspot.com/
Postat av: Jens O

Fin analys Scaber och den bilden, passar utmärkt för att belysa FRA-lagen som sådan. Kommer säkerligen att lägga rabarber på den, för någon kommande artikel.

2008-12-28 @ 15:01:19
URL: http://www.odsvall.se/blog/
Postat av: Fredrik

Det blir lätt alltför stort fokus på regelverket som omgärdar FRA:s sökbegrepp, dvs själva tillståndsgivningen. Det avgörande är till syvende och sist vilket utfallet av avlyssningen blir. Hur många träffar får man, och hur väl preciserade är söbegreppen för att fånga det avsedda? Det är först då man kan säga något om proportionaliteten i övervakningen. Därför ligger ett mycket tungt ansvar på övriga kontrollfunktioner, och inte bara på domstolen.Vem bedömer om FRA fångar upp för mycket överskottsinformation? Alldeles oavsett om materialet förstörs eller ej.Paradoxalt nog torde sökbegrepp som är direkt hänförliga till fysiska personer vara mer avgränsade än sådana som syftar att fånga upp olika "företeelser" eller förhindra hela kategorier av yttre hot. På samma sätt förhåller det sig säkert med de breda sökbegrepp som påstås vara avsedda för utvecklingsverksamheten.Jag tror alltså att det blir svårt för specialdomstolen att kunna bedöma grad av intrång och proportionalitet bara med hjälp av sökbegrepp och signalbärare. Det går nämligen inte att jämföra signalspaningen med hemlig teleavlyssning, eftersom den senare uteslutande använder sig av precis adressering som tele-, e-post- eller IP-adress. Att FRA inte bara laborerar med sådana parametrar har ju såväl FÖD som FRA själva förklarat.2008-12-28 @ 15:23:27
Postat av: scaber nestor

Helt riktigt Fredrik och jag kommer att göra en sådan analys också vad det lider, men just nu är det en skärskådning av regelverket som behövs, om inte för att ge andra, som Anders Widén, något att gå på.

Men jag ber er som läser detta att inte svälja det jag skriver med hull och hår, betrakta det lika kritiskt som om tomhylsan skulle ha skrivit det.Jag är inte en försvarsanalytiker, jurist eller politiker, jag vill bara komma till botten med detta.

2008-12-28 @ 15:38:29
URL: http://scabernestor.blogg.se/?tmp=28150407
Postat av: Dennis Nilsson

Oavsett hur många "kontrollfunktioner" det finns så är vi människor som vi är, makten fördunklar, berusar och korrumperar vårt omdöme.Och förr eller senare kommer makten inte kunna låta bli att nyttja detta verktyg för att oskadliggöra politiska opponenter. Ett oskadliggörande behöver inte ske fysiskt.Se vad som hände guvernör Eliot Spitzer i New York. Förutom att makten berusade honom så han gjorde det han gjorde, så blev han föremål för ett typiskt "oskadliggörande" genom USA:S FRA-lag.Dagarna innan "sexskanadlen offentliggjordes så skulle ha Eliot Spitzer publicerat information om ett antal bankers/finanssyndikats svindlerier.Mer läsning här;

http://www.dailykos.com/storyonly/2008/3/11/15743/6451Vill du få reda på sådant här så lyssna gärna på amerikansk independent radio som

Nova M Radio Network och Air America

http://novamradio.com

http://airamerica.com

2008-12-29 @ 22:50:18
URL: http://dennisstartrek.blip.tv

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0