Camilla Lindbergs chat i DN 13/8-2008, mina synpunkter.

Jag kopierade rakt av, så om du vill följa debatten i kronologisk ordning bör du börja nedifrån.
Mina svar är dock skrivna uppifrån och ner.
Det ska inte vara några problem att följa det ändå.


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2451&a=815149

Fråga: Vill du sitta mer än en mandatperiod i riksdagen? - Johan

Svar: Innan jag svarar på den här frågan vill jag börja med att tacka alla för diskussionen. Jag har bara hunnit svara på en bråkdel av era frågor - men jag hoppas ni är lika nöjda som jag. Till Johan och alla andra - jag blir ju så klart gärna omvald om jag ställer upp. :-) Just nu vet jag inte vad jag vill göra. Fyra år är en lång tid och det är faktiskt två år kvar av den här mandatperioden. Jag ska överleva den först... Camilla Lindberg


Neutral fråga, skapligt svar.Fråga: Sedan tidigare finns spaning på internet kontrollerad av USA/England/Australien (Eschelon och Carnivore) som rent teoretiskt också kan spionera på svenskar. Anser du att det borde finnas internationella regleringar för signalspaning på internet? - Nordman

Svar: Ja, det här är ett internationellt problem. Rent tekniskt finns det vad jag kan förstå inga möjligheter att stoppa det, med dagens internet-teknik. Men en internationell lagstiftning kanske skulle fungera - om man får igenom den. Camilla Lindberg


Nja, de demokratiska principerna om yttrandefrihet borde gälla på nätet också, speciellt från demokratiska stater.
Men som Camilla skriver, "om man får igenom den".Fråga: Att gå emot partilinjen i en het fråga som du har gjort väcker sannolikt ont blod hos partikompisarna. Hur hanterar du det? - Lisa

Svar: Det har inte varit riktigt så stort som media velat måla upp det, även om det varit bitvis tufft. Men jag har otroligt mycket stöd från partivänner också. Att "svika" partiet är aldrig enkelt. I sådana här svåra situationer måste man alltid till slut välja mellan olika lojaliteter. Camilla Lindberg


Bra fråga, bra svar.
Fråga: Hej! Hur pass fri är regeringen att korrigera FRA:s inriktning efter lagen genomförts? Finns det garantier att syftet inte ändras i efterhand, som det t.ex. finns diskussioner att göra med PKU-registret? Andreas

Svar: Problemet med så kallad "ändamålsglidning" finns helt klart. Det är oroväckande med den tendens som finns just nu, t.x. PKU-registret. Men där får vi folkvalda göra mer för att skydda den personliga integriteten. Camilla Lindberg


Njaee, det är inte så mycket de folkvalda som ska göra mer för den personliga integriteten, snarare att lagstiftningen ska bli klarare.
Men en solklar lag börjar bli lika ovanligt som ett rakt svar från en spion.
Fråga: Anser du att FRA ska få tillgång till all trafik och att det hos FRA som selektering ska ske? Hans J

Svar: Det är en oerhört svår fråga. Som jag svarade på en tidigare fråga, säger olika experter olika saker om det här med möjligheten att filtrera bort trafik som FRA inte borde få lyssna på. Men jag är inte emot en lösning där andra än FRA sköter selekteringen. Camilla Lindberg


Hmm, intressant.
Vilka är experterna som säger att sådan filtrering är möjlig?
Men vilka andra skulle sköta den första sållningen?
Nätbolagen själva?
Lika lite som jag vill att staten ska filtrera all nättrafik villl jag att nätbolagen ska göra en egen sållning utan brottsmisstanke.Fråga: Tror du det går att skjuta upp lagen så att vi kan rösta bort halva riksdagen? Hans J

Svar: Det beror på vilken halva du tänker rösta bort... ;-) Camilla Lindberg


*host* hehe :)


Fråga: Så som jag uppfattar det så beror debatten på att det finns flera olika definitioner av avlyssning i sammanhanget. En del vill ha det till insamlandet av trafik, andra vill ha det till behandlingen efter gallringen. Är det inte nödvändigt att ta ett kliv tillbaka och reda upp definitionen, så att alla pratar om samma sak? Krille

Svar: Ja, visst skulle det behöva redas ut tydligare vad som menas med olika saker - "inhämtning", "behandling" och andra termer som används i det byråkratiska språket. Camilla Lindberg


Det byåkratiska språket borde bytas ut mot facktermer, så man slipper två översättningar.
Först från byråkratsvenska till facktermer, sedan från facktermer till begriplig svenska.Fråga: Är beredd på att din stora popularitet idag kan skjunka omedelbart om du efter om än så stort omarbetande av lagen, slutligen röstar Ja för den? Många av dina sympatisörer vill nog ha bort all slags avlyssning - Hans W

Svar: Ja, jag är fullt medveten om det. Men jag röstade ju inte heller nej av "populistiska" skäl utan av övertygelse. Vi jobbar med tilläggsdirektiven så gott vi kan. Jag känner stor optimism att det här kan leda till bra förändringar. Om de förändringarna är bra nog för min del, får jag ta ställning till när resultatet är klart. Camilla Lindberg


Här gäller det nog för oss i motståndet att bli ännu klarare över att det är själva grunden i lagen som är fel.
Man kan inte laga en lag med tillägg som har sin grund i att alla är misstänkta.
En signalspaningslag ska baseras på de demokratiska principerna.Fråga: Först och främst, Tack! Hur är stämningen inför riksdagens öppnande? Känns det som att det är tillräckligt många inom alliansen som har tagit sitt förnuft tillfånga? - Leo Erlandsson

Svar: Hej Leo, stämningen känns bra. Vi har många och konstruktiva diskussioner nu efter sommaren. Jag vet att det samma pågår i andra partier. Hur långt det leder är svårt att säga i dagsläget, men visst finns det en hel del kritiker som driver på. Camilla Lindberg


Inte mycket att säga, bra fråga, bra svar.


Fråga: Anser du att FRA:s informationsutbyte med andra länder är tillräckligt reglerat i FRA-lagen? Har ni några skärpningar på gång? Fredrik

Svar: Det är också en sak som definitivt bör ses över, så man inte kan kringgå regleringar bara genom att byta material med varandra... Det måste tydligt definieras vilken information man får byta och hur den ska användas. Camilla Lindberg


Bra att Camilla markerar att man inte ska kunna kringgå regleringar genom att byta information mellan stater.
Detta är dock, enligt mig, inte möjligt att reglera med denna lagen.
För det måste först Odelbergs avtal med USA 2007 rivas upp.Fråga: Hur kommer gemene man att märka av FRA-lagen? Kommer vi ens att märka av den? Morre

Svar: Nej, vi kommer säkert inte att märka av den. Men det är ju ett problem i alla fall. Människor har rätt till en privat sfär. Camilla Lindberg


Troligen kommer vi att märka av den ganska fort när kostnaderna ökar.

Fråga: Hörde en riksdagsledamot (som röstat ja i FRA) ondgöra sig över nya biljettsystem hos SL som gör att man kan se hur en person rest. Hur tänker man då? Kolla mail ok, kolla hållplats i T-banan inte ok? Förstår du hur man resonerar? Christian A

Svar: Jag vet inte vem du syftar på, men jag har också uttalat mig om det här. Jag tycker det är en viktig fråga - övervakningen ökar på alla möjliga områden. Vi kan se hur det gick i Storbritannien där man införde ett liknande biljettsystem. Idag har MI5 och MI6 (deras underrättelse- och säkerhets tjänster) begärt att få obegränsad tillgång till denna information. Camilla Lindberg


Ok, ändamålsglidningen som nämndes i en annan fråga.
För min del förstår jag inte hur det kan bli lättare för SL (och Skånetrafiken) att hålla reda på folks resevanor genom att gå ner på personnivå.
Troligen är det för att sälja fler biljetter, görs biljetterna personliga så kan man som bekant inte åka på andras biljetter.
Dock så har vi det med ändamålsglidning, som Emina sade till mig i samband med Helsingborgsdemon:
 "Åsiktsinavel", man är så inne i sitt eget område och att göra det lättare för en själv att man inte ser konsekvenserna.
Fråga: Varför vill du inte verka för att ha domstolsbeslut när det gäller all typ av avlyssning, alltså även luftburen? Hans W

Svar: Intressant frågeställning. Domstolsbeslut tycker jag man ska ha, när det gäller polisiär spaning. Dvs. brottsmisstankar ska krävas för att avlyssna enskilda. Men signalspaning är mycket annat också - t.ex. att bara hålla reda på hur mycket trafik som sänds från olika militära installationer vid olika tillfällen. Där behövs inga domstolsbeslut - det är ingen rättsfråga. Camilla Lindberg


Dvs: skilj på avlyssning och militär signalspaning


Fråga: Jag har inte förstått varför inte rättsvårdande myndigheter skall ges möjlighet att ta del av mailkommunikation mm för att skapa större säkerhet för oss vanliga människor. Vad i din och dina likatänkade kommunikation är det ni vill dölja för sammhällets rättsystem? Bo Hansson

Svar: Benjamin Franklin lär ha sagt: "Den som är beredd att byta ut en del av sin frihet mot säkerhet förtjänar varken eller och kommer inte heller att få det." Argumentet att "den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta" håller inte. Vem avgör vad som är "rent mjöl"? Du? Jag? Camilla Lindberg


And the Darwin Award goes to *drumroll* Bo Hansson *stormande applåder och visslingar*
Fråga: Som bekant består internettrafiken till stor del av illegal nedladdning av film, musik och ljudböcker samt porrsurf. Tror du att många är oroliga för att FRA skall avslöja denna privata surfningen. john

Svar: Ja, så är det säkert. Men FRA ska definitivt inte intressera sig för vem som porrsurfar eller fildelar. Camilla Lindberg


Gammal fråga och standardsvar.Fråga: Många riksdagsmän, hävdar att de har fått uppgifter från FRA(?) som gör att de anser att massavlyssning är berättigat. Har även du fått tillgång till den informationen som du inte kan röja? Har alla fått samma underlag? Per Jonsson

Svar: Jag har i alla fall inte fått någon sådan information från FRA. Det känns också lite konstigt att sådan information skulle kunna lämnas ut. Den ska ju per definition vara hemlig. Camilla Lindberg


Detta har jag inte hört talas om, någon som hört det förut?
Eller är det bara ett av dessa otaliga rykten?Fråga: Förslaget i höst innebär väl att FRA-lagen avskaffas? Hans J

Svar: Nej, bara att regeringen ska lägga fram ett antal tillägg som riksdagsmajoriteten beställde. Camilla Lindberg


Fler tillägg gör inte att hinken med skit slutar vara en hink skit.
Jag ser inte att något tillägg kan väga upp detta


Fråga: Under debattens höjdpunkt skrev jag en stor mängd mail till riksdagsledamöter. Det som slog mig var de olika definitionerna av "yttre hot". Hur skulle du vilja definiera termen? Adam

Svar: Jag tycker att det finns en ganska bra avvägning i propositionen faktiskt. Där diskuterar man skillnaden mellan "yttre militära hot" och "yttre hot" och räknar upp ett antal saker som klart och tydligt är relevanta hot mot Sverige. Men på slutet slänger man in en "slakstratt" med en massa vagt definierade saker. Den vill jag ha bort. Definitionen måste verkligen förtydligas. Camilla Lindberg


Öhm, det som diskuteras vara "yttre hot" mot Sverige i propositionen är (1) försörjningskriser, (2)ekologiska obalanser, (3)miljöhot, (4)etniska eller religiösa konflikter, (5)stora flykting- och migrationsrörelser samt (6) ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer.

(min tolkning)
1. Att vi har jobb och folk med försörjningsproblem ska få ekonomisk hjälp tills de kan försörja sig själva, hur man nu signalspanar på det, vore det inte lättare att bara fråga folk?
2. Att skogen står kvar och ålen inte planerar terrordåd,
3. Öhm... att DDT fortfarande är farligt.
4. Hare Krishna's och Frälsningsarmens väpnade grenar inte börjar slåss,
5. Fattigt folk ska tvingas bo kvar i länder utan möjlighet till försörjning (aha! försörjningskris)
6. Och till sist ska det spanas mot marknadsekonomi.


Fråga: Var kan jag läsa mer om denna tyska modell? Winston

Svar: Om du kan tyska går det att läsa om den här:http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_zur_Beschr%C3%A4nkung_des_Brief-,_Post-_und_Fernmeldegeheimnisses Camilla Lindberg

Kul att få en länk.
Fråga: Anser du att FRA-Lagen ska avskaffas först innan en ny lag föreslås? Hans J

Svar: Nja, den kanske behöver skjutas upp. Det kan ta tid att lösa alla problem. Camilla Lindberg


Jag tror att det tar kortare tid att göra om den från grunden än att skjuta upp denna lagen tills problemen är lösta.Fråga: Det sägs ofta att de som är emot FRA-lagen inte förstår, tror du att det är så eller tror du att människor har uppfattat lagen rätt? Anki

Svar: Det är väldigt konstigt att vi som är kritiska till lagen alltid utmålas som mindre vetande. Sanningen är ju att vi verkligen behövt "läsa på" för att klara de tuffa debatterna om det här. Jag är inte säker på att alla förespråkare skulle kunna svara på alla frågor. Camilla Lindberg


Så sant så sant, en grov uppskattning är att 90% av riksdagsledamöterna som röstade ja inte har sagt fiskmås sedan omröstningen.Fråga: Hej Camilla! Är det inte politikernas uppgift att föra ut frågor till debatt? Varför har man så kapitalt misslyckats med FRA-lagen eller finns det fler jätteviktiga frågor? Hans J
Svar: Ja, det är en intressant filosofisk fråga. Jag håller med om att regeringen misslyckats kapital i den här frågan. Camilla Lindberg


Inget att tillägga.


Fråga: Är tysklands modell något för sverige? Jonas W

Svar: Ja, vi ser just nu på hur Tyskland har gjort. Vi kan inte i dagsläget säga om det är exakt så den svenska modellen ska se ut också. Men den har många fördelar gentemot den svenska lagen som den ser ut idag. Camilla Lindberg


Tysklands modell (som jag fått berättat för mig) är långt mindre omfattande och bättre definierad än den svenska, men är den bra?


Fråga: Svårt att formulera det på ett bra sätt, men ett STORT tack Camilla. Till frågan: Anser du att personval är motiverade i Sverige när det inte är tillåtet att tycka annat än partilinjen? SiggeLund

Svar: Jo, det är tillåtet. Men gränserna är oklara - det är en samvetsfråga som inte kan definieras klart och tydligt. Men personval borde kopplas till att ledamöter måste ta tydligare ansvar för hur de röstar, vad de tycker osv. Camilla Lindberg


Inget att tillägga förutom att gränsen borde gå från dagens 8% till riksdagsgränsen, dvs 4%


Fråga: Är det inte bekymmersamt att partierna är så starka i svensk politik, att våra representanter i Riksdagen kan förmås rösta på ett sätt som går emot deras egna ideologiska ställningstaganden? Christoffer

Svar: Jo, det är tråkigt och förkastligt. Samtidigt behövs ett partiväsende - det vore orimligt att få politiken att fungera annars. Alla har sin gräns för var partilojaliteten går. Men visst behöver vi politiker en påminnelse då och då om vem det egentligen är som är vår uppdragsgivare. Ni medborgare. Camilla Lindberg


Sant, en hel del kan få ett välbehövligt uppvaknande i riksdagsvalet.Fråga: Du är ju kritisk mot FRA-lagen och regeringens hantering och röstade också mot den. Betyder det att Du i höst på nytt skulle rösta nej, även om Du därmed skulle fälla regeringen? Anser Du i så fall att det är bättre att Mona Sahlin kommer till makten och river upp lagen? Ingvar Forsberg

Svar: För det första - regeringen kommer inte att behöva avgå även om lagen faller. Det är ingen kabinettsfråga. Jag hoppas att vi kommer fram till en kompromiss som gör alla parter nöjda. Var (s) står i frågan är fortfarande lite luddigt. För det andra, hur jag röstar i höst beror på vad förslaget innebär - jag skulle ju inte rösta emot viktiga och väsentliga förbättringar som jag själv föreslagit om de kommer med i propositionen. Camilla Lindberg


Fredrik Reinfeldt har ju tydligt aviserat att han tänker avgå om lagen inte går igenom, vilket för mig betyder att detta är en kabinettsfråga.


Fråga: När blev du aktiv i fp? Har du alltid röstat på fp? Johan

Svar: Jag blev aktiv i fp 2004, men politiskt aktiv har jag varit länge - bara inte i ett parti. Har inte alltid röstat på fp. Camilla Lindberg


Kul med nykomlingar, fler sådana i riksdagen så alla inte går i gåsmarsch till partipiskan.


Fråga: Har du varit kommunpolitiker? Johan
Svar: Nej. Camilla Lindberg


Oj, kan man ta genvägen till riksdagsvalet?
Amanda, ställ upp för något parti så du får 50 papp att använda på nödvändiga saker i Svart Måndag :)


Fråga: Du är lite av en hjälte i mina ögon. Tror du att det finns någon realistisk möjlighet att häva FRA-lagen eller åtminstonde ordna ett ordentligt och fungerande integritetsskydd? Billie Borg

Svar: Ja, ett ordentligt och fungerande integritetsskydd måste vi kunna ordna. Det har andra länder klarat av. Det är det vi arbetar med i folkpartiets referensgrupp. Camilla Lindberg


Njaee, eftersom denna lagen är den mest långtgående så kan man inte säga att andra länder har lyckats med det, den som försökt (den brittiska) blev som bekant fällda i europadomstolen.


Fråga: Är FRA avsett att verka som en del av den militära försvarsorganisationen, eller ska den ses som en sorts civil it-polis också? Christer

Svar: Idag är FRA framför allt regeringens eget underrättelseorgan. Försvaret är bara näst största beställare. Jag vill definitivt inte att FRA dessutom ska bli en civil it-polis dessutom. Camilla Lindberg


Intressant.


Fråga: Hej Camilla! Du kommer nog att få tillräckligt med personröster för att till och med bli statsminister i en socialdemokratisk regering 2010. ;-) (Och Dalarnas landsting får ett rejält tillskott i skattkistan). :-) Så till frågan: Det har ju framförts argument från sakkunnigt håll i FRA-debatten om att lagstiftarnas juridiska föresatser (att det bara ska gå att lyssna på trafik som rör utländska förhållanden) inte går att genomföra i praktisk konsekvens med dagens tekniska förutsättningar. Är det inte viktigt att det finns sådana praktiska förutsättningar att lagstiftares intentioner verkligen kan genomföras? Eagle (BALD)

Svar: Ja, det är viktigt. Människor måste kunna känna förtroende och trygghet med lagstiftningen. Och det har man uppenbarligen misslyckats med i det här fallet. I dagsläget kan vi inte garantera att det bara spanas på sånt som rör "utländska förhållanden". Olika experter påstår olika saker - en del att det går, tekniskt, att garantera andra inte. Det gör det svårt - vi som är lagstiftare kan inte samtidigt vara tekniska experter och bestämma vilken IT-teknik som ska användas. Lagen måste fungera ändå. Camilla Lindberg


Vilka är experterna som säger att det går?
FRA's egna?
*host* personer som får betalt av FRA berättar att FRA tekniskt kan sålla intressant information från ointressant utan att titta på meddelandet, ungefär som Tobaksbolagens forskare som än idag säger att tobak inte är beroendeframkallande och inte alls orsakar cancer...Fråga: hur stor är risken att FRAs verktyg missbrukas genom den nya lagen av andra myndigheter som gör beställningar, tex polismyndigheten? jonatan

Svar: Det är en av de saker som oroar mig mest. Vi måste få till en ordentlig reglering i lagens skrivning. Vi kan lära av andra länder, t.ex. Tyskland. De har en mycket tydligare lag. Camilla Lindberg


Med det nuvarande lagförslaget anser jag att det inte går, det går inte att få en hink skit att bli något annat än en hink skit genom att slå blankt omslagspapper runt den.Fråga: Varför var du för förslaget om FRA lagen för ett år sedan och emot i år. Trots att det inte var några ändringar gjorda under det år som förslaget var på remiss? Sture Svensson

Svar: Jag var inte för den för ett år sedan. Jag var utkvittad vid omröstningen. Hade jag inte varit det, hade jag röstat nej eller avstått. Camilla Lindberg


Bra klargörande.


Fråga: Hur kommer det sig att du var alldeles tyst i debatten fram till dess att du var säker på att tillräckligt många riksdagsledamöter skulle trycka JA och att regeringen skulle få igenom propositionen? Är inte det ett ganska oärligt beteende? jenny

Svar: Nej, det tycker jag inte. Det fanns en utbredd debatt även om inte jag deltog - jag kände inte att jag måste få ut just mina åsikter i media när andra uttrycker samma sak. Jag diskuterade saken med personer inom folkpartiets riksdagsgrupp och ledning. Jag sa i god tid till att jag skulle rösta nej. Att föra debatt med partivänner via media är ju inte heller bra. Sen visade det ju sig att de som förde debatten via media inte stod pall hela vägen. Man har olika personlighetstyper och olika förutsättningar. Camilla Lindberg


Och en liten spark i röven mot Annie och Frederick skadar inte heller så här en tid efteråt :D


Fråga: varför var det så förtvivlat bråttom att införa lagen? när så många protesterade och många riksdagmän tvekade? mikael backman

Svar: Bråttom och bråttom. FRA utreddes, lagförslaget skrevs och gick ut på remiss - allt i helt vanlig ordning. Det var bara det att debatten började väldigt sent. Men bättre det än aldrig. Camilla Lindberg


Debatten fanns, men ignorerades.


Fråga: Varför förstår inte debattörerna att internet (inkl internetbaserad telefoni) är som ett stort såll, och eftersom alla data passerar ett stort antal privatägda noder, så att det är lätt att avlyssna utifrn för alla som har kontakt med "backbone". Att advokater överhuvud använder email utan kryptering låter fruktansvärt. CarlAxel Bruno

Svar: Ja, det är ett problem. När vi införde lagen om elektronisk kommunikation, efter ett EU-direktiv, så slås det där fast att det ska finnas brevhemlighet också på internet. Men jag tror att den lagstiftningen kanske inte räcker - det finns inga sanktionsmöjligheter i den. Camilla Lindberg


Och för att internet läcker så ska staten får tillgång till allt?
Jag förstår inte frågan faktiskt.


Fråga: Hej Camilla. När vi nu ser Rysslands aggresion mot Georgien. Tycker du då att vi behöver den nya FRA-lagen? P-O

Svar: Vi ser att signalspaning behövs. Ryssland är inte en demokrati, inte en rättsstat och vill inte uppföra sig enligt världsamfundets regler. Det är farligt att ha sådana länder i sin närhet. (Eller var som helst i världen...) Men signalspaning MÅSTE inte innebära att svenska medborgares frihet inskränks. Camilla Lindberg


Njaee, Ryssland är en demokrati (regelbundna val, hemliga val), men de har minst sagt problem med de demokratiska principerna.


Fråga: Hej Cecilia! Är du för en oreglerad situation eller är du mot underrättelseinhämtning per se? - Joakim

Svar: Hej, Jag är absolut inte för en oreglerad situation. Underrättelseinhämtning behövs. Men till vilket pris? Det är ju demokrati och frihet vi ska försvara... Camilla Lindberg


Exakt, man kan inte försvara demokrati med odemokratiska metoder.


intressant?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Mike

mmm 1984.Bäst och gräva ner sig.

2008-08-14 @ 09:21:19
Postat av: Perty

Hej, det var jag som ställde frågan om att en del har fått uppgifter som de inte kan tala om som gjort att de stödjer FRA-lagen.De två som jag på rak arm kan peka på är bl a Johan Linander (c) (i ett mailsvar) och Jan Ericson (m) som skrev i ett blogginlägg om att han fått info som han inte kan förmedla.http://www.ericsoniubbhult.se/Dock vet jag inte (därav frågetecknet efter FRA) om det är från FRA info kommer eller från någon annan myndighet.

2008-08-14 @ 23:58:53
URL: http://lexorwell.se
Postat av: Hans J

Kära scabernestor! :-)Jag är den "Hans J" som ställde några av frågorna till Camilla. Faktiskt 5 av sammanlagt 38. Anmärkningsvärt i sig. Det tyder på att det var oerhört få som följde chatten. Kanske ett friskhetstecken men tråkigt för oss som är engagerade och Camilla kanske förtjänar bättre.Jag funderade först på om jag överhuvudtaget skulle ödsla någon tid alls på "chatten". De har ju inte verkat vara någon bra form. Det går inte att ställa följdfrågor. Det blir ingen linje så att man betar av delfråga för delfråga eller så. Men ändå så läser nog en hel del en chat. Det är farligt att lämna "walkover". Tidningarna utpressar oss på så sätt något.Jag tänkte då att jag öser in några korta frågor och försöker skriva på så sätt att det inte går att slingra sig. Risken är då att den som svarar kanske väljer bort frågan. Camilla verkar i detta fall faktiskt ärlig - till skillnad från t ex Ingvar Åkesson.Jag saknade i vart fall en möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Hemskt frustrerande faktiskt! När du på detta sätt kommenterar chatten så blir det nära nog exakt så som följdfrågor skulle sett ut.Mycket bra grepp!

2008-08-15 @ 05:59:29

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0