Walk like an Egyptian - support the Egyptian Democracy movement!

The Swedish LiberalDemocratic Party supports the Egyptian Democracy Movement!Copy and spread!

AB, AB2, DN, DN2, J, R, Expr, Expr2, M, C, J, K.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Datalagring av Telekommunikation bevisat ineffektivt - översättning från AK Vorrat

(Hämtat från MRN Svart Måndag)

-------

Här är den svenska översättningen till Människorättsnätverket Svart Måndags
tidigare artikel. Den engelska orginalartikeln är publiserad på AK Vorrat.I en rapport som publicerats idag av den tyska förbundspolisen
rörande datalagringsdirektivet, visar man statistiskt att datalagring inte är en effektiv metod för att lagföra grov brottslighet.


Det Europeiska datalagringsdirektivet 2006/24 kräver att telekommunikationsföretag lagrar information om samtliga abonnenters kommunikation, för att möjliggöra "utredning, avslöjanden och lagförande av grov brottslighet, i enlighet med varje enskild medlemsstats nationella lagar". Tyskland införde direktivet 2008. Brottsutredande myndigheter fick tillstånd till att erhålla lagrad data i samband med utredning av grov brottslighet. De kunde även på begäran erhålla information om internetanvändares identitet oavsett karaktären på det aktuella brottet. År 2010 annulerade den tyska konstitutionsdomstolen datalagringslagen, då den enligt domstolen medförde en omfattande disproportionalitet i förhållande till fundamentala rättigheter.


En analys [1] av den tyska kriminalpolisens (BKA) statistik som publicerats idag av organisationen AK Vorrat visar på att datalagringen, under tiden verksamheten pågick, inte  hade någon egentlig effekt på hur effektivt grova brott lagfördes.


Andelen av polismyndigheterna registrerade grova brott var högre (2009: 1,422,968) under tiden datalagringen pågick än dessförinnan (2007: 1,359,102) och anmälda brott klarades även upp i lägre grad (2009: 76,3%) än innan den allmäna lagringen av kommunikationsdata infördes (2007: 77,6%). Utöver detta ökade antalet it-relaterade brott kraftigt från 167,451 år 2008 till 206,909 år 2009. Uppklaringsgraden minskade samtidigt från 79,8% år 2008 till 75,7% 2009.


Enligt AK Vorrat kan dessa negativa effekter på uppklarningsfrekvensen av brott förklaras av ett ändrat beteendemönster, där användare agerar mer försiktigt till följd av datalagringen. Internetanvändare tycks i högre grad utnyttja exempelvis internetkaféer, hotspots som erbjuder trådlöst internet, anonymiseringstjänster, telefonautomater, oregistrerade sim-kort för mobiltelefoner, icke-elektroniska kommunikationsmedel och andra lösningar för att undgå att registreras till följd av datalagringen. Detta undvikande beteende riskerar inte enbart att göra lagrad data oanvändbar på grund av otillräcklig information, utan kan även på så vis motverka mer riktade undersökningstekniker som annars hade varit tillgängliga i samband med traditionell brottsbekämpning.


När EU-kommisionen nu överväger ändringar i det kontroversiella datalagringsdirektivet, samlas mer än 100 folkrättsorganisationer, integritets- och människorättsorganisationer tillsammans med nödsamtals- och krislinjer, larmcentraler, journalistförbund, jurister, läkare, fackförbund, konsumentorganisationer och branschorganisationer för att tillsammans mana kommisionen att "föreslå ett återkallande av dagens riktlinjer rörande datalagringen till förmån för ett system med kortad arkiveringstid och mer riktad datainhämtning". [2] Det tyska exemplet visar att sådana mer riktade efterforskningar i allmänhet kan vara mer effektiva än en allmän informationsinsamling från hela befolkningens kontakter, rörelser och internetanvändande. I flera medlemsländer väntar nu rättsprocesser där proportionaliteten i massdatalagring ifrågasätts. 2012 väntas en avgörande dom i frågan från EU-domstolen. 


Direktivets kritiker har nyligen fått sällskap av den tyska justitieministern Sabine Leutheusser-Schnarrenberger som förslår ändringar i direktivet så att det bli mer målinriktat på brottsutredningar, vid vilka enbart lagring av data rörande misstänkt kommunikation skulle få göras.


Leutheusser-Schnarrenberger påpekade inför media i förra veckan att "sex medlemsstater har inte införlivat direktivet sedan dess införande. Kommisionen har därmed misslyckats i viss mån med att uppnå en harmoniserad standard inom EU för den inre marknaden, vilket ska ha varit den juridisk orsaken bakom att direktivet antogs. 

Direktivet antogs aldrig för brottsförebyggande åtgärder under "unionens tre pelare" på grund av bristande samförstånd. Kommissionen borde därför finna ett starkt intresse i att, utifrån kontexten i denna utvärdering, se över möjligheten att utöka möjligheten till flexibilitet mellan medlemsländerna. Sex medlemsstater har inte införlivat direktivet, för vilket Sverige och Österrike har fällts två gånger. Utifrån detta kan man med enkelhet utgå från att detta inte har varit ett lyckat projekt för Kommissionen och för den Europeiska Unionen. "[3Statssekreteraren Max Stadler instämde i detta efter det informella mötet mellan EU's ministrar för justitie- och inrikesfrågor som hölls förra veckan: "En aspekt i att skydda de fundamentala rättigheterna vid brottsbekämpning är att ingripa i medborgarnas privatliv i så liten omfattning som det alls är möjligt. Det nuvarande dalagringsdirektivet har, i vår mening, överskjutit det målet. Där finns inga tvivel om att lagförande myndigheter behöver tillgång till data för att kunna säkra bevis. Därför är lagringen av data rörande telekommunikation i viss mån befogad, men - enligt vår mening - inte utan tydligt angivna skäl. Vi välkomnar att EU-kommissionären för justitiefrågor Viviane Reading ser den tyska justitieministerns förslag [om att införa en snabbstopsmekanism i Tyskland] som en positiv utveckling. [4]


Studie rörande effektiviteten av datalagring (pdf)Ämnet avhandlat hos:
Emanuel Karlsten, P3 debatt, NT, TD, Journalisten.se, Anders S Lindbäck.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Det blir trångt på den konservativa planhalvan med Pär Nuder.

Svensk riksdag brukar populärt delas in i "höger" och "vänster".

Jag skulle snarare kalla hela svenska riksdagen som genomkonservativt.
Oavsett grundläggande ideologi så handlar allt numera om att skaffa makten eller behålla makten genom att antingen göra så lite som möjligt eller när det väl händer något, centralisera makten runt det egna partiet.

Detta för mig är konservativt.

Ett litet undantag är Miljöpartiet, men nu när Gustav Fridolin vill "inta mitten2 så handlar det egentligen bara att ge sig in och böka med de andra som är ute efter samma fåra i marken.


Så, det kommer inte att bli någon skillnad oavsett om det blir Pär Nuder, Sven-Erik Österberg, Veronica Palm eller vem nu än Socialdemokraterna beslutar sig för.

Ingen av dem kommer att leda till att sossarna helt plötsligt beslutar sig för att bli ett frihetligt parti.
Vilket bara betyder en sak.

Ännu trängre på den konservativa planhalvan.Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inväntade du order från husse, Billström? Vad blir nästa trick?

I ett meddelande till TT så berättar Billström att han inte sagt något till USA's ambassaör som han inte sagt offentligt.

Eftersom detta i praktiken innebär att han kallar USA's ambassadör för lögnare så är det två slutsatser jag drar.1 - Regeringen inväntade USA's reaktion nnan de valde att kommentera, eftersom det nekande som Billström gått ut med nu annars hade orsakat en diplomatisk kris.


2. - Billström ska offras på altaret för att Carl "vatten på en gås" Bildt ska komma undan.


Antingen detta eller också har Billström och Bildt en egen definition av "offentligt" än resten av befolkningen.
Fler om ämnet:
AFS, Jinge, Adam Cwejman, LUF, Moteld.


Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Näthat och dödshot.

Idag skriver Expressen om näthatet och hur det tvingat några kändisar att antingen sluta blogga eller stänga av sin kommentarsfunktion.


Min åsikt i frågan är att det är en sk "Occupational Hazard".

Jag har skrivit om mänskliga rättigheter i flera år och har fått min beskärda del av dödshot.
Och antingen ger man dem rätt och lägger ner, eller också fortsätter man.

Idag är det ingen större fara, sedan jag skrev mitt inlägg "Lite om min bakgrund, vilket kan förklara varför jag inte är så lättskrämd" har de varit lätträknade.


Det problem jag har haft ibland är att jag måste argumentera även för de som vill mig illa och de som sprider skit.
Men det är just dessa tillfällen som yttrandefriheten och rätten att vara anonym på nätet är till för.

För det är så lätt att hänga med i horden som kräver regleringar, som kräver ett stopp för anonymiteten.
Men mänskliga rättigheter och medborgarrätt är inte lätt och ska inte vara det heller.

Det är det som skiljer agnarna från vetet.

Det är det som skiljer populister i riksdagen från ideella krafter på nätet, det är det som skiljer löpsedelsjournalisterna i kvällspressen från de seriösa journalisterna.


Det ska vara svårt att försvara alla medborgares rättigheter, vore det lätt hade aldrig medborgarrättskampen i USA uppstått för 60 år sedan, eller nedtecknandet av den svenska tryckfriheten för den delen.

Det hade varit så lätt att lyssna på den stackars busschauffören som Rosa Parks vägrade ta order ifrån, det hade vart så lätt att följa med i hopen som lemlästade Johan Henrik Schönheitför att han tryckt "förgripliga skrifter".

Men världen ville annorlunda då, och den vill annorlunda idag.

Så det är beklagligt att Marcus Birro, Linda Skugge och många andra kändisbloggare får elaka kommentarer och dödshot, men priset för att tysta ner de anonyma rösterna är för högt.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Slopa det statliga spelmonopolet.

Få andra statliga monopol innehåller så mycket hyckelri som det statliga spelmonopolet.

Istället för att öppna upp för fler aktörer under ett strikt ramverk så envisas man med att hävda det egna institutets överlägsenhet.

Snälla, var ärliga.
Det handlar om pengar, inget annat.


Jag är personligen övertygad om att man kan reglera detta med ett ramverk där andra aktörer kan komma in på samma premisser som det statliga svenska spel.
En viss summa av omsättningen ska gå till behandling och prevention av spelmissbruk, skatt ska betalas i Sverige.

Svårigheten för staten och de konservativa partierna i regering och opposition är att släppa taget.

Svenska Spel är inte en infrastruktur av vikt för samhället där staten ska finnas som garant för grundläggande funktioner.
Det räcker med ett genomtänkt ramverk och sedan släppa in fler aktörer, både på nätet och genom fysiska kasino.


Ps.
Att införa nätcensur är inte en lösning, jämföra spel med narkotika är usel retorik enbart till för att demonisera utländska bolag, så partsinlagan från Jan Stocklassa är egentligen bara bra ur en synvinkel.
Det fick mig att skriva om det...Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Det är skillnad på att vara liberal och att vara folkpartist.

De nykonservativa i Folkpartiet (och alliansen i övrigt) tror att liberalism idag är liktydigt med en repressiv och medborgarfientlig politik som snarare snuddar vid den nationalistiska arvet än det liberala arvet, som Johan Pehrson och Nina Larson ger sken av i repliken till Gustav Fridolins debattartikel.


Det punktas upp väldigt vackert i repliken om ekonomi, tillväxt, jobben, globalisering och statlig maktutövning.
Men det innehåll som de beskriver som liberala värden ekar av billig retorik i skenet av den politik som faktisk förs.Ekonomi och tillväxt - Under de dryga 4 år med allianspolitik har det fortfarande inte blivit lättare att starta företag.
Det är fortfarande ett kaotiskt regelverk som man ovanpå infört 7 dagars karens för företagare!
Man häpnar i samma takt som företagare får svårare att anställa, svårare att växa och svårare att vara lönsamma.
De har från regeringhåll gått ut och hävdat att regelbördan blivit 7% lättare, hur man nu kan mäta det i procent.
Det är så man vill begrava huvudet i händerna - antingen vill man göra det lätt, eller också vill man det inte.
Vill man göra det lätt hakar man inte upp sig på svårkontrollerade uttalanden om några procent hit och dit, man gör det genom att uppvisa resultat.


Jobben - Här beskriver Nina och Johan något som faktiskt är liberalt, rent retoriskt.
Själv anser jag att punkten hör hemma under ovanstående, fast om  de gjort det hade de vsrit tvungna att motivera sin retorik med den politik som förs och då faller det.


Globalisering - Med burkaförbudsförslag i Sverige och godkännandet av försäljning av krigsmaterial till diktaturer undrar i alla fall jag vilken sorts globalisering Folkpartiet är ute efter.
Lägg till FRA-lagstiftningen, Ipred och Datalagringsdirektivet så verkar Folkpartiets politik snarare handla om att låsa in än att släppa fritt.
för att inte tala om nedläggningen av ambassader och konsulat för att de inte fick bibehålla den groteska ökningen av anslag till regeringskansliet inför EU-ordförandeskapet.


Statlig Maktutövning
- Här fick Nina och Johans argument mig att smågarva.
Ihåligheten i argumenten är märkbara, speciellt som de tillsammans med de andra stödpartierna till moderaterna tvingade fram två extra ministerposter med egna departement.Avslutningen på artikeln är den mest intressanta delen av repliken.

"Efter valet har vi börjat arbetet för att ta fram ett nytt partiprogram för att formulera de liberala utmaningarna inför 2010- och 2020-talet. Vi tänker välkomna alla liberaler, med och utan partibok, att delta i det arbetet."


Egentligen bara två problem Folkpartiet har med formuleringen av ett liberalt partiprogram.

1. Folkpartiet är inte ett liberalt parti..
2. Det håller på att bildas ett äkta liberalt parti, som kommer att samla sveriges liberaler.Under 2011 kommer Liberaldemokraterna att presentera sitt manifest och ett partiprogram som kommer att visa Sverige hur ett äkta liberalt parti agerar.

Håll ögon och öron öppna.Fler liberaler:
Jan Rejdnell om Greklandskommuner, Amand Brihed länkar in Liberaldemokraternas hjälte - Dambisa Moyo, Calle Rehbinder läser lusen av sexualmoralisterna på både sin blogg och newsmill, något som även Martin Ekdal skriver om, Michael Gajditza och Hanna Söderström har roligt åt Billström, Hans Engnell beskriver framtidens språk, Henrik Alexandersson menar att nästa slag står mellan liberaler och neo-konservativa, Om Gauss-kurvan berättar Jakob Heidbrink och Malin kör på med I Am Wikileaks!,


Avslutar med lite humor:
Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inte bara Vellingemoderater som har fel partibeteckning.

från SvD.

"Ministrarna Carl Bildt och Tobias Billström hänvisade till hedersrelaterade mord och opinionen för att begränsa antalet irakier i Sverige"

Tydligen inte bara Vellingemoderater som har fel partibeteckning...Fler om nyheten:
Aftonbladet, Peter Andersson, Svensson och Röda Berget.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vi behöver öka utbudet av bostäder till de som behöver det, inte sänka det genom att göra det dyrare att bo.

I DN skriver Oscar Lavelid väldigt bra om bostadssituationen i landet.
Han replikerar på Carl B Hamiltons och Stefan Atterfalls artiklar i DN där han beskriver deras politik som "fattigt" och hans avslutande slutsats håller jag med om fullständigt.

"Attefall och Hamilton vill undvika bostadsbubblor och spekulation genom att dämpa efterfrågan. Vi är övertygade om att det är fel lösning. I stället bör de fundera på hur de kan hitta lösningar för att öka utbudet av bostäder för människor."


Jag är av åsikten att där det finns efterfrågan har samhället en skyldighet att bygga bostäder, inte hoppas på att högre kostnader ska få problemet med bostadsbrist att försvinna.


För att ge ett exempel.

Stockholmsregionen kommer (enligt uppgift från jagvillhabostad.nu) att växa med ett Göteborg fram till 2030 och detta till ett område som redan idag saknar över 70.000 bostäder.

Att då se folk som redan sitter bekvämt på sina betongarslen i hus och lägenheter sedan 60 år tillbaka gnälla om Stockholms unika stadsbild och politker som tycker det är en bra idé att ha böter för allt som är över 7 våningar högt känns så bakåtsträvande att det är en satans tur att de inte fanns i Stockholm när den förvandlades från brädgården som fungerade som brygga för herrefolket i Sigtuna till den huvudstad det är idag, för då hade det fortsatt vara en brädgård, om ens det.


Det är nästan som städer och kommuner inte vill bygga bostäder, speciellt inte inom allmännyttan.
För de vet att denna investering kommer att ta tid att betala tillbaka och folk överklagar över förstörd utsikt och det överklagas i byggnadsnämnder och en satans gnäll och från vilka?
Jo, folk som redan parkerat sitt arsle i en bostad.

Och dessa personer är folk som röstar, ingen vill stöta sig för mycket för dom och därför blir det väldigt sällan saker gjort.

Och det finns en annan dimension på detta.

Man kan inte ha en arbetslinje som kräver att folk flyttar till jobben om man inte samtidigt ser till att det finns plats till dem där jobben finns.Jag är glad att jag tillhör ett parti som tar denna problematiken på allvar, som inte fastnat i bunkermentaliteten där makt är viktigare än ideologi.
Vi i Liberaldemokraterna kommer att vara svärdet som löser den Gordiska knuten, måhända att vi trampar på några tår på vägen men vi kan inte ha en situation där hundratusentals personer sitter i åratal i bostadsköer för att politiker slickar arsle på de som redan har tak över huvudet.


--------------

Nu har en annan Liberaldemokrat skrivit om bostadsbristen.
Torbjörn Jerlerup beskriver först hur bostadsbristen i Stockholm ska lösas samt hur det gick till när Kungen stoppade Dennispaketet för att inte få utsikten förstörd och


Fler om ämnet:
FP-eslöv, AFS, Bo Widergren, Gunnar Hökmark, Lena Ek, Marknadsliberalen.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Birro vs Betnér - Nu är Birro ledsen (igen).

Magnus Betnér var tydligen taskig mot Marcus Birro i ett twitter.
Så här löd twittret:

"Marcus Birro med på samma plan, så idag är det inte bara dåligt med en crasch.”

Och här blev tydligen Birro ledsen (igen, han har en tendens att bli det, eller upprörd).
Detta tolkade Birro som att Betnér önskade livet ur honom.

Så här skriver Birro sedan han meddelat sitt uttåg ur Twitter:

"– Han kör sin grej hur mycket han hatar, att jag skulle dö i en flygolycka och sådana saker. Min familj läser det här. Ska jag behöva sitta och förklara för dem varför folk skriver så?


Jag får faktiskt hålla med Magnus Betnér, Birro är en offentlig person som lever och tjänar pengar på att skapa debatt.
Tål han inte att få mothugg får han byta yrke.Fler på ämnet:
Susanne Nyström om tuppfajten som får Birro att lägga ner sitt twittrande och Betnér att...fortsätta som vanligt.Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

FRA-Leken 2011

Emil Isberg utmanar oss på FRA-Leken 2011.

"Välkommen till 2011. Förra året, ungefär vid den här tiden, lektes FRA-leken och eftersom jag inte tänker glömma politiska lekar tar jag upp det i år igen. Jag utmanar alla politiska bloggare att göra samma sak, att ta upp pinsamma händelser från skribentens bakgrund som inte är något hot till rikets säkerhet och hoppas på att läsarna glömmer bort det."
-------------

Nu ska vi leka en fin liten lek som heter FRA-Leken. Den går ut på att en bloggare skriver något genant och sedan ska alla andra som läser detta värdera hurvida detta har någon relevans för Rikets Säkerhet och skall sedan om det inte har det (vilket är troligt) försöka glömma bort den pikanta detaljen.

Om du inte lyckas glömma bort den så har du automatiskt förlorat. Om du läcker uppgiften till någon annan har du också automatiskt förlorat. Glömmer du bort uppgiften kan du med stolta steg gå till Lovön och söka jobb på FRA - om du ens då kommer ihåg att du kan glömma bort en generande sak om någon du känner.


  • När jag blev skitfull förr tappade jag mitt lokalsinne helt och ofta ett klädesplagg på köpet, vet inte hur många gånger jag kommit hem efter en krogrunda utan strumpor eller skjorta.
  • Min första bostad i Göteborg var hissen på våning 7 i Femmanhusets parkeringshus.
  • Jag gillar inte myror, gillar verkligen inte myror....
  • När jag hade det bäst ställt hade jag tillgångar på runt 450.000, när jag hade det sämst ställt hade jag skulder på runt halvmiljonen.

Några av de som lekte förra året:
Livbåten, J R L, Gonte,

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Staten slår ut en inkomstbingande näring till förmån för bidragskrävande särintressen.

I Uppsala Nya Tidning frågar näringsidkaren Tryggve Hedtjärn hur han ska bli kompenserad för sina förluster nu när staten aktivt slår undan föttarna på honom.

Hur går det till kan man tänka sig, denna regeringen är ju för småföretagande och gillar verkligen inte att betala ut bidrag.


Jo, Tryggve är näringsidkare inom Rovdjursturism.


Tryggve beskriver sin situation så här:


-----------------
" [...] (8) vargar i mitt område dödats eller ”försvunnit” under direkt eller indirekt medverkan av statliga myndigheter.

Först Ramsjötiken, december 2003. Hon tog skada i samband med att hon skulle få nytt sändarhalsband och avlivades på beslut av Skandulv.

Därnäst blev ledarhannen i Naggenfamiljen skjuten av en fågeljägare i september 2005. Åtalet mot jägaren lades ned med motivering att riksdagen just då arbetade för att legalisera den typen av handlande.

Hasselatiken var född i Naggenreviret 2005 och var stationär i Hasselatrakten från augusti 2006. Hon kunde ej spåras efter 4/2 2007. Man kan se detta fall, liksom följande tre, som resultat av bristande bevakning av reviren från länsstyrelsernas sida eftersom de flesta troligen fallit offer för illegal jakt.

Den nya hannen i Naggenreviret försvann spårlöst i januari 2008 sedan man i vissa jägarkretsar länge varit ute efter vargarnas liv.

Ledartiken i samma revir försvann lika spårlöst några veckor senare.

Av de två ungvargarna från Kynnareviret i Norge, som hösten 2010 slog sig ner sydväst om Överturingen, har tiken inte spårats sedan 14/1 i år.

I lördags dödades en varg – sannolikt hannen i Haveröreviret - under en licensjakt som strider mot vårt folks önskan och mot vårt lands internationella åtaganden.

Nu har även den andra Kynnavargen, en hanne, skjutits i preventiv (!) skydds-jakt. I min närhet finns nu endast en varg kvar."

------------------


Hur har Regeringen egentligen tänkt här?

Du har några högt bidragskrävande särintressen i form av Fäbodsdrift, rennäring och jägareförbunden.
Dessa ställs mot enskilda näringsidkare som försöker göra våra rovdjur till turistattraktioner.

För mig är detta ett enkelt val, näringsidkarna som faktiskt tillför staten pengar och gott rykte till Sverige som land ska premieras framför en bunt gnällrövar.
Läs mer om vargjakten hos:
Adam Skevstad, Jinge, AFS, Min Gröna Vardag, Martin Moberg.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Straffrättsligt ansvar på felaktiga utvisningar.

Det finns utvisningar som är berättigade och sedan har du de som inte är det.

Att utvisa HBT-personer till länder där de är under konstant dödshot borde rendera i ett straffrättsligt ansvar.


Blodet från varje människa som dör pga dessa felaktiga och hårt kritiserade utvisningar är på dina händer Tobias Billström.Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Äntligen dras brallorna ner på Tolgfors.

Att försvarsministern har noll koll på sitt område har jag känt till sedan FRA-debatten, så det är skönt att se att fler och fler ser samma sak.
(herregud, inte ens försvaret själva har förtroende för honom.)


Oavsett om det är:
JAS-försäljning, FRA-lagsklustret eller försvarsomställningen till yrkesarmé så är det samma sak.
En salig röra av efterkonstruktioner.


Bagdad Bob-liknelsen är suverän.Fler om ämnet:
Mitt i Steget, Wiseman, Högbergs tankar.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ricky Gervais - Golden Globe insults.

Om ni missat det, varsågoda.Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Vad är det med politiker? Äger de inte kunskapen om källkritik?

Ja, nu är  Malmström i farten igen.
Från början var jag positiv till hennes utnämning som ny kommissionär efter Margot Wallström.
Men det verkar som vi bara bytt ut Wallströms demokratiförakt mot Malmströms medborgarförakt.


Nu under Folk och Försvar så har Cecilia Malmström hävdat att cyberhoten är så stora att vi måste gå med i NATO!

Öhm, va?

Lyckligtvis får hon omedelbart svar på tal av Oscar Swartz på svt-debatt och Piratpartiets nytillträdde partiledare Anna Troberg via DN.


1. Siffran på skadorna Malmström påstår, 7 biljoner dollar, är en uppskattad siffra framtagen av McAfee (pdf).
De frågade 100 IT-chefer vad de uppskattade att de blivit "bestulna på" det senaste året, sedan med lite kreativ bokföring så omvandlades siffran till att motsvara tusen spänn per person, inte i Sverige, inte i EU, utan 1000kr per person på HELA JORDEN!


2. Cecilia Malmström är anställd som EU-kommissionär av EU. Hennes jobb är att representera Sverige i EU, inte att förorda ett NATO-medlemskap.

Så det är två kardinalfel som man som kommissionär inte får göra sig skyldig till, använda falska sifror och glömma vem ens uppdragsgivare är.Falkvinge beskriver situationen utmärkt.

" European Commissioner Malmström spoke at a conference of the increasing rate of “cybercrime” and how the Internet is increasingly insecure.
As a result, she argues, the Europol must receive more resources, jail terms for “net-facilitated” crimes must be raised, and Sweden must join NATO.

An ignored fact in this statement is that the Internet was at its most insecure in 1988, when the Morris Worm changed the design philosophy radically, after the worm had taken out 10% of the connected systems.
Year after year since, the net has become more secure.
Today, systems are patched rapidly, automatically and efficiently.

Nobility is always late to the party, it’s said, but being 23 years late to the party is stretching it quite a bit beyond what’s reasonable, even for a politician."
Fler som skriver om ämnet:
Martin Moberg, Röda Berget, AFS, Paleofriend, Annarkia, Ipse Cognita, Opassande.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Liberaldemokraterna i Skåne - Möte 16/1.Är du intresserad av att veta mer om Liberaldemokraterna och hur vi fungerar som nyuppstartat parti?
Dyk då upp på något av våra möten.


Idag träffas vi på Café Gräddhyllan i Lund kl 14.

Vi sitter några stycken och snacka politik över en kopp kaffe/ett glas öl/en matbit.Välkomna.

Niklas Starow - Liberaldemokraterna i Skåne.
Folk som är, eller skriver om, Liberaldemokraterna.
Amanda Brihed, Mattias Hämäläinen, Calle Rehbinder, Hanna Söderström, Henrik Alexandersson, Jens Odsvall, Michael Gajditza, Oscar Swartz, Per Pettersson, Torbjörn Jerlerup, Maina Skarner.


Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Panem et circenses (Ge dem bröd och skådespel)

panem et circenses

Latinsk strof rakt översatt till "Bröd och cirkus" (Bread and Circuses), men även "Bread and games" fungerar.


Det var poeten Juvenal som myntade uttrycket för att visa på politisk populism i antikens Rom, där den politiska överheten hängav sig åt ytligheter för att vinna den fattiga massans röster.

Jag ser rakt av likheterna med dagens politik, att ingenting egentligen har hänt på 2000 år i det ämnet.
Främst ser jag vargjakten som exemplet som hoppar fram.


För skalar man detta som den lök det är så ser man den enorma ytliga populism som omgärdar beslutet att genomföra licensjakt på varg.

Vi har den framkrystade vetenskapliga basen, där forskare släpper på sin integritet och menar att 210 djur är fullt tillräckligt, om man bara gör ditten och datten, tex införsel av friska gener utifrån genom inplantering.
En inplantering som nu när slakten är igång för andra året i rad inte ens är påbörjad och lokalbefolkningen går mot + att föreningar som inför första jakten gav sitt tillstånd ganska fort tog tillbaka det när beslutet var fattat i riksdagen.

Vi har vindflöjeln till Miljöminister, Andreas Carlgren, som försöker tjäna många herrar samtidigt.
Han var först mot vargjakt, sen med hjälp av påtryckningar från partikamrater och allianskollegor kom han på att det visst var bra med vargkjakt, sen kom pappa EU in i bilden och för att rädda ansiktet där så kom han på att det han tidigare sagt visst inte stämde och nu vill han ha mer varg igen.....

Det finns fler underliga saker, som att det kritiska brevet från EU gömdes undan inför beslutet att ha licensjakt även i år.


Men det kan kokas ner till det 2000 år gamla uttrycket "Panem et circenses".
Ge dem bröd och cirkus.

Blesbygdsbefolkningen som ser sin bygd utarmas på arbetstillfällen, unga arbetslösa tvingas lämna sina hemtrakter för osäkra anställningar, sjukhus och vårdinrättningar läggs ner etc etc.

För att sluta tänka på vardagens vedermödor så erbjuds de bröd och skådespel.

De erbjuds att jaga varg.
Fler som kommenterar vargjakten:
SvD, Annarkia, Peter Andersson, kulturbloggen, Jinge,

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Way over the line Obama, way fkng over the line Obama.

According to the Obama official Jeh Johnson, Dr Martin Luther King jr would have been proud over the wars in Iraq and Afghanistan.


This is so far over the line of decency that Mr Jeh Johnson assraped the sign marking the line when passing.


Dr King is deceased, you should restrain your expressions on what he might have been pro or con to subjects he actually have said or written about.

I give you this speech that he made about the Vietnam war on April 4, 1967.
Read it and then say he would have approved of todays US wars.

(Courtesy of BRC-NEWS, if copying do so in its full length with proper attributions, do not alter in any way other than formatting)


BRC-NEWS: Black Radical Congress - International News/Alerts/Announcements
Subscribe: Email "subscribe brc-news" to <[email protected]>

I come to this magnificent house of worship tonight because my conscience leaves me no other choice. I join with you in this meeting because I am in deepest agreement with the aims and work of the organization which has brought us together: Clergy and Laymen Concerned about Vietnam. The recent statement of your executive committee are the sentiments of my own heart and I found myself in full accord when I read its opening lines: "A time comes when silence is betrayal." That time has come for us in relation to Vietnam.

 

The truth of these words is beyond doubt but the mission to which they call us is a most difficult one. Even when pressed by the demands of inner truth, men do not easily assume the task of opposing their government's policy, especially in time of war. Nor does the human spirit move without great difficulty against all the apathy of conformist thought within one's own bosom and in the surrounding world. Moreover when the issues at hand seem as perplexed as they often do in the case of this dreadful conflict we are always on the verge of being mesmerized by uncertainty; but we must move on.

 

Some of us who have already begun to break the silence of the night have found that the calling to speak is often a vocation of agony, but we must speak. We must speak with all the humility that is appropriate to our limited vision, but we must speak. And we must rejoice as well, for surely this is the first time in our nation's history that a significant number of its religious leaders have chosen to move beyond the prophesying of smooth patriotism to the high grounds of a firm dissent based upon the mandates of conscience and the reading of history. Perhaps a new spirit is rising among us. If it is, let us trace its movement well and pray that our own inner being may be sensitive to its guidance, for we are deeply in need of a new way beyond the darkness that seems so close around us.

 

Over the past two years, as I have moved to break the betrayal of my own silences and to speak from the burnings of my own heart, as I have called for radical departures from the destruction of Vietnam, many persons have questioned me about the wisdom of my path. At the heart of their concerns this query has often loomed large and loud: Why are you speaking about war, Dr. King? Why are you joining the voices of dissent? Peace and civil rights don't mix, they say. Aren't you hurting the cause of your people, they ask? And when I hear them, though I often understand the source of their concern, I am nevertheless greatly saddened, for such questions mean that the inquirers have not really known me, my commitment or my calling. Indeed, their questions suggest that they do not know the world in which they live.

 

In the light of such tragic misunderstandings, I deem it of signal importance to try to state clearly, and I trust concisely, why I believe that the path from Dexter Avenue Baptist Church -- the church in Montgomery, Alabama, where I began my pastorate -- leads clearly to this sanctuary tonight.

 

I come to this platform tonight to make a passionate plea to my beloved nation. This speech is not addressed to Hanoi or to the National Liberation Front. It is not addressed to China or to Russia.

 

Nor is it an attempt to overlook the ambiguity of the total situation and the need for a collective solution to the tragedy of Vietnam. Neither is it an attempt to make North Vietnam or the National Liberation Front paragons of virtue, nor to overlook the role they can play in a successful resolution of the problem. While they both may have justifiable reason to be suspicious of the good faith of the United States, life and history give eloquent testimony to the fact that conflicts are never resolved without trustful give and take on both sides.

 

Tonight, however, I wish not to speak with Hanoi and the NLF, but rather to my fellow Americans, who, with me, bear the greatest responsibility in ending a conflict that has exacted a heavy price on both continents.

 

 

 

The Importance of Vietnam

Since I am a preacher by trade, I suppose it is not surprising that I have seven major reasons for bringing Vietnam into the field of my moral vision. There is at the outset a very obvious and almost facile connection between the war in Vietnam and the struggle I, and others, have been waging in America. A few years ago there was a shining moment in that struggle. It seemed as if there was a real promise of hope for the poor -- both black and white -- through the poverty program. There were experiments, hopes, new beginnings. Then came the buildup in Vietnam and I watched the program broken and eviscerated as if it were some idle political plaything of a society gone mad on war, and I knew that America would never invest the necessary funds or energies in rehabilitation of its poor so long as adventures like Vietnam continued to draw men and skills and money like some demonic destructive suction tube. So I was increasingly compelled to see the war as an enemy of the poor and to attack it as such.

 

Perhaps the more tragic recognition of reality took place when it became clear to me that the war was doing far more than devastating the hopes of the poor at home. It was sending their sons and their brothers and their husbands to fight and to die in extraordinarily high proportions relative to the rest of the population. We were taking the black young men who had been crippled by our society and sending them eight thousand miles away to guarantee liberties in Southeast Asia which they had not found in southwest Georgia and East Harlem. So we have been repeatedly faced with the cruel irony of watching Negro and white boys on TV screens as they kill and die together for a nation that has been unable to seat them together in the same schools. So we watch them in brutal solidarity burning the huts of a poor village, but we realize that they would never live on the same block in Detroit. I could not be silent in the face of such cruel manipulation of the poor.

 

My third reason moves to an even deeper level of awareness, for it grows out of my experience in the ghettoes of the North over the last three years -- especially the last three summers. As I have walked among the desperate, rejected and angry young men I have told them that Molotov cocktails and rifles would not solve their problems. I have tried to offer them my deepest compassion while maintaining my conviction that social change comes most meaningfully through nonviolent action. But they asked -- and rightly so -- what about Vietnam? They asked if our own nation wasn't using massive doses of violence to solve its problems, to bring about the changes it wanted. Their questions hit home, and I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today -- my own government. For the sake of those boys, for the sake of this government, for the sake of hundreds of thousands trembling under our violence, I cannot be silent.

 

For those who ask the question, "Aren't you a civil rights leader?" and thereby mean to exclude me from the movement for peace, I have this further answer. In 1957 when a group of us formed the Southern Christian Leadership Conference, we chose as our motto: "To save the soul of America." We were convinced that we could not limit our vision to certain rights for black people, but instead affirmed the conviction that America would never be free or saved from itself unless the descendants of its slaves were loosed completely from the shackles they still wear. In a way we were agreeing with Langston Hughes, that black bard of Harlem, who had written earlier:

 

O, yes,
I say it plain,
America never was America to me,
And yet I swear this oath--
America will be!

Now, it should be incandescently clear that no one who has any concern for the integrity and life of America today can ignore the present war. If America's soul becomes totally poisoned, part of the autopsy must read Vietnam. It can never be saved so long as it destroys the deepest hopes of men the world over. So it is that those of us who are yet determined that America will be are led down the path of protest and dissent, working for the health of our land.

 

As if the weight of such a commitment to the life and health of America were not enough, another burden of responsibility was placed upon me in 1964; and I cannot forget that the Nobel Prize for Peace was also a commission -- a commission to work harder than I had ever worked before for "the brotherhood of man." This is a calling that takes me beyond national allegiances, but even if it were not present I would yet have to live with the meaning of my commitment to the ministry of Jesus Christ. To me the relationship of this ministry to the making of peace is so obvious that I sometimes marvel at those who ask me why I am speaking against the war. Could it be that they do not know that the good news was meant for all men -- for Communist and capitalist, for their children and ours, for black and for white, for revolutionary and conservative? Have they forgotten that my ministry is in obedience to the one who loved his enemies so fully that he died for them? What then can I say to the "Vietcong" or to Castro or to Mao as a faithful minister of this one? Can I threaten them with death or must I not share with them my life?

 

Finally, as I try to delineate for you and for myself the road that leads from Montgomery to this place I would have offered all that was most valid if I simply said that I must be true to my conviction that I share with all men the calling to be a son of the living God. Beyond the calling of race or nation or creed is this vocation of sonship and brotherhood, and because I believe that the Father is deeply concerned especially for his suffering and helpless and outcast children, I come tonight to speak for them.

 

This I believe to be the privilege and the burden of all of us who deem ourselves bound by allegiances and loyalties which are broader and deeper than nationalism and which go beyond our nation's self-defined goals and positions. We are called to speak for the weak, for the voiceless, for victims of our nation and for those it calls enemy, for no document from human hands can make these humans any less our brothers.

 

 

 

Strange Liberators


And as I ponder the madness of Vietnam and search within myself for ways to understand and respond to compassion my mind goes constantly to the people of that peninsula. I speak now not of the soldiers of each side, not of the junta in Saigon, but simply of the people who have been living under the curse of war for almost three continuous decades now. I think of them too because it is clear to me that there will be no meaningful solution there until some attempt is made to know them and hear their broken cries.

 

They must see Americans as strange liberators. The Vietnamese people proclaimed their own independence in 1945 after a combined French and Japanese occupation, and before the Communist revolution in China. They were led by Ho Chi Minh. Even though they quoted the American Declaration of Independence in their own document of freedom, we refused to recognize them. Instead, we decided to support France in its reconquest of her former colony.

 

Our government felt then that the Vietnamese people were not "ready" for independence, and we again fell victim to the deadly Western arrogance that has poisoned the international atmosphere for so long. With that tragic decision we rejected a revolutionary government seeking self-determination, and a government that had been established not by China (for whom the Vietnamese have no great love) but by clearly indigenous forces that included some Communists. For the peasants this new government meant real land reform, one of the most important needs in their lives.

 

For nine years following 1945 we denied the people of Vietnam the right of independence. For nine years we vigorously supported the French in their abortive effort to recolonize Vietnam.

 

Before the end of the war we were meeting eighty percent of the French war costs. Even before the French were defeated at Dien Bien Phu, they began to despair of the reckless action, but we did not. We encouraged them with our huge financial and military supplies to continue the war even after they had lost the will. Soon we would be paying almost the full costs of this tragic attempt at recolonization.

 

After the French were defeated it looked as if independence and land reform would come again through the Geneva agreements. But instead there came the United States, determined that Ho should not unify the temporarily divided nation, and the peasants watched again as we supported one of the most vicious modern dictators -- our chosen man, Premier Diem. The peasants watched and cringed as Diem ruthlessly routed out all opposition, supported their extortionist landlords and refused even to discuss reunification with the north. The peasants watched as all this was presided over by U.S. influence and then by increasing numbers of U.S. troops who came to help quell the insurgency that Diem's methods had aroused. When Diem was overthrown they may have been happy, but the long line of military dictatorships seemed to offer no real change -- especially in terms of their need for land and peace.

 

The only change came from America as we increased our troop commitments in support of governments which were singularly corrupt, inept and without popular support. All the while the people read our leaflets and received regular promises of peace and democracy -- and land reform. Now they languish under our bombs and consider us -- not their fellow Vietnamese --the real enemy. They move sadly and apathetically as we herd them off the land of their fathers into concentration camps where minimal social needs are rarely met. They know they must move or be destroyed by our bombs. So they go -- primarily women and children and the aged.

 

They watch as we poison their water, as we kill a million acres of their crops. They must weep as the bulldozers roar through their areas preparing to destroy the precious trees. They wander into the hospitals, with at least twenty casualties from American firepower for one "Vietcong"-inflicted injury. So far we may have killed a million of them -- mostly children. They wander into the towns and see thousands of the children, homeless, without clothes, running in packs on the streets like animals. They see the children, degraded by our soldiers as they beg for food. They see the children selling their sisters to our soldiers, soliciting for their mothers.

 

What do the peasants think as we ally ourselves with the landlords and as we refuse to put any action into our many words concerning land reform? What do they think as we test our latest weapons on them, just as the Germans tested out new medicine and new tortures in the concentration camps of Europe? Where are the roots of the independent Vietnam we claim to be building? Is it among these voiceless ones?

 

We have destroyed their two most cherished institutions: the family and the village. We have destroyed their land and their crops. We have cooperated in the crushing of the nation's only non-Communist revolutionary political force -- the unified Buddhist church. We have supported the enemies of the peasants of Saigon. We have corrupted their women and children and killed their men. What liberators?

 

Now there is little left to build on -- save bitterness. Soon the only solid physical foundations remaining will be found at our military bases and in the concrete of the concentration camps we call fortified hamlets. The peasants may well wonder if we plan to build our new Vietnam on such grounds as these? Could we blame them for such thoughts? We must speak for them and raise the questions they cannot raise. These too are our brothers.

 

Perhaps the more difficult but no less necessary task is to speak for those who have been designated as our enemies. What of the National Liberation Front -- that strangely anonymous group we call VC or Communists? What must they think of us in America when they realize that we permitted the repression and cruelty of Diem which helped to bring them into being as a resistance group in the south? What do they think of our condoning the violence which led to their own taking up of arms? How can they believe in our integrity when now we speak of "aggression from the north" as if there were nothing more essential to the war? How can they trust us when now we charge them with violence after the murderous reign of Diem and charge them with violence while we pour every new weapon of death into their land? Surely we must understand their feelings even if we do not condone their actions. Surely we must see that the men we supported pressed them to their violence. Surely we must see that our own computerized plans of destruction simply dwarf their greatest acts.

 

How do they judge us when our officials know that their membership is less than twenty-five percent Communist and yet insist on giving them the blanket name? What must they be thinking when they know that we are aware of their control of major sections of Vietnam and yet we appear ready to allow national elections in which this highly organized political parallel government will have no part? They ask how we can speak of free elections when the Saigon press is censored and controlled by the military junta. And they are surely right to wonder what kind of new government we plan to help form without them -- the only party in real touch with the peasants. They question our political goals and they deny the reality of a peace settlement from which they will be excluded. Their questions are frighteningly relevant. Is our nation planning to build on political myth again and then shore it up with the power of new violence?

 

Here is the true meaning and value of compassion and nonviolence when it helps us to see the enemy's point of view, to hear his questions, to know his assessment of ourselves. For from his view we may indeed see the basic weaknesses of our own condition, and if we are mature, we may learn and grow and profit from the wisdom of the brothers who are called the opposition.

 

So, too, with Hanoi. In the north, where our bombs now pummel the land, and our mines endanger the waterways, we are met by a deep but understandable mistrust. To speak for them is to explain this lack of confidence in Western words, and especially their distrust of American intentions now. In Hanoi are the men who led the nation to independence against the Japanese and the French, the men who sought membership in the French commonwealth and were betrayed by the weakness of Paris and the willfulness of the colonial armies. It was they who led a second struggle against French domination at tremendous costs, and then were persuaded to give up the land they controlled between the thirteenth and seventeenth parallel as a temporary measure at Geneva. After 1954 they watched us conspire with Diem to prevent elections which would have surely brought Ho Chi Minh to power over a united Vietnam, and they realized they had been betrayed again.

 

When we ask why they do not leap to negotiate, these things must be remembered. Also it must be clear that the leaders of Hanoi considered the presence of American troops in support of the Diem regime to have been the initial military breach of the Geneva agreements concerning foreign troops, and they remind us that they did not begin to send in any large number of supplies or men until American forces had moved into the tens of thousands.

 

Hanoi remembers how our leaders refused to tell us the truth about the earlier North Vietnamese overtures for peace, how the president claimed that none existed when they had clearly been made. Ho Chi Minh has watched as America has spoken of peace and built up its forces, and now he has surely heard of the increasing international rumors of American plans for an invasion of the north. He knows the bombing and shelling and mining we are doing are part of traditional pre-invasion strategy. Perhaps only his sense of humor and of irony can save him when he hears the most powerful nation of the world speaking of aggression as it drops thousands of bombs on a poor weak nation more than eight thousand miles away from its shores.

 

At this point I should make it clear that while I have tried in these last few minutes to give a voice to the voiceless on Vietnam and to understand the arguments of those who are called enemy, I am as deeply concerned about our troops there as anything else. For it occurs to me that what we are submitting them to in Vietnam is not simply the brutalizing process that goes on in any war where armies face each other and seek to destroy. We are adding cynicism to the process of death, for they must know after a short period there that none of the things we claim to be fighting for are really involved. Before long they must know that their government has sent them into a struggle among Vietnamese, and the more sophisticated surely realize that we are on the side of the wealthy and the secure while we create hell for the poor.

 

This Madness must cease


Somehow this madness must cease. We must stop now. I speak as a child of God and brother to the suffering poor of Vietnam. I speak for those whose land is being laid waste, whose homes are being destroyed, whose culture is being subverted. I speak for the poor of America who are paying the double price of smashed hopes at home and death and corruption in Vietnam. I speak as a citizen of the world, for the world as it stands aghast at the path we have taken. I speak as an American to the leaders of my own nation. The great initiative in this war is ours. The initiative to stop it must be ours.

 

This is the message of the great Buddhist leaders of Vietnam. Recently one of them wrote these words:

 

"Each day the war goes on the hatred increases in the heart of the Vietnamese and in the hearts of those of humanitarian instinct. The Americans are forcing even their friends into becoming their enemies. It is curious that the Americans, who calculate so carefully on the possibilities of military victory, do not realize that in the process they are incurring deep psychological and political defeat. The image of America will never again be the image of revolution, freedom and democracy, but the image of violence and militarism."

 

If we continue, there will be no doubt in my mind and in the mind of the world that we have no honorable intentions in Vietnam. It will become clear that our minimal expectation is to occupy it as an American colony and men will not refrain from thinking that our maximum hope is to goad China into a war so that we may bomb her nuclear installations. If we do not stop our war against the people of Vietnam immediately the world will be left with no other alternative than to see this as some horribly clumsy and deadly game we have decided to play.

 

The world now demands a maturity of America that we may not be able to achieve. It demands that we admit that we have been wrong from the beginning of our adventure in Vietnam, that we have been detrimental to the life of the Vietnamese people. The situation is one in which we must be ready to turn sharply from our present ways.

 

In order to atone for our sins and errors in Vietnam, we should take the initiative in bringing a halt to this tragic war. I would like to suggest five concrete things that our government should do immediately to begin the long and difficult process of extricating ourselves from this nightmarish conflict:

 

  1. End all bombing in North and South Vietnam.
  2. Declare a unilateral cease-fire in the hope that such action will create the atmosphere for negotiation.
  3. Take immediate steps to prevent other battlegrounds in Southeast Asia by curtailing our military buildup in Thailand and our interference in Laos.
  4. Realistically accept the fact that the National Liberation Front has substantial support in South Vietnam and must thereby play a role in any meaningful negotiations and in any future Vietnam government.
  5. Set a date that we will remove all foreign troops from Vietnam in accordance with the 1954 Geneva agreement.

Part of our ongoing commitment might well express itself in an offer to grant asylum to any Vietnamese who fears for his life under a new regime which included the Liberation Front. Then we must make what reparations we can for the damage we have done. We most provide the medical aid that is badly needed, making it available in this country if necessary.

 

 

Protesting the war

Meanwhile we in the churches and synagogues have a continuing task while we urge our government to disengage itself from a disgraceful commitment. We must continue to raise our voices if our nation persists in its perverse ways in Vietnam. We must be prepared to match actions with words by seeking out every creative means of protest possible.

 

As we counsel young men concerning military service we must clarify for them our nation's role in Vietnam and challenge them with the alternative of conscientious objection. I am pleased to say that this is the path now being chosen by more than seventy students at my own alma mater, Morehouse College, and I recommend it to all who find the American course in Vietnam a dishonorable and unjust one. Moreover I would encourage all ministers of draft age to give up their ministerial exemptions and seek status as conscientious objectors. These are the times for real choices and not false ones. We are at the moment when our lives must be placed on the line if our nation is to survive its own folly. Every man of humane convictions must decide on the protest that best suits his convictions, but we must all protest.

 

There is something seductively tempting about stopping there and sending us all off on what in some circles has become a popular crusade against the war in Vietnam. I say we must enter the struggle, but I wish to go on now to say something even more disturbing. The war in Vietnam is but a symptom of a far deeper malady within the American spirit, and if we ignore this sobering reality we will find ourselves organizing clergy- and laymen-concerned committees for the next generation. They will be concerned about Guatemala and Peru. They will be concerned about Thailand and Cambodia. They will be concerned about Mozambique and South Africa. We will be marching for these and a dozen other names and attending rallies without end unless there is a significant and profound change in American life and policy. Such thoughts take us beyond Vietnam, but not beyond our calling as sons of the living God.

 

In 1957 a sensitive American official overseas said that it seemed to him that our nation was on the wrong side of a world revolution. During the past ten years we have seen emerge a pattern of suppression which now has justified the presence of U.S. military "advisors" in Venezuela. This need to maintain social stability for our investments accounts for the counter-revolutionary action of American forces in Guatemala. It tells why American helicopters are being used against guerrillas in Colombia and why American napalm and green beret forces have already been active against rebels in Peru. It is with such activity in mind that the words of the late John F. Kennedy come back to haunt us. Five years ago he said, "Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable."

 

Increasingly, by choice or by accident, this is the role our nation has taken -- the role of those who make peaceful revolution impossible by refusing to give up the privileges and the pleasures that come from the immense profits of overseas investment.

 

I am convinced that if we are to get on the right side of the world revolution, we as a nation must undergo a radical revolution of values. We must rapidly begin the shift from a "thing-oriented" society to a "person-oriented" society. When machines and computers, profit motives and property rights are considered more important than people, the giant triplets of racism, materialism, and militarism are incapable of being conquered.

 

A true revolution of values will soon cause us to question the fairness and justice of many of our past and present policies. n the one hand we are called to play the good Samaritan on life's roadside; but that will be only an initial act. One day we must come to see that the whole Jericho road must be transformed so that men and women will not be constantly beaten and robbed as they make their journey on life's highway. True compassion is more than flinging a coin to a beggar; it is not haphazard and superficial. It comes to see that an edifice which produces beggars needs restructuring. A true revolution of values will soon look uneasily on the glaring contrast of poverty and wealth. With righteous indignation, it will look across the seas and see individual capitalists of the West investing huge sums of money in Asia, Africa and South America, only to take the profits out with no concern for the social betterment of the countries, and say: "This is not just." It will look at our alliance with the landed gentry of Latin America and say: "This is not just." The Western arrogance of feeling that it has everything to teach others and nothing to learn from them is not just. A true revolution of values will lay hands on the world order and say of war: "This way of settling differences is not just." This business of burning human beings with napalm, of filling our nation's homes with orphans and widows, of injecting poisonous drugs of hate into veins of people normally humane, of sending men home from dark and bloody battlefields physically handicapped and psychologically deranged, cannot be reconciled with wisdom, justice and love. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death.

 

America, the richest and most powerful nation in the world, can well lead the way in this revolution of values. There is nothing, except a tragic death wish, to prevent us from reordering our priorities, so that the pursuit of peace will take precedence over the pursuit of war. There is nothing to keep us from molding a recalcitrant status quo with bruised hands until we have fashioned it into a brotherhood.

 

This kind of positive revolution of values is our best defense against communism. War is not the answer. Communism will never be defeated by the use of atomic bombs or nuclear weapons. Let us not join those who shout war and through their misguided passions urge the United States to relinquish its participation in the United Nations. These are days which demand wise restraint and calm reasonableness. We must not call everyone a Communist or an appeaser who advocates the seating of Red China in the United Nations and who recognizes that hate and hysteria are not the final answers to the problem of these turbulent days. We must not engage in a negative anti-communism, but rather in a positive thrust for democracy, realizing that our greatest defense against communism is to take offensive action in behalf of justice. We must with positive action seek to remove thosse conditions of poverty, insecurity and injustice which are the fertile soil in which the seed of communism grows and develops.

 

 

 

The people are important


These are revolutionary times. All over the globe men are revolting against old systems of exploitation and oppression and out of the wombs of a frail world new systems of justice and equality are being born. The shirtless and barefoot people of the land are rising up as never before. "The people who sat in darkness have seen a great light." We in the West must support these revolutions. It is a sad fact that, because of comfort, complacency, a morbid fear of communism, and our proneness to adjust to injustice, the Western nations that initiated so much of the revolutionary spirit of the modern world have now become the arch anti-revolutionaries. This has driven many to feel that only Marxism has the revolutionary spirit. Therefore, communism is a judgement against our failure to make democracy real and follow through on the revolutions we initiated. Our only hope today lies in our ability to recapture the revolutionary spirit and go out into a sometimes hostile world declaring eternal hostility to poverty, racism, and militarism. With this powerful commitment we shall boldly challenge the status quo and unjust mores and thereby speed the day when "every valley shall be exalted, and every moutain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight and the rough places plain."

 

A genuine revolution of values means in the final analysis that our loyalties must become ecumenical rather than sectional. Every nation must now develop an overriding loyalty to mankind as a whole in order to preserve the best in their individual societies.

 

This call for a world-wide fellowship that lifts neighborly concern beyond one's tribe, race, class and nation is in reality a call for an all-embracing and unconditional love for all men. This oft misunderstood and misinterpreted concept -- so readily dismissed by the Nietzsches of the world as a weak and cowardly force -- has now become an absolute necessity for the survival of man. When I speak of love I am not speaking of some sentimental and weak response. I am speaking of that force which all of the great religions have seen as the supreme unifying principle of life. Love is somehow the key that unlocks the door which leads to ultimate reality. This Hindu-Moslem-Christian-Jewish-Buddhist belief about ultimate reality is beautifully summed up in the first epistle of Saint John:

 

Let us love one another; for love is God and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God; for God is love. If we love one another God dwelleth in us, and his love is perfected in us.

 

 

Let us hope that this spirit will become the order of the day. We can no longer afford to worship the god of hate or bow before the altar of retaliation. The oceans of history are made turbulent by the ever-rising tides of hate. History is cluttered with the wreckage of nations and individuals that pursued this self-defeating path of hate. As Arnold Toynbee says : "Love is the ultimate force that makes for the saving choice of life and good against the damning choice of death and evil. Therefore the first hope in ourinventory must be the hope that love is going to have the last word."

 

We are now faced with the fact that tomorrow is today. We are confronted with the fierce urgency of now. In this unfolding conundrum of life and history there is such a thing as being too late. Procrastination is still the thief of time. Life often leaves us standing bare, naked and dejected with a lost opportunity. The "tide in the affairs of men" does not remain at the flood; it ebbs. We may cry out deperately for time to pause in her passage, but time is deaf to every plea and rushes on. Over the bleached bones and jumbled residue of numerous civilizations are written the pathetic words: "Too late." There is an invisible book of life that faithfully records our vigilance or our neglect. "The moving finger writes, and having writ moves on..." We still have a choice today; nonviolent coexistence or violent co-annihilation.

 

We must move past indecision to action. We must find new ways to speak for peace in Vietnam and justice throughout the developing world -- a world that borders on our doors. If we do not act we shall surely be dragged down the long dark and shameful corridors of time reserved for those who possess power without compassion, might without morality, and strength without sight.

 

Now let us begin. Now let us rededicate ourselves to the long and bitter -- but beautiful -- struggle for a new world. This is the callling of the sons of God, and our brothers wait eagerly for our response. Shall we say the odds are too great? Shall we tell them the struggle is too hard? Will our message be that the forces of American life militate against their arrival as full men, and we send our deepest regrets? Or will there be another message, of longing, of hope, of solidarity with their yearnings, of commitment to their cause, whatever the cost? The choice is ours, and though we might prefer it otherwise we must choose in this crucial moment of human history.

 

As that noble bard of yesterday, James Russell Lowell, eloquently stated:

 

Once to every man and nation
Comes the moment to decide,
In the strife of truth and falsehood,
For the good or evil side;
Some great cause, God's new Messiah,
Off'ring each the bloom or blight,
And the choice goes by forever
Twixt that darkness and that light.

Though the cause of evil prosper,
Yet 'tis truth alone is strong;
Though her portion be the scaffold,
And upon the throne be wrong:
Yet that scaffold sways the future,
And behind the dim unknown,
Standeth God within the shadow
Keeping watch above his own.

 
Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

RSS 2.0