Trafikstråk, eller hur man hittar på ord för att slippa säga massavlyssning.

I FRA-debatten i början av september och i Klambergs debatt med Pettersson i Sandviken såg man en bild på en låda där ett obegränsat antal vägar ledde in i den men bara de intressanta kom ut på andra sidan.(en samverkanspunkt).

 

Jag som har hela filmen ser att den bilden visas ca 50 minuter in.

 

Det ska tydligen vara i den lådan de intressanta “trafikstråken” väljs ut (om jag uppfattat det rätt) och detta görs tydligen utan att på något sätt bearbeta informationen, man kan alltså skilja på intressant från ointressant information utan att titta på den.

 

Jag vill ha en sådan låda till lottoraderna.
Tänk att plocka in 36 nummer och ut kommer de 7 rätta utan att man behöver förlita sig på slumpen…

 

 

pingat på intressant

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,Svensk Myndighetskontroll anser att vi nått vägs ände med de tekniska och juridiska aspekterna av lagen, de 15 punkterna som nu är uppe för debatt i riksdagshuset sätter stopp för den delen.

Ja, jag kan till viss del hålla med, men de punkterna är minst sagt diffusa så det finns inget förslag att nagelfara på juridiska grunder.
Däremot kan man angripa avsaknaden av konkreta punkter.Nu kan vi gå in på den debatten som fördes från början tills de tekniska aspekterna dök upp, vi vann ju den så varför inte den rent etiska delen också?


1. Behövs lagen?
2. Behöver FRA spana i kabel/tråd?
3. Är hotet mot Sverige så stort att det öht krävs ett integritetsintrång av den magnituden?

NEJ!


Det har inte förändrats.
Lagen är onödig och faller därmed på proportionalitetsprincipen, intrånget är större än nyttan.
Inte ens i förebyggande syfte ser jag att den gör mer nytta än skada, som jag skrev på Svart Måndag den 2 Aug.


Lagen är ett större hot i sig själv.

Jag hävdar att det är ett större hot mot Sverige att införa denna lagen då den riskerar att bli en självuppfyllande profetia.

Länder, organisationer och personer som betecknas som ”terrorister” av många i västvärlden har sett och ser Sverige som en röst av lugn och förnuft i en värld av hets och vansinne.

Det är inte för inte som Sverige har varit det landet som fungerat som medlare mellan stridande parter sedan 50-talet, tom Hamas har begärt att Sverige ska medla i Israel/Palestina-konfikten, bara för att nämna ett exempel.

Samma länder, organisationer och personer kan komma att se denna lagen som att Sverige har valt sida och ställt sig vid USA/Storbritannien’s sida i kriget (som många betecknar som) mot Islam.

Därigenom ställer vi oss i skottfältet för just de dåd som FRA och regeringen påstår sig vilja förhindra med hjälp av FRA-lagen.
Andra bloggare.
Mikael Persson, Jens O., opassande, Annikas Tyckeri, Blogge Bloggelito, annarkia, Jonas Morian | PromeMorian, Onsdag, Svensson
ProjektPåRiktigt har kommit på hur ordet trafikstråk kom till.(bilden är ett montage, självklart för de flesta men problemet är de övriga)

Varför vill inte regeringen ha en parlamentarisk diskussion?

Finns säkert många bra svar på detta som innehåller tekniska aspekter, sossar som som löper med lika lätt som vissa alliansledamöter, etc etc .

Men jag tror på enkla svar.

Jag är övertygad om att väldigt få vill ha en parlamentarisk diskussion, vare sig från alliansen eller från sossehåll och det av en enda anledning.

Dom vågar inte riskera att komma fram till att "signalspaningen" FRA vill göra i kabel inte är nödvändig för Sveriges säkerhet.


pingat på intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,På SvD försöker man idag igen sätta punkt för FRA-debatten, men artikeln är en uselt skriven sådan och innehåller lite av en efterkonstruktion.


[...]den utpräglat liberale center- partisten Fredrick Federley har varit ton- givande i den process som ledde till att rege- ringen backade i torsdags. Och de har stött sig på en armé av framför allt liberala bloggare och ledarskribenter.


Öhm, för det första har det inte varit en armé av liberala bloggare, det har varit en armé av bloggare från alla politiska läger, för det andra har Federley inte haft speciellt många av oss i ryggen, snarare rakt upp i ansiktet.
Däremot så har en hel del ledarskribenter ny i efterhand försökt få honom till någon sorts hjälte, vilket är ren bullshit.

Det var just hans och Annies förtjänst att laghelvetet öht röstades igenom, hade dessa två inte lagt sig ner och skådespelat i plenisalen hade sommaren och hösens debatt om FRA-lagen aldrig ägt rum mer än som ett par veckors "jävla alliansregering som försökte..." samt gliringar i valrörelserna 2009 och 2010.

Vi får akta oss för pressens försök till efterkonstruktioner, reagera när direkta felaktigheter skrivs ut som sanningar.


Amanda Brihed skriver på svart måndags diskussionsforum att hon har kommit fram tilll en rad punkter som bör/ska skrivas in (eller tas bort helt) i FRA-lagstiftningen för att den ska bli acceptabel, en uppfattning hon verkar dela med de 6 FP-kvinnorna.


* FRA-shopen ska bort. Inga andra lösningar är acceptabla. Just nu fokuserar vi på att detta krav ska gälla även regeringen och den nya myndighet som ska till för att ansvara för lagringen av informationen. Det kan bli tufft, men det är inte otroligt att vi får igenom det.

* Särlagstiftningen
kring personuppgiftshanteringen ska bort.

* En myndighet som inte är FRA ska ha ansvar för att tappa och lagra informationen (här har vi en hel drös av krav kring hur den verksamheten och skyddet av informationen ska gå till om alls ens ska acceptera det. Det är inte säkert att lagring av information någonsin kommer tillåtas, då det är ett oerhört brott mot integriteten, men låt oss jobba på det ett tag till - det kan hända saker där...)

* En specialdomstol ska nu ge tillstånd för att FRA ska få utnyttja NÅGON SOM HELST information som sparats undan. Man får inte röra en fena och får inte en bit data om det inte innebär att det är riktigt nödvändigt. Det ska vara ett stopp för sociogram-historien, är det tänkt. Vi får se... Lutar det åt fel håll, känner jag åtminstone sex ledamöter som kan komma att lämna förhandlingsbordet och gå därifrån... Jag gillar själv inte tanken på specialdomstolar då det luktar Nazityskland och Guantanamo lång väg. Men det kan vara bättre än fri tillgång, så i värsta fall får jag köpa det.

* De vida sökbegreppen för ändamål
ska ändras och förtydligas kraftigt. De ska också fastslås i lag istället för i förordning. Betydligt mer formellt och bindande, om inte annat.

* Trafikstråk är redan en svordom i min värld. Inte en jävel vet vad det innebär, och förmodligen inte ledamöterna eller regeringen själva heller. Det innebär att det här ska specificeras så in i helsike. Det jobbar vi på och det kommer förmodligen att ske inom kort. Inget annat är acceptabelt. Vi ska ha stenkoll och veta att det fungerar på ett bra vis innan vi släpper den frågan. Jag vill dock ha ett par svar kring detta innan jag uttalar mig vitt och brett om huruvida denna passus är bra eller dålig i längden.

* Den passus som säger att FRA inte får spana
på trafik med avsändare och mottagare i Sverige är ren jäkla bullshit. Jag och många med mig riktar därför in oss på att FRA bara får spana på kända specifika fall. Specifika personer som man vet är nödvändiga att spana på. Oavsett om det är svenskar eller utlänningar, vilket alltså nu innebär att bara för att det gäller personer bosatta utomlands, har vi inte rätt att spana fritt. Det innebär inte att FRA ska ha rätt att spana på svenskar på något plan. Men just IP fungerar inte. Det är så enkelt. Därför vill jag se ett krav på att endast specifika fall vid behov ska kunna övervakas och att ett tillstånd att göra det ska hanteras av nämnd domstol.

* FRA får nu bara bedriva spaning för regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten. Strålande. Men vi jobbar även för att ingen del i ledet som är inblandat ska ha rätt att sälja bearbetad eller obearbetad information vidare utomlands för att sedan kunna köpa tillbaka den igen. Det skulle annars vara just en snygg bakdörr. Men så ska inte få ske. Spärrar vi FRA-shopen fullkomligt och dessutom ser till att polisiära och militära verksamheter inte får korsas, har vi nått långt. Att jag sedan vill se en lösning där ingen data varken tappas eller sparas om det inte gäller ett specifikt fall, det är något annat. Jag tror inte vi får igenom det, men jag tänker kämpa mig blodig!!

* En utredning ska tillsättas
för att utreda polisens och SÄPOs behov av underrättelser. Det är bra, för det innebär att de i dagsläget inte är inkopplade på FRA-shopen. Men jag vill ju få bort sammanblandningen, shopen och alla möjligheter att de någonsin korsar sina banor igen. Vi vet inte vad den här utredningen kommer fram till. Den är inte ens tillsatt. Detta oroar mig mycket...

* Sökbegrepp som är direkt hänförliga till viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd. Neh, men visst... Det är bra att de kikar på det. Men här krävs förtydliganden. Oavsett vem de jagar, så ska de följa vår hederliga gamla PUL och inga specialvarianter... Att det sedan ska finnas synnerliga skäl för att en viss person någonsin ska fastna i nätet är väl uppenbart. Och då duger inte ens vardagsbrottslighet eller kopplingar till mc-gäng. Nu pratar vi spioner och terrorister i så fall. Polisiär verksamhet har ingen plats i våra privatliv...

* Närmare föreskrifter om förstöring.
Vet inte hur de har tänkt att komma fram till det här, men det ska bli intressant att följa. Men visst ska det specificeras så utav helsike. Staten har aldrig rätt att moralisera över våra privatliv, åsiktsregistrera eller ge sig på människor på grund av deras sätt att leva. Här är det också viktigt att ta hänsyn till press- och yttrandefrihet, samtal med läkare, jurister, journalister, präster, imamer och allt vad det kan vara. Det gäller även kvinnojourer, hjälplinjer och liknande. Absolut. Och denna trafik ska fanimej inte registreras ens i steg ett. Det är otroligt viktigt.

* Hur kontrollmyndighetens självständighet
och möjlighet till efterhandskontroll ska fungera ligger fortfarande på förhandlingsbordet. Inte mycket att säga där, men det här är en viktig fråga. Jag återkommer nog säkert till detta inom kort.

* Underrättelsetjänst till enskild... Ja, vackert så. Men hur fasen går det till...? Kommer jag få ett brev eller mail från FRA eller någon annan där de ber om ursäkt över att de fått en kopia från H&M över mitt senaste inköp av trosor? Eller märker jag det då jag får ett brev på posten om orsaken till att jag nekats visum på grund av min sexuella läggning?
Alltså... jag vill ha vettiga besked - inte en massa blaj. Detta ska kikas på. Absolut kikas noga på...

* Kontrollmyndigheten ska ägna sig åt
att på begäran lämna ut uppgifter om den data som finns registrerad om individen. Det är fint så. Men hur mycket kommer vara hemligstämplat av den information som finns? Detta är nödvändigt, men det är farligt svårt att genomföra på ett rättssäkert vis. Det krävs förtydliganden även här.

* Information från själavårdande samtal ska destrueras omedelbart. Fint, men den informationen ska fanimej inte nå till någon av de många myndigheterna till att börja med. Här har vi ett uppenbart systemfel med förslagen idag. Finns en risken, så suger lagen och vi har många timmars samtal framför oss där detta måste bli en huvudfråga. Kardinalfel. Brott mot de mänskliga rättigheterna och mot grundlagen. Alltså ska det inte ens finnas en teoretisk chans att informationen når dit...
Det är inte heller specificerat om detta gäller även kontakter med press, läkare, jurister, kvinnojourer och allt vad det är.

* Rådata ska helst inte sparas alls. Det kommer bli omöjligt att få igenom, oavsett hur vi gör och oavsett om vi river upp, tillsätter tusen utredningar eller tar ner månen och använder den som surfingbräda... Men jag tänker driva det likförbannat. De ska inte lagra data, utan på sin höjd få tillgång till och möjligen spara undan data i realtid avseende en viss person eller uppkoppling. Och detta endast då det finns ett allvarligt behov byggt på synnerliga skäl. Well, wish me luck. Det är troligare att jag blir den första kvinnliga astronauten att nå Andromeda. Men vad är principer till för om inte för att kämpas för...

* Kontrollstation 2011. Ja, det är bra att den finns där. Men det är inte en möjlighet att skyffla problemen och besluten framför sig. Vi behöver en kontrollstation, men de stora bitarna ovan måste vara fixade lååååångt tidigare än så.
Bloggat om FRA:
 Falkvinge, Jinge, Opassande, Badlands, Motbilder, Drottningsylt, Stoppa FRA-lagen, Karamelltankten, Odsvall, Arvid Falk, Kjellberg, Annarkia, BrygubbenUddebatt, Betaalfa, Christer Magister, Rick Falkvinge,(igen), Trotten, Jinge (igen), Satmaran, Alliansupproret, opassande(igen), Oscar Fredriksson.

Camilla Lindberg verkar inte lagt sig, hotar fortfarande fälla lagen om tilläggen blir för diffusa.

Ok, Camilla verkar fortfarande vara den som vi kan förlita oss på, enligt SvD säger hon detta.

FRA-kritikern Camilla Lindberg (fp) menar att det nu är utom tvivel att den tidigare mer diffusa definitionen, att FRA skulle få spana mot allt som kan anses vara ett yttre hot, inte är aktuell.

- Det ska inte heta bara yttre hot, det är vi helt tydliga med för det var det som var kritiken. Men den skrivningen ska vi vara vaksamma på, säger Camilla Lindberg (fp).


Kul, verkar som regeringen får det hett om öronen tills allting finns på pränt.

Federley försöker hänga på i samma kritik, men ärligt talat så försvann hans (och Annies) förtroendekapital i talarstolen 17 juni.
Vi får inte glömma att det antagligen var just detta som omintetgjorde möjligheten att få FRA-lagen uppriven.


pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står fast, FRA-Lagen kommer att rivas upp.

Hämtat från SvD.


Alice Åström tycker att förslaget är "samma i grund och botten".

– Det är en ovärdig hantering av en så viktigt lagförslag, det enda riktiga är att riva allt och börja om från början med en rejäl parlamentarisk utredning.

Miljöpartiets spåkrör Peter Eriksson vill också riva upp förslaget.

– De har ändrat sig fram och tillbaka och nu slank de ned i diket. Det enda rätta är att börja om från början. Det här är ett hafsverk, en ny domstol skapar man till exempel inte över en kafferast, säger han till SvD.se.

 

Bodström uttalar sig i en annan del av SvD

Men oppositionen håller inte med. Vänsterpartiet kallade i går hanteringen av lagförslaget för ”ovärdig” och från miljöpartiet kom kommentaren: ”än slank de hit å än slank de dit. Å nu slank de ner i diket”. Socialdemokraternas Thomas Bodström är inne på samma linje:

– Det här är i grunden helt fel och farsen bara fortsätter. Det här måste göras om, och om från början, säger han.

Han står fast vid det tidigare löftet att socialdemokraterna kommer riva upp lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning om de vinner valet.Så, ge inte upp.

Det finns gott om tid nu, Alliansregeringen må tro att detta är över.

 

Stackars Reinfeldt, detta är bara början.

Det tar tid att väcka svensken men nu är han vaken.

 

Vi kanske behövde detta stålbadet för att inse vilka antidemokrater som befinner sig i riksdagshuset?

Av de 143 som röstade för FRA-Lagen har bara 8-10st varit någorlunda (öppet) kritiska, det innebär att det finns åtminstone 133 stycken riksdagsledamöter som var helt tillfreds med att massavlyssna och åsiktsregistrera oss.

 

 

Freedom not Fear 11 oktober i kungsan med efterföljande fest, det händer saker i november och december också.

 

Lena Mellin (AB) fick frågan

Är stormen över nu?

– De som är emot lagen kommer väl att fortsätta hävda sin ståndpunkt. Regeringen är något stukad, men har klarat krisen. Stormen är över, ja, men vi kommer nog att få se en och annan vindby. 

 

Det kanske är lite mindre livat nu, men det är inte lugnt, inte någonstans.

 

Fredrik Reinfeldt säger att han har lyssnat, det har han påstått i 4 månader snart utan att ändra sig, trots detta har han ändrat sig, den personen har en verklighetsuppfattning som är helt klart skev.

Här är ytterligare några som lider av vanföreställningar, ett par centerpartister klappar sig själva på ryggen och tar åt sig av äran.

Federley och Annie ska tydligen debattera i TV4 imorgon bitti, mot vem undrar jag?

Eller ska dessa två representera både förespråkarsidan och motståndarsidan?

sjukt.pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,De flesta har redan bloggat om det idag, men jag tänkte ta upp de 15 punkterna lite kort.

Hämtat från politikerbloggen.

 1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
 2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
 4. FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.
 5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
 6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
 7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
 8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
 9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
 10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
 11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
 12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
 13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
 14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
 15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Ok.
1. Som det skulle varit från början, konstigt att våra lagstiftare måste påminnas om procedurerna.

2. Vilken domstol? vem utser domarna?

3. Om inte epitetet "metodutveckling" ingår där så är den punkten värdelös, men det är en klar förbättring.

4. Vad i h-e är ett "trafikstråk"? definiera ordet innan ni printar ner det.

5. Bra förslag, men det är fortfartande tekniskt omöjligt att avgöra detta utan att öppna IP-paketet.

6. Bra att det snävas åt, men om regeringen fortfarande är undantagen tillståndsprövning så innebär det bara att myndigheterna tar en liten omväg för att få tillgång till trafiken.

7. Öhm, ska en utredning utreda om polisen och SÄPO behöver underättelser?
Detta höjer jag ett varningens finger åt.
Nästa år ska nämligen regeringen se över hela underättelseverksamheten, vilket i princip kan innebära att polisens, SÄPO's och MUST's spaning slås ihop och administreras direkt av FRA, vilket gör att de kommer undan det lilla tillägget redan under nästa år (ja, lite långsökt, men det är alliansregeringen vi pratar om, inget verkar vara främmande för dessa personer)

8. Bra, precis vad vi efterlyst, nu är problemet vem som ska utfärda det, faller det under inrikes (polis/säpo) eller utrikes person (interpol) och hur ska det kopplas samman med punkt 6?

9. Här ser jag inte kopplingen, de ska se över förstörelsen (av information?) genom att härleda den till FRA's egen PUL?
Någon får förklara den för mig, jag får inte ihop det.

10. Bra, men behöver preciseras enormt, för det är med all ärlighet ganska luddigt skrivet.

11. Bra förslag.

12. Bra, behöver tillägget att samtlig insamlad information ska skickas till den enskilde eller till enskildes ombud för eventuell rättsprocess.

13. Ej tillräckligt, där ska också ingå samtal med BRIS, Polis, Advokat etc, "själavårdande" gäller bara person till [valfri religions företrädare].

14. Spela roll när den får säljas (till NATO? -läs echelon) och därigenom bli inhämtad igen.

15. Här ska läggas till garantier för att inga kontrollapparater ska kunna tas bort i samband med detta utan debatt och majoritetsbeslut i riksdagen.


Även Frendo tar upp de 15 punkterna, likaså Fradga.Japp, då var det avklarat.
Överlag börjar lagen nu (jämfört med tidigare) närma sig godkänt.

Det jag frågar mig är:

Måste det till ett folkligt uppror för att få fram en rättsäker lag?

Och sedan när tittar Sverige på en tysk lagstiftning för att ta fram något som liknar rättsäkerhet?


Vi har ju för h-e inte ens avgjort om Sverige ens behöver sådan omfattande signalspaning!Fler som bloggat

Opassande, Lars-Erick, jrl5, oscar, Klamberg,Frykmans blogg, Mellan Hägg och Syren, Anna Troberg, Farmor Gun,


Folkpartiets FRA-grupp har manglat i 2 dagar,nyheter kan vara på väg.

Amanda Brihed berättar lite om vad hon tror är på G efter folkpartigruppens 2-dagarsmangel.

Hon tror att förbättringarna som kommer att dyka upp är bland de bättre som kommit fram, men som inte förändrar frågan i sak.

Hon skriver följande.

Igår och idag vet jag att Folkpartiet har suttit och manglat något så otroligt. Det har säkert varit väldigt tunga diskussioner, och jag tror faktiskt att de verkligen sätter manken till i sina försök att komma fram till lösningar som faktiskt kan fungera, som kan tysta kritikerna och som kan innebära att de sex riksdagsledamöterna som stått upp mot lagen bestämmer sig för att, så att säga, återvända hem.


Jag tror att det idag kan komma att dyka upp ett förslag om att införa domstolsprövning av tillgång till information. Att FRA behöver prövning för att få arbeta med databaserna. Frågan är vart den informationen lagras, dock. Och vem har tillgång till den under tiden FRA arbetar fram underlag för att få söka?


[...]


MEN...


Jag vet att det här är en massa paranoia från min sida, men jag tror inte att man kommer att ta tag i kopplingen mellan polisiära och militära insatser. Jag tror att vi fortfarande får problemet med ändamålsglidningar.


Visst finns det skäl att ge polisen bra möjligheter att kunna agera på brott som mord, pedofili, ekonomisk brottslighet och annat som varit på tapeten. Men jag kan inte se det proportionella i att polisen har tillgång till militära spaningsmöjligheter för att åstadkomma detta. Och jag är fortfarande rädd att vi, trots en domstolsprövning, hamnar i en sits där vi om ett par år kan komma att ha en ändamåls- och prövningsrättsglidning.


Det är ALDRIG ok att övervaka medborgare på grund av att man kan. Och det är ALDRIG ok att blanda ihop militär och polisiär verksamhet. Jag kommer aldrig att släppa mitt krav om en sådan princip. Helt enkelt för att jag inte vill ha ett nytt Ådalen i modern tid. Det får inte ske!


Jag tror inte att man kommer att ge upp de definitioner på spaningsområden som man haft tidigare. Det vill säga just rätten att spana kring miljöbrott, naturkatastrofer, ekonomisk brottslighet och allt vad det är. Mycket av det är polisiärt snarare än militärt, och militära medel kan inte tillåtas användas i en modern, demokratisk rättsstat. Det är för mig livsviktigt.


Och det viktigaste av allt!


STÄNG DEN FÖRBANNADE FRA-SHOPEN!!!


Idag har Sverige rätten att sälja ut information i batch till andra länder. Bearbetad eller obearbetad. Det är ALDRIG ok.


Om vi behåller rätten för FRA att handla med polis, allmäna myndigheter, annan statsmakt och annat lands underrättelsetjänst, finns fortfarande risken att homosexuella hängs ut trots att de lever i garderoben och att Sverige riskerar att åsamka dem ett dödsstraff i länder där sådant existerar.


I USA är det fortfarande omöjligt att få uppehållstillstånd om man har avvikande sexuell läggning. För studier, arbete, greencards, eller av asylskäl. Det är inte ok. Vi ska inte handla med uppgifter om människors privatliv och vanor. Det är ALDRIG ok!

Jag instämmer och jag tror fler i bloggsfären gör det också.

Det är dags att återigen upprepa vad det är motståndet verkligen gäller, så de som förhandlar i riksdagshuset och i partistugorna verkligen vet vad det är de riskerar genom att förhandla med folk som var beredda att dra igenom lagen utan några tillägg alls.
Som var helt inne på att sälja information om oss till främmande makt, som tycker det är OK att åsiktsregistrera folk.

Kom igen nu, vi får inte låta detta ske.

När vi bävar, har makten hukat sig, men de står kvar vid att vi ska registreras, säljas och övervakas som en skock får.
Det är dags att ta i på allvar nu.
Vi behöver en ny bloggbävning, en som sätter stopp för spektaklet en gång för alla.


pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,glöm inte att läsa Lars Ericks blogg.
HAX rapporterar om datalagringsdirektivet, några goda nyheter iaf.
minamoderatakarameller gör likaså, samt Christofer Fjellner.Svensk Myndighetskontroll har tagit reda på vad Carl Bildt egentligen sade i Agendaintervjun, kanske...

FRA får mer pengar än de begärt, Mycket mer.

Ny Teknik meddelar att FRA istället för de 29 miljoner extra under perioden 2009-2011 de begärt, får 159 miljoner extra av regeringen i den budgetproposition som är lagd.
FRA får alltså 130 miljoner mer än de själva anser sig behöva?


Enligt samma tidning ska även regeringen se över hela underättelseverksamheten nästa år.

"Regeringen uppger också att man under 2009 tänker göra en översyn av underrättelseverksamheten men nämner samtidigt inga detaljer."

Som det verkar så kommer FRA att bli överordnat både SÄPO och Must?
Åtminstone är det så jag (över?)tolkar uttalandet.

+ att det tekniska signalskyddet går från en (relativt) öppen myndighet till en i det närmaste helt sluten?
"Uppgiften att svara för "tekniskt signalskydd" går över från Krisberedskapsmyndigheten till FRA (3,7 miljarder per år)."Är det någon som skämtar med mig?
Är detta straffet för att folkopinionen säger NEJ till FRA-Lagstiftningen?
Eftersom vi inte böjde oss framåt och tog den rakt upp i akterkastället som fogliga och snälla svenskar ska göra när pappa staten säger till så ska nu FRA få ännu mer medel, ännu mer ansvar och ännu mer makt?

Skriv på för att inrätta en författningsdomstol, för i dagsläget så är även en dålig sådan bättre än ingen alls.


pingat på intressant


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

En av de viktigaste texterna om FRA-lagen hittills kommer från Hans Lindblad - (fd) försvarspolitisk expert för folkpartiet. Obs, en av de viktigaste texterna vid sidan av Mark Klambergs avslöjande om sociogram.

Detta är en text jag hittat på Lars.Ericks blogg, det är Hans Lindblad (fp) som skrivit en remarkabel text till FP's FRA-grupp.
Hans Lindblad var under många år folkpartiets försvarspolitiske expert

(Visst kan jag nöja mig med att länka, men jag presenterar hela texten för spridningens skull.)

"FRA i sig själv och signalspaning går jag inte in på (här), även om jag under min riksdagstid sysslade en del med detta. I stället mer principiella synpunkter kring vitala demokratiska frågor som öppenhet, ämbetsmakt kontra politiker och medborgare, öppenhet och respekt för enskilda medborgare.
De principerna är ju långt viktigare än ena eller andra myndighetens verksamhet i sig.

Inget mandat från väljare i denna fråga

Allianspartierna vann valet 2006 och kunde bilda regering sedan de tydligt och konsekvent satte frågan om jobben i centrum. Även på en rad andra områden redovisade partierna gemensamt vad de ville åstadkomma i regeringsställning. Med hänvisning till detta har sedan en rad beslut genomförts. Så ska det vara i en demokrati, den politik man gick till val på är den man har mandat från väljarna att föra.

Men inget av detta finns ifråga om vad FRA ska få avlyssna. Inför valet sades inget om att en ny regering på detta område skulle söka utöka statens makt på bekostnad av enskildas och företags integritet. Hos inget av allianspartierna fanns heller beslut i den riktningen från landsmöten eller riksting. Ingen enda motion har kommit till folkpartiets landsmöte om att staten ska kunna kontrollera all mejltrafik. Väljarna hade snarast motsatt intryck, eftersom de fyra allianspartier i riksdagen var negativa till dåvarande justitieministern Thomas Bodströms och andras propåer om övervakning av kabeltrafiken.

Menar man att partidemokrati är viktig bör ett parti undvika att i regeringsställning driva frågor som inte är förankrade bland partiets medlemmar.

Regeringen har helt enkelt inte väljarmandat i denna fråga. Detta vad väljarmandat innebär är mycket väl uttryckt av Karl Staaff i hans Karlskronatal 1913.

Enligt Staaff kan ett parti i regeringsställning finna att det man sagt till väljarna före valet till följd av ny information inte längre är partiets åsikt. Landsmötet kan då ändra partiets uppfattning? Det är helt OK för ett parti att ändra sig, men det kan inte i riksdagen driva igenom den ändrade uppfattningen eftersom man då bryter mandatet från väljarna. I stället måste partiet föra fram den nya åsikten i valmanifestet inför nästa mandat. Därefter kan partiet driva en ny linje i riksdagen.

Men om det uppkommer helt nya omständigheter, kan inte partiet hänvisa till dessa och därför driva en annan linje än som presenterades för väljarna. Sådant kan hända, naturkatastrofer, ekonomiska kollapser etc. Jo, men det argumentet kan inte användas i den här frågan.
Det går inte att säga att terroristhotet motiverar den nya lagen, för terrorism är inget som uppstått efter det senaste valet.
Man kan inte använda argumentet att lagen behövs för att trafik som tidigare gick i etern nu går i kablar, för det är inget som uppstått de senaste två åren.

Tvärtom, FRA:s framställning om att få spana mer kom under förra mandatperioden, och de fyra regeringspartierna reagerade alla negativt på förslaget.

Det går inte att säga att frågan är viktig men bara om man är i regering, inte annars

Om folkpartiets eller andra regeringspartiers företrädare säger att det är angeläget att FRA får utökade befogenheter, så kommer ju omedelbart motfrågan hur man kunde undvika att driva frågan redan i opposition. Det går inte att hänvisa t ex till terroristhot, för det är inget nytt.

Folkpartiet men också andra regeringspartier har sagt sig intresserade av säkerhetspolitik, även inre säker, integritetsfrågor och öppenhet. Om man har intresse för allt detta så går det inte att hävda att man kan ha andra prioriteringar i opposition än i regering. För partiernas idelogi, omvärldsuppfattning, partidemokrati etc är väl detsamma oavsett om man sitter i regering eller inte.

Vi vet att ett parti som sitter länge vid makten tenderar att växa samman med statsapparaten, men den här regeringen har ju bara suttit två år. Partierna i den ska ha samma distans till myndigheter som de hade i opposition, för maktkorruption tar väl ändå tid att växa upp. Problemets pudel är byråkratin; och den tycks opåverkad av regeringsskiften. Relationen mellan FRA och försvarsdepartementet tycks till stor del finnas på tjänstemannanivå, d vs den nya regeringen har övertagit sossarnas maktsystem, och för en fråga upp på dagordningen trots att den inte fanns på regeringspartiernas agenda.

Alltså. som parti fanns alla möjligheter att ta ställning före valet. Underlaget fanns. I och med att man inte före valet drev linjen att FRA ska få spana i nätet går det inte att driva den åsikten efter valet. För då underkänner man ju hela partiets förmåga till omvärldsanalys. Man reducerar sig själv i oppositionsställning till något oseriöst och halvt.

Så kan sossarna agera, Palme accepterade ju aldrig oppositionsrollen. Men folkpartiet som i så många år varit oppositionsparti, och under Bertil Ohlin länge var ledande oppositionsparti, satte en ära i att ställa lika seriösa krav på sig själv som om man hade suttit i regeringsställning. Ohlin var emot demonstrationspolitik, väljarna skulle känna att folkpartiet tog seriös ställning på alla samhällsområden också i opposition.

Jag kan respektera den politiker som säger att det är viktigt att FRA får spana mer. Men bara under en förutsättning, att vederbörande sade detta redan före valet. Här bryter regeringens samtliga partiledare mot en elementär princip, att vara öppen mot väljarna i alla lägen.

Förslaget drivs av myndigheten själv. Men den är jävig och jäviga instanser kan inte ingå i en beslutsprocessen

Den öppna delen av politiken utgår från partidemokratin och kontakterna med väljarna. Men det finns också en annan sida, nämligen statsbyråkratins roll. I teorin har statsförvaltningen uppgiften att verkställa politiskt fattade beslkut, men i verkligheten är myndigheter snarare mer intresserade av att själva få påverka politiken och ägna sig åt opinionsgbildnding.

Det är helt uppenbart att det främst är FRA själv som drivit på för att få ökade befogenheter. Myndigheten ligger under försvarsdepartementet, där först Michael Odenberg och sedan Sven Tolgfors ställt upp på FRA:s linje. Justitieminister Beatrice Ask var länge helt emot, men valde eller ålades sedan att hålla tyst.

Tänk som den svenska skoldebatten till största delen skulle drivas av generaldirektören för skolverket? Det illustrerar hur FRA-frågan kommit på tvärsmo alla normala regler i demokratiskt beslutsfattande.

De argument som redovisats inför alliansens riksdagsledamöter har i sak inte kunnat övertyga alla dessa. Åtskilliga ledamöter var öppet emot, men utsattes för starka påtryckningar. Om ett parti eller en allians gått till val på ett budskap bör de valda sedan söka genomföra detta. Men ifråga om FRA var ju inget sagt före valet, och då måste enskilda ledamöter har betydligt större frihet att agera efter eget omdöme.

FRA:s generaldirektör, alltså en i frågan extremt jävig person, är den som oftast skriver och uttalar sig till förmån för ökade befogenheter, därnäst ett par tidigare anställda vid myndigheten. Vad befogenheterna ska användas till sägs praktiskt taget ingenting om. Hur man argumenter vid sidan av ämnet kan illustreras med att FRA nyligen försökte blanda bort korten genom att berätta om att signalspaning givit uppgifter rörande ett svenskt och ett ryskt flyghaveri långt tillbaka över Östersjön. Den fråga om diskuteras gäller dock inte radiotrafik - där allt som går ut i etern självklart också kan avlyssnas - utan trafik i kablar. Det är som om socialstyrelsen skulle börja prata om benbrott och sparkstötting i en debatt om epedimiberedskap. FRA-ledningen illustrerar mest att omdöme är en bristvara, vilket dock knappast kan vara en nyhet.

Det blir alltmer uppenbart att FRA-frågan är ett skolexempel på byråkratmakt där det drivs ett spel bakom ryggen på folkvalda och allmänhet. Det har lett till en förtroendekris, och de enda som skulle kunna reda upp detta är riksdagen och dess ledamöter.

Det är ett skrämmande och avskräckande exempel. En myndighet driver en fråga om att den ska få växa. Myndigheten får sitt departement att gå på myndighetens linje. Fackstatsrådet får statsministern på sin sida, och övriga statsråd tvingas följa efter.

När regeringen bestämt sig börjar den bearbeta sina riksdagsgrupper att stödja förslaget. Riksdagsledamöter som är emot utsätts för påtryckningar.

Partimedlemmarna och medborgarna lämnas helt i sticket. Alltså makten kommer uppifrån, inte från medborgarna.

Som liberalt parti borde folkpartiet explodera av avsky över ett förfarande av detta slag. Adolf Hedin och Waldemar Svensson har varit den svenska riksdagens främsta vakthundar mot myndighetsmakt. Men tyvärr finns i dagens riksdag få folkpartister som tycks hämta inspiration från Hedin. I hans berömde "15 brev" vid tvåkammarriksdagens tillkomst (var) det första sakområde han tog upp just ämbetsmannamakten..

Centern har i sin tradition en stark misstro mot statsbyråkratin medan högern kunde säga leva i symbios med den, fram till det sossarna övertog den rollen. Men varför låna moderaternas ryggmärgsinstinkter att sätta myndigheter före medborgarna styra också i en koalition.

Frågan innehåller målkonflikter och principiella aspekter, (det är) självklart med en parlamentarisk utredning

I frågor utan idelogiska aspekter må underlag från myndigheter och departement räcka, likaså när man bara gör smärre förändringar på något område. Men här finns mängder av viktiga frågor. T ex meddelarskyddet.

Självklart måste beslut på detta område föregås av en parlamentarisk utredning. Man kan aldrig låta myndigheter som är jäviga i sakfrågan vara huvudaktör som nu sker.

En parlamentarisk utredning är det beprövade sättet i Sverige att få en fråga allsidigt belyst. En stor fördel är dessutom att genom en sådan utredning finns också i varje parti kunskap om alla de faktorer som är av betydelse, vilket stärker riksdagen mot byråkratin. Riksdagsledamöter utan information är alltid i underläge.

Det här gäller generellt, och i de flesta fall är allt material offentligt.

Behovet av en offentlig utredning blir naturligtvis hundratals gånger större på områden där det finns underlag som har betydelse men som av olika skäl inte fullt ut redovisas inför medborgarna (inklusive de politiska partiernas vanliga medlemmar).

Det går att rikta stor kritik mot socialdemokratin att den inte tillsatte en offentlig utredning i den här frågan.

Det är mycket anmärkningsvärt att den nya regeringen drev igen ett beslut utan att frågan behandlats i en parlamentarisk kommitté.

Nu har socialdemokratin ändrat sig i förhållande till när den själv satt i regeringsställning. Självklart måste deras erbjudande att vara med i en utredning hälsas med tillfredsställelse.

Idiotfråga att förlora röster på

Allt det jag skrivit ovan gäller generellt, och de allra flesta frågor passerar ju utan besluten ens noteras. Det är vara en bråkdel av riksdagsbesluten som redovisas i nyhetsmedia.

Men här är det en fråga som engagerar många, och då får den också betydelse för väljarna.

Jag tycker det är rätt driva en politisk hjärtefråga även om man vet att man kortsiktigt förlorar röster.
Fp gjorde det med biståndet från 60-talet och framåt, Bengt Westerberg gjorde det ifråga om invandrare.
Men man ska aldrig medvetet förlora röster på en linje som inte är i liberal anda.

De invändningar som förts fram mot FRA-lagen är till hela sin natur liberala, eftersom det är liberalismens grundvärden som integritet och öppenhet som driver oppositionen mot lagen.
Det är jättebra att många liberaler är med i denna opinionsbildning, men det är tragiskt att partiledning, statsråd och merparten av riksdagsgruppen finns på den motsatta sidan.

Det känns groteskt att folkpartiet riskerar att förlora, inte minst bland unga, genom att stå på fel sida i en fråga som gäller grundläggande liberala värden. Förlora hellre röster än var svag i anden, men förlora inte röster för att väljarna är mer liberala än partiet, för då är det något fel på det senare.

Livsfarligt med parlamentariker som vill spela "statsmän"

Ibland sägs att partier ska sätta landet före partiet. Jag har aldrig förstått detta. Ett liberalt parti ska vara lojalt mot sin ideologi, partiet måste då rimligen mena att liberala reformer också ligger i landets intresse. Och med land menas då befolkningen, det är till den lojaliteten ligger, men i första hand till den del av befolkningen som röstat på partiet. Lojaliteten kan aldrig riktas till ämbetsmannamakten. Läs Hedin om någon på minsta sätt tvekar om detta.

Jag är livrädd för parlamentariker som tror sig vara "statsmän", d v s man sätter ett slags statsintresse före idéerna. Frågan om övergångsreglerna är ett mycket tydligt exempel. Partiledningen menade att det fanns en risk för massinvasion från nya EU-länder.
Det fanns mycket få belägg vid tidigare utvidgningar, t ex Spanien, Portugal och Grekland, att stora del av befolkningen gav sig av till andra länder.
Men även om det kommit en halv miljon balter hit, det problemet skulle väl ha lösts då, och Sverige kunde ha begärt ekonomisk hjälp av EU.
I den här typen av frågor bör det liberala partiet stå för internationalism. Övergångsregler, om de införs bör naturligt beslutas av höger och sossarna, som ju inte har den liberala öppenheten.
Göran Persson var den som drev mest långtgående krav, moderaterna hade också sådana.
Men de partierna tappade sannolikt inte medlemmar på frågan, eftersom varken medlemmar eller allmänhet väntat sig något annat.
Men folkpartiet förlorade medlemmar, och just medlemmar som känner starkt för liberala värden. Andra, som jag själv, stannade men mådde mycket illa. Det värsta var att detta brott mot allt som folkpartiet stått för ifråga om europakänsla och öppenhet vidtogs strax före valet till Europaparlamentet och rimligen gav allvarliga väljarförluster där.

Om partiet lärt sig något av detta misstag måste det göra allt det kan för att upphäva FRA-lagen och få till stånd en blocköverskridande parlamentarisk utredning.

Byråkrater som anklagar politiker för att vara "okunniga"

Generaldirektören Ingvar Åkesson har förmodligen inför svenska folket givit myndighetsarrogansen ett ansikte. Den senaste som nådde en del på vägen var väl Marjasin.

Jag skrev "Ämbetsmannaväldet", och hade ett eget exempel om rikspolisstyrelsen. Dess informationschef gick ut i DN-debatt och förklarade mig för okunnig i frågan om Säpos personkontroll. Lagen säger att den som blir föremål för åtgärd från Säpo ska informermas, skrev RPS mot mig. Jag erkände för mig själv att jag inte visste hur många av de personer som Säpo avstyrker att de anställs hos staten verkligen blir informerade.
Rikspolisstyrelsen hade inför Svenska folket förklarat att jag var en totalt oduglig parlamentariker efter som jag var så okunnig.
Jag bad utredningstjänsten ta reda på hur många procent som informerades. Svar utlovades från RPS veckan efter, men plötsligt meddelades att jag inte skulle få uppgifterna.

Alltså ett ämbetsverk anklagar en parlamentariker för att vara okunnig, men myndigheten vägrar parlmentarikerns och allmänheten att få kunskapen. Senare kom det fram att KU granskat detta och funnit att praktiskt taget aldrig hade personer informerats om av Säpo gjort mot dem. Rikspolisstyrelsen ägnade sig alltså åt lögner mot parlamentet och folket.

Det jag upplevde från rikspolisstyrelsen sida, att myndigheter ostraffat ljuger inför parlamentariker och allmänhet, är förmdligen något som fortsätter efersom varken JO, regering, riksdag, domstolar eller andra har uppmärksammat problemet. Generaldirektörer vet att ljugande är hen helt ofarlig sport att ägna sig åt. Jag ser att Anders Eriksson uttalar sig kring FRA. Det var han som bluffade svenska folket kring Säpos hantering av dokumenten rörande avlyssningen och andra ingrepp mot Torgny Segerstedt.

Så kan man inte ha det i en demokrati.

Jag tyckte jag på ett kusligt sätt kände igen samma beteende när FRA-chefen i en debattartikel förklarade att Birgitta Ohlsson (fp) var okunnig rörande FRA och hade givit felaktiga uppgifter.

Det spelar väl ingen roll om Birgitta Ohlsson skulle säga något fel - det har riksdagslemöter gjort massor av gånger genom åren. Om bara riksdagen och allmänheten fått korrekt information kan ju alla se att Ohlsson eller någon annan har missförstått. Men i den här frågan är det grundläggande problemet att varken riksdag eller allmänhet fått en rak och korrekt redovisning.

Det finns fler indikationer på att riksdagsgrupperna inte fick all information som behövdes. Ett är att flera som försvarar FRA-lagen säger att den behövs t ex för att förhindra att svenska förband i Afghanistan utsätts för sprängattentat eller beskjuts. Men bl a FRA-chefen säger att det inte är något argument. Jag har svårt att tro att grupper i Afghanistan mejlar ut sina attentat i förväg. Gäller det t ex en fordonsgrupp är det ytterst osannolikt att FRA skulle hitta just de mejlen bland miljoner andra och hinna sända ut en varning inom den tid som behövs, t ex ett par timmar.

Men att ett irrelant exempel anfördes i riksdagsdebatten kan bara indikera att den information som givits riksdagsgrupperna varit undermålig.

Lagstiftare måste få all information

Riksdagen måste få all information som behövs för beslut

Antag att regeringens avsikt är att FRA ska avlyssna fyra aktörer, ryska och vitryska statsledningarna, Opec och FN:s säkerhetsråd. Det behövs en lag om detta ska göras, men för mig är det orimligt att lagstiftarna, alltså riksdagens ledamöter, inte ska informeras om vad lagen avses anvädas till. Riksdagen är ansvarig för de lagar den stiftar, men det förutsätter att ledamöterna får all relevant information, för inte kan väl lagar fattas i blindo. Det får inte vara så att en lag som införs för att också i nätet kunna kolla herr Putin med flera sedan används för att spana också mot Malmö FF eller journalistförbundet för att myndigheter menar att där finns folk man måste hålla uppsikt över.

Jag har pratat med Hasse Backman (fp-ledamot) om detta, och han säger att efter riksdagsbeslutet har såväl FRA (som ju överhuvud inte borde finnas med i opinionsbildningen efftersom myndigheten är jävig) lämnat information som inte redovisades i propositionen eller i riksdagsgrupperna före beslutet.

Det må kunna finnas information som inte anses böra delges allmänheten, men man kan inte i en demokrati vägra parlamentariker information. Jag satt i många år i ett utskott som fick sekretessbelagt material, och jag hörde aldrig att någon beskyllde ledamöter för att ha varit ovarsamma med hemliga handligarna. Det fall rörande hemliga handlingar som senast var föremål för rättegång gällde inte en folkvald utan en general, alltså en tjänsteman.

Med parlamentariska utredningar går det att delge utredarna mer information än som sedan ges hela riksdagen. Och vissa uppgifter kan t ex utskottsledamöter själva säga att de inte vill ha. Men det måste vara ledamöterna, inte byråkrater, av avgör var gränserna går.

Ju fler integritetsskydd som inför kring en myndighet, desto mer talar för att den rör sig i gråzoner

Om försvarsministern och andra säger att FRA-lagen bara används mot främmande makt, då behövs väl inga integritetsklausuler. Om Putin och hans omgivning har så svagt skydd kring sin internettrafik att landets tänkbara attacker mot grannländer sprids över nätet så är det väl hans problem, inte Sveriges.

Om regeringen förklarade att lagen inte berör personer i Sverige, bortsett från Rysslands ambassadpersonal, så skulle knappast några i vårt land reagera negativt mot en sådan lag. Vad ryssarna säger är helt ointressant för vi vet att de i alla tider ägnat sig åt spioneri mot Sverige.

När regeringen understryker att det införts ett dussin ytterligare integritetsskyddande inslag så måste ju alla få intrycket att FRA ägnar sig verksamheter som är i sådana gråzoner att mängder av skydd behövs. Man placerar inte ut mängder av livbojar där det inte finns något vatten.

Därmed har vi fått en paradox, ju fler integritetsskyddande tillägg som görs, desto mer bli intrycket att det handlar om en verksamhet med betydande risker.

Lagen måste rivas upp

Skälet till att lagen måste rivas upp är i sak att bara då kan man få den blocköverskridandet utredning som skulle kunna återge ett slags förtroende för frågans hantering.

Det borde vara enkelt för regeringen att gå med på detta. Den här frågan är ju inte alliansens barn utan hängde med i boet från förra regeringen.

Regeringen har ju gjort några omsvängningar på områden som gällt de områden där man ställt ut löften gentemot medborgarna, det gäller både skatter och obligatorisk arbetsskadeförsäkring. Men i den här frågan fanns ju inga som helst löften om att öka FRA:s befogenheter givna, utan de fyra partierna snarast var emot sådana propåer..

Det sägs att "prestige" skulle hindra regeringen från att gå sossarna till mötes. D v s regeringen skulle lägga större prestige i en fråga den inte lovat väljarna något om, medan den kan kompromissa i sådant den gått till val på. Det skulle Karls Staaff aldrig ha förstått...

Tal om regeringskris känns bara dumt. En regering kan ställa kabinettsfråga, men inte rimligen på en fråga som man före valet ansåg så perifer att den inte togs upp av något enda av allianspartier.

Tage Erlander var den som kom att förknippas med rikdagen som "transportkompani", d v s att riksdagens enda uppgift var att konfirmera det regeringen redan bestämt.

Men det tog årtionden innan ett med statsapparaten sammanväxt parti förföll till detta riksdagsförakt. Ska den här regeringen redan efter två år ha fallit in i samma tänkande.

FRA-lagen kan inte vara en prestigefråga för fyra partier, möjligen för någon eller några individer. Men försvarsminister har ju redan gått, så vad hindrar ett ytterligare byte där? Det är ju inom försvarsdepartementet och FRA som den här frågan drivits, ingen annanstans.

Terrorism

Ofta åberopas terrorism. Den erfarenhet vi har är att sådan kan leda till förlust av människoliv men den är inget hot mot staters framtid eller demokratin. New York, Pentagon, London och Madrid har varit föremål för attacker. Men ingen kan säga att USA, Storbritannien eller Spaningen som stater försvagats av detta. Tvärtom har terroristernas dåd snarast ökat befolkningens sammanhållning. (Det är inte konstigt, redan under de tyska bombanfallen mot London 1940 kunde alla se att effekten psykologiskt blev att motståndsviljan och uppslutningen kring demokratin och mot diktaturstater ökade.)

I den mån det förekommit integritetskränkningar under senare år så är det inte till följd av attentat utan på grund av beslut fattade av länderna själva. Sympatierna för USA steg efter 11 september. Det är inte World Trade Center utan Guantanamo som gjort att USA:s anseende kraftigt försvagats.

Skulle någon förgifta vatten i svensk kommun och ett stort antal människor avlider av detta så är det förluster just i mänmniskoliv, men det är inget som hotar svensk demokrati.
Att motverka sådant är en polisuppgift, men jag undrar om inte en del leds fel tankemässigt genom att bekämpningen av terrorism ibland anges som en del av säkerhetspolitiken. Det kan leda till att man tar till åtgärder som möjligen kan aktualiseras i krigstid men som går alldeles för långt i ett normalt samhälle.

Hälsningar
Hans"

Om folkpartiets partiledning går vidare med FRA-lagen så kommer en av två saker att ske.

1. Liberalerna i Folkpartiet bryter sig ut och bildar nytt parti tilsammans med centerpartistiska dito, några moderater och kanske även en och annan kristdemokrat, finns chans även för några sossar.

2. Stora delar av Folkpartiets partiledning byts ut nästa riksmöte.
pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Amanda Brihed
har hållit tal för F! och jagar sponsorer till Freedom not Fear.

Kom igen ni företag/organisationer som är för ett fritt samhälle utan massavlyssning och byråkratiska skitlagar och direktiv som inkräktar på de mänskliga rättigheterna,  öppna plånboken nu.

Jag vet iaf en organisation som borde be om ursäkt för ett visst positivt remissvar....(här är remissvaret).
Visserligen är den senkomna kommentaren nu i september en bit på vägen (hittat hos Mark Klamberg), men den besvarar inte varför man kunde lämna ett positivt från början.FarmorGun berättar att byråkrati och teknokrati vinner terräng när demokrati blir en teknikalitet.

Emma "Opassande" efterlyser förslag på vad som är bra respektive dåligt med en Författningsdomstol.

MinaModerataKarameller
berättar att telekompaketet riskerar att röstas igenom med de rättsvidriga tilläggen.
Jag har mailat de jag känner som kan påverka beslutet i rätt riktning, har du?
Sista chansen nu, imorgon röstar dom.

Öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt.

A. Mikael Eriksson skriver ett öppet brev till Fredrik Reinfeldt.

Jag stämmer in.TILL STATSMINISTER FREDRIK REINFELDT


Med anledning av reportaget i SVT/Agenda om den moderata riksdagsgruppens möte inför FRA - omröstningen, vill jag som bekymrad medborgare och väljare, ställa följande fem frågor till Dig:


-Är SVT/Agendas beskrivning av vad som utspelades under det moderata partigruppsmötet inför FRA - omröstningen, riktig eller oriktig?

-Hur uppfattar Du Dig som varandes rikets i rang tredje ämbetsman: Hyser Du uppfattningen att Du har ett förtroende av Sveriges Riksdag, att styra riket i enlighet med lagar stiftade av denna och att den Regering Du leder, är underställd och har att svara inför den folkvalda församlingen, eller:

-Uppfattar Du Dig såsom överordnad Sveriges Riksdag, med rätten att utöva påtryckningar mot enskilda, eller grupper av riksdagsledamöter, för att dessa ska rösta i enlighet med propositioner, lagda av den Regering Du leder?

-Vilket lagrum kan åberopas för, att en Statsminister infinner sig till ett möte för en grupp riksdagsledamöter, i syfte att påverka dessa att rösta i enlighet med Statsministerns vilja?

-Vilket lagrum kan åberopas för, att en riksdagsledamot, som har den grundlagsstadgade rättigheten och skyldigheten, att fullgöra sitt uppdrag från väljarna, pressas till att kvitta ut sig?


Dessa fem frågor är ur ett demokratiskt och konstitutionellt perspektiv, oerhört viktiga och kräver sina svar. Svaren på frågorna blir en värdemätare, för vilka värderingar som omfattas av den verkställande makten i Sverige år 2008.


A. Mikael Eriksson - Uppsala
Niklas Starow - Hjäruppingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

FN's "IP-Traceback" dokument, USA, Kina och Korea försöker förändra FN's inställning till den enskildes rätt till anonymitet?

Ja, att vissa stater vill avskaffa den enskildes rätt till anonymitet vissta vi väl, men att USA och Kina skulle göra det gemensamt var mer otippat.

Men det är i samma anda som tidigare, makten finns där informationen finns.
Och idag finns den på Internet.
Med lite slutledningsförmåga så inser man ganska fort vad några maktfullkomliga galningar försöker göra, precis samma som katolicismen försökte strax efter den första boken trycktes.
Ta över och bestämma vem som läser vad.

Har det något med FRA-lagstiftningen att göra?
Självklart, säljs information av FRA så vill andra stater ta del av det, speciellt rådata.Men nu tillbaka till vad jag skulle skriva.

Jag citerar från artikeln i cnet news.

A United Nations agency is quietly drafting technical standards, proposed by the Chinese government, to define methods of tracing the original source of Internet communications and potentially curbing the ability of users to remain anonymous.

The U.S. National Security Agency is also participating in the "IP Traceback" drafting group, named Q6/17, which is meeting next week in Geneva to work on the traceback proposal. Members of Q6/17 have declined to release key documents, and meetings are closed to the public.

U.N. "IP traceback" documents

China's proposal obtained by CNET News says "to ensure traceability, essential information of the originator should be logged."

Leaked requirements document says governments may need "to identify the source of the negative articles" posted by political adversaries.

Korean presentation says standards bodies should be "required to develop standards or guidelines" to facilitate unmasking users.

 

Verisign executive's summary summarizes presentation saying protocols must have "a strong traceback capability, and establishing traceback considerations in developing any new standards."

 Hittade hos Jens O "Odsvall"

 

pingat på intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om media inte slagit på stora trumman om Carl Bildt, vad hade lyfts fram ur Agenda egentligen?

Vi har de senaste dagarna hört en del uttalanden från nuvarande och tidigare regeringsrepresentanter som det dragits ganska stora växlar på i FRA-lagstiftningsdebatten.

Tex Carl Bildts uttalande om att information inte nödvändigtvis delas enbart med demokratier.

I fallet med balle kilt menar Helsingborgs Dagblad att mediestormen i ett vattenglas kunde ha undvikits om Carl inte visat upp sin vanliga arrogans och ganska svepande besvarat en fråga om vår underrättelseverksamhet, vilket i stort kan tolkas hur som helst (som också gjordes).

Ser man på bloggsfärens reaktioner
så hakade tyvärr folk på den lite snabbt och återgav svt-redaktionens och tidningarnas uppslag utan större källkritik.
Detta har gjort att hela reportaget nu kan avfärdas av FRA-förespråkarna, visserligen ganska tyst, men å andra sidan har nästan allt som gjorts och sagts från motståndet mot FRA-lagstiftningen tyst avfärdats från regeringshåll.

Om tidningarna hade väntat in bloggsfärens reaktion, vad hade vi lyft fram som det stora scoopet i reportaget?
Jag tror det hade blivit rådatan, att en utomstående aktör som har ett intresse av, tex telefonsamtal och mail till och från Irak från utvalda föreningar i Sverige hade obehandlat skickats till någon av aktörerna USA, Storbritannien eller varför inte direkt till Irak?.
Eller Kineser bosatta/studerande i Sverige, det måste vara intressant trafik för ett gäng personer?
 Venezuela är också ett hett tips att denna rådata samlas in om och sedan säljs.


Anledningen till att det handlar om Rådata (tror jag) är att regeringsformen 2 kap -22 § stipulerar:

Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om[...]
2. skydd för personlig integritet vid automatisk databehandling.


Man får helt enkelt inte registrera och databehandla utlänningar utan måste skicka rådata.

Saker som ska vara skyddat enligt  regeringsformen 2 kap - 2 § och 2 kap - 6 §, men som inte uttryckligen säger att det handlar om elektronisk post.

2 kap - 2 §

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.


2 kap - 6 §

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.


Så enda sättet för Svensk underättelsetjänst att komma runt lagstiftningen är att skicka obehandlad data (rådata) och då följer även saker som lösenord, bankkonton, mailadresser o.dyl med.

Där tror jag man tolkar det som att "så länge vi inte öppnar utan skickar det vidare som rådata, då kommer vi undan eftersom vi tekniskt sett inte öppnar posten."Så, det är min tolkning, men jag är som bekant inte jurist utan litar på att jag eventuellt blir rättad av personer som är mer kunniga i ämnet.
pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

SvD tog upp 11 juli några av de som profilerat sig som liberala individualister, men som röstade för FRA-Lagen och sedan varit tysta.
Henrik von Sydow, Anna Kinberg Batra, Fredrik Malm, Lars Lindblad och Gustav Blix nämns uttryckligen.

Är det någon som har något uttalande från dessa under de 3 månader som gått där de uttryckt något om FRA-Lagen, eller ska man anse allt det de sade om sig själva som taktiskt skitsnack?
Göteborgsposten berättar om senaste undersökningen där inte ens alliansens egna väljare numera tror de vinner valet 2010,, man kan också sätta betyg på ministrarna här.

Johan Sjölander kommenterar Odenbergs dementi.

HAX länkar Wiretapping Sweden

Mark Klamberg visar en intervju med Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi som jag anser bekräftar Magnus Norells artikel i newsmill om att FRA-Lagen är ineffektiv.
Det ska finnas exempel på att några riksdagsledamöter påstår sig inte ens ha känt till att det demonstrerades mot FRA-lagen den 16 september.

Då menar jag att dessa personer har ett (eller flera) problem

1. Dessa läser inte tidningar, ser på nyheter eller använder sig av internet.
2. De är dövblinda och då rent retoriskt kan hävda att "jag har inte sett/hört något om det"
3. De ljuger.

FRA-Debatten mellan Klamberg (mot) - Pettersson (för) -torrent + arbogafallet.

igår debatterade Mark Klamberg med Göran Pettersson ang FRA-Lagen i Sandviken.

debatten som torrent
(och jag seedar så länge det behövs)


Röd Libertarian sammanfattar.
Pirate bay får fortfarande skit för arbogafallet så jag gjorde en sökning på orden döda + barn på google bildsök och pirate bay.

bildsök på google = 108.000 träffar

piratebay = 60 träffar, ingen på arbogabarnen men 5st på filmen "The Golden Compass".

pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Federley vill att vi ska sluta gorma och gapa.

Nej jag skämtar inte, detta är exakt det han skriver.
Tornjorn Nilsson pa tidningen Fokus har skrivit en artikel om FRA-debatten och vad som skedde. Pa det stora hela stammer den ganska bra. Finna nagra saker jag inte kanner ar riktiga men pa det stora hela sa stammer den.

Bra att debatten antligen kommer till analys och eftertanke. Twingly har ocksa publicerat en rapport som jag inte hinner lasa nu men dar jag last flera bloggar och referat.

PS
Johan och ni andra som dagligen kommenterar, vare sig ni elle rjag har annu sett slutprodukten och det finns darfor ingen anledning att gorma och gapa. Det star er helt fritt att lagga tid och energi pa det men ni gor ju knappast det arbete vi nu gor sarskilt roligt.

Vi arbetar kontinuerligt med konkreta forslag for att hamna dar vi har statt hela tiden, signalspaning med tydliga avgransningar och rattssakerhet. Vi har kommit en bra bit pa vagen meninte tack vare era kommentarer utan pa grund av att vi anvander oss av de loften vi fick av regeringen i samband med voteringen.

Detta beskriv vi da, vi har talat om det senare och vi gor det nu.
DS
mina svar blev:

Om nu alla dessa omskrivningar (mot förmodan) leder fram till en rättsäker lag så har vi några problem.

1. Om den lagen som dyker upp senare i höst som skiljer sig så markant från originalet så handlar det i praktiken om en helt ny lag och då ska den gå igenom hela proceduren för att få godkänt.

ergo - gör om, gör rätt och gör det från början.


2. Om det är så lätt att förändra en redan klubbad lag, vad har vi för garantier att det inte går åt motsatt håll med en annan lag?

ergo - riv upp pga den praxis det sätter.

3. Den lagen ni kommer fram till innebär fortfarande att all nättrafik ska speglas/kopieras/föras till FRA via samverkanspunkter.

ergo - ingen förändring i sak - riv upp, gör om, gör rätt.Tyvärr (för er) är det kört.

Denna diskussion ni har med regeringsföreträdare skulle ni ha haft innan ni klubbade igenom lagen, nu är det för sent.

Riv upp den (inklusive den PUL som lagliggör registrering av bla sexuell läggning), tillsätt en bred parlamentarisk utredning och denna gång med förutsättningen att den ska vara rättsäker från början, inte efter en massa rysch-rysch.


Det tog 30 år, två världskrig och 80 miljoner döda för att vi skulle få ner våra mänskliga rättigheter på papper.

Anser du att "yttre hot" är tillräckligt för att inskränka på dom?


sedan läste jag om avsnittet om gorma och gapa och var tvungen att kommentera det också..
ps.


jag beklagar att du anser att "gormandet och gapandet" från väljarkåren hindrar dig i ditt arbete.

Blir ett bra citat till bilderna valet 2010.

ds.

pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
rapporterar om den fortsatta meningsutväxlingen.Blogger Federley said...

Om du vill tolka det sa sa ar det din tolkning. Och sa ar det ju, det man vill tolka in tolkar man in. De visar ju ocksa pa tolkarens grundinstalning.

den 19 september 2008 19:29 

Blogger Scaber Nestor said...

"vare sig ni elle rjag har annu sett slutprodukten och det finns darfor ingen anledning att gorma och gapa."


Du skriver det du skriver och jag tror du är fullt medveten vid det här laget att är man inte tydlig (som, tex FRA-Lagen) så får man skit för det.

Jag vet att du tror att du gör det rätta, problemet är att det du gör är så (ursäkta uttrycket) jävla fel.


Men jag väntar på svar på de tre punkterna jag satte upp i mitt första svar.


Har du inga problem med den praxis ni håller på att skapa vad gäller lagstiftning?

Att rösta igenom en lag och sedan förändra den i grunden?

Kan du inte alls se vilka scenarion det förfarandet kommer att ge upphov till i framtiden?


Vad är egentligen de mänskliga rättigheterna värda för dig?
Om det "yttre hotet" är så jävla stort, varför finns det inga spår av det?

Du gick till val på att vara en talesperson för de som lade sina personröster på dig, kan du verkligen påstå att det är detta dui gör nu när du förhandlar med personer som var fullt beredda att rösta igenom den nakna lagen utan några tillägg alls?


Som sagts tidigare och som kommer att ringa i dina öron långt efter detta är avgjort.

Riv upp, Gör om, Gör rätt.
(får se om fortsättning följer, vilket det gjorde)
Blogger Federley said...

Lat oss helt enkelt aterkomma nar det ar klart. Fran var sidan pagar arbetet och allt jag sager i fragan kommer att ligga i en debatt som inte gor sig i detta lage.

Jag ar fullt medveten om att ni inte har det forttroende for mig som jag kunde onska och det kan jag inget gora at. Men sedan forhandlingarna har vi fortsatt i den linje vi da sade och det kommer vi att fortsatta att gora till det ar klart och dags for avgorande.

Det ar forst nar vi ar helt klara som det finns anledning att diskutera hur vi ska rosta, hantera osv.

Om jag ser er oro med att andra i nyss beslutade lagar? Nej det gor jag inte. Det har vi gjort flera ganger under mandatperioden och sa har ocks[ tidigare regeringar gjort.

Sjalvklart ska allt hanteras i ratt ordning. Det ar min bestamda uppfattning. Sen om regeringen hanterar det annorlunda sa kan jag inget gora at det. (Hoppas det besvarade 1 o 2)

Om nummer 3 vet vi inget, om inte du har kallor som jag inte har?

Och har ligger hela problemet med att tala offentgligt under forhandlingar. Och med mycket politisk prestige. Alla vill ta at sig av aran och det galler att skaer skots ratt for att dorrar inte ska stangas.

Skulle jag riva runt i media och dundra om detta skulle ni sakerligen alska mig men det skulle ta bort alla chanser till att na ett battre resultat.

Fragan blir till sist om det ar kampen man ar ute efter eller resultatet? For min del ar det forsta gangen jag valjer resultatet och att anvanda det politiska hantervekt. Hur det gar? Lat oss se nar det ar klart.

den 19 september 2008 22:35

Blogger Scaber Nestor said...

Sjalvklart ska allt hanteras i ratt ordning. Det ar min bestamda uppfattning. Sen om regeringen hanterar det annorlunda sa kan jag inget gora at det. (Hoppas det besvarade 1 o 2)

Klart du kan, du kan sätta ner foten och sluta acceptera det, rösta inte med i frågor du vet om har beretts i fel ordning.

Om nummer 3 vet vi inget, om inte du har kallor som jag inte har?

Lagtexten som den ser ut idag?

Regeringen har låst fast sig vid att FRA ska ta del av all information som passerar landets gräns, vilket innebär att FRA också får tillgång till till all trafik.
Man kan som bekant inte avskilja utrikes trafik från inrikes utan att kontrollera (minst) avsändare och mottagare.


Du som förhandlar om det borde känna till vad ni förhandlar om.

Jag tror inte att du sitter vid ett bord och får brottstycken av lagen upplästa för dig utan att du får titta på helheten.

den 20 september 2008 09:03  
Fortsättning följer?


Och så en riktigt bra FRA-låt.

Bloggen Monika Borg har haft en gästbloggare som skriver om en evighetsmaskin.


 

EVIGHETSMASKIN

 

Titta här är en manick som ser rätt konstig ut
Det är en jättestor mojäng tillsynes utan slut
Här är påhäng och tillägg så vitt jag kan se
Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är

 

Jo, alltså data kommer in igenom fibern där
och går sen vidare till samverkanspunkten här
en reducering sker i detta aggregat
och urval och filtrering görs i nästa apparat

 

Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit
Den startar på ett kick, det är en makalös manick

 

jaha jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting?


Jo, det som kommer från denna tjänstemannahord
det hamnar så småningom på Bodströms bord
för vidarebefordran till Beatrice papperskorg
men i vägen står ju Fredrik, Sten och Anders Borg

 

Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit
Den startar på ett kick, det är en makalös manick

 

jaha, tack, tack, men vad är det för en maskin, vad har man den till?


Jo, en fråga kan gå till Amnesty som svarar ja
men det kan vara annat svar en annan da
Och då alla får säga antingen bu eller bä
så frågar du Amnesty igen så blir det nä

 

Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit
Den startar på ett kick, det är en makalös manick

 

Jaha, tack, tack snälla professorn, men jag vill veta vad det är för en apparat.
Professorn, professorn, nu vill vi veta vad det är!


Jo alltså, informationen man får in från grannen vår bästa
skickas till nästa granne som går till sin nästa och nästa
Informationen kommer då tillbaks igen, till början hela ti’n
och så går den av sig själv, det är en EVIGHETSMASKIN

 

jojo, det förstår jag, men vad är det för en apparat?
det är en evighetsmaskin …
det är en evighetsmaskin …
det är en evighetsmaskin …
det är en evighetsmaskin …Det är en evighetsmaskin, men vad är idén? Du menar att den bara går och går av sig själv? Men vad ska man med den till? Jag menar om den inte gör någonting?


Att den gör någonting? Det är klart att den gör någonting. På somrarna kan det ju hända att den går varm, och då kan man koka bloggare i processen.

 

Så du har den här stora apparaten bara för att koka bloggare ibland?
Mitt i sommaren?

 

 


pingat på intressant.Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ska man fortsätta kämpa eller följa med Göte tillbaka till den analoga världen?

I barometern har Silvana Hedenlo skrivit om Göte Johansson som kämpar hårt för att bli raderad från alla digitala register.


- På apoteket ville man först inte lämna ut min livsavgörande medicin eftersom jag inte kunde legitimera mig. När jag blev stannad av polisen och inte hade något körkort att visa, tog det en väldig tid innan de fått tag på alla chefer de var tvungna att ringa till, berättar han.
[...]
- Det kommer bli värre än i Amerika. Politiker och tjänstemän påstår att ingen är intresserad av mitt privata liv. Men om ingen är intresserad, varför då kopiera och lagra mina privata och personliga uppgifter? Det sägs att bara uppgifter som passerar landets gränser ska avläsas. All trafik som använder internet som backbone passerar landets gränser. Det innebär att all trafik sparas och lagras, konstaterar han.Är då Göte den vanliga foliehatten?
Nope, Göte Johansson är en fd IT-Konsult som åtminstone verkar påläst.

Ska man då följa efter eller stanna kvar och kämpa?

Jag stannar kvar och kämpar, men jag tycker vi alla ska stanna upp en stund och verkligen fundera på en sak som jag upptäckte i texten.


"När jag blev stannad av polisen och inte hade något körkort att visa, tog det en väldig tid innan de fått tag på alla chefer de var tvungna att ringa till, berättar han."Så beroende är vi av teknik idag att vanliga poliser inte vet de gamla metoderna om hur man identifierar en körkortslös förare (ta personuppgifter, ring/kontakta körkortsregistret, få signalement från operatören, jämför visuellt).

Är folk mer benägna att fuska idag än för 30 år sedan?
Har brottsligheten ökat så markant att alla måste vara beredda att identifiera sig i tid och otid?

Jag svarar nej och även om jag inte tänker vara så drastisk att jag avskärmar mig från den digitala världen, så kommer jag from nu att sluta bära med mina ID-handlingar överallt, kanske inte en skarp protest, men ett ställningstagande iaf.
Tror jag beställer en knapp med texten "We follow Göte" av faststatement.


Jag har redan en oreggad mobil och en reggad, så där kan jag välja vilken jag använder.
Problemet som uppstår om för många gör på detta viset att vi följer Göte på åtminstone nån punkt är att det skrivs en massa nya lagar om det istället.
Att vi måsta ha giltigt ID överallt (gärna chippat antar jag), att oreggade mobiler blir förbjudna och, som Göte riskerar, livsnödvändiga mediciner kommer att hållas inne pga avsaknad av ID-handlingar..

Hoppsan, gammelmedia hittar en historia som inte kommit i bloggform först, jag presenterar delar av den.

Focus presenterar "Spelet om FRA" även skrivet om i SvD

En dag i januari 2007 sätter sig en av finansminister Anders Borgs tjänstemän ner och skriver en promemoria. Tjänstemannen arbetar på budgetavdelningen, men det här ärendet handlar inte om pengar.

Det handlar om att slå larm. Något har gått alldeles snett i regeringskansliet.

Försvarsdepartementet har inte bara ignorerat justitiedepartementets kritik mot en ny lag utan också struntat i alla rutiner, skriver tjänstemannen. Bakom ryggen på alla har försvarsministern fått de fyra partiledarna att säga ja till lagen. Dessutom har underlaget som partiledarna fått varit uselt. Deras beslut är fattat på felaktiga grunder.

Det kan tyckas märkligt att en tjänsteman på finansdepartementet ägnar sig åt detta. Men mycket är också konstigt i den här historien.

Efter tre sidor sätter tjänstemannen punkt. Texten som skrivits är alarmerande, orden stora, tonen panikartad:

»Tillåts så tunga invändningar lämnas utan åtgärd undermineras samrådsformerna på ett sätt som kan få stora konsekvenser framöver.«

Det här är berättelsen om FRA.
Magnus Betnér som talade på (här vill jag kunna länka till en inspelning av Betnérs tal, nån som har en eller vet vart det finns?) Hoppets demonstration i Tisdags får en bra recension av Hallandsposten. för sitt "Tal till Nationen"
pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,hittat i efterhand.

Djungeltrumman presenterar "FRA-FEST" med Adam Tensta m.fl.
Idag (19/9) i Malmö på Babel och den 3/10 på Park Lane i Göteborg.


glöm inte Freedom not Fear den 11/10.

Och där var visst diktaturen vi inte hade avtal med + Freedom not Fear samt Polisrazzia hos det tyska piratpartiet.

Dagens Industri skriver om ett avtal med Saudi-Arabien som dåvarande försvarsminister Leni Björklund skrev under 2005 som innebär utbyte av bla underättelseinformation och teknologi.

Det som slog mig ganska fort var att det, iallafall som det är rapporterat, väldigt likt det avtalet som Mikael Odenberg skrev under med USA ganska snart efter att alliansregeringen tillträdde.

Det skulle isf betyda att det handlar om ett standardavtal, vilket kanske inte låter så otäckt.
Men om vi godkänner samma sorts utbyte med både Saudi-Arabien och USA, vilka fler har Sverige skrivit under med?
Andra demokratier (som Irak), andra diktaturer som Sverige samarbetar med finansiellt och/eller politiskt (Kina kanske)?

Nu berättade ju Erik Laakso på Hoppets Demonstration i tisdags att Sossarnas "track-record" i integritetsfrågor inte var det bästa.
Och just av den anledningen kanske detta vore något Mona Sahlin skulle gjort känt redan när hon tog ställning mot FRA-Lagen i juni.
Jag lämnar lite öppet att avtalet hållits hemligt för de utanför den inre kretsen, vi känner alla till vår gamla landsfader Göran Persson och hans ledarstil som inte direkt inbjöd till öppen diskussion och ifrågasättande av dennes beslut.Anders Gardebring tar upp i mitt kommentarsfält (tidigare inlägg) att det vore bra om vi inte drog ut på en demonstration till en heldag och vistst håller jag med i princip.
Men detta var ett unikt tillfälle och jag tror inte vi hade fått samma mediebevakning om vi hållit det på en helg och att 16 september, datumet för riksdagens öppnande 2008, nu för alltid kommer att markeras i historieböckerna som dagen motståndet mot FRA-lagstiftningen visade att vi inte skulle tystna.


Jag tror också att vi hade haft svårt att få den enorma talarlistan, som visserligen gjorde dagen väldigt lång, men som samtidigt visade bredden på protesterna om vi hade hållit den helgen innan eller helgen efter.

Visst, det var en risk att välja en kall tisdag i September och vi trodde alla att det skulle samla mer folk.
Jag är fortfarande lite besviken att uppslutningen inte var större än vad den var.

Och visst var det olyckligt att det blev lite konkurrens mellan två manifestationer, men jag tror det är överbryggat iom den fantastiska marchen som dök upp under Kalle Larssons tal och att vi nu kan börja arbeta på en plattform som alla kan gå med på är bäst för det gemensamma målet.

11 oktober är som bekant en Lördag och Freedom not Fear kommer bli en succé , en manifestation i nästan 30 länder samtidigt kommer att ge eko på den internationella arenan och tvinga den beslutande makten att lyssna på medborgarna.
Det talas om att den tyska lagen slank ignom nålsögat och är ett mål som våran riksdag kan ta sikte på vad gäller en signalspaningslag.

Men det andra som händer i Tyskland, att de aktivt letar, med hjälp av rättsväsendet, efter en (eller flera) person som läckt uppgifter om den tyska statens försök att plantera virusprogram i persondatorer (obs! utan brottsmisstanke) för att bedriva spaning.
Detta har den tyska staten förnekat, men nu har alltså en person läckt ut ett dokument som visar att det var rent skitsnack från den tyska statens siida.

Kort sagt, som beskrivs på pp's hemsida, det är viktigare nu än någonsin att vi värnar om källskyddet, för om den tyskapolisen kan, med den tyska regeringens goda minne och uttryckliga godkännande, genomföra razzior hos politiska partier för att hitta läckor, då kommer det att ske här också.pingat på intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
PS!

Är det någon som bevakar Mark Klambergs debatt med Göran Pettersson?
Den är i Sandviken idag kl 19.00Amanda Brihed skriver om det (ö)kända trollet Ole Dahlberg som driver politikbloggen.
Jag är själv därinne hos homofoben, rasisten och sossehataren Ole Dahlberg emellanåt och det är alltid lika roligt.
Stor humor.

Regimkritisk bloggare riskerar utvisning till Iran.

Från DN.
"Rana Karimzadeh bor i Sverige sedan 2005. Hon har två islam-kritiska bloggar, är öppet kritisk mot Irans regim och politiskt aktiv i Sverige. Trots det ska hon och hennes två döttrar som går i skolan här utvisas."

Nu känner jag inte till något om varför hon inte anses ha flyktingstatus, men om regimkritik mot en stat som kan fängsla kvinnor för att de visar för mycket hår och belagt konvertering från Islam med dödsstraff inte anses vara skäl nog så undrar jag bara.
Vad väntar för straff för hennes aktivism?


en av hennes två bloggar här.

namninsamling här.


Fler som bloggat om detta är:
 Forbos republik
Trottens Betraktelser.
Lasse B
MAgnus Andersson


pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ny dag, nya tag.

De som trodde att "Hoppets Demonstration" igår var slutmålet för sommarens och den tidiga höstens anti-FRA rörelse med svart måndag, stoppafralagen, borgare mot fra, pp, sossar mot storebror etc, i spetsen, tror väldigt fel.

Uppslutningen i Stockholm hade vi hoppats lite mer på, men en kall tisdag i September kanske inte samlar mer. (borde göra, bor man i Stockholmsområdet och inte ens kan ta en halvdag ledigt tycker iaf jag att man ska skämmas lite.)

Göteborg vann (igen) som lyckades samla ett drygt tusental och i Malmö några hundra, den sammanlagda siffran är alltså över 2000 personer fördelat på 3 orter.

Idag är en ny dag och vi kör helt enkelt på i samma stil, under hösten har vi Freedom not Fear den 11 okt, en planerad aktion 5 november av svart Måndag är under uppsegling och jag tror inte de övriga organisationerna kommer att ligga vilande heller.


Vad kom fram igår egentligen?
6st folkpartikvinnor berättade återigen att de skulle riva lagen, sossar, miljöpartister och vänsterpartister upprepade att de kommer att motionera om det, så allt som behöver göras är en motion alla dessa kan skriva under och riva lagen, i den motionen ska också FRA's egen PUL åtgärdas och sedan ska det finnas några andra förändringar i andra lagar som rör FRA som också borde tas in.
En koll på Mark Klambergs blogg borde visa vilka det är.

Expressen rapporterade överlag bra, men deras upprördhet över ordet "kukhuvud" är det lite 50-talsmoralism över. (nu är mycket borttaget, de kanske insåg sin egen överreaktion)


Som sagt, detta är inte över.
Ny dag, nya tag.pingat på intressant


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,lite film från demon här från dennisstartrek.

Din ledamot i riksdagen Göran Pettersson trampar ner sig själv ytterligare i klaveret när han hänvisar till "Hoppets Demonstration" med:
Imorgon ska jag debattera FRA med Mark Klamberg. Vi får se om vi drar fler än det cirka 10-tal åskådare/talare som FRA-demonstrationen på Segels Torg drog.


Amnesty kommenterar FRA-Lagen (äntligen...eller?)

här kan ni läsa detta.

Jag kan bara konstatera att det ser ut som en sammanställning av nån av oss i bloggsfären som de kopierat rakt av.

Och viktigast av allt, ingenstans tar de avstånd från eller förklarar varför de lämnade ett godkännande till FRA-Lagen i remissrundan jul- och nyårshelgen 2006/2007.

Fram tills de gör detta är deras inlägg idag, nästan 2 år senare, (imho) värdelöst.

FRA säljer rådata och EU ska bedriva byteshandel med personuppgifter.

I FRA - tre bokstäver som skakade (skakar imo) Sverige presenterades det att FRA säljer information till andra stater, löpsedlar och artiklar presenterar det som "säljer till diktaturer".
Jag är mer oroad över att det är rådata.

Rådata är enligt mig helt obearbetad data, i det kan alltså allt ingå:
Löneuppgifter, lösenord, bankkoder, vanlig post och personuppgifter om precis vem som helst av oss.

Och som jag anser att det framställs som, även från FRA, är det inte så mycket om att skydda Sverige utan att bibehålla Sveriges ställning som underättelseland.
Att det är från oss som andra länder hämtar info .

Jag ser inte direkt nyttan annat än att det handlar om ett rent självändamål för vår underättelsetjänst att få leka med dom stora pojkarna.
Så mycket för Sveriges säkerhet alltså, snarara inbjudningar till "hemliga klubbens årsmöte, vi bjuder på kaka och kaffe"


Hur detta ska gå till i EU presenteras av Björn von der Esch och Sören Wibe, vice ordförande och ordförande i Junilistan. (Björn är med i morgondagens "Hoppets Demonstration") i dagens Aftonbladet debatt.

EU-länder vill ha ett utbyte av personuppgifter mellan de olika underrättelsetjänsterna, och andra säkerhetstjänster ska då få ta del av FRA:s spaningsresultat.

Sverige ska också kunna få ut uppgifter om svenskar som svenska staten inte får spionera på själv - men som andra länder kan avlyssna åt oss.

Detta har pådrivits av bla Beatrice Ask och som det sägs i debattartikeln.

EU används på detta sätt för att kringgå svenska lagar. Denna taktik har tidigare använts av tidigare justitieministern Thomas Bodström. När han inte skulle kunna driva igenom en lag om datalagring med en öppen debatt i den svenska riksdagen vände han sig till EU.

Där initierade han själv frågan, men när lagförslagen senare kom upp i EU-nämnden presenterades det som ett initiativ "av EU". Nu heter det datalagringsdirektivet och riksdagen ska ta ställning till det i höst. I EU-parlamentet röstade socialdemokraterna mangrant för förslaget.Jag vill veta från regeringshåll varför de betraktar sin egen befolknings personuppgifter som en handelsvara.

Är det detta vi har reducerats till i maktens ögon, en vara att köpa och sälja?pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Agenda igår var bra, var stor humor när två partisekreterare, Per "låt oss kalla det antiterrorlagen istället" Schlingman (m) och motsvarande hos (fp) försöka komma undan.

Schlingman agerade som en riktig politiker, svarade på en fråga som aldrig ställdes och svamlade bort följdfrågorna.
Amanda Brihed tar striden mot Fredrik Reinfeldt


Jag väljer att vara fri snarare än rädd. Jag väljer att leva i en fungerande demokrati. Jag väljer att betacka mig alla försök att göra sveriges till en repressiv statsmakt av ett slag vi sällan skådat i resten av världen fram till idag.

Jag väljer att ställa mig bakom flyktingar, utländska medborgare, hbt-personer, jurister, religiösa förbund, jurister, med flera som idag anser att detta är till skada för individen såväl för gruppen.

Nej, det finns bara en sak att göra:

Med en enda dag kvar till den stora demonstrationen i Stockholm, Göteborg och Malmö imorgon sluter jag återigen upp med den övriga kören och ropar efter ansvarstagande.

Jag tar striden. Jag utmanar dig. Jag är beredd att fortsätta till tidernas ände...

Riv upp! Gör om! Gör rätt!

Ihåligt Bodström, argumenten för FRA-Lagen är repriser av dina för datalagringsdirektivet.

Thomas Bodström filar på en KU-anmälan mot regeringen ang den korta remisstiden.
Passa på att skämmas över datalagringsdirektivet.
Jag läste bland dina försvar av direktivet, och hittar kommentarer som är misstänkt likt det försvaret av FRA-lagen Tolgfors pysslar med.

tex i Svd:
"När det gäller datalagrings­direktivet i EU, som vi drev genom tillsammans med just folkpartiet, handlar det inte om att höra vad någon säger, läsa någons mejl eller sms, utan enbart få information om vilka som har varit i kontakt med varandra." (sociogram någon?) 

Aftonbladet
"Sedan flera decennier tillbaka har denna typ av information varit värdefull för den svenska polisen för att lösa grova brott som till exempel mord, människohandel och värdetransportsrån."
Detta krävde brottsmisstanke tidigare, i datalagringsdirektivet (liksom i FRA-Lagen) är det borttaget, all infórmation om våra sociala kontaktnät ska sparas oavsett om vi är misstänkta eller inte, rättsvidrigt.

Artikel i sydsvenskan.
"Det är bråttom med EU-regler för lagring av data om vem som ringer till vem, varifrån och när, hävdar justitieminister Thomas Bodström.
Annars rusar tekniken och brottslingarna ifrån oss."
Lika bråttom som.. säg 2 veckors remisstid?


Bodström, du ekar ihåligt och är inte trovärdig.Glöm inte demonstrationerna den 16'e.
Följ upp med Freedom not Fear den 11 Oktober. det är dags att vi kör igång mot alla dessa lagar som den inavlade politikereliten försöker påtvinga oss.

Politiker hävdar att de vill skydda oss, jag tror snarare att de vill skydda sig själva från oss.pingat på intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
i DN berättas det om att ¨Reinfeldt anser sig själv ganska storslagen" (Anita Kratz intervjubok).
Kallas inte det narcissism?

Vi tittar på några av kriterierna till diagnosen narcissistisk personlighetsstörning.

*  Har en grandios känsla av att vara en betydande person (t ex överdriver talanger och framgångar, förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att genom sina gärningar gjort sig förtjänt av det) .

*  Är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek .

*  Tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli förstådd av, andra personer (eller institutioner) som är speciella eller har hög status.

*  Är arrogant och högdragen i sitt beteende eller sina attityder.


Nu säger jag naturligtvis inte att Reinfeldt är en Narcissist (enligt diagnoskriterierna), för isf skulle Riksdagen (i båda blocken) vara full av narcissister...... och det stämmer väl...inte..?
tom Arne Anka reagerar mot FRA-Lagen. (strip i DA)

Talarlistan komplett till 16 september, (nästan) alla kommer.

Komplett lista och eventuella tillägg/ändringar på Amanda Briheds blogg (grundare och adm för Svart Måndag, lägg till den adressen i er bloggrulle, den kvinnan har mycket vettigt för sig.)
SvT kommer att spela in hela demonstrationen och visa i sin helhet på svt24 Torsdagen den 18 med början kl 09:30
Är du linslus är du med hela tiden alltså.

Aftonbladet ska streama till sin sajt, samtliga större dagstidningar kommer att vara på plats.
Det ryktas om ett mingel efteråt på Bagdad Cafe.

Denna demonstrationen har potential att bli något i hästväg, var med om detta på plats för h-e.Hålltider.

10:00 Samling Norrmalmstorg.

11:00 Avmarch mot Sergels Torg


Talarlista:

11:30 Magnus Betnér - komiker och samhällskritiker

11:40 Maria Wetterstrand (Mp) - Språkrör Miljöpartiet

11:50 Johan Norberg - Författare, Fil. mag. Idéhistoria (tidigare Timbro, Nyliberalen, Frihandel.nu, Smedjan)

12:00 Magnus Andersson (CUF) - Ordf. Centerns Ungdomsförbund, Borgerligt Nej till FRA

12:10 Maria Ferm (GU) - Språkrör Grön Ungdom

12:20 Birgitta Ohlsson (Fp) - Riksdagsledamot

12:30 Jytte Guteland (SSU) - Ordf. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

12:40 Camilla Lindberg (Fp) - Riksdagsledamot, Borgerligt Nej till FRA

12:50 Alice Åström (V) - Riksdagsledamot, Vice Partiordförande, Gruppledare i (v) Riksdagsgrupp

13:00 Max Andersson (Mp) - Riksdagsledamot

13:10 Kalle Larsson (V) - Riksdagsledamot

13:20 Björn von der Esch (JL) - Vice Partiordförande Junilistan

13:30 Ida Gabrielsson (UV) - Ordf. Ung Vänster

13:40 Frida Johansson-Metso (LUF) - Ordf. Liberala Ungdomsförbundet, Borgerligt Nej till FRA

13:50 Amanda Brihed (NSM) - Grundare och Administratör Nätverket Svart Måndag, Demonstrationsansvarig

14:00 Agneta Lindblom Hulthén (SJF) - Ordf. Svenska Journalistförbundet

14:10 Charlie Weimers (KDU) - Ordf. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

14:20 Clarence Crafoord - Chefsjurist Centrum för Rättivisa

14:30 Michael Gajditza - Juridiskt Ombud för Svensk Myndighetskontroll, Nätverket Svart Måndag

14:40 Fredrik Bergqvist (M) - Oppositionsråd Norrköping

14:50 Ev. Erik Laakso (S) - Sossar Mot Storebror

15:00 Rick Falkvinge (PP) - Partiledare

15:10 Linnéa Sjögren (F!) - Ordf. Feministiskt Initiativ Stockholm

15:20 Henrik Hax Alexandersson - Fristående bloggare och samhällsdebattör

15:30 Anna Serner (TU) - VD Tidningsutgivarna

15:40 Anna Troberg (PP)

15:50 Niklas Starow (NSM) - Samordnare Nätverket Svart Måndag Syd

16:00 Demonstrationen upplöses
Visst kan det kännas länge med 4,5 timmar, men lyckas du vara där åtminstone en timme under någon del av demonstrationen har du visat engagemang så det räcker och blir över.
Gå med i tåget, väl på plattan finns det mycket att göra och det får ända bara plats 5000, så om ni märker att det blir fullt, ta en tur och kom tillbaka lite senare.

Tystna inte nu, det är nu det gäller.
Väcker vi inte våra makthavare nu med 3 simultana demonstrationer (+ pp's egna) så är risken stor att vi inte får en ny chans.

Och ta det för helvete lugnt, blir det en gatstensfestival någonstans ger jag er min personliga garanti att jag letar upp er och tvingar er att äta upp dessa stenar gruskorn för gruskorn, vi har en unik chans att göra något få folkrörelser har lyckats med de senaste 50 åren och jag kommer fan inte att acceptera något skit från något håll.
Så håll er i skinnet.

Med det sagt så fortsätter vi.

Jag vill pusha för "Freedom not Fear" den 11 oktober, det har ju efterlysts en bredare debatt som inkluderar även saker som datalagringsdirektivet, PKU  och andra frågor som inskränker på våra mänskliga fri- och rättigheter.
Vad bättre än en dag då förkämpar för demokratiska rättigheter i över 25  huvudstäder i världen samlar sina krafter under en och samma dag?pingat på intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
ps, med (nästan) i rubriken menar jag att det är underligt att Niklas Wikman (Muf) inte dyker upp den 16 september, han aviserade ju tydligt att han var mot FRA-Lagen och att han inte kunde tänka sig att vara med i ett parti som genomförde sådana lagar.

Edit, nu är en Muf'are på plats, det är Rola Bentlen som hoppat in.Ps2. Thomas Bodström filar på en KU-anmälan mot regeringen ang den korta remisstiden.
Du borde skämmas över datalagringsdirektivet istället.

Lördag, sportdags, många intressanta matcher.

Blackburn - Arsenal.

Arsenal till 1.85 är spelbart faktiskt, Blackburn är helt enkelt inte i samma klass.
Hade det varit stryktipset hade jag halvgarderat av rent vinstintresse.

Sen är det lite dött i PL, Liverpool - ManU har redan börjat och jag spelar aldrig på matcher där de möts ändå.Ipswich - Reading i championship är intressant, hjärnan säger Reading, hjärtat säger Ipswich.

Det blir krysset till 3.20 utan mer motivering än så.


Sedan får vi leta oss utanför Engelska ligorna för att hitta intressanta spelobjekt.Trippeln hittar jag i Spanska och Italienska ligan

Valladolid - Atletico Madrid, 2.20 på tvåan är taget.
Villareal - Deportivo la Coruna, 1.85 på ettan är mer tveksam, men jag spelar det.
Palermo - Roma, 2.20 på Romavinst.

Jag gör för ovanlighetens skull ett trippelsystem, jag tar in Juventus - Udinese till 1.55 gånger pengarna också och får några riktigt bra oddslappar.

Sammanlagt blir det 12 euro i insats med möjlighet till över 125 euro tillbaka.pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om  , , , , , , , , ,Och här är favoriterna.

Fotboll.
Premier League - Chelsea FC
Championship - Ipswich Town (om Ipswich går upp i Premiership byts Chelsea ut, det är bara ett reservlag.)
Allsvenskan - Malmö FF
Spanska Ligan - Villareal CF
Italienska Ligan - Juventus

Övriga Lagsporter.

Hockey - Leksand IF
Bandy - Boltic/Göta *
Am.Fotboll - Denver Broncos


* BolticGöta är en av Sveriges anrikaste klubbar och befinner sig just nu i ekonomisk kris, om man vill kan man sätta in en slant på bankgirokonto 283-6880 för att rädda den från undergång.

Det börjar bli många folkpartister som tar ställning mot FRA-lagen.

För inte alltför många dagar sedan uppmanade Hans Åberg (ordf FP - Bromma) folk att ansluta till ett folkpartistisk upprop mot FRA-Lagen.
Listan börjar bli lång nu.

Finns här i sin helhet.1. Initiativtagare Hans Åberg, ordförande Fp Bromma
2. Maria Leissner, fd partiledare (fp)
3. Jan-Erik Wikström, f.d. kultur och utbildningsminister (fp), f.d landshövding Uppsala
4. Bertil Hansson, f.d. kommun- och kyrkominister (fp), Fp Göteborg
5. Hans Lindblad, fd riksdagsledamot och tidigare försvarspolitiskt talesman (fp)
6. Göran C-O Claesson, medlem Fp Sollentuna, f.d. förbundsordförande FPU (1959-1960)
7. Jenny Sonesson, förbundssekreterare Liberala Kvinnor
8. Tommy Rydfeldt, f.d kommunstyrelsens ordförande Kungsbacka (fp), landstingspolitiker Halland (fp)
9. Björn Hellquist, ordförande Folkpartiets länsförbund i Västernorrland, kommunstyrelseledamot Timråd (fp), landstingsfullmäktigeledamot Västernorrland (fp)

10. Mathias Sundin, oppositionsråd för folkpartiet i Norrköping, ordförande Fp Norrköping
11. Bengt Olsson, styrelseledamot Fp Linköping, kommunalråd (fp) Linköping
12. Alexander Bard, medlem Fp Stockholm, grundare av det liberala nätverket Liberati
13. Majed Safaee, 1:e vice förbundsordförande liberala ungdomsförbundet
14. Daniel Andersson, 1:e vice ordförande Liberala studenter
15. Berit Krantz, ledamot av förbundsstyrelsen för Fp Göteborg
16. Adam Cwejman, förbundsstyrelseledamot LUF, Göteborg
17. Linda Nordlund, förbundsstyrelseledamot LUF, ersättare i Utbildningsnämnden (fp), Stockholms Stad
18. Anders Mansten, landstingsledamot Norrbotten (fp)
19. Fatima Svanå, styrelseledamot Fp Halmstad och ledamot i regionfullmäktige Halland (fp)
20. Anette Gerhardsson, ordförande för Liberala Kvinnor Västmanland, medlem Fp Arboga
21. Christoffer Fagerberg, distriktsordförande LUF Storstockholm
22. Sara Brånn, distriktsordförande LUF Sörmland
23. Jakob Hilding, distriktsordförande LUF Dalarna
24. Mikael Sivermo, distriktsordförande, LUF Kronoberg
25. Stefan Hansen, distriktsordförande, LUF
östergötland
26. Hanna Håkanson, ordförande Luf Höör, vice ordförande Luf Skåne
27. Berivan Mohammed, kommunfullmäktigeledamot (fp) Sundsvall, medlem Fp Sundsvall
28. Lennart Nilsson, ordförande Fp Nacka

29. Ingvar Mellblom, ordförande Fp Oskarshamn
30. Gunilla Thorsson, ordförande Fp Farsta
31. Bo Aldal, ordförande Fp Hässelby-Vällingby
32. Martin Ängeby, ordförande Fp Kista
33. Charlotte Schenholm, ordförande Fp Kungsholmen-Essingeöarna
34. Daniel Forslund, ordförande Fp Skarpnäck
35. Cecilia Carpelan, ordförande Fp Skärholmen
36. Seved Monke, ordförande Fp Södermalm
37. Mark Klamberg, ordförande Fp Östermalm
38. Francisca Herodes, vice ordförande Fp Östermalm
39. Jonas Sahlin, styrelseledamot Fp Nacka
40. Anna Rosén, styrelseledamot Fp Bromma, 1:e vice ordförande LUF Storstockholm
41. Per Pettersson, vice ordförande FP Kista, 2:e vice ordförande, LUF Storstockholm
42. Mikael Ståldal, styrelseledamot Fp Kista samt ledamot Fp:s klimatkommission
43. Leiph Berggren, styrelseledamot och kampanjledare Fp Hässelby-Vällingby, ersättare Stockholms läns landsting
44. Ulf Keijer, styrelseledamot Fp Kungsholmen-Essingeöarna
45. Daniele Fava, styrelseledamot Fp Östermalm
46. Ulf Hermelin, styrelseledamot Fp Östermalm

47. Jakob Sjögren, ersättare styrelsen Fp Östermalm
48. Kenneth Johansson, kassör LUF Sörmland
49. Richard Johansson, medlem Fp Arboga
50. Kit Emilson, medlem Fp Båstad
51. Jan Rejdnell, medlem FP Västerås
52. Willy Viitala, medlem Fp Vantör
53. Andreas Froby, medlem i Fp Botkyrka, Europapolitisk talesperson i LUF Storstockholm
54. Adam Tiwe, ekonomiskpolitisk talesman LUF Storstockholm, ledamot Feministiska nämnden (LUF)
55. Maria Byström, medlem Fp Östermalm
56. Daniel Rhodin, ersättare styrelsen Fp Eslöv

57. Erik Engberg, medlem FP Piteå
58. Lars-Erick Forsgren, socialliberal, Piteå
59. Robert Nordman, medlem Fp Norrköping, ersättare landstinget Östergötland
60. Åke Bjurhamn, medlem Fp Norrköping

61. Joakim Larsson, medlem Fp Enskede-Årsta
62. Philip Wendahl, medlem Fp Enskede-Årsta
63. Ulla Björnehammar, medlem Fp Kungsholmen-Essingeöarna
64. Ivan Kejs, medlem FP Oskarshamn
65. Anneli Pierce, medlem Fp Norrmalm

66. Lars Stenqvist, medlem Fp Norrmalm
67. Fanny Gustaver, medlem Fp Sundbyberg
68. Magnus Källström, medlem Fp Sundbyberg
69. Björn Elzén, medlem Dp Danderyd och nätverket Liberati
70. Mats Sahlin, medlem Fp Stockholm

71. Mark Tingvall, medlem Fp Stockholm
72. Cecilia Wikström, riksdagsledamot (fp), ordförande länsförbundet Uppsala (fp)

73. Solveig Hellquist, riksdagsledamot (fp), Fp Västernorrland
74. Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (fp), Fp ÖstermalmCenteruppropet har varit många ganska länge nu.
Fullständig lista här.

Grupp 2 (kretsar, distrikt, kretsstyrelser och andra grupperingar)

1. Styrelsen i Härnösands kommunkrets (majoritetsbeslut)

2. Styrelsen för Lilla Torg(c) i Malmö (enhälligt)

3. Styrelsen för Nacka kommunkrets (majoritetsbeslut)

4. Styrelsen för Avenycentern i Göteborg (majoritetsbeslut)


Grupp 3 (partimedlemmar)

1. Erik Hultin, Härnösand

2. Björn Pedersen, Stockholm

3. Sophia Blomqvist, Linköping

4. Markus Berglund, Uppsala

5. Niklas Forslund, Vice ordförande Härnösands kommunkrets

6. Leo Pierini, sekreterare i CUF:s distriktsstyrelse i Jönköping

7. Andreas Skoglund, Härnösand

8. Laszlo Varga, ordförande Lilla Torg(c) i Malmö

9. Staffan Nyström, Härnösand

10. Birgitta Rönnqvist,Ordförande Härnösands kommunkrets

11. David Bernvi, Avenycentern, Göteborg

12. Anne Wigren, Härnösand

13. Martin Lönnstam, CUF, Halland

14. Magnus Persson, Solna (tidigare Laholm)

15. Urban Westling, Sollentuna

16. Daniel Tell, Mölndal

17. Örjan Berglund, Politisk sekreterare i Uppsala kommunkrets

18. Hans Grönberg, Linköping

19. Joel Falk, Distriktsordförande CUF, Örebro

20. Hanna Wagenius, Ordförande Jämtland-Härjedalens CUF-avdelning

21. Christer Lindström, Täby

22. Joakim Johnsson, avdelningsordf. CUF Väster, Göteborg

23. Tim Svanberg, Malmö

24. Niklas Dahlgren, Ledamot i distriktsstyrelsen CUF Göteborg

25. Mattias Hägglund, Lund

26. Ola Svanqvist, Härnösand

27. Cecilia Brundin, Härnösand

28. Mathias Rönnqvist, Härnösand

29. Jennie Nordkvist, Härnösand

30. Jonathan Lindborg, Ledamot i Hässleholms kretsstyrelse, Hässleholm

31. Jenny Axelsson, Halmstad

32. Mattias Haglund, Sjöbo

33. Johan Ljungström, Vetlanda

34. Tomas Tjajkovski, Stocksund

35. Sture Jonasson, Centerpartiet i Stockholm

36. Fredrik Ingels, ledarmot av Västerås kretsstyrelse

37. Susie Ingels, Västerås

38. Synnöve Häggdin, Härnösand

39. Andreas Windahl, Centerpartiet i Stockholm

40. Nizar Abboud, Västerås

41. Kjell Engberg, Rolfstorp

42. Solweig Flemmer, Upplands Väsby

43. Ludwig Brogård, Upplands Väsby

44. Sabina Brogård, Upplands Väsby

45. Martin Olsvenne, Vice ordf Lilla Torg (c) samt valberedningen Centerpartiet i Malmö

46. Markus Engholm, Ordförande i Mjölby centeravd samt ledamot i Mjölby kommunkrets

47. Sirpa Åhr, Uppsala

48. Michael Nydén, Linköping (Ljungsbro)

49. Anders Eklund, Solna

50. Gulliver Chahrour, Helsingborg

51. Pedher Johansson, Umeå

52. Tomas Kjerulf, Lidingö

53. Inga Magnusson, Årjäng

54. Torben Lecler, Uppsala

55. Jan Cedervall, Stockholm

56. Sebastian Dalhed, Varberg

57. Annalena Sjölund, Härnösand

58. Anders Larsson, Upplands Väsby

59. Leif Boström, Sala

60. Rigmor Stenmark, Vice ordf. i Uppsala kommunkrets samt f.d. riksdagsledamot

61. Kenth Lundblad, Solna

62. Yngve Pettersson, Falköping

63. Kristian Abrahmson, Nacka

64. Karl Lampinen, Avenycentern, Göteborg

65. Johan Folin, 2:a vice ordf Skåne CUF

66. Lars O Ericsson, kommunalråd, Uppsala

67. Helena Netz, ledamot kretsstyrelsen Örebro

68. Yvonne Svensson, Ordf. Vätö Centeravdelning

69. Daniel Runvik, Ombudsman för CUF i Värmland

70. Anita Westergren, Sigtuna (medlem i Östersund)

71. Gösta Stenmark, fd ordf Uppsala kommunkrets

72. Evert Jonsson, F.d. Ordf. i Västerås Centeravdelning

73. Lennart Bjurström, ledamot i Norrbyås avdelningsstyrelse, Örebro

74. Petter Thorin, Mölndal

75. Carlos Gandara, Härnösand

76. Pierre Schröder, Nacka

77. Johan Wouters, Kretsordförande Nacka

78. Patrik Nimmerstam, Vice ordf i Danderyds kommunkrets

79. Christian Erlandsson, Kungälv

80. Malte Lewan, ledamot i Lunds avdelningstyrelse

81. Peter Carlsson, Umeå

82. Lis Elvinsson, Ljusdal

83. Oscar Fredriksson, Ordf. i Kungsholmscentern

84. Stefan Mårtensson, Värmdö

85. Magnus Larsson, ledamot i kretsstyrelsen i Oskarshamn

86. Peter Wagenius, Bruksvallarna

87. Erik Hultgren, Ordf. CUF Skåne

88. Sven-Olof Kåhre, Haninge

89. Sanne Marin, Glimåkra

90. Per Ankersjö, Distriktsordf Centerpartiet Stockholms stad (stödjer kraven förutom extrastämma)

91. Rebecka Pershagen, Styrelsemedlem i Avenycentern, Göteborg

92. Johan Gustavsson, Skurup

93. Simon Palme, Ordförande StureplansCUF - Styrelseledamot CUF Stockholm

94. Lennart Sjöholm

95. Jerker Nyberg, Uppsala

96. Joakim Aspeheim, Stockholm

97. Christian Thomasson, Kungälv

98. Ola Berg, Floda

99. Ulf Granlund, Askersund

100. Jonas Burvall, Söderhamn

101. Kenth Burvall, Söderhamn

102. Karolina Johansson, Växjö

103. Elin Lindahl, Ombudsman för CUF i Värmland
Finns motsvarande listor för moderaterna och Kristdemokraterna tro?


pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Bifalles.

Blogge Bloggelitos motion bifalles.1. Bloggosfären tar enhälligt avstånd från gammelmedias förvridande av sanningen, då inga ”obduktionsbilder” har ”publicerats”, vare sig på The Pirate Bay eller annorstädes. Det som har ”hamnat på nätet” är polisens förundersökningsprotokoll kring morden i Arboga, i dess helhet, efter det att protokollet offentliggjorts av tingsrätten i Västmanland och skickats i digital form till en beställare. Det har även annonserats som sådant på The Pirate Bay, utan att nämna något om ”obduktionsbilder på de mördade barnen i Arboga”. Att dessa bilder finns i förundersökningsprotokollet har framkommit i breda lager först efter det att gammelmedia upplyst allmänheten om saken, och det är således gammelmedia som är skyldiga till att bilderna fått en spridning som överstiger intresset för själva förundersökningen.

           

2. Bloggosfären tar enhälligt avstånd från gammelmedias försök att assimilera bloggosfären och ”nätet” under gammelmediala regler. Bloggosfären är självreglerande i så måtto att en text som anses viktig eller läsvärd lyfts fram av kollektivet och först då får slagkraft motsvarande en artikel som distribueras i det gammelmediala systemet. Mindre läsvärda eller mindre viktiga texter får inte motsvarande genomslag, vare sig i bloggosfären eller på nätet i dess helhet, på grund av hur rankingsystemen för länkar fungerar. På motsvarande sätt får den etik som är dominerande, men flytande, automatiskt genomslag – en bloggpost som utan relevans av något slag hade visat nämnda obduktionsbilder hade blivit kollektivt hudflängd; bloggosfären är ett uttryck för den privatpublicistiska revolutionen – vi är medborgarna och dess etik.

           

3. Bloggosfären tar enhälligt avstånd från gammelmedias ”holier than thou”-attityd gentemot bloggosfären. Det är i och enbart i bloggosfären som debatten kring frihet och integritet förs på någorlunda djup, inte bara vad gäller FRA-lagen utan även kring frågor som yttrandefrihet, narkotika, prostitution, ungdomssexualitet med flera brännande frågor som sällan lyfts fram i gammelmedia. Den liberala debatt som försiggår i bloggosfären är oerhört känslig för frågor kring statens visavis medborgarnas transparens samt balansgången mellan personlig integritet och personlig frihet.

           

4. Bloggosfären avvisar enhälligt förslaget om att stipulera hårdkodade etikregler, i enlighet med vad som ovan sagts om den automatiska regleringen i sociala medier. Bloggosfären återremitterar förslagsställaren till en grundkurs i sociala medier och netikett samt hänvisar till debatt bland liberaler och piratpartister för en djupare förståelse kring yttrande- och informationsfrihet kontra personlig integritet i en ny tidsålder.


pingat på intressant.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Försvarets Radioanstalt (FRA) byter namn, parallellt med detta ändrade en anonym användare WIKIPEDIA's artikel om signalspaning.


Jag lade märke till att googlar man på FRA så har FRA bytt header till
FRA - Sveriges signalspaningsorganisation

Japp, helt plötsligt har någon upptäckt att byter man till "signalspaningsorganisation" så låter det mindre byråkratiskt.

Det förändrar inte faktum, men bara att de ändrar namnet tyder på både smart marknadsföring och desperation, för ni kan ge er fan på att ingen FRA-förespråkare kommer att kalla FRA för något annat än just "Sveriges signalspaningsorganisation."

Detta är också farligt att tillåta ett sådant namnskifte, eftersom ordet "signalspaning" kommer att bli omdefinierat av FRA-förespråkarna i riksdagen till att betyda i stort sett allt som FRA har som uppgift att göra istället som idag, spana på radiovågor

Nu när jag sökte på wiki efter en definition
(inte bara wikis definition utan en som bekräftar wikis också)så märkte jag att parallellt med FRA's namnbyte så ändrades wiki's artikel om signalspaning.
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Signalspaning&diff=7391048&oldid=4419992

Jag tänker inte ändra tillbaka, jag vill att detta ska synas i sömmarna, vem står bakom IP 194.218.253.250 och vad har den personen för intresse av att ändra den till en mer regeringsvänlig version?

Att FRA-förespråkarna körde med fula knep visste jag, men jag trodde inte de skulle våga försöka sig på att tillverka bevis också.

pingat på intressant


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,Nu lämnar jag det liiite öppet för att det ska vara en slump, men när en artikel om signalspaning ändras i samband med ett namnbyte på FRA så tvivlar jag på att jag kan betecknas som foliehatt om jag tycker det är riktigt j*vla skumt.

Nu lämnar jag det inte öppet längre, det är regeringsrepresentanter, eller en person med starka anknytningar till regeringen, som ändrat i wikipedias artikel.
Fy fan vad fult gjort.


edit.

Jag har hittat en postning på detta IP-nummer i ett helt annat sammanhang, då är det en person vid namn "Gabriel" som postar i kommentarsfältet på Björnstops IF's hemsida här: http://www.bjornstorpsif.se/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=1

Också hittat här på jonika.se, då är det en person vid namn Helena som postar.
http://www.jonika.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=31
Mikael Nilsson bekräftar mina farhågor i kommentarsfältet.

194.218.253.250 kommer från statens räddningsverk.

http://www.db.ripe.net/whois?formtype=simple&fullquerystring=&searchtext=194.218.253.250&dosearch=Search

David Eberhard skriver "von oben" i Exp, faktiskt den mest nedsättande text jag läst i detta sammanhang.

David Ebenhard skriver i Expressen något av det mest nedsättande jag någonsin läst, och jag skämtar inte.
Hela inlägget är skrivet från ett "von oben" och med ett förakt mot alla de personer som utgör motståndet till lagen.

Att Expressen ens låter detta bli publicerat övergår mitt förstånd, hur kan man låta en person skriva saker som:

 

"Men oavsett hur liten risken är borde de rädda svenskarna hälsa FRA-Lagen med öppna armar.

Om det bara smällt en enda bomb på Sergels Torg eller om någon försökt kidnappa kungen skulle ju alla jublat över lagen.

En lag som påstås innebära att staten kan övervaka oss in i minsta detalj.

Inte kan det väl dyka upp några terrorister då"

 

Detta är ett mer än lovligt korkat uttalande, påstår David att vi ska omfamna lagen för ett hypotetiskt bombdåd?

För att Kungen kan kidnappas?

 

Kan det bli dummare än så?

Japp.


"Stora delar av FRA-Motståndet handlar därmed om rena fantasier, som gör oss så poaralyserade att vi får svårt att ta till oss av fakta."

 

Jag kan inte det psykiatriska uttrycket för att älska sina egna åsikter till den graden som Eberhard gör,

Men man kan också kan man uttrycka sig på detta amerikanska vis "Damn, that fool is full of himself"

 

pingat på intressant

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

 6 dagar kvar till Hoppets Demonstration, Oscar Swartz. räknar ner.


Tolgfors besvarar Klamberg med retoriskt skitsnack, genomskinligt tomhylsan...

Nu svarar Tolgfors äntligen på förra veckans inlägg i DN Debatt där Mark Klamberg och 12 personer till beskrev begreppet sociogram och hur FRA använder sig av detta.


Och det är i princip samma försvarstal som hållits i 3 månader nu "Vi kan inte göra ditt, vi kan inte göra datt" och vaga referenser till lagtexter som redan blivit dissikerade.

Tex " Lagen anger tydligt att signalspaning endast får avse utländska förhållanden av intresse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller som utgör yttre hot mot landet"

För helvete Tolgfors, vi har redan gått igenom det faktum att utländska förhållanden innebär trafik på nätet som går utanför landsgränsen och i princip ALL svensk nättrafik går utanför landsgrensen - ergo utländska förhållanden.

Vi har också konstaterat att man inte kan skilja på intressant från ointressant trafik utan att behandla båda, att det sker automatiskt görs ingen skillnad på i Europadomstolen.
Och kom inte med "yttre hot", det begreppet är så vagt att det kan inbegripa en säl i mockfjärden (eller en dissident i Bryssel kanske?)Sedan kommer "Man kan ha olika åsikter om den nya signalspaningslagen. Det är en svår avvägning mellan den enskildes integritet och det nationella säkerhetsintresset. Men debatten bör föras med sakliga argument."


Nu ser man direkt att Tolgfors inte har några argument, rent retoriskt är detta ett misstänkliggörande av Klamberg & co, indirekt anklagar han Klamberg att inte ha belägg för sina argument trots att Klamberg hänvisar till lagtexter, förarbeten och andra lagar som styr FRA's verksamhet.

Gå in på Klambergs blogg och kolla själva, så svårt är det inte.
Speciellt hans inlägg om försvarsunderättelserätt.
Där har du uppgifter om de lagtexter han och 12 andra experter har gått igenom, var är dina hänvisningar Tolgfors?Tolgfors replik handlar inte om FRA-lagen
, det handlar inte ens om att få rätt genom fakta och argument, den handlar om att retoriskt underkänna motpartens argument utan att föra fram egna och på så vis ge sken av att sitta på kunskap motparten inte gör.
Tyvärr kommer ganska många att tro att han har rätt, men jag tror fler ser igenom debattinlägget för vad det är. Retoriskt skitsnack.Ni, fotfolket i allianspartierna bör se över vilka personer ni har i partitopparna.
Kan ni verkligen ha kvar folk där som nu med all önskvärd tydlighet försöker föra er bakom ljuset?
Hur kan man förhandla fram kompromisser med personer vars argument inte tål en närmare granskning?


Inga kompromisser, inga nya plåster.
Lagen ska rivas upp.
pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Titta in på Mårtenssons blogg, han behandlar konsekvenserna av FRA-Debatten och tar upp Bondeuppropet 1911 som den händelse i modern tid som man kan jämföra med.

Lake sågar några av Tolgfors argument.

Emma Opassande räknar ner, 7 dagar kvar till riksdagens öppnande.

Mitt i Steget replikerar att "Man får aldrig bryta ut en lag ur ett sammanhang, detta är juridiskt fel."
PS:
Jag tycker det är trist att DN inte lagt upp den sedvanliga rutan med blogginlägg som behandlar ämnet, antagligen har Tolgfors ställt det kravet.
Han vill väl vara oemotsagd på platsen, ingen bra reklam om folk massakrerar hans inlägg på samma sida som de läser detta patetiska inlägg han skrivit.


Edit, Nu är hela Tolgfors debattinlägg borta från DN.se, vi får hoppas att det är för att lägga in twingly-funktionen.
(Tack Robert för tipset)
Artikeln tillbaka, troligen bara en glitch hos DN, fortfaran
de ingen twingly dock, lite kasst.

Reinfeldt i agenda, väldigt konstiga siffror

I gårdagens agenda fick vi se en Fredrik Reinfeldt som såg ut att vara på sedvanligt gott humör.

Men jag reagerade ganska omgående på de siffror som presenterades i början av programmet.
Sifo hade gjort en undersökning där de hade ställt frågan om Reinfeldts jobb som statsminister och till min förvåning så visades siffran 61% på "bra eller mycket bra".

Jag har sett siffror under våren och sommaren som visat på helt motsatta siffror, så jag ställer mig frågan hur i h-e detta gått till?

Antingen har alla undersökningar under vår och sommar varit felaktiga eller också har Reinfeldt mirakulöst vänt opinionen på bara någon vecka.

Detta tål att synas i sömmarna.

Sedan fick han frågan om han ställde sig bakom Carl Bildts jämförelse om nazi-tyskland i Georgien/Ryssland-konflikten där han vägrade konsekvent att svara på frågan.
Jag tror Reinfeldt är rädd för Bildt.


Efter det bytte jag kanal, vill jag se på slingrande ormar tittar jag på Animal Planet.pingat på intressant

kolla på andras bloggar om , , , , ,

Extra - Extra!!! Mark Klamberg debatterar FRA-Lagen med Göran Pettersson (m)

Sprid ordet, detta ska bli riktigt intressant.


Göran Pettersson  -  "Din ledamot i Riksdagen"

Torsdagen den 18 september klockan 19.00 så ska jag debattera "FRA-lagen" med Mark Klamberg. Tillställningen arrangeras av socialdemokraterna i Sandviken och debatten går som sig bör i Folkets Hus i Sandviken. Du kan läsa mer om debatten på Facebook http://www.new.facebook.com/event.php?eid=23251554577 där du också kan anmäla dig. Piratpartiet har redan skickat ut en inbjudan via sitt Forum till sina medlemmar. http://forum.piratpartiet.se/Topic116874-44-1.aspx
Snälla, SNÄLLA säg att den kommer att TV-Sändas eller att någon vänlig själ åker dit med kamera och filmar det.pingat på intressant


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

FRA-Lagen skulle kuppas igenom redan i januari 2007.

Jag har hittat denna gamla artikeln på ny teknik som jag publicerar i sin helhet.PUBLICERAD 2007-01-16 14:25

Ett kontroversiellt förslag om massavlyssning
av alla sms, mejl, fax, etcetera, som passerar Sveriges gränser, skulle passera obemärkt.
Men planen avslöjades - av Säpo.
Med den sista regeringsposten fredagen den 22 december, sista vardagen före jul, skickade tjänstemän på försvarsdepartementet ut det kontroversiella förslaget till lagrådsremiss om att ge försvarets radioanstallt, FRA, rätt att lyssna på tråd, erfar Ny Teknik.

Kort remisstid
De myndigheter som fick remissen skulle svara senast måndagen den 8 januari.
Sedan skulle regeringen fatta beslut redan torsdagen den 11 januari.
På myndigheterna hade flera insatta handläggare julledigt.

- Vi var tvungna att ge underhandssynpunkter under mellandagarna, då de ordinarie handläggarna var lediga, säger Leif Lindgren, chefsjurist på datainspektionen.

Ville kuppa igenom förslaget
- Det är en liten konstellation tjänstemän på försvarsdepartementet som driver det här.
Det råder inget tvivel om att de försökte kuppa igenom ett kontroversiellt förslag, säger en initierad källa till Ny Teknik.
Ny Tekniks källa påpekar att också riksdagsledamöterna hade julledigt och därför inte hade någon chans att debattera förslaget.
Först i dag träffas partiernas riksdagsgrupper för första gången efter helgerna samtidigt som riksdagen öppnar officiellt.

Säpo satte käppar i hjulet

Men planen gick i stöpet. Säpo lade ut sitt kritiska remissvar på sin hemsida den 4 januari och därmed kom debatten igång.
Något beslut togs aldrig den 11 januari.
Enligt Nicklas Bengtsson, försvarsministerns pressekreterare, är det nu högst oklart när regeringen planerar att ta beslut om lagrådsremissen.
Ja, och hur det gick sedan vet vi om,
Först kastades förslaget av sossarna, sedan tog alliansen upp förslaget och försökte få igenom det inför sommarledigheten 2007, tyvärr lades det på is istället för att röstas ner.
Sedan nu i somras försökte regeringen kuppa igenom det igen, genom att förlägga det dagarna innan sommarlovet och under fotbolls-EM.

Några bloggare blev en hög med bloggare
och den högen blev till den berömda bloggbävningen som spred sig till gammelmedia och sedan blev det full fart i riksdagshuset, chansen fanns ju att riksdagsledamöterna fick reda på vad de skulle rösta om, så det blev dygnslånga förhandlingar där löften om integritetsplåster delades ut.

Sedan kom det som närmast kan benämnas "En skandal i Plenisalen" där både mammagråt och direkta lögner serverades till svenska folket som tittade på web-tv och de berömda orden från federley uttalades "kan ni tänka er en återremiss" (ursäkta, måste spy...).


Resten är som sagt historia, det blev återremiss, lagen röstades igenom med siffrorna 143 - 138, debatten lade sig inte trots Reinfeldt uttalande, motståndet har ökat (51% mot 32% senast tror jag), förespråkarna upprapar sitt mantra "ni har missförstått, det är inte massavlyssning" för alltmer döva öron.

Nu när man trodde att debatten skulle få en annan dimension iom avslöjandet om sociogram i DN, så kom någon på att förundersökningen till Arboga-fallet fanns ute på nätet, TPB har fått massor av skit för det och några förespråkare till FRA-Lagen som varit stentysta sedan DN's artikel ger sig nu ut och drar billiga poänger och paralleller till FRA-debatten.

Jag tycker personligen att det är vidrigt att ta politiska poänger av två mördade barn, att ens komma på tanken att använda det politiskt gör att jag känner en sån djup avsky mot de som gör det att jag saknar viljan att öht beröra deras åsikter i framtiden.

Tyvärr sitter några i riksdagen och någon i ledarredaktionen på vissa tidningar, så jag är tvungen så småningom.


Men i sak har inget förändrats, FRA-Lagen måste rivas.
Alternativet att skriva om den eller lägga in ytterligare tillägg är meningslöst.
"A polished turd is still a turd"

Jag hittade denna listan på bodströmlagar, hittade den när jag sökte information om att Bodström kastade FRA-Lagen i papperskorgen.


 • Telefonavlyssning ökar. Senaste året fick den öppna polisen domstolstillstånd till 714 operationer, dubbelt mot för fem år sedan. Säpos antal är hemligt. Även polisens brottsspaning med kamera ökar.
 • Kameraövervakning. Liberalare regler gör att antalet övervakningskameror i samhället ökat lavinartat. I Sverige finns nu tiotusentals kameror uppsatta; bara i Malmö har länsstyrelsen gett ett par tusen tillstånd.
 • Förebyggande telefonavlyssning. Regeringen förbereder ett lagfö rslag om att polisen ska få telefonavlyssna, kameraövervaka och göra husrannsakan innan något brott har begåtts.
 • Överskottsinformation. Sedan förra året får polisen använda överskottsinformation från telefonavlyssning i andra brottsutredningar än den avlyssningen avsåg.
 • Vapen. Polisen ska i förebyggande syfte (innan brott begåtts) få eftersöka vapen i fordon.
 • Avlyssning av alla utlandssamtal. Försvarets radioanstalt (FRA) får från och med i år, helt utan domstolsinsyn, avlyssna all e-post, fax och telefonsamtal som passerar Sveriges gräns. Tidigare har FRA bara fått avlyssna etern, nu kan man gå in även på kabeltrafiken. Beställare är polisen, Säpo och andra myndigheter.
 • Lagring av trafikdata. Teleoperatörer ska tvingas lagra alla uppgifter om medborgarnas telefonsamtal och e-post för att polisen i efterhand ska spåra brottslingar. Thomas Bodström är drivande bakom ett EU-direktiv, som antas i år.
 • Pejling. Polisen ska få pejla mobiltelefoner i brottsbekä mpande syfte. Detta för att lättare komma åt kriminella med kontantkort. Lagförslag på gång.
 • Spionprogram. Regeringen har föreslagit att polisen i hemlighet ska få skicka in ”spionprogram” i misstänkta personers datorer för att avslöja deras planer.
 • Patientjournaler. Säpo får insyn i patientjournaler för att stärka personskyddet av viktiga politiker. Träder i kraft i april.
 • Buggning. Polisen får (efter tillstånd från domstol) mö jlighet att avlyssna rum med dolda mikrofoner. Regeringen lägger proposition i mars.
 • DNA-register. Från och med i år registreras genkoden för alla människor som misstänks för brott som kan ge fä ngelse i Sverige. DNA-registret kommer snabbt att växa till att omfatta tiotusentals personer.
 • Polis ”under cover”. Polisen får möjlighet att arbeta under falsk identitet för att komma år brottslingar.
 • Kroppsvisitering. Ökad rätt för polisen att kroppsvisitera misstänkta klottrare.
 • Maskeringsförbud. Sedan årsskiftet är det förbjudet att dölja ansiktet vid demonstrationer där det finns risk fö r bråk.
 • Arresteringsorder. Sedan två år måste svenska myndigheter lämna över brottsmisstänka personer – utan egen prövning – till annat EU-land om myndigheterna där begär det.
 • Terroristbrott. En helt ny lag om straff för terroristbrott infördes i Sverige för tre år sedan. Reglerna bygger på ramlagar från EU.


Huruvida korrekt listan är får sydsvenskan stå för, jag ser bara att i listan ingår FRA-Lagen, men den var ju inte klubbad vid tiden för publiceringen, eller vet sydsvenskan något vi andra inte vet?Så, nu är jag nog klar.

pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Ps.
Jag borde lagt in länkar på vissa uttalanden, men jag räknar kallt med att bli rättad om jag skulle missat något.

Politik ska grundas på personlig övertygelse, inte hur stort partistödet är.

I riksdagen beslutas det om och om igen, varje halvår/kvartal eller i undantagsfall en gång om året att Riksdagsledamöternas löner ska höjas och att partistödet ska höjas.

Lönerna är en sak, jag tycker att lönerna ska följa med den vanliga löneutvecklingen i landet.
Gärna lite lägre eftersom 4% på en riksdagslön är ganska mycket jämfört med en städarlön.

Men det som stör mig rejält är detta förbannade partistöd.
Pga vikande medlemssiffror så anser riksdagspartierna (med några undantag) att de ska, istället för att ta reda på och åtgärda själva problemet med medlemstapp, att de kan täcka upp den "förlorade inkomsten" med partistöd istället.

Det är på ren svenska, för jävligt.

Detta är skattepengar, dina och mina, som politiker roffar åt sig för att de inte kan (eller vill, pengarna finns ju redan) ge sig ut och prata med folk och faktiskt värva medlemmar på riktigt sätt, genom att gå ut bland folk och förklara sin politik.


Det finns några gyllene undantag och konstigt nog hittar jag ett i EU-parlamentet.Smålandsposten
skriver om Sören Wibe (jl) som berättar följande på frågan om lönerna.


Hur ska du själv göra med de ganska höga lönerna och förmåner EU-parlamentariker får?

– Vi har regeln att reseöverskottet och 20 000 kronor i månaden ska gå till Junilistan. Den regeln ska jag följa.
Partistödet i riksdagen har på 8 år ökat med 40% och uppgår nu till över en miljard enligt rapports rapport.


Tro fan att riksdagen röstar mot folkets vilja med jämna mellanrum när de påfallande ofta inte vill ha med oss att göra.


Kom ihåg detta i EU-valet och i riksdagsvalet 2010, vilka är det egentligen som står med folket och vilka som försöker ställa sig folket.pingat på intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Lite om helgens matcher, VM-kval och andra objekt.

Ja, så våldsamt intressanta matcher är det ju inte bland den jättehög som spelar idag.

Några har jag tittat närmare på.

Albanien - Sverige

Ja, här ska Sverige vinna, men Albanien är inte riktigt den blåbärsnation i fotboll den en gång var, jag vill dra några paralleller till Lettland som för inte så länge sedan var en blåbärsnationj men som nu är uppe och nosar på nivån strax under de mer välkända nationsnamnen.

Oddset 1.50 på svensk vinst är inte intressant, däremot 3.45 på krysset, det blir 2 euro på den.Österrike - Frankrike

Österrike visade i EM att de har en bit kvar till den absoluta världstoppen, men de möter ett Frankrike som inte rosat marknaden på sista tiden.
Dock är de i grunden ett bättre lag än Österrike och har lite att bevisa, 3-2 mot Sverige häromsistens berättar att även om de inte är i slag så är de definetivt bland top10 i Europa.

Oddset 1.60 på fransk vinst är däremot för lågt och r inte spelbart.Norge - Island


Norge har varit på G med ett lag som mycket väl kan ta sig till VM, de möter ett Island som helt tappat allt de hade för 10 år sedan och ska väl nästan räknas som blåbärsnation numera.

1.35 i odds på Norge är dock inte spelbart, Island kan överraska.Så, vart ska man gå för att hitta spelbara objekt?
bla Sverige Div 1 - Södra


Malmö Anadolu BI - Carlstad United

Carlstad är ett klart bättre lag på pappret och 2.60 i odds är klart spelbart


Syrianska-trippeln i Div1-Norra är helt klart intressant.

Syrianska Botkyrka IF - BK Forward 
Valsta Syrianska IK - Ersboda SK
Syrianska FC - Falu FK


Den trippeln till 5,36 spelar vi.Så, jag singlar krysset på Sverige.
Singlar tvåan på Carlstad
trippeln på syrianska

Sammanlagd insats - 6 euro.
Möjlig vinst - 22,82 europingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Och här är favoriterna.

Fotboll.
Premier League - Chelsea FC
Championship - Ipswich Town (om Ipswich går upp i Premiership byts Chelsea ut, det är bara ett reservlag.)
Allsvenskan - Malmö FF
Spanska Ligan - Villareal CF
Italienska Ligan - Juventus

Övriga Lagsporter.

Hockey - Leksand IF
Bandy - Boltic/Göta *
Am.Fotboll - Denver Broncos


* BolticGöta är en av Sveriges anrikaste klubbar och befinner sig just nu i ekonomisk kris, om man vill kan man sätta in en slant på bankgirokonto 283-6880 för att rädda den från undergång.

Sprid inte rädsla, ge oss hopp.

I Kvällspostens papperstidning fanns detta att läsa på insändarsidan.
Till Förespråkarna av FRA-Lagen i riksdagen.


Era främsta argument har ett efter ett blivit sönderplockade och massakrerade.
Ett av argumenten som återstod var just att det inte var ett mänskligt öga som läste trafiken.

Nu skrev några personer, vars expertis i data, IT och juridik saknar motstycke på FRArespråkarsidan, en artikel i DN och fullkomligt mördar det argumentet.

Slutsatsen kan bara bli att det största integritetsintrånget är just den dataanalysen FRArespråkarna fört fram som argument FÖR lagen.

Nu kanske nån säger "Ja, men det är ju bra att de spanar efter personer med avvikande beteende."

För att hitta ett avvikande beteende
måste man ha något att jämföra med och för att få ner antalet "false positives" måste det antalet inte bara vara extremt stort, det måste också ha insamlats under väldigt lång tid.

Dessa individer som jämförelsematerialet består av är alltså helt oskyldiga människor som blivit åsiktsregistrerade enbart för att staten vill hitta personer med vad de anser har ett avvikande beteende.
Detta är långt värre än IB affären.

Detta är slumpmässig åsiktsregistrering,
inte för att du är ett hot utan enbart för att du råkar vara du, vilket står i direkt konflikt mot Europakonventionen och FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna.

* Som privatperson har du en obestridlig rätt att ha din privata korrespondens fredad från statlig insyn.

* Som privatperson har du en obestridlig rätt att inte registreras utefter dina åsikter, sexuell preferens eller ditt etniska ursprung.

* Som folkvalda politiker är det er skyldighet att skydda era medborgare från sådant och istället väljer ni att implementera det.

Varför?
"Yttre hot", "ekologiska obalanser"?

Gör inte terroristernas jobb.
Sprid inte rädsla, ge oss hopp.

FRA-Lagen hör inte hemma i en demokratisk rättstat.

Riv Upp, Gör Om, Gör Rätt./ Niklas Starowpingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommer Amnesty den här gången att förklara varför de lämnade positivt remissvar till FRA-Lagen?

Amnesty anordnar minifestival för mänskliga rättigheter.

Bra, kanske de där kan förklara varför de lämnade ett positivt remissvar till FRA-Lagen.

pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

FRA-Lagen medger kartläggning av individers beteenden.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=823492

Om man ger sig in i en diskussion med så lite på fötterna som Tolgfors, Reinfeldt, Danielsson, Åkesson, Odenberg har gjort så får de nu skylla sig själv.
Deras främsta argument har ett efter ett blivit sönderplockade och massakrerade.
Ett av argumenten som återstod var just att det inte var ett mänskligt öga som läste trafiken.

Nu kommer några personer vars expertis i data, IT och juridik saknar motstycke på FRArespråkarsidan (har väldigt få motstycken inom dessa områden öht vill jag mena) och fullkomligt mördar det argumentet.
Slutsatsen kan bara bli att det största integritetsintrånget är just den dataanalysen FRArespråkarna fört fram som argument FÖR lagen.

Jag vill se Tolgfors, Reinfeldt, Danielsson, Odenberg replikera på denna artikeln, gärna med orden "ni har missförstått".


Nu kanske nån säger "Ja, men det är ju bra att de spanar efter personer med avvikande beteende."
För att hitta ett avvikande beteende måste man ha något att jämföra med och för att få ner antalet "false positives" måste det antalet inte bara vara extremt stort, det måste också ha insamlats under väldigt lång tid.


Dessa individer som jämförelsematerialet består av är alltså helt oskyldiga människor som blivit åsiktsregistrerade enbart för att staten vill hitta personer med vad de anser har ett avvikande beteende.
Detta är långt värre än IB affären och åsiktsregistreringen av kommunister.
Detta är slumpmässig åsiktsregistrering, inte för att du är ett hot utan enbart för att du råkar vara du.

Det finns bara en sak att göra.
Riv upp, Gör om, Gör rätt.

Gör inte denna regeringen det kommer nästa att göra det.
Detta försök att åsiktsregistrera och beteenderegistrera mig kommer jag vare sig glömma eller förlåta.

Detta är personerna som skrivit under artikeln.


Mark Klamberg - Doktorand juridik, Stockholms universitet.

Mikael Nilsson - Doktorand datalogi, Kungliga Tekniska högskolan.

Anna Petersson - Doktorand matematik, Uppsala universitet.

Peter Seipel - Professor emeritus rättsinformatik, Stockholms universitet.

Janne Flyghed - Professor kriminologi, Stockholms universitet.

Cecilia Magnusson Sjöberg - Professor i rättsinformatik, Stockholms universitet.

Jussi Karlgren - Docent språkteknologi, Swedish Institute of Computer Science.

Markus Bylund - Doktor i data- och systemvetenskap inriktning personlig integritet, Swedish Institute of Computer Science.

Karl Palmås - Civilingenjör och doktor i sociologi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Christopher Kullenberg - Doktorand vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

Pär Ström - Civilingenjör och författare, integritetsombudsman på tankesmedjan Den nya välfärden.

Daniel Thorburn - Professor i statistik, Stockholms universitet.

Johan Westerholm - Kapten, reservofficerare underrättelsetjänst, rådgivare Greycat.

 

pingat via intressant.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Andra länkar.
http://mitt-i-steget.blogspot.com/2008/09/lagstiftning-om-frsvarsunderttelsetjnst.html
http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/sociogrammen-var-nyckeln-hela-tiden/
http://kurvigheter.blogspot.com/2008/09/om-fra-tolkar-informationen-fel-d.html
http://christianengstrom.wordpress.com/2008/09/03/fra-vill-kartlagga-oss-alla/
edit.
På Tv4-nyheterna ligger detta på tredje plats efter USA-Valet och Orkanen Gustavs lillasyster Hanna, alltså som första inrikesnyhet.

På SvT finns den inte med alls.

skumt.

Filippa Reinfeldt blir styrelsemedlem i SvD's ägarstiftelse.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=823395&rss=1399

Det kan gå åt två håll.

1. Antingen skriver de mindre illa om moderaterna, alliansen och diverse dåligt förankrade lagförslag (FRA-Lagen).

2. Eller de överkompenserar och börjar skriva hur mycket skit som helst om regeringen Reinfeldt.

Tyvärr tror jag på det förstnämnda.pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

För att hitta historiens värsta förbrytare, räcker det med att avlyssna ledande militärer och politiker - MI5 konstaterar att beteendestudering (läs sociogram) inte fungerar mot terrorism.

Hittade detta i Mark Klambergs kommentarsfält till inlägget "Antingen ljuger Odenberg eller också har han inte läst lagen"


Synonymen Fredrik (Rhodin kanske?)skriver:Hej alla.

Debatten har varit teknikfokuserad. Helt rätt eftersom det påvisar massavlyssningen, metoden. Men steget efter det, manifesterat med "sökbegrepp", "signalmönster", "tekniska parametrar" osv ställer nya frågor, motivet.
Givetvis tror de lagstiftande (och utförande, FRA) att det går att identifiera potentiella hot genom att studera beteenden. MI5 har just kommit fram till att det inte fungerar. (detta gäller för MI5 avseende terrorister, med tanke på att FRA har uppdragsfinansiering kommer snart pedofilsökningar, rattfylleristsökningar, ja varje hemsk yttring, att vara i fokus.) Hypotesen att kunna peka ut framtida ogärningsmän har alltså förkastats av MI5. Kanske kan FRA bättre?

Och till kärnan. Om FRA kan identifiera 2000 potentiella självmordsbombare, vad sen? Efter ett eventuellt attentat kan förövaren snabbt identifieras? För att lagföras?
En självmordsbombare? (är ju per definition immun mot straffsatser) Återstår alltså att ta honom "av banan" innan nåt hänt? Avrätta henne/honom för att sökbegreppen har valt ut henne/honom innan någon form av lagbrott har skett? Tänk efter om vi vill ha den typen av lagstiftning. Döma folk, inte för deras gärning, utan för att de skulle kunna begå vissa handlingar?

De senaste 20 åren har ingen i Sverige dött av självmordsbombare, däremot har hundratals blivit mördade i sina hem och tusentals gravt misshandlade, samt att tusentals barn har fått sina mentala liv svårt sargade. Ja, den typiska riskprofilen är en svensk man i samboförhållande med en kvinna! Vi löser inte problemen med massavlyssning!

För att gå till de värsta förbrytarna någonsin, alltså de i internationella brottsdomstolar fällda, så finner vi att massavlyssning inte är nödvändig.
Det räcker med att spana på höga militärer och ledande politiker!!!


Lev gott alla mina vänner!
FredrikMark Klamberg svarar:

Fredrik,
Det finns många guldkorn i dessa kommentatorsfält. Ditt var en av dessa och jag ber övriga läsare att begrunda detta.

Fredrik skriver: "MI5 har just kommit fram till att det inte fungerar. (detta gäller för MI5 avseende terrorister, med tanke på att FRA har uppdragsfinansiering kommer snart pedofilsökningar, rattfylleristsökningar, ja varje hemsk yttring, att vara i fokus.) Hypotesen att kunna peka ut framtida ogärningsmän har alltså förkastats av MI5."

Under fliken "media" i snabbmenyn hittar ni en artikel om just denna rapport. Där tar jag fasta på följande ord:

"Crucially, the research has revealed that those who become terrorists "are a diverse collection of individuals, fitting no single demographic profile, nor do they all follow a typical pathway to violent extremism".

Eftersom jag menar att FRA sysslar med sociogram, så blir FRA:s arbetssätt helt verkningslöst mot terrorism. Då söker FRA-butiken nya kunder.

Relevanta länkar
http://www.guardian.co.uk/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/fra-butiken-arbetar-p-timln-och-har.html

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/svaret-r-sociogram-i-analysdatabasen.html
pingat via intressant.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


"Vi hade iallafall tur med vädret", så kan man sammanfatta Sydsvenskans ledare.

I Sydsvenskans huvudledare kan man idag läsa om regeringens jobbprogram och om deras satsning på yrkeutbildningar som har varit framgångsrika, det jobbar iaf fler folk idag och yrkesutbildningar är något som varit på tapeten sedan åtminstone 10 år tillbaka.

Sedan tas de mindre smickrande sakerna upp.

Björklunds "Marjasin" med skolstatistiken.

Och

FRA-Lagen menar ledaren att Försvarsministern har "sjabblat med".
Japp, det är nog understatement of the year, Försvarsministern lär inte ha varit ensam om detta, sjabblet kan man lugnt peka ut som minst 5 huvudpersoners sjabbel.
Tolgfors, Reinfeldt, Danielsson, Åkesson, Odenberg.
Sedan kan du lägga till allt från Federleys skådespel i plenisalen till Eva Selin Lindgren (c) mailsvar (här länkat via kurvigheter) till Emma "Opassande" och ett stort antal mindre begåvade kommentarer från ett tiotal alliansledamöter i riksdagen.
Det de ska ha cred för är att de iaf vågat försvara sin ståndpunkt.
De ca 120 andra som röstade JA har hittills kommit väldigt billigt undan.
Likaså de som lät kvitta ut sig.

Jag får försöka sätta ihop en lista med namn och mailadresser till de som hittills gömt sig så vi kan avkräva ett svar.
Eller det kanske redan finns en sådan lista?
Tipsa så presenterar jag.


i övrigt.

Svenska Dagbladets ledarblogg tar upp Susanne Wigorts Yngvesson's minst sagt förvirrade artikel.
Fler företag vill monitorera sina anställda med GPS. (från 12 aug, missat det)

pingat via intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Center-hearingen, vad fastnade jag för?


Center-hearingen, vad fastnade jag för?


Jo, uttalandet om att FRA redan idag spanar i kabel samt att signaspaning redan är hårt reglerat.

Att FRA redan spanar i kabel sades av Magnus Norell och Staffan Danielsson.

(S.D dementerade det senare och menade att han pratade om vad som komma skall, jag kallar det ytterligare en "freudiansk felsägning", inte första gången han gör en sån heller, se här)


Mats Nordquist pratar även om det i presens under sitt inledningsanförande.


Christian Engström (pp) har en bättre sammanställning.

Magnus Norells uttalande om att signalspaning redan är hårt reglerad och att det borde vara ganska enkelt att föra in kabelspaning i det befintliga regelverket tycker jag låter oerhört intressant.

Han sade också att han inte uteslöt att han hade fel, men att då fick någon berätta vad det var han hade fel i, vilket jag inte kan se att någon gjorde vare sig i direkt anslutning eller senare.

I övrigt håller jag med Christian, denna hearingen visade med all önskvärd tydlighet att FRA-Lagen måste rivas, det finns så otroligt mycket oklarheter runt den att det inte finns en valmöjlighet tiill det längre.

Inga kompromisser, inga nya tillägg.

Riv upp, Gör om, Gör rätt.


pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


I övrigt vill jag länka till Kurvigheter som har det bästa motargumentet hittills i debatten.

Emma Opassande fick ett mailsvar från Eva Selin Lindgren (c) som i stort gick ut på att använder du google så ska du vara för FRA-Lagen också.
Detta läste Klara "Kurvigheter" och formulerade nätets hittills bästa motargument.

Kommentarer är nästan överflödiga. Det är skillnad på vad man gör frivilligt och vad man tvingas till. Det är ungefär som att knulla. Om man gör det med någon man vill och för man har lust är det kul. Om någon gör det mot ens vilja är det inte särskilt roligt alls.

Den senaste tiden har det varit mycket tekniskt runt FRA-Lagen. Anna Troberg återuppväcker de moraliska aspekterna.

Anna Troberg återuppväcker de moraliska aspekterna.

Läs frågorna som Anna (och i förlängningen de flesta inom motståndet till FRA-Lagen) ställer.

Svarar du nej på en eller flera är du mot FRA-Lagen.
Svarar du ja på samtliga är du för FRA-Lagen.


1. Är det moraliskt rätt att staten ska ha möjlighet att ta del av din privata kommunikation?

2. Är det moraliskt rätt att staten ska kunna kartlägga dina sociala kontakter?

3. Är det moraliskt rätt att staten med hjälp av FRA:s egen lilla PUL ska kunna registrera din politiska tillhörighet eller vem du hoppar i säng med?

4. Är det moraliskt rätt att staten ska kunna använda personlig information om dig för att köpslå med främmande makt?

5. Är det moraliskt rätt att om något av ovanstående skulle drabba dig, så kommer du aldrig att få veta det och därmed aldrig få någon upprättelse?
Svårare än så här behöver det egentligen inte vara, anledningen till att debatten blivit så teknisk är för att FRArespråkare hela tiden menar att vi missförstått lagen, vi kan nu med all önskvärd tydlighet säga att så inte är fallet.

De flesta av oss behöver bara svara på de moraliska frågorna, men regeringen vill göra det tillåtet utefter teknikaliteter, då är det upp till de som kan dessa tekniska bitarna att visa att regeringen har fel.

Att ens tvivel om rättsäkerheten har uppstått borde vara skäl nog för att riva lagen.
Men det verkar som regeringen nu har gett upp mandatperioden.
Det finns ett fenomen bland skuldsatta att en del, när de ser att det tar många år att betala tillbaka allting, bara ger upp och låter allting skena iväg utan kontroll.

 

Jag undrar om samma fenomen inträffat i regeringskansliet

 

“Va fan, nu är vi nere på 38%… sammanlagt. nä nu skiter vi i detta, ring Norge och be dom dra åt helvete.

Ska det gå åt H-E ska det göras rejält”
pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kolla upp hur och speciellt varför de olika partierna i EU har röstat som de har röstat.

Sossarna börjar röra på sig inför EU-Valet, det är ju snart bara ett år kvar tills ca 40% av sveriges befolkning ställer sig vid valurnorna.

Vilket parti ska få min röst?
Det vet jag till 99%, men för att jag ska ändra mig krävs en grundläggande sak.

Detta är mitt krav, ingen ratificering av Lissabon-Fördraget innan svenska folket fått säga sin mening.

Detta kravet ställer redan det partiet min röst (med största sannolikhet) kommer att hamna på och för att inte bli totalsågad på denna bloggen så är det något partierna jag skriver om ska ha med i sitt valfläsk.

Folkomröstning om Lissabon-fördraget.
Tro inte för en sekund att  folk hade planerat att gå och lägga sig efter FRA-lagen är riven.
Det finns gott om lagar och förordningar som inte hör hemma i en demokratisk rättstat.
(Jag räknar EU som detta fram tills Lissabon-fördraget dras igenom, efter det är det en odemokratisk superstat.)


Det jag ber alla att göra först och främst är att innan ni lyssnar på valfläsket, kolla upp hur och speciellt varför de olika partierna i EU har röstat som de har röstat.

Junilistan har vänligheten att redovisa öppet om vad och varför de röstat som de röstat.
Vänsterpartiet har också bra redovisning.
Miljöpartiet likaså.

(Försök hitta motsvarande röstlistor och förklaringar på s-m-fp-c-kd.)

Piratpartiet kommer att bli en frisk fläkt och jag är säker på att de inte bara kommer att presentera hur de har röstat, med stor sannolikhet kommer vi se det på youtube också :)Nu har vi snart utjämnat antalet partier.
Vi har fyra som är kritiska till EU's superstatbildning. (v-mp-jl-pp)
Vi har fem som är delaktiga i den. (s-m-fp-c-kd)

Nu ska vi se till att de sistnämnda hamnar i minoritet bland Sveriges representanter till EU, låt oss få en representation som är där för Sveriges skull.

pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,  , ,Tre kryss, Juve, Chelsea och Villareal, Malmö FF vann, Ipswich förlorade.

ajajajajajaj.

Juve kryssar mot Fiorentina, Chelsea kryssar mot Tottenham.
Inte bra, inte bra alls.

Kanske inte så förvånande att Chelsea kryssar mot Tottenham, mycket rivialitet mellan lagen.
Men att Juve kryssar på hemmaplan är inte bra, speciellt inte när dom tappar i 89'e minuten.
Kasst Mellberg.

Hur gick det i övrigt?

MFF vann borta mot Gefle, gött med första vinsten.
Ipswich förlorade i lördags mot Watford.
Villareal kryssade mot Osasuna.

sammanlagt.
1 vinst.
3 oavgjorda
1 förlust

(bara 7 dagar kvar till premiären i NFL, Denver Broncos möter Oakland Raiders i Oakland första matchen 8 sept.)

pingat på intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,Och här är favoriterna.

Fotboll.
Premier League - Chelsea FC
Championship - Ipswich Town (om Ipswich går upp i Premiership byts Chelsea ut, det är bara ett reservlag.)
Allsvenskan - Malmö FF
Spanska Ligan - Villareal CF
Italienska Ligan - Juventus

Övriga Lagsporter.

Hockey - Leksand IF
Bandy - Boltic/Göta *
Am.Fotboll - Denver Broncos


* BolticGöta är en av Sveriges anrikaste klubbar och befinner sig just nu i ekonomisk kris, om man vill kan man sätta in en slant på bankgirokonto 283-6880 för att rädda den från undergång.

RSS 2.0