Danielsson gör en freudiansk felsägning på corren.

http://www.corren.se/archive/2008/7/30/jtp9w6hknyddq3k.xml

Signalspaningen i kabel bedrivs så försvaret och andra myndigheter kan få tillstånd att låta FRA med automatiserade sökbegrepp kartlägga allvarliga yttre hot mot Sverige av militärt slag eller terrorism. Det handlar främst om teletrafik mellan andra länder och i hög utsträckning på utländska språk. Det får endast avse utländska förhållanden. Av det väldiga trafikflödet över landsgränsen är det bråkdelar av promillen som FRA får analysera. Denna typ av signalspaning sker i vår omvärld, oftast under hög sekretess.Läs noggrant.
Signalspaningen i kabel bedrivs så försvaret och andra myndigheter kan få tillstånd att låta FRA med automatiserade sökbegrepp kartlägga allvarliga yttre hot.


Är det bara jag som läser att Danielsson erkänner rakt ut att de "signalspanar" (läs avlyssnar) i kabel för att få skälig misstanke?
Om jag läser rätt har vi ytterligare ett uttalande som bekräftar faktum.
2006/07:63 är ett direkt hot mot demokratin genom att bryta mot principen "Oskyldig tills motsatsen bevisad"


Edit:
Som Emina skriver i kommentarsfältet, vilket jag inte tänkte på vid tiden för postningen.

"Signalspaningen i kabel bedrivs /.../"
Är det bara jag som läser det som ett öppet erkännande om att kabelspaning redan pågår? Vad hade Freud sagt?Intressant?


Emina Karic röjer på svart måndag's blogg

"Se helheten"

FRA läser automatiskt alla bloggar som handlar om myndigheten. Trots det verkar myndighetens omvärldsanalyser fattas något. Kanske borde man i större utsträckning ta hjälp av sina vänner på SitCen. Så här ligger det till: Vi har inte missförstått lagen, vi har inte ifrågasatt signalspaning, vi vet att FRA gör bra saker också. Synd bara att FRA läcker information som är hemligstämplad för att understryka detta.

Taktisk signalspaning är obönhörligt av vikt för militären. Ingen vid sina sinnens fulla bruk ifrågasätter ÖB Håkan Syrén när han i ett försiktigt yttrande påpekar vikten av densamma. Problemet är att FRA inte sysslar med bara taktisk signalspaning. FRA sysslar också med bland annat omvärldsbevakning och -analys, och rapporterar vidare till uppdragsgivare av skiftande karaktär. Värt att notera är att 75% av verksamheten är av civil typ. Militären är inte den enda kunden i FRA-butiken, bara den minst kontroversiella. FRA-bevakar 'det nya hotet'. På ren svenska spionerar FRA på privat kommunikation för att bilda sig en uppfattning om vad som pågår ute i världen. Det är denna verksamhet som är hotad av att en allt större del av kommunikationen går genom kabel, eftersom FRA inte kan spana i kabel. FRA kan bara spana i etern, och när FRA spanar på privat kommunikation i etern bryter FRA mot lagen. Därför behövs FRA-lagen.

Motståndet mot lagen kan tyckas oproportionellt, och FRA har fått ta en del smällar i en debatt som går bortom både FRA-lagen och själva myndigheten. Anledningen till att det blev en yrvaken reaktion är enkel: grodan och vattnet. Myten till trots är inte grodor så korkade att de blir kvar i vattnet när temperaturen stiger; vid en brytpunk kommer grodan att hoppa ur. Parallellen till dagens samhälle är lätt att dra. Den senaste tidens utveckling har lett till flera integritetskränkande lagar på svensk nivå, så väl som på EU-nivå. FRA-lagen är bara droppen som fick bägaren att rinna över. Detta är lätt att se när man granskar bloggare som skriver om FRA ty de bloggar även om PKU, PNR, RFID och mängder med andra förslag som inkräktar på vår lagstadgade rätt till privatliv. Möjligheten att dra denna slutsats kräver dock att man läser bloggar som handlar om annat än FRA. Därför kommer våra kära spioner på FRA för första gången idag inse att vi inte är några blåbär. Våra stackars politiker verkar heller inte vara medvetna om detta så det vore ju trevligt om FRA kan skicka vidare meddelandet till dem. Att låta bli skulle nästan gränsa till tjänstefel om nu spioner kan begå sådana, och med tanke på att källan är öppen vore det knappast kontroversiellt.

11 september 2001, datumet för evigt inetsat i minnet, och avstampet mot övervakningssamhället. Det plötsliga nedslaget av terror mitt i civilisationens hjärta skakade hela västvärlden. Terrorister hade flyttat sin verksamhet från Asien och Afrika, och plötsligt blivit en angelägenhet för alla. Eller ja, alla som räknas. När fronten låg i fattiga länder gick det väl an; nu var det på hemmaplan. I en oavvägd ryggmärgsreaktion började politiker i väst avskaffa demokrati. Militär hjälper inte mot 'det nya hotet', utökad övervakning var svaret. Visserligen hade utvecklingen som sådan börjat ännu tidigare, men nu accelererade det. Att skräcken än i dag håller i sig är smärtsamt uppenbart när underlag till politiska beslut granskas närmare. Politikerna pratar ofta om terror, organiserad brottslighet, terror, och nämnde jag förresten terror?

I en tideräkning när många tack vare den nya tekniken så gott som dagligen korsar rikets gräns har samtidigt i invånarnas huvud det gamla 'Ryssen kommer' fått tillägget 'på en stunds samtal'. När Jante, en ryss och en amerikan (nej, det slutar inte som du tror) sitter i samma chattrum och diskuterar vansinnet den egna regeringen håller på med, sker en förbrödring bortom vad våra politiker kan greppa. När övervakningsnojan griper tag i våra politiker skakar vi på huvudet i takt, trots att många mil skiljer oss geografiskt.

Något yrvaken är Jante visserligen. Vissa tappra själar har nu länge försökt uppmärksamma Jante på de små stegens tyranni. Jante har tyvärr varit insvept i en mysdröm om ett Sverige som inte längre finns - om det ens någonsin funnits. Han hälsar dock att han vill ha tillbaka sin snuttefilt, och sitt trygga demokratiska Sverige. Den fasta blicken må i denna stund vara riktad mot FRA, och proposition 2006/07:63, men Jante har börjat drömma stora drömmar. Van vid det svenska systemet och grupparbete tar han nu hjälp av sina vänner som är mer bekanta med övervakning och bevakning av medborgarrätt. Därför kommer Jante tillsammans med sina vänner John, Heinrich och Francois den 11 oktober att göra gemensam sak mot vansinnet genom manifestationen Freedom not Fear. Samtidigt passar Jante på att göra sig nya vänner i andra delar av världen. Upproret är här för att stanna. Där står Jante på barrikaderna och gastar "Släpp mitt sms!", men vet samtidigt att fighten inte är begränsad till sms.

Det här upproret handlar om demokrati. Att göra integritetsskyddande tillägg till FRA-lagen är att ge den livlösa, blödande och vid det här laget sjukligt bleka demokratin lite rouge på kinderna. Nej, det är dags att ge demokratin ett tryckförband, följt av intensivvård, och en vilsam vistelse på valfritt semesterparadis. Det räcker inte att att vända utvecklingen i FRA-lagsfrågan. Vi behöver vända utvecklingen i andra frågor också. Mer demokrati, mindre övervakning. Erase and rewind, 'cause I've been changing my mind - som Cardigans skulle sjunga. Och de raderna är ju trots allt bättre än He's making a list checking it twice, gonna find out who's naughty or nice.

Se, där borta i horisonten, där skymtar friheten och demokratin. Följ med du också!

Emina Karic
Nätverket Svart MåndagDär har vi en framtida ledare som folk kommer att lyssna på och jag är glad att kunna kalla henne min vän.

Sekretessen var aldrig hävd, ska FRA anmäla Åkesson till JK?

De fallen som Ingvar Åkesson tog upp för att få stöd till lagen.
Mordkomplotten som avslöjades, de två flygplanskrascherna och tjetjenienbedömningen....

Där var sekretessan aldrig hävd.

Försök har gjots att få ut dessa dokument, bla av minst ett utomparlamentariskt parti, ett av nätverken mit FRA-lagen, minst två nyhetsredaktioner och ett tiotal privatpersoner. (bara muntlig källa finnes vid tillfället för postningen)

edit: MUF's Rola Bentlin har begärt ut papper som styrker Ingvar Åkessons påstående men blivit nekad, detta beslut ska vara överklagat till kammarrätten.
http://www.politikerbloggen.se/2008/07/23/10897/Alla har blivit nekade med hänvisning till sekretessen.

Ska FRA anmäla Ingvar Åkesson till JK också för brott mot tystnadsplikten, eller ännu värre?Dokumentet som jag postade i mitt förra inlägg till stöd för HAX är det många fler som gör nu kan man läsa i DNOjojoj, sommaren är varmare än helvetet och varmare ska det bli den 9 augusti då vi möter upp statsminister Reinfeldt vid hans sommartal i Vaxholm.

HAX anmäld, kanske bilden sprider sig ännu fortare nu?

FRA har JK-anmält publiceringen av ett påstått sekretessbelagt dokument som enligt utsago ska bevisa att FRA olagligen spanat i kabel sedan 1996.
Sten Tolgfors måste känna sig dummare än vanligt när det inom några timmar kommer fram att han ljuger rakt ut, i normala fall dröjer det till nästa dag iaf.


Men, tillbaka till det jag vill ha sagt.
Det ska alltså vara tillåtet i en debatt för en part att styra informationsflödet, dvs som Ingvar Åkesson, häva sekretess för det som talar för, men hävda (i det närmaste) landsförräderi om man hittar något som talar mot?Här är en idé.

Ingvar Åkesson kan hålla käften och Fredrik Reinfeldt kan sluta fly från debatten.


Även om Göran Persson använde härskarteknik och andra avskyvärda taktiker mot sina meningsmotståndare så var han iallafall där och visade upp sig.

Nu har Reinfeldt hållit sig gömd i över en månad.

Den mannen kommer att gå till historien som efterkrigstidens fegaste statsminister.PS
Detta är dokumentet det pratas om.

Även Dagens Media rapporterar om det.

Edit.
SvD meddelar att
JK överlämnat det till åklagare då det inte faller under deras juristiktion.

Bekräftat nu att om FRA vill så kan de orsaka rejäla integritetsintrång.

Ingvar Åkesson bekräftar det vi i motståndet hävdat hela tiden.
I GP och Expressen säger han det rakt ut.

– Man kan ju tänka sig att om man vill bryta mot reglerna och vara illojal kan man orsaka rejäla integritetsintrång.

Här är en gravad hund, SOU 2005:96

http://www.fra.se/remissvar/0282-remissvar-sou2005-96.pdf
FRA's remissvar på:
"Försvarsförvaltningsutredningens betänkande En effektiv förvaltning för insatsförsvaret (SOU 2005:96)."


[...]

"Den är strukturerad i behov av tre olika typer härledda ur insatsorganisationen, genomförandet av insatser respektive upprätthållandet av långsiktig handlingsfrihet. I samtliga fall bedömer man att behovet av signalunderrättelse ökar. Det är direkt eller indirekt kopplat till internationella insatser och i övrigt till Sveriges roll som stark kryptonation och därav följande ansvar inom EU."


Tolkar jag det rätt som läser in att Sverige har en roll i EU att vara en sorts dekrypteringscentral?


"Den gjordes i syfte att anpassa ambitionerna till den ekonomiska verklighet som är för handen men också för att myndigheten skulle vara beredd att lösa de nya uppgifter för FRA som regeringen kan komma att besluta om med anledning av de utredningar som presenterats under 2005. Ett annat viktigt skäl var att hitta ekonomiskt utrymme för de investeringar i teknik som behövs för att FRA åtminstone på vissa områden ska kunna hänga med i den tekniska utvecklingen."


Denna text är från 2006-01-24, Bodström med backning av Persson förkastade promemorian om en förändrad underrättelseverksamhet i februari samma år, ändå beställer FRA en 70-millarsdator som levereras hösten 2007, ca 8-9 månader innan lagen ens är uppe för en andra omröstning.
Var upphandlingen redan igång när alliansregeringen tillträdde eller hur snart efter regeringsbytet prackades den kasserade promemorian på den nya regeringen?


Jag undrar hur man kan anse att ett sådant agerande är ekonomiskt försvarbart, att godkänna inköp och nyanställningar långt innan en lag är klubbad.
Är inte detta att sälja skinnet innan björnen är skjuten?Uppdatering.

czeck_point på ett annat forum plockade fram detta som nog sätter saker i kontext.

http://www2.foi.se/rapp/foir2539.pdf

EU:s omvärldsbevakningscentra – SITCEN
I rådets sekretariat har EU ett omvärldsbevakningscentra som vanligen i kortform benämns SITCEN. SITCEN:s uppgift är att dygnet runt övervaka och bedöma händelser och situationer i världen med fokus på säkerhetspolitiska konflikt-härdar, terrorism och spridning av massförstörelsevapen. SITCEN utgörs i huvudsak av underrättelseexperter från medlemsstaterna. SITCEN är kopplad till medlemsstaternas civila och militära underrättelse- och säkerhetstjänster. SITCEN inrättades ursprungligen för att stödja EU:s säkerhets- och försvars-politik, men har över tiden fått ökad betydelse även vad gäller unionens inre säkerhet likväl som det har ansvar för inlarmning och lägesbildsfunktion vid aktivering av CCA.


http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/10555/vem_vad_inom_eu_temaser_2006-5.pdf

SITCEN:s rapporter delges Enheten för utrikes- och säkerhetspolitik vid Sveriges EU-representation som sköter den fortsatta distributionen till Sverige. En standardsändlista har tagits fram i samråd med Samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska under-rättelsefrågor på Försvarsdepartementet (FÖ/SUND). Vissa variationer kan sedan tillkomma beroende på analysernas innehåll. Analyserna delges bl.a. enheter på Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet. Dessutom går de till underrättelseaktörer inom myndighetssfären som Militära underrättelsetjänsten (MUST), Försvarets radioanstalt (FRA) samt Säkerhetspolisen (SÄPO).

Ingvar Åkesson, är du dum på riktigt?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/fralagen/article2954349.ab

Ingvar Åkesson har öppnat truten igen och hävdar nu att FRA har hindrat ett politiskt mord, utrett ett viggenplan som var inblandat i en krasch samt hjälpt till att avgöra om två tjetjenska flyktingar verkligen var flyktingar.

Först vill jag, likt "Svensk Myndighetskontroll" veta vilken kabel där det går trafik som korsar Sveriges gräns han kikade för att få fram denna info.

Som andra punkt vill jag veta på vems uppdrag denna spaning fördes av, gissningsvis var det av:

SÄPO i fallet med den mordhotade flyktingen.

Försvarsdepartementet, för uppdraget runt det störtade viggenplanet (som dessutom ska signalspanas runt varje gång det lämnar mark).

Slutligen ett domstolsbeslut av Högsta Domstolen i fallet med tjetjenerna.


Det handlar alltså om 2 fall av riktad spaning, alltså den form av spaning som väldigt få personer vill neka underättelsetjänsten att bedriva samt ett fall av ÖPPNANDET AV EN TIDNING!


Sammanfattningsvis.


1. Skälig misstanke fanns i fallet med flyktingen.

2. Spaning runt Svensk militärflyg är förbannat självklart.

3. Vem fan som helst har kunnat öppna och läsa i tidningen om Tjetjenienkriget.

Vice chefsåklagaren skickar E-mail med kortvågsradio?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/fralagen/article2946422.ab

Ingen förundersökning inledd mot FRA efter det kommit fram att FRA lagrat e-postmeddelanden under 10 års tid.

från svt.
I beslutet skriver vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström att det inte kan anses vara olaglig avlyssning att ”ta del av” eposttrafik och att det därför inte är något brott mot lagen om elektronisk kommunikation.


Enligt svt text så är det exakta citatet från Agnetha Hilding Qvarnström detta:

”ta del av radiobefordrade elektroniska meddelanden som sänds via etern"

Denna formulering måste vara den mest framkrystade och pretentiösa hittills i debatten.

Senast jag skickade ett e-mail så hade iaf inte jag igång kortvågsradion...

Mitt blogginlägg som officiell representant för Nätverket "Svart Måndag".

FRA-lagen och de demokratiska grundbultarna.Jag kommer att ta upp och förklara några av de demokratiska principerna och varför FRA-lagen inte är förenlig med dessa.
Demokrati


En grundtanke när det gäller demokrati är att den politiska makten ska utgå från folket och att medborgarna ska kunna utöva en effektiv kontroll över de styrande och utkräva ansvar av dem för den politik de fört.
Detta står i Regeringsformens första kapitel, paragraf 1.

"1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket."

Meddelandefrihet.

Meddelandefrihet innebär att personer har möjlighet att uttala sig om verksamhet de tycker är felaktig utan rädsla för repressalier. Denna möjlighet är viktig för att kunna stoppa tveksam verksamhet, korruption och andra missförhållanden i ett tidigt stadium. Det ska alltså vara svårt för en tveksam verksamhet att fortlöpa i det fördolda utan möjlighet att någon uppmärksammar problemet.

Meddelarfriheten är i praktiken satt ur spel eftersom FRA har möjlighet att spåra de som läcker information och sedan kan all information som läcker från FRA, oavsett om FRA begått brottslig handling eller ej, klassas som sekretessbelagd information.Källskydd.


Källskyddet innebär att en journalist kan neka att lämna ut identiteten på dennes källor. Detta är för att kritiker ska kunna våga ta kontakt med journalister och lämna information om tvivelaktig verksamhet. Massövervakning riskerar att fånga upp identiteten på de personer som kontaktar journalister i tron att de är anonyma.

Försvararna av lagen hävdar här att dom kontrollsystem som finns skall garantera att om FRA märker att ett meddelande är tips till journalister skall informationen genast raderas. Men sådant arbete måste granskas manuellt, kanske till och med med hjälp av juridiska experter, innan ett sådant avgörande kan ske. Även om meddelandet sedan raderas kommer dom personer som läst brevet fortfarande ha kvar vetskapen av det och sådant kan man, än så länge, inte radera.
Yttrandefriheten.

Personer som vet att de är övervakade vågar inte längre tala lika fritt vilket leder till självcensur. Risken med detta är att nödvändiga kritiker i en regim tystnar.

Självcencur - förklaring.
Till en början kommer dylik oro att vara låg, men det räcker med att misstanken väcks i samband med en arrestering med diffus hänvisning till avlyssning för att späda på oron kraftigt. Eftersom så stor del av avlyssningen är sekretessbelagd kommer det sannolikt inte att vara möjligt att dementera rykten om att massavlyssningen ledde fram till arresteringen.
Oskyldig till motsatsen bevisats.

Syftet med denna demokratiska princip är att en regim inte kan sätta oskyldiga men obekväma personer i fängelse för att tysta dem. För att kunna använda statens våldsmonopol för att frihetsberöva eller bestraffa någon måste personen ha dömts i domstol. I en övervakningsstat där staten resonerar att "den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja", blir det misstänksamt att försöka undgå övervakning, även om den enda orsaken är individens törst efter ett privatliv.
Ett exempel på misstänkliggörande av integritetskrävande individer var försöken av Polisen att kräva ut namnlistor på de medborgare som begärt utträde ur PKU-registret.Tydlig och konsekvent lagstiftning.

En konsekvent och förutsägbar lagstiftning är viktig för att en regim inte ska kunna tysta kritiker genom att frihetsberöva personer på basis av kryptiska lagtolkningar.
Massövervakning underlättar för denna typ av diktatorisk strategi då den möjliggör extensiv insamling av information om medborgare.
Sammanfattning.

Sveriges Riksdag har fattat ett beslut med röstsiffrorna 143 - 138 att med denna FRA-lag frångå de demokratiska principerna, troligen i strid med europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, i strid med gällande Svensk Grundlag och mot (en majoritet av) befolkningens uttryckliga vilja.

Jag vill uppmana Regeringen att ta sitt förnuft till fånga och riva denna lag.Avslutningsvis vill jag visa några av paragraferna som är inskrivna i Regeringsformen för att understödja mina argument.


Regeringsformen

2 kap - 2 §

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen
.


2 kap - 6 §

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.2 kap - 15 §

Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet.2 kap -22 §

Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om[...]

2. skydd för personlig integritet vid automatisk databehandling.


2 kap - 23 §


Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

 


 

Niklas Starow

Nätverket Svart Måndag

 

Denna text baserades på FRApedias artikel om de demokratiska grundbultarna, stora delar är också direkt hämtade från den artikeln.

Ps, detta lade jag märke tills först efteråt när jag gick tillbaka för att se om texten behövde redigering.


"Regeringsformen 2 kap - 22 §.Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om[...]

2. skydd för personlig integritet vid automatisk databehandling."


Om "utlänning" har integritetsskydd mot automatisk databehandling så har alltså även svensk medborgare samma skydd.

Ett av FRA-förespråkarnas främsta argument är att integriteten inte skadas vid just... automatisk databehandling (Läs Filtrering).


Så...

Vad säger detta oss?

Jo, att databehandling av slaget som FRA-lagen medger, uttryckligen är förbjudet i grundlagen.

En månad senare skriver Cecilia Wigström tillbaka.


Från:
Cecilia Wigström ([email protected])
Skickat: den 16 juli 2008 20:15:43
Till: xxxxxxxxxx ([email protected])

Hej,

Tack för ditt mejl. Jag länkar till min hemsida www.ceciliawigstrom.se där jag i mitt junibrev berättar om varför jag röstade för lagen. Jag hoppas du vill ta dig tid att läsa för informationen i media har varit ensidigt vinklad. Nu lägger vi i folkpartiet kraft på att se till att den regerings proposition som i höst ska förslå ytterligare förstärkningar av integriteten blir så stark som möjligt.

Vänliga hälsningar

Cecilia Wigström
riksdagsledamot (fp)

Prenumerera på mitt månadsbrev via www.ceciliawigstrom.seRiksdagen
100 12 Stockholm
tel. 08-786 5616
mobil. 0702-149024
fax. 08-786 6135
Månadsbrevet är alltså från den 17/6
En månad senare, med all debatt som varit i media och detta är vad hon vidhåller.


utdrag följer.


"Som liberal är jag övertygad om att vi behöver en militär underrättelsetjänst för att ge regeringen en bild av de yttre hoten mot Sverige. Vi har fortfarande svenska soldater utomlands på FN-uppdrag i Afghanistan, Kosovo och Tchad. Vi har ansvar för att de får bästa förutsättningar att kunna förutse de hot de utsätts för."


1. FRA är inte en militär underättelsetjänst.
2. Seriöst, använder riksdagsledamöter sig fortfarande av Afghanistan-argumentet?


"Ursprungsförslaget som regeringen plockade upp ur den förra regeringens byrålådor fick stark kritik från flera remissinstanser."Varför tar man upp ett förkastat förslag som redan är underkänt av remissinstanserna?


"Signalspaning innebär inte avlyssning utan en automatiserad filtrering av telefonsamtal och e-post på specifika sökord."


En månad senare, efter i det närmaste all expertis, inklusive FRA själva, säger att det inte stämmer så vidhåller alltså riksdagsledamot Wigström att det bara är sökord och filtrering?
Cecilia, Filtreringen är själva avlyssningen.

Utöver detta är det en direkt förolämpning att skicka ut en en månad gammalt nyhetsbrev som svar på en aktuell fråga.
Ett nyhetsbrev som är fyllt med felaktiga fakta och förlöjling av motståndet.


Argumentet "Alla andra länder avlyssnar" håller inte.

Skillnaden är att jag har möjlighet att påverka i Sverige, det har jag inte mot andra länder.

Hade jag haft samma möjlighet att protestera mot den Engelska (numera förklarad olagliga) avlyssning och den Tyska hade jag gjort detta.

Misstaget många FRArespråkare gör är att tro att motståndet beror på att vi inte ska ha någon signalspaning alls.
Detta är i de absolut flesta fallen inte sant.

Det iaf jag vill, är att en sådan lag ska utgå från de demokratiska principerna yttrandefrihet, meddelarfrihet, brevhemlighet.
Denna FRA-lag som röstades igenom 18/6-08 utgår från att alla ska betraktas som misstänkta tills de har scannat igenom tillräckligt av mail, sms, telefonsamtal och vilka som ingår i vänkrets etc för att avföra mig.
Så ska det inte gå till i en rättstat.

Jag hävdar brev som brev, att ett brev skickas via kabel ska inte göra det tillåtet för FRA att scanna igenom mina ord och registrera vem som är avsändare och mottagare.
I en rättstat ska alla betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad i rättslig prövning.

Klarar Regeringen av att ta fram en signalspaningslag som grundar sig på detta, då har vi en helt annan diskussion.


Sammanfattning.
Den bryter mot de demokratiska principerna, den är oproportionerlig utefter den (närmast obefintliga) hotbild som finns.
Men framför allt, så har Svenska medborgare i två separata undersökningar berättat att de inte vill ha den.

Detta är en demokrati, Regeringen är anställd av oss, Makten utgår från folket.

Dags för Alliansen att erkänna detta och skrota denna abnormitet till lag en gång för alla.

Så, vad är på gång framöver?

Jo, nätverket "Svart Måndag" anordnar demonstration i Kristianstad.

Demonstration i Kristianstad 19 juli
Samling 11:30-12:00 på Söderportgymnasiets skolgård
http://www.rubinmedia.se/fra19juli.html

Flygbladsutdelning inför demonstrationen kommer att ske under helgen som kommer där några kommer att röra sig i centrala Kristianstad för att dela ut information och diskutera med dom som vill.

Kalmar är på gång också, flygbladsutdelning är det som kommer närmast, datum är inte spikat för detta, men det kommer att ske i omgångar.

Annars börjar vi märka av att folk samlar kraft inför "Hoppets Demonstration" 16 september (riksdagens öppnande) som kommer att bli något i hästväg. parallella demonstrationer planeras på flera platser i landet.Vill ni hjälpa till så bli medlemmar på "Svart Måndag - Nätverket för FRA-Lagens avskaffande" eller sök er till närmaste politiska ungdomsförbund.

Grön Ungdom
Ung Vänster
Cuf
Luf
Muf
SSU
KDU
RKU

Gunnar Andrén, hur ska du ha det?

expressens chat skriver Gunnar Andren detta.
Direkt citat från chatten

Niklas S.: I 4 veckors tid har jag ställt frågan via mail, i forum, i centerns chat utan att få ett enda svar. Nämn ett konkret uttalat hot mot Sverige som nation. Jag vill inte höra något diffust om balibomber eller it-attacker. En rak fråga och jag kräver ett rakt svar.


Gunnar Andrén: Jag har själv skrivit många, många svar. I sak: Om vi kände till hoten i förväg, skulle FRA inte behövas.


Sedan upprepar han detta här:


Niklas: Hur definerar du "yttre hot"? Är inte det ett väldigt diffust begrepp?

Gunnar Andrén: Jo, men väldigt konkret när det väl händer. Tänk om vi visste allt i förhand!
Och sedan kommer det...Gustav: Har du förståelse för kritiken mot att ni FRA-älskare hittills inte kunnat lägga fram ett enda konkret hot mot Sverige?


Gunnar Andrén: Vi älskar väl inte FRA. ---->Denna myndighet finns bara för att det förekommer hot mot vårt land och våra medborgare<-----Finns FRA enbart för framtida hot eller för det hotet som tydligen finns?
Och om det idag finns ett hot mot "vårt land och våra medborgare" vad är det och varför berättade han inte vad detta var när han fick en direkt fråga?

Eller är det så enkelt att svaren är anpassade efter frågeställaren och han hoppas att ingen lägger märke till det?

Oavsett vilket är det skönt att ha det nedskrivet och publicerat.

Amnesty godkänner massavlyssning?

del 1.

del2.

del3.

Inledning

Amnesty har som sitt åtagande att göra utredningar och agera med fokus på att förhindra och sätta stopp för grova kränkningar av rätten till fysisk och psykisk integritet, åsikts- och yttrandefrihet samnt rätten att inte bli diskriminerad, inom ramen för sitt främjande av alla mänskliga rättigheter.

Amnesty kan se behovet av föreslagna lagändringar och vill framhålla att organisationen anser att remissen på ett ingående sätt diskuterar de frågor som med utgångspunkt från de rubriker som finns i remissen.

Mandatet för försvarsunderrättelseverksamhet ändras till "yttre hot"

Amnesty har ingen erinran mot denna förändring. Med tanke på den allt mer globaliserade världen och de konsekvenser som följer härav delar Amnesty remissförfattarnas syn att detta är en nödvändig förändring av sensk lag. Möjligen ser Amnesty en fara med att det är ett mycket vitt begrepp, men om det med "yttre hot" menas de exempel som tar upp på sidan 80 i remissen framstår begreppet som rimligt. Det som Amnesty befarar är att innehållet i detta begrepp sedan utvidgas steg för steg utan att en utförlig kontroll av konsekvenserna härav görs.

Gränsdragning mellan polisiär verksamhet och försvarsunderättelseverksamhet förtydligas

Även denna föreslagna ändring förstår Amnesty. Ur rättssäkerhetssynpunkt ser dock Amnesty det som önskvärt att en så tydlig lagstiftning som möjligt antas. Precis som remissen nämner är det viktigt att det inom ramen för försvarsunderrättelseverksamheten inte skall bedrivas verksamhet som inrymmer straffprocessuella tvångsmedel eller polisiära befogenheter i övrigt. Inte heller inhämtning i brottsförebyggande syfte av information om inhemska förhållanden bör ingå i försvarsunderrättelseverksamhet.

Tydligare reglering av inriktning, rapportering av underrättelser och inhämtning med särskilda metoder

Amnesty anser att det på detta område har presenterats ett tydligt och bra lagföslag, som inte medför några kränkningar av den enskildes rättigheter.Jag ställer nu en öppen fråga till Amnesty Sverige.

Hur i svarta helvete kan ni godkänna massavlyssning?


centerchatten blev tyvärr mindre intressant efter cencuren var och klippte..

När jag kliver upp nu på morgonen och loggar in för att fortsätta kommentera centerchatten möts jag av detta.

"Texten är endast estetiskt redigerad så att det ska bli lättare att läsa. Innehållsmässigt är den oredigerad från chatten."

http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.aspx?id=64002


Därför väljer jag att inte lägga in fler kommentarer eftersom jag helt enkelt inte litar på att det som står loggat på centerns hemsida är det som representanterna skrev live igår.


edit:
Eftersom det är editerat kan jag inte bevisa att text är borttaget, därför kan jag bara konstatera att Centerpartiet redigerat.

Så, orkar inte mer, jag tar resten i morgon när allting är utlagt, håll till godo med denna pärlan så länge.

<

Lars Weinehalls Chat, mina kommentarer i fetstil, läs nerifrån och upp.

Moderator säger: Det var sista frågan. Som tidigare är det massor av obesvarade frågor. Vi kommer att lägga ut samtliga inlägg - både publicerade och opublicerade på vår site. Nu gör vi 15 min paus och återkommer med Roger Tiefensee. Tack Lars W!


lars weinehall säger: Markus! Ja, på samma sätt som en statskupp som innebär att en diktator tar makten över militären, så innebär givetvis signalspaning ett terrorverktyg i en diktatur. Beträffande tilltro till FRA:s anställda: För framtiden blir i varje fall kontrollen av FRA mycket hårdare. Vem som sen övervakar övervakarna är en klassisk i myndighetsutövning. Det riksdagen gav regeringen i uppdrag att presentera i höst innebär ju att fokus sätts på FRA. (Nej, det krävs inte en diktatur, det krävs bara en totalitär stat. En diktatur är en totalitär stat, men en totalitär stat behöver inte vara en diktatur.)


Leo B säger: Och stärks verkligen medborgares integritet genom att allt fler instanser och personer får läsa deras korrespondens...?

 

Markus säger: Kan vi vara överrens om att FRA:s massavlyssning är ett enormt kraftfullt vapen och fruktansvärt om det hamnar i fel händer? Litar vi 100% på FRA:s anställda? Vem övervakar övervakarna?

 

lars weinehall säger: Johan B! Vad går vi miste om utan egen signalspaning? Några exempel: Vi blir beroende av andra länders underrättelseinformation. Vi förlorar möjligheten att själva kartlägga yttre hot mot Sverige, både i form av terrorhandlingar och IT-relaterade hot. (Nej, vi har redan två underrättelsetjänster som bedriver spaning SÅPO civilt och Must militärt. och där kom det igen, det förbannade "yttre hotet"....)


Johan B säger: Vilka är de värsta farhågorna om inte FRA-lagen blir av. Vad är det då vi går miste om?

 

lars weinehall säger: Hej Tino! Vi lyssnar aktivt till den diskussion som nu pågår, t.ex. via denna chatt. Och vi är öppna för ytterligare integritetsförstärkningar under resans gång. Till att börja ska ett förslag fram till höstriksdagen där integritetsskyddet konkretiseras och förstärks. Jag är övertygad om att den pågående diskussionen kommer att ge avtryck också här. (Återigen, om det är så lätt att lägga till förstärkningar, så är det lika lätt att ta bort dom. + En diskussion tas lämpligast innan man driver igenom något, taktiken att skjuta först och fråga sedan trodde jag försvann med berlinmuren)


Tino säger: Gör inte medborgarnas reaktion på lagen tydligt att ni ännu inte hittat rätt balans mellan privatliv och integritet, och därför bör backa och utreda bättre?

 

lars weinehall säger: Dom partier som hade makten då var också ansvariga för det som Försvarsdepartementet gjorde då. (Japp, och Sossarna kastade det, vilket ni inte gjorde. skit är skit om än i vackra kläder.)


Scaber Nestor säger: Kom förslaget från Socialdemokratiska regeringen eller kom det från Försvarsdepartementet?

 

lars weinehall säger: Lilla jag & Gun: Allianspartierna liksom socialdemokraterna inser att det finns ett behov av signalspaning. Det förslag som riksdagen tog anser Alliansen vara en rimlig avvägning mellan skyddet av den personliga integriteten och skyddet av medborgarna mot yttre hot. (Och därför har 10 extra integritetsåtgärder redan lagts till och fler vill ni lägga till trots att Försvarsminister Tomhylsa sägt stopp. och som jag sagt i tidigare chat, om det är så lätt att lägga till saker, är det inte lika lätt att ta bort dom?)


Gun Svensson säger: Vad menar lilla jag? Ska ett arv från s legitimera att ett redan dåligt förslag ska antas?

 

Markus säger: Lilla jag: det hade varit lätt att kasta tillbaka hundhuvudet om man inte velat bära det...

 

lars weinehall säger: Det känns givetvis inte bra när socialdemokraterna försöker smita ifrån att man själva la ett förslag med magert integritetsskydd. Det Alliansen har gjort är att göra ett dåligt förslag mycket bättre. (Det sossarna gjorde var att kasta det i papperskorgen)


Lilla jag säger: Hur känns det att få ta hela hundhuvudet för ett förslag som egentligen kommer från socialdemokraterna?

 

lars weinehall säger: Skriv ditt inlägg härPå din andra fråga: Vi respekterar Advokatsamfundets åsikter i denna fråga. Men det finns ju flera andra tunga remissinstanser med juridisk kompetens, t.ex Justiekanslern, Riksdagens ombudsmän och Lagrådet, som tillstyrkt förslaget. Beträffande Europadomstolens utslag i tisdags (avseende England) så är det viktigt att Sverige noga analyserar denna dom i förhållande till den lag riksdagen beslutade om.  (Återigen, varför inväntade ni inte domen innan ni klubbade igenom en uppenbarligen ofärdig lag som antagligen bryter mot Europakonventionen?)


Moderator säger: Fråga 2 från Gun: 2. Är advokaten, tillika Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg trovärdig när hon säger följande: "Rättstaten kräver garantier mot missbruk av statens legitima maktutövning. Den kräver också skydd för de grundläggande rättigheter som yttrande- och tryckfrihet innebär. Den kräver skydd för mänskliga rättigheter. Sådant skydd har vi fått genom Europakonventionen, som är svensk lag. Det är min och många andras övertygelse att den lag som riksdagen nu röstat igenom inte uppfyller Europakonventionens krav. Problemet är att den nya lagstiftningen möjliggör en massiv preventiv avlyssning av enskilda svenska medborgare utan misstanke om brott och utan godtagbar kontroll. Det är konstigt att denna enkla poäng inte adresseras av ansvariga politiker".


lars weinehall säger: Hej Gun. Många riksdagsledamöter har ett yrke i botten och deltar givetvis i debatterna och besluten utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Det är ju själva tanken att man ska tillföra det man kan. Därför är det ingen skillnad på det exempel du ger och att en företagare diskuterar och deltar i beslut om näringspolitik


Moderator säger: Guns tredje fråga lyder: 3. Tycker Centern att det är helt OK när en riksdagsledamot, som under flera år arbetat som stabsofficer i Försvarsmakten och genomgått en två årig utbildning i signalspaning vid amerikanska marinens tekniska universitet, deltar i ett beslut av denna karaktär?


Moderator säger: Nu hälsar vi Lars Weinehall välkommen!

Gun Svensson säger: Har per mejl sänt tre frågor till Lars Weinehall som jag hoppas få svar på


Kerstin Lundgrens chat, mina kommenterer i fetstil, läs nedifrån och upp.

Kerstin Lundgren säger: Tack själva...för frågorna hälsar..;-)


Kerstin Lundgren säger: Tyder på att det finns en sund kritisk inställning till staten bland centerväljare och att integritetsfrågorna betyder mycket för oss. God grund att kritiskt granska denna typ av lagstiftning – vilket jag känner att vi har ett särskilt ansvar för nu- precis som förut och i framtiden. Tack vare vårt arbete i riksdagsgruppen med den öppna process om vi hade – och tack vare Annie och Fredrik – så skapade vi denna gång möjlighet att förändra lagen. Vi fortsätter och känner stödet av bl a dessa undersökningar. (vad i helvete svarade du på för fråga här, för det var fan inte den jag ställde.)


Scaber Nestor säger: Majoriteten av centerväljare har i 2 olika undersökningar varit mot FRA-lagen, hur kan ni svika era egna väljare på det här viset?

 

Kerstin Lundgren säger: Storbritanniens lag har prövats och den lagstiftningen ser vad jag kunnat uppfånga något annorlunda ut. Men det är en intressant dom och det finns all anledning för oss och regeringen att titta på den. Sedan är jag i grunden positiv till att frågan prövats..även FRA-lagen om så vore. (Ni kände till att GB's avlyssningslag prövades men lik förbannat kan ni inte vänta på utslaget, jag kan gissa mig till att argumentet kommer att heta "de nya integritetsåtgärderna är tilräckliga blablabla)


Scaber Nestor säger: Europadomstolen dömde Storbritannien för brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna pga deras avlyssning av privat mail och teletrafik, vad är skillnaden mellan Storbrittanniens lagbrott och FRA-lagen?

 

Kerstin Lundgren säger: Det här handlar inte om kryptering…det handlar I grunden o matt Sverige ska självständigt kunna skaffa oss underrättelser om yttre hot och inte att vi ska vara hänvisade till andra säkerhetstjänster. Sedan är det ju inte så att de ska tolka utan lämna underrättelserna vidare…Skulle det visa sig att de helt plötsligt inte skulle fylla ngn funktion så finns det ju alltid möjlighet att ändra uppdrag och lag.  (men för h-e..."yttre hot" igen...Vi har SÄPO och Must, vi behöver inte FRA ovanpå detta med närmast obehindrd tillgång till all nättrafik. men det sistnämnda gillar jag, eftersom de inte fyller någon funktion kan vi lägga ner myndigheten omedebart, tack Kerstin.)


SvaraPåMinFråga säger: Tack Kerstin, ditt svar var underbart och precis det jag hade hoppats på! Lagförslaget bygger på missförståndet om att det är användbart i terroristbekämpning. Detta grundar sig i missförståndet att krypteringen som används idag går att knäcka. Alltså är allt jag behöver göra för att få dig att ändra uppfattning att visa att kryptering inte går att forcera! Vill du att jag ska ge dig länkar där du kan läsa själv eller vill du själv kontakta någon expert på kryptografi? Ett tips är att kontakta någon lärare på något av vårat avlånga lands universitet och högskolor. Vilken som helst, de kommer ge dig samma svar! (krypterning går att knäcka, det är en fråga om tid, lägg av.)

 

Kerstin Lundgren säger: FRA ska inte lyssna, men spana på yttre hot mot Sverige. Tidigare har de kunna spana på eterburen trafik – men nu görs lagstiftningen teknikneutral och får ett samlat integritetsskydd. Tidigare har det saknats. (det förb.. yttre hotet, jag spyr på det argumentet)


jag skäms säger: -> moderator..kommer dialogen på chatten att läggas ut i sin helhet ???

 

Honung säger: Vad exakt kan avlyssnas? Telefonsamtal? SMS? Bara mail?

 

Kerstin Lundgren säger: Avlyssning är en annan sak – det leder tankarna till buggning. Här handlar det om signalspaning. Alla trafik som passerar landets gräns berörs visserligen men bara i den del som det som passerar matchar sökbegrepp som FRA använder inom det området man fått tillstånd att spana inom kommer att beröras. Det mesta rinner rätt igenom sållet .. (Fru Lundgren, vad sägs om att kolla vad som står i lagen, utomstående bestämmer sökbegreppen, men FRA får lägga till egna sökbegrepp för att effektivisera spaningen, så det tillståndet är i princip värdelöst eftersom själva lagen är tillståndet.)


jag skäms säger: replik till på min fråga....den finns ingen kryptering so inte går att knäcka i dag...det tar mer eller mindre tid

 

Jan Garefelt säger: En kommentar till det där med att det är många killar på chatten: gör en gallup och kolla hur många som beskriver sig som hyfsat kunniga på IT- och nätverk... i den yrkena finner du (med få undantag!) bara killar!

 

Markus säger: Varför säger politiker och FRA att svenskar inte skall avlyssnas? Det finns inget sätt att skilja ut trafik från "utlänningar" i datanäten. När jag skickar mail med gmail kommer jag att avlyssnas. Håller du med att det är dumt att förneka det?

 

Kerstin Lundgren säger: Som grön liberal har det varit en tuff resa med FRA-lagstiftningen för att försöka få så starka skydd som möjligt för den personliga integriteten. Ännu är väl en del kvar att göra – men tack vare en bra kombination av öppen debatt gick det att påverka en hel del i slutskedet inför beslutet. Avslutningsvis handlar inte FRA om att spana på svenska förhållanden eller brottsbekämpning utan om yttre förhållanden… Sedan är det helt Ok med alla namn…även Johanna som min dotter heter. (vilken öppna debatt? menar du federleys teater, och i princip all nättrafik går fortfarande utanför landet...)


jag skäms säger: kommer hela blogg loggen med alla frågor att läggas ut så man kan läsa dem senare ?

M. säger: LOL! :)

Moderator säger: Johannes: Vi svarar så fort vi kan. Men pröva så får vi se. Johanna?

Johannes säger: moderator: ökar det mina chanser att få svar på min fråga om jag byter till ett kvinnligt alias? ;)

Gunnar säger: Jag förstår inte hur Centerpartiet som ett liberalt parti kan stp bakom FRA-lagen. Även om FRA enbart kommer att övervaka utländsktrafik drabbar detta alla som inte enbart besöker Centerpartiets hemsida eller andra svenska sidor. E-post via t.ex. Telia, Hotmail eller Gmail går igenom utländska servrar och därmed kan FRA läsa min mail. Jag har inte begått något brott, varför skall då FRA ta del av min e-post?

 

Kerstin Lundgren säger: Festligt att det är många killar som chattar just nu… var är alla tjejer….:-)


Kerstin Lundgren säger: Spännande konspirationsteori…rädsla för “ryssen” men det vi förväntar oss är nu som förut – underrättelser om yttre hot mot Sverige. Det påverkar vår säkerhet – men självklart också vår utrikes, försvars och säkerhetspolitik. (Kan nån få tummen ur röven och berätta vad detta förbannade yttre hot är för nåt nån gång?)


Lars säger: Stämmer det att huvudsyftet med kabelspaningen, som många experter säger, är att samla information om rysk internettrafik som sedan ska lämnas över till USA eller andra NATO-länder?

 

Kerstin Lundgren säger: Jag har mött finska politiker – bl a i Europarådet och de var inte så bekymrade. Det stora bekymret är väl risker för angrepp från externa hot och här söker vi väl också samverka för att stärka säkerheten. Hört om Estland och deras våndor för den kraftfulla cyberattacken mot deras vitala samhällsfunktioner. Det bekymrar oss en del… (Berättade du för dessa finska politiker vad ni tänkte genomdriva? uppenbarligen inte med tanke på att det är fullt ös i finsk media idag)


Tommy säger: Har du förståelse för att Finska politiker är oroade när en stor del av deras Internettrafik går igenom Sverige?

 

Kerstin Lundgren säger: Jag är inte tekniker, men av vad historien visat så är detta en ständig jakt mellan den som krypterar och den som vill knäcka koderna. Det är väl en del av utmaningen både för den som söker underrättelser och de som vill dölja sina gärningar. (var du tvungen att säga "gärningar" och därmed misstänkliggöra alla som krypterar sin trafik, det var ju ett någorlunda vettigt svar fram tills dess.)


SvaraPåMinFråga säger: Känner du till att krypteringen som används nu för tiden inte går att knäcka? Jag har ställt variationer på denna fråga till alla som varit före dig; Staffan känner/kände inte till det, resten undvek att svara. Har jag tolkat det rätt när jag antar att ingen i C har fattat detta grundläggande fakta? (Allt går att knäcka, det tar bara jävligt lång tid)

 

Kerstin Lundgren säger: Kul, sitter I grundlagsutredningen och driver just den frågan - bland många andra (och ändå röstar du ja till FRA, intressant hur den författningsdomstolen kommer att se ut)


Johan B säger: Skulle Centerpartiet kunna tänka sig att driva frågan om införande av en författningsdomstol i Sverige?

 

Kerstin Lundgren säger: Kan inte tekniskt bedöma om det vore möjligt, men icke troligt av det jag sett och hört. Nätet är globalt och många lyssnar och spanar – utanför våra gränser.


Jan Garefelt säger: Vore det inte bättre att istället försöka stimulera byggandet av en avlyssningssäker svensk internetinfrastruktur? 500 miljoner per år skulle gå att göra ganska mycket för att förbättra vår nationella säkerhet... (Denna killen jobbar inte med IT det är en sak som är klar)

 

Kerstin Lundgren säger: Det är en intressant idé, väl värd att pröva för att rensa i ev historiska frågetecken. (hur vore det att sluta vara efterklok?)


Johannes säger: Vad anser du om att tillsätta en Sanningskommission för att utreda hur FRA arbetat och arbetar idag? (förslag av anne ramberg)

 

Moderator säger: Hej och välkomna! Nu hälsar vi Kersin Lundgren välkommen till chatten. Skicka in dina frågor nu!


Chatt-timmen 18-19

Här ska kommentarerna från timmen 18-19 stå.

plats för chatt-timmen 17-18

Här ska chatt-timmen 17-18 finnas

Staffan Danielssons chat, mina kommentarer i fetstil, läs nerifrån och upp.

Under tiden jag skrev detta såg jag att Centerpartiet "estetiskt redigerat" chatten.

En öppen chat redigerar man inte i överhuvudtaget.staffan danielsson säger: Tack för frågorna. Jag har försökt svara så fort som möjligt, tro det eller ej.

 

Moderator säger: Johannes: Jag har inte sett det du skrivit som frågor, mer som påståenden. Även alla obesvarade frågor kommer att sparas i loggarna så får läsarna själva avgöra om vi censurerar eller inte. Vi försöker få ett så bra och representativt urval som möjligt över hela dagen för att inget ska lämnas obesvarat.

 

Johannes- säger: 5 frågor till staffan, och ingen fick man igenom... modererad? CENSURERAD skulle jag kalla det. Jobbigt att svara på obekväma frågor.

 

staffan danielsson säger: Hej Björn. Jag har inte sett att FRAs GD sagt detta, och det låter osannolikt. Just internationell terrorism – som tyvärr är en verklighet i dagens värld – är ett av de preciserade hot som signalspaning i noga kontrollerade former kan inriktas mot. (Hur fan kan man missat en sak som stått på löpsedlar i flera veckor? undra på att han tror att det finns stöd för lagen)

 

Moderator säger: Frågan från Björn kommer att vara den sista Staffan hinner besvara. Vi kommer att återkomma klockan 17.00 med Sofia Larsen. Chatten sparas i loggar och publiceras så fort som möjligt på centerpartiet.se.

 

Moderator säger: Fotnot: Ingvar Åkesson är FRA:s generaldirektör.

Björn Pettersson säger: Eftersom Ingvar Åkesson i en debattartikel har avfärdat terroristbrott som ett "bra argument" för FRA-lagen, varför framhärdar ni inom Centerpartiet med att använda just det argumentet?

 

staffan danielsson säger: Hej Tore. Allianspartierna liksom flera oppositionspartier anser att lagen tyvärr behövs, som vår värld ser ut. Centerpartiet och även andra partier arbetade i både regering och riksdag mycket hårt för att få in fler starka åtgärder för att skydda integriteten, vilket allianspartierna enades kring. (intetsägande svar, vilket man kan vänta sig av en intetsägande fråga.)

 

Tore säger: Vilket av allianspartierna var mest drivande i FRA-frågan? Vilket parti ville allra helst ha lagen?

 

staffan danielsson säger: Hej Johan B. Det du påstår är inte korrekt. Länderna i vår omvärld signalspanar, fast det är inte alltid lika öppet redovisat genom riksdagsbeslut som Sverige nu gör. Och jag menar definitiv att det är bra att Sverige noga lagreglerar den här verksamheten och inte har det som tidigare i en gråzon.(deras signalspaning sker utefter ett domstolsbeslut, det gör inte sveriges.)

 

JohanB säger: Är inte regeringen i Sverige lite väl paranoid? Jag menar. Våra nordiska grannländer gör inte samma riskbedömning. Inte ens Danmark som har fler hot mot sig än vad Sverige har. Jag tror inte ni berättar allt här.

 

staffan danielsson säger: Hej Lberia. Jag håller inte alls med dig. Det är bra att FRAs verksamhet nu regleras, och det är bra att försvarsutskottet mycket tydligt preciserat de ca 6 allvarliga hot som signalspaning överhuvudtaget får bedrivas mot, liksom att så många olika kontrollinstrument har byggt in. (ca 6 allvarliga hot som signalspaning överhuvudtaget får bedrivas mot? säg för fan inte att "yttre hot" är med där för det är så generellt att precis allt kan räknas in.)

 

 

LBeria säger: Det kanske vore bra om FRA fortsatte i grå sektor - det skulle utgöra ett skydd för vanliga medborgare. Om informationen hade ett grått urprung skulle den inte gå att använda i svensk domstol vilket alltså skulle vara en motvikt (docck en svag sådan) för integritet.

 

staffan danielsson säger: Hej Hax. FRA har anmälts, och det är viktigt att granska vad som skett eller inte har skett. Med den reglering av signalspaningen vi nu gör, och med de starka kontrollinstrument som mycket tack vare centerpartiet byggs in, ska självfallet FRAs verksamhet kunna kontrolleras väl. I första hand gäller det ju också att FRAs personal följer sina tjänsteåligganden, som andra svenska statstjänstemän. (Vilket de inte gör, har gjort och med det i ryggen kan vi dra slutsatsen att de inte kommer att göra det i framtiden heller.)

 

HAX säger: FRA har redan beslagits med att ha brutit mot lagen flera gånger. Hur skall vi kunna lita på att de sköter sig? Och tror du verkligen att kommittéer med riksdagsmän vet vad de skall fråga och titta efter när de skall granska FRA?

 

staffan danielsson säger: En bra fråga, Mattias. Jag tror i alla fall att det vara generationsskillnader. Jag minns väl oron under kallakriget med det sovjetiska kärnvapenhotet, jag tror att ungdomen utan dessa referenser kan ha en lugnare bild av dagens värld. Visst kan Sverige ses som en rätt lugn oas i norra Europa. Men vi är ofrånkomligen en del i dagens värld där det tyvärr finns många hotbilder av olika slag, (Men berätta vad den hotbilden mot Sverige är för något då, hur många gånger ska det jävla "yttre hotet" tas upp utan att preciseras egentligen)

 

Mattias säger: Tror du att människor i sverige är för instängda, skyddade, naiva?

 

 

staffan danielsson säger: Hej Markus. Det frodas mycket rykten och ibland överdrifter om den svenska lagen. Det Sverige gör är ju att öppet och strikt reglera sin signalspaning. I andra länder sker detta ofta under hög sekretess i resp försvarsmakter. Jag är inte närmare informerad om Kina. Storbritannien, Tyskland och nederländerna har reglerat sin signalspaning via lagstiftning. (Storbritannien har fällts, Tyskland är anmält och Holland är anmält för spioneri efter att regeringstjänstemän har loggat uppgifter från nyhetsförlag)


 

Markus, CenterUppropet.se säger: FRA-lagen har fått stor genomslag i media världen över. Bland anat i Kina, som indignerat undrar vad vi håller på med (det gör jag också). Hur ska vi, med någon uns trovärdighet, kunna kritisera länder som övervakar och kontrollerar sin befolkning, när vi själva just tagit ett stort steg åt det hållet? Kina minskar ju på sin censur, inte ökar. Fortsätter det så här är de snart "bättre" än oss...

 

staffan danielsson säger: Hej Glenn. Vid misstanken om grova brott kan Säpo erhålla extraordinära befogenheter vad gäller t ex buggning. Skulle vid signalspaning misstanke framkomma om att något grovt terroristbrott är på gång, får FRA överlämna materialet till SÄPO, som sedan vid sin utredning måste gå behandla denna fråga som alla andra liknande. (Här säger staffan rakt ut att spaning utan skälig misstanke kommer att bedrivas och att den utgör basen för en efterhandkonstruerad misstanke, tack staffan.)

 

Glenn säger: Granskar någon underrättelseinstans fysiska brev till misstänkta terrorister? Varför? Varför inte?

 

staffan danielsson säger: Hej ”förbannad”. Det här är en viktig fråga, och nästan alla frågor beslutas ju av riksdagen. Sex av riksdagens sju partier bedömer att signalspaning tyvärr behövs. Frågan har diskuterats förra året ch intensivt nu de senaste veckorna. Det är viktigt att fortsätta debatten och ta oron på allvar, (Debatt med folket ska tas innan beslut är fattat, men det verkar jobbigt att göra eftersom folket är kunnigare än Regeringen i detta)

 

Förbannad säger: Varför blev det ingen folkomröstning om lagen då det verkligen verkade vara befogat? Det är en fråga som rör varenda individ i hela Sverige och det är väl så att varje individ borde få chans att bestämma om man vill att FRA ska ha chans att läsa mailen man skickar över internet, eller hur?

 

staffan danielsson säger: Integritetsfrågorna är mycket viktiga för oss i centerpartiet, vilket är mycket tydligt i vårt öppenhetsmanifest. Nu har vi arbetat in en rad integritetsstärkande åtgärder i den nya lagen. Vid avvägningen mellan landets säkerhet och integritetsintrånget har vi landat i – liksom sex av riksdagens sju partier – att det tyvärr behövs underrättelseinhämtning genom signalspaning, men vi har byggt in starka åtgärder till skydd för integriteten. (närmast identiskt svar som angetts både tidigare och senare chattare, inte alls intränat näää....)

 

Moderator säger: Staffan kompletterar sitt tidigare svar till Björn just nu.

 

staffan danielsson säger: Länderna i vår omvärld signalspanar, fast ofta sker det under hög sekretess i resp försvarsmakter. Sverige reglerar nu öppet sin signalspaning, och bygger in starka integritetsskydd. I remissbehandlingen hade svenskt näringsliv inget att invända. (Låt oss fråga Svenskt Näringsliv idag vad de anser idag när företag flyr sverige.)

 

Alexander säger: Som teknikstudent så är jag oroad för hur IT-företagen från runt om i världen ser på på detta. Jag överväger verkligen att flytta härifrån. Ni har tidigare sagt att ni bedriver en företagsvänlig politik. Är FRA-lagen så (IT-)företagsvänlig? Hur ska ni göra så att Sverige blir känd som ett IT-land och inte ett övervakar-land?

 

staffan danielsson säger: Sverige har inhämtat underrättelseinformation genom signalspaning sedan andra världskriget. Länderna i vår omvärld arbetar med detta. Sveriges bedömning är att en noga reglerad signalspaning behövs för att kunna skydda medborgarna mot allvarliga yttre hot. (Nej, det är inte Sveriges bedömning, det är regeringens bedömning och eterspaning går inte att jämföra med kabelspaning)

 

Björn B säger: # Maud Olofsson har i luftiga ordalag beskrivit centerns Ja till FRA som resultatet av en kompromiss i allianssamarbetet. Jag undrar då: en kompromiss med vem? Vem är det som har drivit frågan, förutom socialdemokraterna? (m) och (fp) har aldrig haft FRA uppe i partiprogram, valmanifest eller dylikt. (kd) har varit ganska så tysta. (c) gick t.o.m. till val på ett öppenhetsmanifest som var kritiskt till FRA-lagen. Så vem är det som ville ha igenom lagen egentligen? USA?

 

staffan danielsson säger: Tyvärr lever vi i dagens värld med terroristhot. FRA letar just allvarliga hot som t ex terrorism. Kryptering är man mycket kompetenta på. (undvikande svar)

 

RasmusB säger: Varför används terroristbekämpning som argument trots att terroristerna redan idag krypterar sin trafik? (Citat från http://research.microsoft.com/crypto/ : "An ordinary PC can produce codes of such complexity that the most powerful supercomputer using the best available attack algorithms would not break them in a million years.")

 

staffan danielsson säger: Regeringens expertis och lagrådet har gjort bedömningen att lagen är föenlig både med våra grundlagar och med Europakonventionen. Tyskland, som har en liknande reglering av sin signalspaning, har godkänts av europadomstolen. Skulle Sveriges lag prövas får vi självafllet följa den prövningen nära. (Nej, Hälften av remissyttranden säger mot och lagrådet var oenigt)

 

Moderator säger: För de nya användarna så vill jag som moderator upplysa om att alla svar skrivs efter hand. Vi har alltså inget färdigt svarsdokument, detta gör att det ibland kan ta lite tid innan svaret kommer. Hoppas att ni kan ha överseende med det.

 

Moderator säger: Hej!  Med anledning av denna dom i Europadomstolen:  http://euwiki.org/index.php/ECtHR/58243/00      1. Principal facts      The applicants are Liberty, British Irish Rights Watch and the Irish Council for Civil Liberties, a British and two Irish civil liberties' organisations based in London and Dublin, respectively.      The case concerned the applicant organisations' allegation that, between 1990 and 1997, their telephone, facsimile, e-mail and data communications, including legally privileged and confidential information, were intercepted by an Electronic Test Facility operated by the British Ministry of Defence.      Från domen:      FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY      1. Declares the application admissible;      2. Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention; ===  vad tror ni om FRA-lagens chanser att överleva en prövning i Europadomstolen?

 

Moderator säger: Vi börjar med en mailfråga som är specifikt riktad till Staffan Danielsson från Rickard Fröberg:

 

Moderator säger: CVLPA: Nej, men den är modererad.

 

CVLPA säger: Är chatten censuredrad?

 

Moderator säger: Staffan kommer snart att vara med oss, ni får gärna börja ställa frågor redan nu.

 

Moderator säger: Vi har nu en paus i chattandet. Staffan Danielsson kommer att komma hit och svara på frågor från klockan 16.00


Anders Flankings chat, mina kommentarer i fetstil, läs nerifrån och upp.

anders flanking säger: Hej Fredrik, när det gäller Europadomstolens dom måste Sverige noggrant analysera vad den innebär och om det påverkar förslaget. Jag tog Storbritannien, som ett exempel på ett land i vår närhet som har utsatts för terror.( det är fortfarande inte en hotbild mot Sverige, k*tthuvud)


Moderator säger: Fredriks fråga kommer att vara den sista Anders hinner besvara. Efter det tar vi en paus på en timme och är åter från 16.00 med Staffan Danielsson.


fredrik säger: Du Anders hänvisar till terrorbrott i England och Spanien för att visa på en hotbild även mot Sverige, men hur svarar du på europadomstolens kritik mot England för avlyssning där de slår fast att den blotta existensen av lagstiftningen som tillåter att kommunikation övervakas i hemlighet innebär ett övervakningshot för alla som kan tänkas omfattas av lagstiftningen???

 

anders flanking säger: Hej IG, vi utgår från att FRA , som är van vid att hantera känslig information kommer att hantera detta korrekt. Dessutom kommer den skärpta lagstiftningen innebära en bättre kontroll av myndigheten. (Det har de redan bevisat att de inte gör, herrej*vlar, skärpt lagstiftning? det fanns ingen lagstiftning... ärthj*rna)


lg säger: när jag gjorde min värnplikt ägnade vi oss åt bla kameraövervakning av skärgården. denna verksamheten var naturligtvis lagreglerad (vi skulle bara titta efter militära mål) men såväl värnpliktiga som befäl ägnade somrarna åt att "kolla på tjejer" etc. detta var allmänt känt och det cirkulerade såväl stillbilder som filmklipp på olika "lustiga" episoder (tänk naket). varför skulle FRA:s anställda ha högra moral än värnpliktiga och befäl inom marinen?

 

anders flanking säger: Nej, men det är ett konstaterande och visar att frågan har behandlats i flera år. (skitsnack, frågan har legat vilande i ett år och innan dess var det ett hafsverk baserat på ett (s)förslag som förkastades av dem själva.)

Rikard säger: Vad har det med sakfrågan att göra (integriteten hotas) att förslaget kommer från S ursprungligen?

 

anders flanking säger: Hej Thommie, vi centerpartister kan inte acceptera en ändamålsglidning. Signalspaning får endast riktas mot yttre hot. Försvarets Underrättelsenämnd skall kontrollera att signalspaning inte genomförs olagligt. (återigen så har FRA redan brutit mot detta genom att först och främs hänge sig åt signalspaning och sedan även registrera svenskar)


Thommie säger: Vad är det som säger att denna lag, trotts sina domstolsliknande nämnder och kontrollorgon, inte kommer få en ändamålsglidning? På samma sätt som det är prat om att PKU-registret ska öppnas upp för polisen.

 

anders flanking säger: Hej Tommy, att förhandlingar pågick för att stärka integriteten är ett bevis på att Riksdagen kan påverka en fråga även i ett slutskede. Jag tycker att det är demokratiskt. I vår riksdagsgrupp tror jag inte att det var så mycket av partipiska utan Annie och Fredric som var tveksamma kunde påverka frågan in idet sista och valde då att med de 10 punkterna i tillägget att rösta ja.( hafsverk för att blidka en växande opinion är inte demokrati,)


Tommy säger: Ska inte Riksdagen stifta lagar i Sverige? Tack vare partipiskorna, kollegor hotades osv var ju riksdagsomröstningen en ren formalitet.

 

anders flanking säger: Hej Rasmus, Självklart skall FRA:s tidigare verksamhet utredas och om brott begåtts beivras.FRA:s verksamhet kommer nu bland annat genom lagregleringen att granskas och följas noggrannare än tidigare. Dessutom skall Datainspektionen och en grupp parlamentariker följa FRA:s verksamhet. (Detta skulle ha skett innan de fick utökade befogenheter.)


RasmusB säger: Varför borde vi medborgare lita på att FRA följer den nya lagen, när de kommer undan utan staff efter att under 10 års tid ha brutit mot den befintliga lagen?(genom att lagra svenskars datakommunikation i Titan-databasen)

 

anders flanking säger: Hej , det är tråkigt att du känner så. Vi försöker bara svara på de frågor, som vi får. Jag tycker att vårt sätt att hantera den interna opinionen med chatt, möten med oppositionella medlemmar mm är vårt sätt att ödmjukt försöka diskutera frågan.(Japp, hänvisa till massförstörelsevapen och diffusa "yttre hot" är jävligt ödmjukt, idiot)


Virrpanna säger: Helt ärligt, jag tycker att många svar, både här, och till oss medlemmar som reagerat i denna och andra frågor där riksdagsgruppen går emot stämmobeslut och internopinion, är tämligen nedlåtande. Som om vi inte förstår vad det faktiskt handlar om. Jag tror egentligen inte att någon är emot signalspaning i stort, det handlar om den personliga integriteten. Vad är det som gör att tonen blir så mästrande?

 

Moderator säger: Mattias: Som sagt tidigare, svaren skrivs efterhand. Vi har inga förberedda svar på någonting. Detta gör vi av respekt för de som frågar och det gör att alla inte får svar direkt. Som moderator försöker jag välja ut representativa frågor.


anders flanking säger: Hej Rikard, ja men den här frågan härstammar från s-regeringen. Så den har ju beretts i perioder. Att frågan har påverkats ändå in i slutet kan ju också visa på att Riksdagen inte bara sitter och säger ja och amen till allt som kommer från Regeringen utan driver på och påverkar .Vi har arbetat i den här riktningen, men först på slutet fått mest gehör för vår linje. (zzzzzzzzzzzz)


Mattias säger: Man märker att chatten är modererad. Det svaras på frågor från en väldigt begränsad del av deltagarna.

Rikard säger: Är ett förslag som måste bearbetas in i det sista, väl genomarbetat anser ni?

 

anders flanking säger: Hej, svenskar i utlandstjänst har utsatts för angrepp och dödats. Dessutom skall signalspaning skydda mot spridning av massförstörelsevapen, omfattande IT-hot, miltära hot och som du skriver terrorhot. Tack och lov har vi varit förskonade än så länge från detta. Men vad säger att enbart Spanien, Storbritannien och Italien i vår närhet skulle kunna bli utsatta för terror. Tyvärr, lever vi svenskar iblan i en naiv tro att vi är förskonade från allt ont ochaatt alla tycker om oss. (Men är Anders Flanking född dum i huvudet eller finns det kurser i lobotomi på regeringskanskiet? Hänvisa inte till bullshit som inte berör Sverige och som vi inte kan kontrollera, berätta vad det jävla yttre hotet är någon gång)


Moderator säger: Vi kommer att chatta med Andersfram till ca 15.00 istället för 14.45. Anders jobbar hårt för att besvara så många frågor som möjligt.

asdf säger: Ni motiverar ju övervakningen med Terroristkortet. Det har ju inte förekommit några dödsfall pga terrorister i Sverige på 100 år, så som väljare skulle jag gärna höra om några konkreta bevis för en terroristattack i stil med 9-11 som planeras mot Sverige, och hur massövervakning kommer att förhindra den.

 

anders flanking säger: Hej , vår riksdagsgrupp består av riksdagens yngsta och äldsta ledamot. Vi har haft två unga ledamöter, som har varit mest aktiva. Javisst, tror jag också att det är mycket av en generationsfråga- men jag tror att de flesta är dagliga användare av tekniken. Man kan också vända på frågan och säga att många av de äldre ledamöterna till och med har minnen av när vårt land var utsatta för en militär hotbild och någon har minnen från världskriget.


Virrpanna säger: Är inte FRA-frågan mycket en generationsfråga? Många 70-, 80- och 90-talister lever stora delar av sina liv på nätet, de skickar kärleksbrev, gör slut, har webbplatser med fotografier, dagböcker osv. För 40-talisterna är det inte alls så i samma utsträckning. Ändå är den som har ansvaret för FRA-frågan för c i Riksdagen 40-talist. Borde inte denna fråga hanterats av yngre?

 

anders flanking säger: Skriv ditt inlägg härHej Johannes, jag tycker inte att det du skriver stämmer. Sverige lagreglerar signalspaningen . Vår uppfattning är att lagstiftningen inte är mer långtgående än i andra länder. Dessutom är en avgörande skillnad mellan Kina och oss att vi är en demokrati med ett fungerande rättssystem. Vad Riksdagen har haft att göra en avvägning mellan hot mot vår säkerhet och integriteten. (Hur kan du hänvisa till ett rättsystem som inte fått utreda FRA's olagliga signalspaning?)


Johannes säger: Anders skriver att "riksdagsgruppen tagit hänsyn till att vi sätter integritetsfrågorna högt upp". HUR går detta ihop med att vi röstat igenom en av europas mest integritetskränkande lagstiftningar? Vi spelar numera i samma liga som Saudiarabien och Kina!

 

anders flanking säger: Hej Rikard, ja men vi bearbetade förslaget in i det sista med mer skydd för den personliga integriteten. Bland annat tack vare Annie och Fredrics hårda arbete. Med detta blev förslaget bättre än det som var lagt. Under förra året var vi också med och förstärkte integritetsskyddet mot var som var ursprunget. (återigen så börjas det från fel ände, "ge mig inte plåster när du skurit mig, sluta skär")


Rikard säger: Sluta försvara tilläggen. Centerpartiet med Staffan Danielsson i spetsen var ju för förslaget *innan* tilläggen?

anders flanking säger: Hej Johan, I gruppen har några personer haft uppdraget att särskilt jobba med frågan.. Dessa har inhämtat mer information och delgivit den. Dessutom har även enskilda ledamöter på olika sätt försöka sätta sig in i frågan och fått information. Även kritiska granskare har varit inbjudna till den kommitté , som har haft ansvar för frågan. (Namn tack, underlag samt vad utredningarna har visat, hänvisa inte till saker som är omöjliga att kontrollera)


Johannes säger: moderator: Har Anders somnat bakom tangentbordet?

 

Moderator säger: Zacheigen: Mellan 15-16 kommer vi att ha en paus. Då passar vi på att lägga ut alla de loggar vi har sparade.


Moderator säger: Zacheigen: Dessvärre inte, jag har fullt upp med att moderera...hinner inte lägga upp loggarna just nu.

Zacheigen säger: Moderator: finns det möjligheter att läsa loggar redan nu? Jag vill läsa Cleas sista svar om remissinstanser

 

JohanG säger: Hej Anders. Många av riksdagsledamöternas uttalanden tyder på dåliga kunskaper om den bakomliggande tekniken. Har Centergruppen haft någon dragning/genomgång med någon tekniskt kunnig (datavetare, kryptolog, informationsarkitekt...) för att sätta sig in i tekniken?

 

anders flanking säger: Hej Magnus, Jo, jag tycker att riksdagsgruppen har tagit hänsyn till att vi sätter integritetsfrågorna mycket högt i enlighet med vårt idéprogram. De 10 punkter, som lades till av Riksdagsgruppen för integritetsskyddet är bevis på detta. Samtidigt måste man även göra andra avvägningar bland annat hänsyn till rikets säkerhet. Dessutom är det så att partiet har haft en stämma efter att FRA-propositionen lades – 2007. Stämman fattade då inga beslut om att stoppa lagen. (Hur kan stämman fatta beslut om att stoppa en lag som man aktivt måste godkänna?)Moderator säger: Magnus Larsson säger: Hej Claes, Som medlem i Centerpartiet så har jag egentligen bara en fråga. Detta beslut som ni nu har varit med och tagit går stick i stäv med dom tidigare beslut som fattats på våra stämmor. Jag tänker närmast på vårat partiprgram som antogs i Västervik 2001. Vi har alltid varit ett parti som värnat om den personliga integriteten men det är vi tydligen inte längre. Nu till min fråga: Varför har partiledning/riksdagsgrupp valt att fatta ett beslut som innebär ett stort avsteg mot den politik som våra stämmor har beslutat om utan att medlemmarna har fått möjlighet att diskutera frågan på en stämma?

Moderator säger: Vi kommer att börja med en sparad fråga från Magnus Larsson som Anders Flanking är bäst lämpad att svara på:


Claes Västertegs chat, mina kommentarer i fetstil, läs nerifrån och upp.

Tyvärr kom inte Claes svar till den sista frågan med i chatten.


Moderator säger: Henrik: Vi försöker ta alla frågor på allvar, det är en komplicerad fråga och därför vill vi låta det ta den tid det tar att svara. Alternativet är att vi klipper och klistrar från färdigskrivna svar, något vi vill undvika.


Henrik säger: Ett tips till moderatorn: sätt gärna någon som skriver lite snabbare vid tangentbordet för att öka genomströmningen. Meningen är väl ändå att så mycket som möjligt ska belysas?

 

Jonathan Lindborg säger: Om jag har förstått det rätt är det främsta anledningen till FRA-lagen att skydda Sverige mot "yttre hot". Min fråga med anledning av det är på vilket sätt ska FRA kunna komma åt dem genom signalspaning? Finns det någon studie som visar att det kan ge positiva resultat? Faktum är att man kan kryptera mejl och annat man gör på internet och det gör givetvis eventuella terrorister. Det är nog inget som terrorister slarvar med. Därmed har inte FRA-lagen någon verkan och allt är bara onödig kränkning av den enskilde individens personliga integriteten. Detta måste centerpartiet säger NEJ till!

 

Claes Västerteg säger: Hej Johannes, Jag vill inte gå så långt som att säga att människor missuppfattat frågan, jag har både fått mejl och telefonsamtal från personer som är mycket insatta i frågan. Samtidigt kan jag konstatera att en överväldigande majoritet av remissinstanserna var positiva till lagstiftningen i sina svar maa den utredning som låg till grund för propositionen. Ex. Amnesty international, justitiekanslern, justitieombudsmannen och en rad hovrätter. (nej, det var inte en överväldigande majoritet som var för förslaget, de flesta hade allvarliga invändningar och lagrådet var oenigt i sitt beslut att ge grönt ljus, det som förvånar mig oerhört är att Amnesty godkände detta monster. Vilket förklarar deras totala tystnad nu.)


Moderator säger: Som sagt var, vi har jättemånga frågor. Snart är dock chatten med Claes slut. Vi återkommer klockan 14 med Anders Flanking sen. Jag sparar en fråga om stämmobeslut m m till honom.


Anders säger: Moderator: Framför mitt tack för svaret till Claes!

 

Johannes säger: Vill även veta om centerpartiet delar samma åsikt som statsministern; att vi väljare missförstått lagen, vi väljare är bland annat advokatsamfundet, journalistförbundet, centrum för rättvisa, och vanliga civilingenjörer som jag själv.

 

Claes Västerteg säger: Hej Anders, Vi kommer att analysera Europadomstolens dom och den eventuella inverkan den kan ha på den svenska lagstiftningen. När proppen skrevs utgick regeringen från Europakonventionen och Europadomstolens dåvarande praxis. (Perfekt, tyvärr tror jag att samma standardsvar kommer att dyka upp efter analysen "att de åtgärder vi tagit...."*spyyy*)


Anders säger: Vad anser du om den domen mot Storbrittanien som kom häromdagen? Eller om du inte är insatt, kanske du har något att säga ändå?

 

Claes Västerteg säger: Hej Tommy, tyvärr kan inte jag personligen ge dig ett exakt svar på den frågeställningen, om du har lust att återkomma senare under chatten så ska vi försöka ta reda på det.


Claes Västerteg säger: Hej Johan, vi har självklart ett ansvar för att frågan inte har diskuterats tillräckligt. Samtidigt är det utmärkt att frågan nu diskuteras grundligt, jag vågar påstå att det är få frågor som vi beslutar om i riksdagen som debatterats så mycket.(debatten skulle varit innan lagen kuppades igenom, tyvärr lyckades ni gömma undan frågan såpass länge att opinion inte hann bildas i tid)


Tommy säger: Vem avgör vad FRA får lämna över till främmande makt? Behöver man klartecken före eller är det bara efterkontroll?

 

Johan säger: Statsministern säker att folket i Sverige missuppfattat FRA-lagen. Borde inte regeringen för länge sedan ha informerat bättre om vad lagen innebär. Skriverier om integritetskränkningar har ju pågått ända sedan förra regeringen hade hand om frågan. Någon borde väl ha förstått att kritik skulle kunna dyka upp.

 

Claes Västerteg säger: Hej Jesper, nej.(skitsnack, Odelbergs underskrift på avtalet med amerikansk underättelsetjänst visar att Sverige redan förbundit sig att byta spanad information med främmande makt)


Jesper säger: Finns det något/några avtal som regeringen har undertecknat med USA som har haft betydelse vid framtagandet av den här lagen?

 

Claes Västerteg säger: Hej Johannes, tråkigt att du känner att du behöver skämmas. Jag kan bara svara för mig själv, jag skäms inte för det beslut som vi tog i riksdagen. Centerpartiet har under hela resans gång varit med och förstärkt integritetsaspekten i lagstiftningen vilket gjorde att lagstiftningen är väsentligt bättre än det ursprungsförslag som förbereddes av den f.d. socialdemokratiska regeringen.(ett förslag som ratades för att det ansågs vara kränkande och olagligt av samma regering)


Claes Västerteg säger: Hej Anton, ord kan aldrig vara olagliga(förutom hets mot folkgrupp etc.), handlingar är olagliga.(öhm? va? hur kan då scanning efter sökord vara lagligt om ord inte kan vara olagliga?)


Johannes säger: Jag får skämmas inför mina vänner att jag röstade på Centerpartiet i förra valet. Vad tycker ni jag ska säga åt dem?

 

Anton säger: Att skicka narkotika vet ju alla att de r olagligt,men vilka ord som är olaglia att använda vet vi ju inte.Så de var en dålig jämförelse

 

Claes Västerteg säger: Hej Schaber, den tilläggsproposition som kommer under hösten kommer avsevärt stärka skyddet för den personliga integriteten. Under arbetet med propositionen kommer givetvis alla fyra allianspartier att vara involverade, i ett arbete med politiska förslag och ställningstagande blir det alltid kompromisser. Under tiden fram till att proppen beslutas i riksdagen så kommer det säkerligen även vara diskussioner i bloggosfären, massmedia och på andra ställen, vi vill föra dialog kring dessa frågor och kommer så att göra hela vägen fram till dess att beslutet tas. Och givetvis även efter lagen trätt i kraft med sikte på kontrollstationen 2011.(Ett fullständigt intetsägande svar som inte ens är släkt med min fråga)


Scaber Nestor säger: Toldfors berättar för Expessen att fler kompromisser om lagen inte kommer att ants, vad är din kommentar till det? (oj, lite snabb på tangenterna där)

 

Claes Västerteg säger: Hej Tommy, låt mig dra en parallell om en narkotikahund sniffar fram att det kan finnas narkotika i ett brev eller paket så har tullen möjlighet att beslagta paketet och genomsöka det, ur det perspektivet så är det ur min synvinkel ibland rätt att ”ånga” upp brev eller paket. Men vi kommer ju aldrig att upphäva den generella brevhemligheten. (om FRA kommer på en hittills helt okänd teknik att avsöka efter sökord utan att kolla i meddelandet, då går jag med på liknelsen)


Moderator säger: Det kommer hela tiden in jättemånga frågor. Claes svarar så fort han kan, men som sagt var, det är fortfarande många timmar kvar så hav förtröstan, det mesta kommer att bli besvarat under dagen.


Claes Västerteg säger: Upptaget, under hela arbetet med signalspaningslagen har det kontinuerligt skett förbättringar avseende integriteten. Dessa förbättringar från arbetet i regeringen med propositionen tills beslutet i riksdagen för några veckor sedan gjorde att vi i Centerpartiet slutligen kunde enas kring riksdagsbeslutet och kan stå för det utifrån våra liberala värderingar.(uppenbarligen tog ledningen ett beslut utan att förankra det i de egna leden, därav centeruppropet)


Tommy säger: Förstår jag rätt att det skulle vara ok att ånga upp ett brev om det såg misstänkt ut. Det är ju det som gäller epost. . Om man fastnar i sökorden kommer det att läas.

 

Claes Västerteg säger: Hej Upptaget, för det första så handlar inte denna fråga om att avlyssna och registrera varje enskild medborgare. I ett liberalt samhälle är det alltid en avvägning mellan rättigheter, friheter och skyldigheter. Staten har en skyldighet att skydda landet och dess medborgare mot hot. I det sammanhanget blir det alltid en avvägning mellan den enskildes frihet och det gemensammas frihet.(Staten har en skyldighet att skydda medborgarna mot reella hot, detta reella hot vägrar våra folkvalda berätta.)


upptaget säger: Det står även att denna debatt skall handla om Liberalism. Beskriv gärna det liberala i att avlyssna och registrera alla medborgare... och varför det är liberalt att inskränka människors integritet.

 

Claes Västerteg säger: Hej Ylva, i Centerpartiet har vi ännu inte bestämt vilka som kommer att sitta i kommittén, jag föreställer mig att detta kommer ske under hösten.. Kommittén ska följa FRA:s verksamhet utifrån ett integritetsperspektiv det exakta mandatet kommer regeringen att presentera under hösten.


ylva säger: Den parlamentariska kommitté som ska tillsättas - vilka kommer att ingå i den och vilket mandat har den?

 

Claes Västerteg säger: Hej, Peter, jag kommunicerar ungefär på samma sätt som du, jag skickar ytterst sällan gamla hederliga brev utan mejlar och smsar i första hand. Vid signalspaning kommer inte varje enskilt mejl att läsas ord för ord, utan det sker en automatisk avsökning efter vissa nyckelord dessa är mycket specifikt utformade utifrån syftet med spaningen. Detta ser jag som den stora skillnaden mellan att ”ånga” upp brev och att signalspana i kabel.(avsökningen av kontrollord innebär att mail etc måste öppnas upp, därmed bryts brevhemligheten)


Peter Carlsson säger: Har ni förstått att min och många andra ungdomars kommunikation inte går via fysiska brev utan uteslutande 95% ca går via epost. Jag använder dessutom ett mejl från ett företag utanför Europa till största delen vilket innebär att mina mejl inom Sveriges gränser kommer att kunna övervakas av FRA. På vilket sätt skiljer sig från om ni nu skulle lyfta bort postsekretessen, eller rättare sagt låta alla fysiska brev gå in till FRA för att scannas och sedan skickas vidare?

Claes Västerteg säger: För det första vill jag lyfta fram att FRA-frågan har varit en av de svåraste frågorna att ta ställning till under den tid jag varit politiker. Vad det gäller om beslutet är folkrepresentativt får väl ytterst nästa val avgöra. I det nu givna läget så är sex partier i riksdagen mer eller mindre positiva till signalspaning. Vad det gäller Centerpartiet har vi under lång tid diskuterat integritetsfrågor och sedan minoritetsbordläggningen var för ett år sedan har vi även haft en stämma(vårt högsta beslutande organ) där frågor kring integritet, övervakning m.m var uppe.(sex partier? jag ser bara alliansen och sossarna, det blir fem.)


Moderator säger: Simon: Skriv gärna efter hand. Jag försöker sålla så gott jag kan.


Kalle Kongo säger: Fråga till samtliga centerpartistiska ledamöter: Upplevdes Ja rösten till FRA lagen som folkrepresentativ och upplevs det fortfarande så?

 

SimonRosenqvist säger: Moderator: Vill du att vi skriver våra frågor redan nu, eller väntar tills senare?

 

Moderator säger: Hej och välkomna till den här chatten med Centerpartiet och Claes Västerteg. Vi strävar efter att försöka svara på så många frågor som möjligt. Alla svar skrivs efterhand så det kan ta lite tid innan svar på frågor publiceras. Vi håller på i ca 45 minuter, därefter tar vi en kort paus och återkommer klockan ett med partisekreterare Anders Flanking.


centerns maratonchat, Anders Åkesson svarar på frågor. mina kommentarer i fetstil bredvid svaren. Läs nerifrån och upp.

Moderator säger: Zacheigen: Nej, dessvärre inte. När jag sparar chattloggen så försvinner alla tidigare frågor. Men de flesta kommer sannolikt att återkomma efter hand...


Anders Åkesson säger: Hej Klas, riksdagen antog samtidigt som FRA-lagen en ändring i sekretesslagen som gör att uppgifter om en enskild persons förhållanden inte får röjas. Svaret på din fråga om sk överskottsinformation får lämnas vidare måste därför bli nej förutom i vissa särskilda fall som ligger inom försvarsunderrättelsens ram = innebära allvarliga yttre hot mot landet.(och här är det förbannade "yttre hot" igen, detta är ett "get out of jail free-card för myndigheten, allt kan hänvisas till detta)


Zacheigen säger: Moderator: Frågor jag har ställt kommer alltså inte automatiskt gå vidare till nästa person utan jag måste ställa frågorna igen?

 

Moderator säger: När Klas fråga är besvarad kommer den här chatten med Anders Åkesson avslutas. Det har kommit in många frågor, alla har inte hunnit besvaras. Vi har dock elva timmar av chattande kvar så vi hoppas på att kunna gå igenom det mesta efter hand. Så ställ gärna de frågor du inte fått svar på till nästa ledamot, Claes Västerteg. Alla chattloggar kommer att sparas och publiceras på vår hemsida.


Klas H säger: Anders, jag kan inte hitta någonting i den nya lag du hänvisar till som innebär att förstörd information är sekretessbelagd. Innebär det att FRA lagligt får använda sin kännedom om sådan överskottsinformation för att assistera brottsbekämpande myndigheter?

 

Anders Åkesson säger: Hej Scaber, av din och andras stora uppmärksamhet att döma hade inte fotbolls-EM den inverkan på intresset för FRA-lagen som Du möjligen tror. (inte som jag tror, som ni hoppades.)


Scaber Nestor säger: I Centerpartiets öppenhetsmanifest står det uttryckligen "Öppenhet mot Medborgarna" anser du att gömma en omröstning under fotbolls-EM att vara öppen mot medborgarna?

Anders Åkesson säger: Hej igen zache, ett förtydligande, det är första gången och de initiala sökbegreppen tillståndsmyndigheten bedömer, därefter har FRA rätt att utforma egna sökbegrepp som dock i efterhand kommer att granskas av Försvarets underrättelsenämnd. OBS att FUN är en civil myndighet. (så, initialbegreppen kommer att beslutas om, men FRI ges rätten att utforma egna sökbegrepp också. dvs allt kan eftersökas sä länge de kan lämna en efterkonstruktion om det till en annan civil myndighet utan insyn)


Anders Åkesson säger: Hej zache, först är det viktigt att säga att det inte är FRA själva som beslutar och bestämmer om vad de skall leta efter, det sker istället på uppdrag av tex UD. Sedan kommer sökbegrepp och kodord att kunna vara formeln på ett kemiskt vapen kombinerat med andra sökbegrepp. Men innan FRA får börja söka i den kombinationen så skall det godkännas av en tillståndsmyndighet som bla kommer att göra proportionalitetsavvägning mm.


zache säger: Hur kommer FRA veta vad de ska leta efter i form av kodord och annat det påståtts att de ska filtrera och scanna efter?

 

Anders Åkesson säger: Hej Lillis, att vi har denna chat m.fl. kommunikationer visar ju tvärtemot vad Du säger att vi tar dina och andras frågor om FRA-lagstiftningen på största allvar.(ni tar diskussionen för att ni inte lyckades tysta opinionen)


Anders Åkesson säger: Förlåt Overeem att jag kallade dig något annat.


Lillis säger: Varför viftar regeringen bort de som har invändningar mot lagen genom att säga att de inte har förstått lagen? Trots att det är IT-exprter och jurister som är de som har väldigt stora problem med algen

Anders Åkesson säger: Hej Jesper, såvitt jag vet signalspanar de flesta länder runt omkring oss i tråd, det skulle ju i så fall innebära att det inte räcker att flytta från Sverige. Se tidigare svar till Leena ang svenskt Näringslivs syn på saken. Men självklart tar vi din och andras frågor på stort allvar och därför är det så viktigt att vi tex har en ”kontrollstation” av hur FRA sköter sig 2011. (Storbritanniens avlyssning fälldes i europadomstolen och vad spelar kontrollstation för roll för en civil myndighet som redan brutit mot grundlagen?)


Overeem säger: Vad har du för åsikt att flertalet utländska företag nu väljer att ta hem sina servrar till sina egna länder pga att de inte vill riskera att FRA läser deras mail?

Anders Åkesson säger: Hej Simon, för det första kommer inte alla mail att läsas igenom därutöver har vi inte givit någon myndighet ej heller FRA rätten att öppna fysiska brev.(i princip all trafik kommer att scannas av, redan fastslaget)

Moderator säger: Jesper: vi har inga färdigformulerade svar på frågor utan ledamoten skriver sitt svar efter hand. Därför kan det ibland ta lite tid att svara. Hoppas att alla kan ha överseende med det.


Jesper säger: Varför svarar inte Anders på Simon Rosenqvists fråga?

 

SimonRosenqvist säger: Vad är skillnaden mellan att tillåta automatisk avläsning av mail och att automatisk scanna igenom de fysiska brev som rör sig över gränsen? Är det rimligt att vi också kommer få se det senare som en naturlig utvidgning av FRA:s arbetsområde?

 

Anders Åkesson säger: Hej Klas, FRA hanterar redan idag känslig information riksdagen har nyligen infört en ny lag om personuppgiftsbehandling försvarsunderättelseverksamheten som bla hanterar frågor om sekretess. Vi utgår därutöver från att FRA är kloka nog att rekrytera människor till sin verksamhet som begriper vad det innebär att hantera känslig information. Och tystnadsplikt är ju inte unikt för FRA utan det litar vi ju normalt på även i andra samhällssektorer sjukvård etc.(menar anders här de personer som redan rekryterades till verksamheten under 2006-2007 via ett bolag som hade personer inom FRA med i styrelsen?)


Klas H säger: Hej, vilken sekretess gäller för data som enligt lagen måste förstöras? (Det går ju inte att radera personalens minnen - kännedomen om informationen kommer att finnas kvar). Hänvisa gärna till en lagparagraf. Är all data som ska förstöras skyddad?

 

Anders Åkesson säger: Hej igen HAX, tack våra förbättringsförslag under hela den långa process det har varit att ta fram FRA-lagstiftningen har integritetsaspekterna kommit att beaktas i varje steg i den nya lagstiftningen. Detta gäller även den tilläggsproposition riksdagen beordrade regeringen att återkomma med senare i höst.(här undviker anders att svara på frågan, Tolgfors har redan sagt till expressen att inget kommer att förändras.)


HAX säger: Till exempel "Att varje nytt förslag som kan innebära en kränkning av integriteten ska föregås av en beskrivning av vad det innebär för den personliga integriteten."

 

Anders Åkesson säger: Hej igen Leena, mitt svar blir nej eftersom FRA och signalspaning har som uppgift att skydda vårt mot yttre hot inte att läsa enskilda svenska individers eller företags korrespondens. I den mån sådant information fastnar och inte är relevant för spaningsuppdraget skall det omedelbart förstöras.(hur ska detta gå till utan att bryta mot brevhemligheten?)


Leena B säger: Finns risk för industrispionage och kränkning av kunders integritet?

 

Anders Åkesson säger: Hej HAX, kan Du förtydliga vilka tre punkter Du avser?


HAX säger: Hur rimmar FRA-avlyssningen med centerns tre punkter om lagstiftning och integritet?

 

Anders Åkesson säger: Hej Leena, Svenskt Näringsliv var en av väldigt många remissinstanser, och de var en av de remissinstanser som i all var positiva till utredningsförslaget. OBS att det är just det förslaget som vi på flera punkter sedan har förbättrat avseende ditt integritetsskydd.


Leena B säger: Jag undrar om någon konsekvensanalys gjordes av FRA-lagens effekter för svenskt näringslivs utlandskontakter innan den röstades igenom?

 

Anders Åkesson säger: Din andra fråga om införande av en sk författningsdomstol kan jag också svara positivt på, vi har drivit den linjen i grundlagsutredningen – där vi företräds av Kerstin Lundgren och Henrik Sjöholm - alltså vill vi ha en författningsdomstol i Sverige.


Anders Åkesson säger: Hej Dick, tack för din fråga om integritetsskyddskommitténs förslag och om vi som parti kommer att verka för att det blir lag = omröstning innan nästa val 2010. svar; ja! Vi kommer självklart försöka få de andra partierna med oss.


Moderator säger: Dick Ericsson frågar i ett mail:(1) Integritetsskyddskommittén har — i parlamentarisk enighet — föreslagit stärkt grundlagsfäst skydd för den personliga integriteten. Kommer centerpartiet att se till att dessa förslag kommer till omröstning i riksdagen före nästa val? (2) Detta skydd kommer att sakna trovärdighet så länge inte de svenska domstolsväsendet frigörs från politisk kontroll. Kommer centerpartiet att se till att riksdagen före nästa val röstar om införande av en författningsdomstol som står oberoende från riksdag/regering och som utan uppenbarhetsrekvisit lagprövar riksdagens antagna lagstiftning?


Moderator säger: Hej och välkomna till den här chatten med Centerpartiet och Anders Åkesson. Vi strävar efter att försöka svara på så många frågor som möjligt. Vi håller på i ca 45 minuter, därefter tar vi en kort paus och återkommer klockan ett med Claes Västerteg.


Tolgfors och Regeringens utförsäljning av demokratin.

http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1218501/tolgfors-inga-kompromisser
Det blir inga fler kompromisser när tilläggen till FRA-lagen ska klubbas i höst.
Det beskedet ger försvarsminister Sten Tolgfors till Expressen.


Vad är det som gör att dessa politiker inte klarar av att ens ta debatten med motståndet.
I dagsläget är det bara centern som visar någon som helst vilja att prata med de interna kritikerna i centeruppropet.

Är det verkligen så att Svenska Regeringen har förbundit sig att sälja inhämtad information om svenskars utrikesgående trafik till främmande makt?

Jag hävdar att så är fallet.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf
Detta visar att avtal skrevs på angående utbyte av teknologi och information, uttrycket som används i överskriften är "Homeland Security".

Jag tror inte mer behöver sägas.

FRArespråkarna och de 5 härskarteknikerna.

Här följer de 5 härskarteknikerna. (från wiki)

1. Osynliggörande
Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.
(hej Fredrik Reinfeldt)

2. Förlöjligande
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig.
(Kan man se på aftonbladets forum just nu, kolla på Ole Dahlbergs långa inlägg.)

3. Undanhållande av information.
Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information.

(Annars skulle jag kunna berätta om konkreta ärenden av utrikespolitisk betydelse under den senaste tiden där existensen av FRA och dess verksamhet gjort att jag kunnat uppträda med auktoritet på ett sätt som annars aldrig hade kunnat vara fallet. - Carl Bildt )


4. Dubbelbestraffning
Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer.

(Frederick Federley - och han valde fel.)

5. Påförande av skuld och skam
Att antyda att något de utsätts för är deras eget fel.
(Hur många av dagens mailförfattare och FRA-kritiker skulle ha skickat kritiserande mail till oss i riksdagen den dag det avslöjats att svenskar skadats eller dödats i attentat eller strid, därför att ingen fångat upp signaltrafiken som hade kunnat avslöja hotet?  - Carl B Hamilton (fp))

Brittisk avlyssning brott mot Europakonventionens artikel 8.

Ny dom från The European Court of Human Rights (Strasbourg) idag.

http://euwiki.org/index.php/ECtHR/58243/00

Från pressreleasen:

1. Principal facts

The applicants are Liberty, British Irish Rights Watch and the Irish Council for Civil Liberties, a British and two Irish civil liberties’ organisations based in London and Dublin, respectively.

The case concerned the applicant organisations’ allegation that, between 1990 and 1997, their telephone, facsimile, e-mail and data communications, including legally privileged and confidential information, were intercepted by an Electronic Test Facility operated by the British Ministry of Defence.

Från domen:

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Declares the application admissible;

2. Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention;Där ser man, ett klart prejudikat.

Sten Tolgfors är verkligen en politiker.

Jag sitter och läser chatten med Sten Tolgfors och jag ser undvikande svar och långsökthet utan dess like.
Några exempel.

mimmi:
vad finns det för hot mot sverige som motiverar inskränkning av integriteten?

StenTolgfors:
Madrid, London, 11 september, bomb mot dansk ambassad, Bali, IT-attacken mot Estland är exempel på den nya tidens hot. För att värna Sverige och svenska folket behöver vi kunna bedriva signalspaning. Dessvärre är det såklart ingen garanti för framgång, men en nödvändighet i den tid vi lever i.


Inte med ett ord säger han vad hotet mot Sverige är trots en direkt fråga.


Frank:
har kritiken mot FRA överraskat dig?

StenTolgfors:
Nej, det är bra med en vital debatt. Däremot är det lite annorlunda att debatten kommer efter det att riksdagen stiftat lagen och att debatten delvis bygger på missförstånd om vad lagen omfattar.Är Sten Tolgfors född dum eller har han gått kurser för det?
Debatten påbörjades redan inför förra omröstningen 2007, sedan återupptogs den inför denna omröstningen redan i början av Maj och växte tills tusentals människor förde information och debatterade detta på forum och via bloggar.
Att gammelmedia inte hakade på detta förrän fem i tolv betyder inte att debatten inte fanns innan.

Jag själv mailade Sten Tolgfors veckan innan omröstningen, massor av mail skickades till samtliga borgerliga riksdagsledamöter unde veckan som föregick omröstningen.
Tusentals personer stod utanför riksdagen både den 17 och den 18 juni.


Se detta då...

Verksamheten syftar till att upptäcka hoten innan de förverkligas, så att vi slipper få dem "bevisade".

Sten, det var ett sådant argument som motiverade Guantanamo-basens existens.

Slutligen.

Leif:
 Tjena Tolgfors. Är det ok om jag sätter mig utanför ditt hus och öppnar dina brev innan du själv kan läsa dessa?

StenTolgfors:
 Knappast lagligt, men det visste du redan...


Och lik förbannat vill han öppna våra.


Ett svar gör mig dock nyfiken.

För varje uppdrag FRA ska utföra måste ett tillstånd finnas.

Detta menar jag är ett missledande svar eftersom själva lagen är tillståndet.


RSS 2.0