centerns maratonchat, Anders Åkesson svarar på frågor. mina kommentarer i fetstil bredvid svaren. Läs nerifrån och upp.

Moderator säger: Zacheigen: Nej, dessvärre inte. När jag sparar chattloggen så försvinner alla tidigare frågor. Men de flesta kommer sannolikt att återkomma efter hand...


Anders Åkesson säger: Hej Klas, riksdagen antog samtidigt som FRA-lagen en ändring i sekretesslagen som gör att uppgifter om en enskild persons förhållanden inte får röjas. Svaret på din fråga om sk överskottsinformation får lämnas vidare måste därför bli nej förutom i vissa särskilda fall som ligger inom försvarsunderrättelsens ram = innebära allvarliga yttre hot mot landet.(och här är det förbannade "yttre hot" igen, detta är ett "get out of jail free-card för myndigheten, allt kan hänvisas till detta)


Zacheigen säger: Moderator: Frågor jag har ställt kommer alltså inte automatiskt gå vidare till nästa person utan jag måste ställa frågorna igen?

 

Moderator säger: När Klas fråga är besvarad kommer den här chatten med Anders Åkesson avslutas. Det har kommit in många frågor, alla har inte hunnit besvaras. Vi har dock elva timmar av chattande kvar så vi hoppas på att kunna gå igenom det mesta efter hand. Så ställ gärna de frågor du inte fått svar på till nästa ledamot, Claes Västerteg. Alla chattloggar kommer att sparas och publiceras på vår hemsida.


Klas H säger: Anders, jag kan inte hitta någonting i den nya lag du hänvisar till som innebär att förstörd information är sekretessbelagd. Innebär det att FRA lagligt får använda sin kännedom om sådan överskottsinformation för att assistera brottsbekämpande myndigheter?

 

Anders Åkesson säger: Hej Scaber, av din och andras stora uppmärksamhet att döma hade inte fotbolls-EM den inverkan på intresset för FRA-lagen som Du möjligen tror. (inte som jag tror, som ni hoppades.)


Scaber Nestor säger: I Centerpartiets öppenhetsmanifest står det uttryckligen "Öppenhet mot Medborgarna" anser du att gömma en omröstning under fotbolls-EM att vara öppen mot medborgarna?

Anders Åkesson säger: Hej igen zache, ett förtydligande, det är första gången och de initiala sökbegreppen tillståndsmyndigheten bedömer, därefter har FRA rätt att utforma egna sökbegrepp som dock i efterhand kommer att granskas av Försvarets underrättelsenämnd. OBS att FUN är en civil myndighet. (så, initialbegreppen kommer att beslutas om, men FRI ges rätten att utforma egna sökbegrepp också. dvs allt kan eftersökas sä länge de kan lämna en efterkonstruktion om det till en annan civil myndighet utan insyn)


Anders Åkesson säger: Hej zache, först är det viktigt att säga att det inte är FRA själva som beslutar och bestämmer om vad de skall leta efter, det sker istället på uppdrag av tex UD. Sedan kommer sökbegrepp och kodord att kunna vara formeln på ett kemiskt vapen kombinerat med andra sökbegrepp. Men innan FRA får börja söka i den kombinationen så skall det godkännas av en tillståndsmyndighet som bla kommer att göra proportionalitetsavvägning mm.


zache säger: Hur kommer FRA veta vad de ska leta efter i form av kodord och annat det påståtts att de ska filtrera och scanna efter?

 

Anders Åkesson säger: Hej Lillis, att vi har denna chat m.fl. kommunikationer visar ju tvärtemot vad Du säger att vi tar dina och andras frågor om FRA-lagstiftningen på största allvar.(ni tar diskussionen för att ni inte lyckades tysta opinionen)


Anders Åkesson säger: Förlåt Overeem att jag kallade dig något annat.


Lillis säger: Varför viftar regeringen bort de som har invändningar mot lagen genom att säga att de inte har förstått lagen? Trots att det är IT-exprter och jurister som är de som har väldigt stora problem med algen

Anders Åkesson säger: Hej Jesper, såvitt jag vet signalspanar de flesta länder runt omkring oss i tråd, det skulle ju i så fall innebära att det inte räcker att flytta från Sverige. Se tidigare svar till Leena ang svenskt Näringslivs syn på saken. Men självklart tar vi din och andras frågor på stort allvar och därför är det så viktigt att vi tex har en ”kontrollstation” av hur FRA sköter sig 2011. (Storbritanniens avlyssning fälldes i europadomstolen och vad spelar kontrollstation för roll för en civil myndighet som redan brutit mot grundlagen?)


Overeem säger: Vad har du för åsikt att flertalet utländska företag nu väljer att ta hem sina servrar till sina egna länder pga att de inte vill riskera att FRA läser deras mail?

Anders Åkesson säger: Hej Simon, för det första kommer inte alla mail att läsas igenom därutöver har vi inte givit någon myndighet ej heller FRA rätten att öppna fysiska brev.(i princip all trafik kommer att scannas av, redan fastslaget)

Moderator säger: Jesper: vi har inga färdigformulerade svar på frågor utan ledamoten skriver sitt svar efter hand. Därför kan det ibland ta lite tid att svara. Hoppas att alla kan ha överseende med det.


Jesper säger: Varför svarar inte Anders på Simon Rosenqvists fråga?

 

SimonRosenqvist säger: Vad är skillnaden mellan att tillåta automatisk avläsning av mail och att automatisk scanna igenom de fysiska brev som rör sig över gränsen? Är det rimligt att vi också kommer få se det senare som en naturlig utvidgning av FRA:s arbetsområde?

 

Anders Åkesson säger: Hej Klas, FRA hanterar redan idag känslig information riksdagen har nyligen infört en ny lag om personuppgiftsbehandling försvarsunderättelseverksamheten som bla hanterar frågor om sekretess. Vi utgår därutöver från att FRA är kloka nog att rekrytera människor till sin verksamhet som begriper vad det innebär att hantera känslig information. Och tystnadsplikt är ju inte unikt för FRA utan det litar vi ju normalt på även i andra samhällssektorer sjukvård etc.(menar anders här de personer som redan rekryterades till verksamheten under 2006-2007 via ett bolag som hade personer inom FRA med i styrelsen?)


Klas H säger: Hej, vilken sekretess gäller för data som enligt lagen måste förstöras? (Det går ju inte att radera personalens minnen - kännedomen om informationen kommer att finnas kvar). Hänvisa gärna till en lagparagraf. Är all data som ska förstöras skyddad?

 

Anders Åkesson säger: Hej igen HAX, tack våra förbättringsförslag under hela den långa process det har varit att ta fram FRA-lagstiftningen har integritetsaspekterna kommit att beaktas i varje steg i den nya lagstiftningen. Detta gäller även den tilläggsproposition riksdagen beordrade regeringen att återkomma med senare i höst.(här undviker anders att svara på frågan, Tolgfors har redan sagt till expressen att inget kommer att förändras.)


HAX säger: Till exempel "Att varje nytt förslag som kan innebära en kränkning av integriteten ska föregås av en beskrivning av vad det innebär för den personliga integriteten."

 

Anders Åkesson säger: Hej igen Leena, mitt svar blir nej eftersom FRA och signalspaning har som uppgift att skydda vårt mot yttre hot inte att läsa enskilda svenska individers eller företags korrespondens. I den mån sådant information fastnar och inte är relevant för spaningsuppdraget skall det omedelbart förstöras.(hur ska detta gå till utan att bryta mot brevhemligheten?)


Leena B säger: Finns risk för industrispionage och kränkning av kunders integritet?

 

Anders Åkesson säger: Hej HAX, kan Du förtydliga vilka tre punkter Du avser?


HAX säger: Hur rimmar FRA-avlyssningen med centerns tre punkter om lagstiftning och integritet?

 

Anders Åkesson säger: Hej Leena, Svenskt Näringsliv var en av väldigt många remissinstanser, och de var en av de remissinstanser som i all var positiva till utredningsförslaget. OBS att det är just det förslaget som vi på flera punkter sedan har förbättrat avseende ditt integritetsskydd.


Leena B säger: Jag undrar om någon konsekvensanalys gjordes av FRA-lagens effekter för svenskt näringslivs utlandskontakter innan den röstades igenom?

 

Anders Åkesson säger: Din andra fråga om införande av en sk författningsdomstol kan jag också svara positivt på, vi har drivit den linjen i grundlagsutredningen – där vi företräds av Kerstin Lundgren och Henrik Sjöholm - alltså vill vi ha en författningsdomstol i Sverige.


Anders Åkesson säger: Hej Dick, tack för din fråga om integritetsskyddskommitténs förslag och om vi som parti kommer att verka för att det blir lag = omröstning innan nästa val 2010. svar; ja! Vi kommer självklart försöka få de andra partierna med oss.


Moderator säger: Dick Ericsson frågar i ett mail:(1) Integritetsskyddskommittén har — i parlamentarisk enighet — föreslagit stärkt grundlagsfäst skydd för den personliga integriteten. Kommer centerpartiet att se till att dessa förslag kommer till omröstning i riksdagen före nästa val? (2) Detta skydd kommer att sakna trovärdighet så länge inte de svenska domstolsväsendet frigörs från politisk kontroll. Kommer centerpartiet att se till att riksdagen före nästa val röstar om införande av en författningsdomstol som står oberoende från riksdag/regering och som utan uppenbarhetsrekvisit lagprövar riksdagens antagna lagstiftning?


Moderator säger: Hej och välkomna till den här chatten med Centerpartiet och Anders Åkesson. Vi strävar efter att försöka svara på så många frågor som möjligt. Vi håller på i ca 45 minuter, därefter tar vi en kort paus och återkommer klockan ett med Claes Västerteg.


Kommentarer
Postat av: Sanna

Hoppas du har en bra dag :)

2008-07-03 @ 13:02:12
URL: http://sannawiberg.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0