Svart Måndag - Hemsidan uppe.

http://www.svartmandag.se/portal.php


Svart Måndag är inte bara ett event. Inte bara en demonstration på måndag den 23 juni 2008. Namnet markerar sorg över vad som skett med vår demokrati.

Det markerar också startskottet för ett nytt nätverk, en ny partipolitiskt obunden organisation som kommer att arbeta för att riva upp den nya lagen innan den hunnit träda i kraft.

Vi arbetar för att åstadkomma fler events på flera håll i landet under en lång tid framöver. Vårt mål är att fälla lagen eller fälla regeringen. Whichever comes first.

Vi värnar medborgarnas rätt till frihet, integritet, demokrati, brevhemlighet och meddelarskydd.

Stå med oss på barrikaderna till dess vår frihet är återvunnen. Det spelar ingen roll vilken politisk inriktning du har. Det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån. Det som spelar roll är att du tror på frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Svart Måndag vill visa våra svenska folkvalda politiker att vi inte accepterar, glömmer eller förlåter genomröstningen av FRA's spaningslag som röstades igenom 18 juni 2008 och träder i kraft 1 januari 2009.

Vi kan inte, bör inte, får inte acceptera detta. Vi kan inte tillåta att den svenska demokratin får falla utan att vi säger emot.

Spaningslagen är ett hot mot våra grundläggande rättigheter. Den är också ett hån mot allt det svenska samhället står för. Den är ett hån mot var och en av Sveriges medborgare.

Utan dessa grundvalar finns ingen demokrati. Utan dessa grundvalar är det land vi arbetat hårt för att skapa förlorat. Detta kan inte gå oemotsagt. Tack alla ni som följde med till Riksdagshuset den 23 juni. Det var där den nya kampen började!

Sprid ordet. Sprid tanken. Sprid hoppet. Det är dags för folkviljan att slå tillbaka och för oss alla att ta våra demokratiska rättigheter tillbaka.

Välkommen!

Amanda Brihed & co.
Nätverket Svart MåndagRegga er och fortsätt protesten utanför facebook.

FRA-cheferna smular sönder regeringens argument.

Det finns inget terrorhot mot Sverige, man kan inte snappa upp sådan mailtrafik heller.

Läser man både den nuvarande bossens och den fd bossens argument så smular de sönder de argumenten våra kära politiker använde för att rösta ja.
Se bara i Carl B. Hamiltons nyhetsbrev.

"När man som jag läser hundratals mail från personer som kritiserar FRA-spaningen är den i förbluffande många fall grundad på en total oförståelse för att det alls behövs signalspaning för att skydda Sverige mot hot, för att eliminera hot innan de sätts i verket, inklusive anslag mot t ex svensk trupp utomlands.[...] Hur många av dagens mailförfattare och FRA-kritiker skulle ha skickat kritiserande mail till oss i riksdagen den dag det avslöjats att svenskar skadats eller dödats i attentat eller strid, därför att ingen fångat upp signaltrafiken som hade kunnat avslöja hotet?

Säkert skulle en hel del - inte alla! - åter skicka tvärsäkra mail. Flitiga bloggare skulle förfasa sig över ineffektivitet, och kräva ministrars avgång. Men försent, naturligtvis.

Tänkte inte på det, eller?
"

Att sedan Wik drabbats av minnesförlust och säger mot sina egna uttalanden (finns inspelat på Rick Falkvinges blogg.) och påstår att FRA aldrig gjort något olagligt har redan tagits upp av alla utom gammelmedia.

Men ställer man politikernas argument för att rösta igenom lagen och FRA's egna uttalanden så faller allting runt den.

Det finns ingen hotbild mot Sverige idag, inga terrorister som planerar dåd mot sverige.
Våra trupper utomlands har egen signalspaning, SÄPO jagar oskyldiga somalier och etiopier här hemma och polisen snubblar över MC-gäng och deras vapenlager.


Allt några desperata förespråkare har att hänga i granen nu är ett oenigt lagråd som ger grönt ljus för lagen.
En lag som man kort kan konstatera inte behövs.

Det som behövs är en åklagarmyndighet som borde ta tag i det faktum att FRA har spanat utan lagstöd.

Regeringen vars väljarbas och förtroende är lägre nu än 1994 borde se vems intressen de ska tillvarata.

Våra, eller USA's säkerhetstjänst.

Anders Wik skriver i DN.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=798756

Man kan testa en FRA-are genom att tala om spioneriet som bedrivs av FRA. Reaktionen blir nog att "nej, nej, FRA bedriver legal underrättelsetjänst, spioneri är illegal underrättelsetjänst. FRA bryter inte mot lagen".

Detta fick jag lära mig när jag började på FRA och det är lika sant i dag. FRA får inte bryta mot lagen och FRA gör det inte heller. Att kalla signalspaning för spioneri och FRA:s tjänstemän för agenter och spioner är journalistiskt effektfullt, men också ett sätt att måla upp verksamheten som skum och olaglig.

Du har själv sagt till Rick Falkvinge att er signalspaning är olaglig, så ups?


I stort är det ett välskrivet inlägg, men det faller helt på några punkter.


1. ovanstående lögn.

2. Däremot finns ett framtidsproblem i form av en gradvis ändrad internationell rättspraxis kring Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Sverige behöver anpassa sig till denna rättspraxis och kan inte vänta länge med detta.

Att rättsäkerheten runt våra mänskliga rättigheter håller på att luckras upp är sant, men här hävdar åtminstone jag att detta förfarande är vidrigt.
Och att som Anders Wik använda detta till sin fördel genom att med andra ord säga 'mänskliga rättigheter tillhör det förflutna' gör det inte mindre vidrigt.
De mänskliga rättigheterna SKA INTE vara utsatta för "gradvis ändrad internationell rättspraxis" för i så fall kan man använda samma argument för att inrätta nya Guantanamo-läger överallt.


3. FRA-systemet skulle vara felriktat och alldeles för trubbigt för att användas mot svenskar. Det finns andra elektroniska trafikövervakningssystem som passar diktaturer mycket bättre.

Tja, som det ni vill ha mer pengar, större dator och större lokaler till kanske?


4. Trovärdigheten gentemot kritikerna bör öka när FRA - eller övervakarna - redovisar hur väl "inrikesspärrarna" fungerat i praktiken. I övrigt måste vi kunna lita på att en statlig myndighet följer lagen. Och vi måste kunna lita på att de som övervakar gör sitt jobb. Kan vi inte det så spelar det väl ingen roll vilka lagarna är - FRA antas väl ändå bryta mot dem.

Se punkt 1.


Jag måste dock ge Anders Wik en eloge för att han vågar sticka in näsan i detta getingboet.
Men det är ganska lätt att dissikera sönder hans argument.

Grundproblemet ligger inte i vad dagens regering reglerar verksamheten till, det är vad nästa och nästa igen kan ge er för uppdrag.
Har en myndighet kunskap och möjlighet att avlyssna dissidenter så kommer någon förr eller senare att göra det.
Idag är det olagligt, så gör någon detta kan man ställa dom (i teorin iaf) inför rätta.
När avlyssningslagen träder i kraft 1/1-2009 kan man inte göra det längre.


Det Regeringen ger sig själv för möjlighet med denna och några andra intressanta lagar som klubbats igenom den senaste tiden är att ge myndigheter uppdrag att genomföra IB-affärer och Watergate's och komma undan med det juridiskt sett.


Det går till en viss punkt att inskränka människors frihet, men till slut går man över en gräns.
För mig passerades den 18/6-2009.

Mikael Odenberg, vad fan har du skrivit på?

Detta är avtalet Mikael Odenberg skrev under med USA.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf


Han fick frågan av en sosse vad avtalet egentligen betydde och han svarade bla så här.

“Överenskommelsen har ingen som helst påverkan på svensk alliansfrihet eller på svenska medborgares integritet [...] genom forskningssamarbete och informationsutbyte gemensamt skapa en bättre grund för att möta olika hot och risker”


Helt plötsligt är det inte så konstigt att Fredrik Reinfeldt &Co kuppade igenom FRA-lagen på det sättet dom gjorde.
De förband sig att genomföra det i samma ögonblick som vår försvarsminister skrev under ett avtal om total avlyssning av tele- och internettrafik.


Med ett sådant här avtal kan regeringen säga att de inte spionerar på svensk trafik och varför det?
För att USA gör det åt dom.

Vilken demokrati har vi i detta landet om vi tillåter främmande makt att spionera på svenska medborgare?

Hittat på: http://elrubio.se/

Ett litet avbrott. i debatten om FRA.

Debatten om avlyssningslagen har lagt sig lite, våra riksdagesmän ägnar sig mest åt politiska krumbukter nu för att få allmänheten att tro att de är på vår sida och debattörerna som är för FRA-lagen ägnar sig mest åt att kalla alla meningsmotståndare för pedofiler.

Det är liksom inte så svårt längre, FRA-förespråkarna har gått i stå och liknar mest ett gäng rapande papegojor med hack i skivan, "yttre hot" - "yttre hot" - "yttre hot" - "yttre hot" - "yttre hot" .
Tack vi har hört det nu. zzzzzzzzzzzzzzzz

Så jag tänkte ta in en annan nyhet.

Facket hotar att sätta en bensinmack i blockad för att föreståndaren säljer porrtidningar och en anställd känner sig illa till mods över det.

Vännen:
VÄX UPP!!

Facket:
Papperslösa arbetare, olagliga uppsägningar, svartfötter etc raljerar runt på våra arbetsplatser och underminerar fackets betydelse och ni ger er på en bensinmack som säljer tre olika sorters porrtidningar?
Ni ska inta vara några jävla moralens väktare, ni ska skydda arbetaren mot verkliga hot.

Så, klar.

Nu ska jag kolla på fotboll, sedan är det snart dags för demonstrationen i Malmö på lördag, kl 12.00 börjar den.
Sedan skall det delas flygblad i Lund på måndag är det tänkt.


Ha en bra kväll.

Favorit i repris.

Detta har försvunnit i mängden, så det är dags att ta upp det igen.


1. Avlyssning kommer att ske av utlandsgående data- och teletrafik. I princip ALL data- och teletrafik går genom utlandet eftersom datatrafik skiter i landsgränser, den tar den för tillfället snabbaste vägen, vilket genom tester har visat att mail mellan två datorer i samma hus kan gå genom ett flertal länder.

2. Den personliga integriteten kommer att kränkas, alla är överens om detta, allianspartierna anser dock att det är värt det för att få lyssna på "ryssen", jag anser att det fria ordet ska vara okränkbart..

3. Källskyddet och meddelarfriheten är i princip borta när en civil myndighet (FRA) kan med hjälp av några få ändringar kan rikta sin avlyssning mot dissidenter, DN har avslöjat att så redan sker mot ett drygt tusental svenskar med affärskontakter eller familj i Ryssland.

4. Det enda sk "terrorhot" som avslöjats i Sverige är Svenska Motståndsrörelsens vapenlager som hittades för en tid sedan, detta efter vanligt jävla spaningsarbete.


FRA-lagen behövs inte, alla argument FRA-förespråkarna har finns det redan lagar och myndigheter för redan idag.

Polisen, SÄPO och Must har expertis på sina respektive områden.

FRA är en organisation som ska ägna sig åt vad den är skapad för och detta behöver de inga 750 miljoner om året för.
Kapa med 90% och ge pengarna till de myndigheterna som har lagstöd för sin verksamhet.

Nej Fredrik Reinfeldt, detta har ingen någonsin varit med om tidigare.

Fredrik Reinfeldt anser att allt är ett missförstånd och att debatten snart blåst över.

Här är orden han (enligt expressen) använder.

- Jag har varit med om detta förut. Man driver upp en stämning och en beskrivning som ligger långt ifrån vad lagstiftningen handlar om. Och ändå fortsätter debatten på det sättet, säger han.


Ditt problem, herr Reinfeldt, är att alldeles för många experter, sakkunniga och lekmän är överens i denna frågan.
Den nya avlyssningslagen bryter mot svensk grundlag såväl som mot europakonventionen och FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Att ett oenigt lagråd anser att kontrollstationerna väger upp kränkningen spelar ingen roll.

När så många experter på området som SÄPO, Svenska Helsingforskommitten, Rikspolisstyrelsen etc etc säger mot lagrådet tillsammans med en enig opposition och med partipiskan instyrda i ledet alliansmedlemmar, journalistförbundet och uppskattningsvis 90% av Bloggsverige, nu höll jag på att glömma att samtliga ungdomsförbund (förutom centern som verkar bestå av en hög federley's) också är mot detta.
ALLA!
Vänsterns ungdomsförbund står bredvid Moderata ungdomsförbundet och protesterar mot samma sak, det har väl inte hänt sedan älven brann?

Då har vi en aldrig tidigare skådad samling av Svenska medborgare som tillsammans står upp och säger NEJ!

Fortsätter du att envisas att detta är övergående så har du ett stort problem.


Har du glömt varför Göran Persson blev bortröstad?
Arrogans inför väljarna kallas det.

Det är dags att svälja stoltheten Fredrik och göra som befolkningen säger.

Riv upp FRA-lagen.


Och när du ändå är i farten kan du lika gärna ordna en folkomröstning om EU-konstitutionen, för där har du ytterligare en sak som du inte har mandat att avgöra.

Till posters och liknande, här är pdf-filer över de som röstade ja till lagen.

Här är de som sålde ut vår frihet. "pdf-filer över de som röstade igenom avlyssningslagen." alla de som röstade ja eller kvittade ut sig som en JA-röst finns med där.

Skriv ut er riksdagsledamot/ledamöter och klistra upp på stan.

De ska få veta att de inte kommer undan med detta ostraffat.

Filerna iordninggjorda av bloggaren Onsdag

Hämtat från "Opassande - Ett digitalt köksbord"

länk till opassande.


Här kommer då den utlovade uppdateringen av “översikt av övervakningslagar“. Det är näst intill omöjligt att försöka hänga med och bevaka alla kringskärningar av rättssäkerhet och demokrati, men å andra sidan blir ju en översikt av det här slaget ett argument i sig. Den sista tillagda delen har jag inte alltid haft tillgång till officiella handlingar (har länkat där det funnits), så det blir emellanåt sammanfattning av rapportering som jag kunnat leta upp. Hjälp gärna till med fler länkar och information, eller korrigera ev. felaktigheter, i kommentarerna så justerar jag det i inlägget.

Förändringar som redan trätt i kraft:

(Prop. 2002/03:74) Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänktas bekantas” hem.

(Prop. 2004/05:143) Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m: All överskottsinformation från hemlig teleavlyssning, tele- och kameraövervakning får användas i brottsförebyggande syfte. Förundersökning får inledas så fort överskottsinformationen ger misstankar om något som kan ge mer än ett års fängelse, och som utredarna inte tror ger endast böter i det aktuella fallet.

(Prop. 2005/06:177) Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott: Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, kameraspioneri och hemlig postkontroll utan någon misstanke om brott alls: det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha utfört något försöks- eller förberedelsebrott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets.

(Prop 2004/05:144) Internationell rättslig hjälp i brottmål: Polisen får i en mycket högre grad än tidigare överföra övervakningsinformation till utlandet, och låta utländsk makt bedriva gränsöverskridande övervakning.

(Prop. 2005/06:178) Hemlig rumsavlyssning: Polisen får ta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man kommer inte i efterhand behöva informera den buggade om att avlyssning har skett. Även tidningsredaktioner ska kunna buggas. Som vanligt säger regeringen att detta är för att bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde ”ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet.”

Förändringar som är på väg att införas:

(Prop. 2006/07:63) En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet: Den socialdemokratiska regeringen la ett förslag om att Försvarets Radioanstalt (FRA) skulle få avlyssna digital trafik över landets gränser. Förslaget skrotades, men togs upp igen av Mikael Odenberg (m) då alliansen tillträdde i regeringsställning. Lagförslaget blev minoritetsbordlagt 2007, och planeras införas 2009. All privat kommunikation som sker digitalt, email, telefontrafik osv kommer att passera FRAs superdatorer och bearbetas. Lagen röstades igenom den 18 juni 2008 och har inspirerat till en bloggbävning. Lagen ska bearbetas en omgång till under hösten 2008, men grundförutsättningen är att alla ska avlyssnas. Läs mer på Frapedia.

SOU 2005:38 Hemlig dataavläsning: Polisen ska få bryta sig in i folks hem och installera dold programvara i datorer, som rapporterar varje knapptryckning via internetuppkopplingen, varje hemsida som besökts, och skickar kopior på hårddisken och alla mail. Enligt Advokatsamfundet tillåter förslaget även att mikrofon och webbkamera på datorn aktiveras och avlyssnas. Denna typ av spioneri kommer få användas vid misstanke om brott med lägre straffvärde än som krävs för telefonavlyssning, och kommer även få bedrivas mot datorer som tillhör bekanta till den misstänkta personen. Polis och åklagare kommer, utan misstanke om brott alls, ha tillgång till information om vem som haft vilket IP-nummer på Internet vid varje tillfälle. Denna information föreslås överföras automatiskt från Internet-leverantörerna till en databas hos polisen. I sitt remissvar påpekar Post & Telestyrelsen att IP-nummer “kan användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av elektronisk kommunikation”.

SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning: Tele- och Internetoperatörer måste samla data som det tidigare var strikt förbjudet att lagra och nu istället spara det i mellan ett halvår och två år. Det gäller personuppgifter på alla som kommunicerar, vem som var sändare och mottagare, start- och sluttid, vilken utrustning som användes. För mobiler skall lagras var man befunnit sig. Det kan vara av intresse att musiklobbyn ansågs vara en organisation som berörs av detta lagförslag och därmed var utsedd till remissinstans.

Förändringar som är på förslag; alltså, förslag och utredningar till nya lagar, färdiga lagtexter finns således inte ännu:

(2007/2253(INI)) Förslag till Europaparlamentets resolution om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen: Alla bloggare avses registreras genom att ha en ansvarig utgivare, det ska bli lättare att komma åt bloggare juridiskt, myndigheterna kan reglera innehållet på en blogg. I korthet är tanken att man ska kunna censurera och kontrollera innehållet på bloggar men även press och massmedia inbegrips i förslaget. Detta är en initiativrapport som avser att övergå till lagförslag inom EU den 22 september.

Dir 2008:2008:71 Översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. En utredning har dragits igång för om huruvida PKU-registret ska vara tillgängligt i brottsbekämpande syften. Registret drogs igång 1975 i forskningssyfte, och innehåller ett register på över 3 miljoner svenskars DNA: Från samhällets sida finns ett intresse av att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva medel för att utreda allvarliga brott. Mot detta intresse måste vägas de övriga intressen som ska beaktas i biobankslagen. Med denna utgångspunkt ska utredaren analysera vilka behov de brottsbekämpande myndigheterna har av att kunna ta vävnadsprover från PKU-biobanken i beslag.

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement): Ett internationellt handelsavtal har i hemlighet dragits igenom EU-parlamentet, och är endast känt för att delar av dokumentationen läckt till allmänheten. Handelsavtalet avser att slå ner på innehav av piratkopierat material genom starkt integritetskränkande metoder som drabbar alla över hela linjen. Gränskontroller där resenärernas mp3-spelare och datorer undersöks, konfiskering av teknisk utrustning, förbud mot regionsfria dvd-spelare och avstängning av internet-abonnemang som misstänks ha använts för illegal fildelning. Sökfunktioner och länkningar som kan leda till upphovsrättsskyddat material ska förbjudas. Kulturell spridning kommer att straffbeläggas, oavsett om individuella upphovsrättsinnehavare delat med sig av material själva. Avtalet genomförs helt utan insyn eller demokratisk process.

RFID-märkning av brev. Den kommunikation som fortfarande sker på papper planeras att märkas upp med små chip som rapporterar var brevet befinner sig — i syfte att post inte ska slarvas bort på vägen. Vem som sände det, och vem som tog emot det blir bonusinformation i hanteringen.


Mona Sahlin beredd att riva upp FRA-lagen

Aftonbladet skriver.

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin är beredd att riva upp FRA-lagen om hon hamnar i regeringsställning efter valet 2010.

– Om det blir det förslag som låg i riksdagen, så river vi upp det och förändrar lagstiftningen, säger hon till SVT:s Rapport.

Hon säger också att hon vill se en ökad insyn för medborgarna och en skärpning av vad FRA får söka efter.

– Att inte bara sticka ner fingret i kablarna för att se vad man hittar, utan söka efter vad man ser som misstanke om brott.

Vänsterledaren Lars Ohly har tidigare sagt till TT att han vill riva upp lagen vid ett maktskifte och att han informerat Mona Sahlin om detta.

 

Min kommentar till detta är:

Mona Sahlin påstår att hon är beredd att riva upp FRA-lagen.

Jag vill att ni ser ordet beredd på samma sätt som Fredrik Federley var mot FRA-lagen.

Ett populistiskt utspel utan bäring.

Det jag vill höra är att de ska riva upp lagen.

"Beredd" lämnar utvägar för ytterligare en politisk kompromiss som bara slutar i en integritetskränkande lagstiftning.

Glöm inte att Bodström är den drivande bakom både det socialdemokratiska förslaget till massavlyssning precis som det beslut i EU som togs för några dagar sedan att all tele och internettrafik ska sparas mellan 6 månader och 2 år med möjlighet till förlängning till 15 år.

Socialdemokraterna är inte att lita på, inte på det sättet de säljer sig i EU.

Nytt skällsord - Alliansregering.

FRA-lagen har vi debatterat redan, vi vet vilka vi är som är mot (större delen) och vilka som är för.

Jag skrev här om att myndigheterna skulle få möjligheten att söka i PKU-registret (PKU-registret består av 3.3 miljoner svenskars DNA)

Tidigare har man haft möjlighet att söka utträde ur detta register.

idag skriver Dagens medicin på:
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/06/24/ratt-att-aterkalla-samtyck/index.xml

Rätten att alltid kunna återkalla sitt samtycke till hur vävnadsprover används i en biobank kan avskaffas. En utredning ska på regeringens uppdrag överväga ändrade samtyckesregler.


Detta är sjukt, regeringen genomför och lägger förslag på saker som är så långt över öststatsmetoder att det inte ens går att kalla dom för skällsord som fascistregering eller nazister.

De håller på att göra alliansregering till ett skällsord.FRA-låten. årets sommarplåga. (sprid)

Sprid vidareMarianne Mikko, vad är det du pratar om?

Henrik Alexandersson rapporterar att den socialdemokratiska representanten Marianne Mikko vill (i väldigt vacker text) kontrollera bloggsfären.

Här har vi europaportalens rapportering.


Kära Marianne Mikko, om du vill veta vem jag är ställ mig den frågan och lämna din mailadress så kan vi diskutera det privat.

Du säger att "jag tror att allmänheten fortfarande väldigt mycket litar på bloggar, de ses fortfarande som ärliga. Och de ska fortsätta att vara ärliga. För det behöver vi en kvalitetsstämpel, upplysning om vem som verkligen skriver och varför."

Detta är inte en nyhetsredaktion, detta är bloggare som ibland pga rädsla för repressalier från bla statsmakten presenterar sina åsikter anonymt och detta måste de få fortsätta göra.

Det du i verkligheten skriver är att du vill veta vem som säger vad.

Detta kan direkt härledas till debatten om FRA-lagen.

Vi har rätt att säga vad vi vill, när vi vill och göra det anonymt om vi så väljer att göra det.

Det finns redan kontroll, det kallas att vara källkritisk när man läser.
Om en bloggare skriver något utan att länka till varifrån han/hon fått påståendet kan man enkelt söka efter det och därigenom få reda på och bilda sin egen uppfattning om hur rätt bloggaren har i sak.

Det är bara vackra ord för åsiktskontroll du framför Marianne Mikko.

Fick nyss frågan i ett annat forum: Du får väl vänta och se om du råkar illa ut då.

En ordväxling som pågått några dagar på www.helgon.net

Frasen i rubriken kommer längre ner.


Jag

Har du obekväma åsikter?
Har du någonsin skrivit något elakt om någon i riksdagen?

”vitt mjöl i påsen”-argumentet håller inte eftersom i en demokrati ska vi vara betraktade som oskyldiga tills motsatsen är bevisad i rättslig instans.

Jag har rent mjöl i påsen, jag vill helt enkelt inte låta påsen stå öppen för folk som vill kontrollera det 24/7/365.


Hon

Nej. Och nej.

Det är vi också.Jag

Öhm, lite mer preciserat tack på det sista där.

Och att du inte har obekväma åsikter är subjektivt.
Idag håller du med denna regeringen, vad tycker nästa om det?Hon

Jasså, du tror mig inte? Jag har aldrig obekväma åsikter, det är bekvämast så.
Och jag håller inte med regeringen. Och förmodligen inte nästa heller.

”eftersom i en demokrati ska vi vara betraktade som oskyldiga tills motsatsen är bevisad i rättslig instans.”

Svar: Det är vi också.Jag
Är du ironisk nu?

Med FRA-lagen så kommer alla att få sin trafik screenad efter sökord, det innebär att all text, alla bilder etc kommer att sökas igenom.

Det är svårt att göra kopplingen mellan ”oskyldig tills motsatsen är bevisad i rättslig prövning” när man har begränsad kunskap om de mänskliga rättigheterna, men jag gör ett försök att förklara det för dig.

Detta är artikel 12 i FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna, dessa är inskrivna i svensk grundlag.

”Artikel 12.

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. ”


När FRA screenar all vår trafik bryter dom mot denna artikel.
Hon


Nej.

Scannas ja.

FRA läser inte all vår post. De vill fortfarande bara lyssna på utlandet. Och det är inte heller ”godtyckligt ingripande”Jag

Exakt ”om”.

Vilket innebär att om jag diskuterar FRA-lagen, regeringen och dess absurda sökande efter en osynlig fiende med en polare som är boende utomlands eller om jag gör det via hotmail, gmail, mail.com, msn etc, eller om vi gör det via svensk mail som råkar gå utanför sveriges gräns (vilket redan är bevisat att större delen av mail/chatt-trafiken gör) så kan jag inte diskutera detaljer om den, eftersom jag då riskerar att fastna i FRA’s sökfilter.

Detta är att inkräkta på min integritet, detta är att övervaka det jag väljer att prata om.
Detta är brottet mot yttrandefriheten.

Det spelar ingen roll att de sedan kan konstatera att jag inte är terrorist, de-har-redan-varit-inne-och-spanat-på-mig.Hon

Du blir bespanad var du än är. Och du kommer med största sannolikhet inte att fastna i nåt filter eftersom du är svensk.Jag

Jaha, där kom det, du tror inte att jag blir spanad på eftersom jag är ”svensk”.

Det är bara ”muhammed” som ska bli spanad på eller?Hon

Det är svårt att hamna i FRA’s filter.

Nej, eftersom de sagt att de inte är intresserade av svenskar.
Det är bara utlandshot de är intresserade av.


Jag

Vad de säger och vad de gör är inte nödvändigtvis samma sak.
Det är liksom hela iden bakom spioneri att lägga rökridåer för att samla information.


Hon
Ja, då handlar det ju om en icke-tillit till en myndighet, det är lite annorlunda. Du får väl vänta och se om du råkar illa ut, då.


Jag

Ska jag behöva vänta och se om jag råkar illa ut för att jag utnyttjar min rätt till att ha en åsikt?

Jag är en vit nordeurope i yngre medelåldern med fast inkomst.
Hela samhället är byggt för att jag ska ha det bra.

Det är inte för min skull jag säger ifrån, det är nästa generation som kanske växer upp med en kontrollstat som normalitet.
Det är för de tre somalierna som fick sina tillgångar frusna trots att de var oskyldiga.
För de två som blev utvisade till tortyrstaten Egypten utan rättslig prövning.
Det är för dom som stödjer sitt hemlands frihetskamp härifrån.

Jag klarar mig trots mina åsikter mot ett statligt kontrollorgan.
Du klarar dig för att du är för statskontroll.

Där är skillnaden, du lutar dig tillbaka i soffan för att det just nu inte gäller dig.
Vem ska säga ifrån när det är din tur?


Hon

Du har inte råkat illa ut hittills. Demonstranter som demonstrerat mot FRA har inte heller råkat illa ut. Folk som protesterat mot den nya regeringen har inte råkat illa ut. Varför skulle du?

Gratulerar. Sluta vara så bortskämd då, eller om det är paranoia.

Många fler än dessa har behandlats fel i Sverige. Misstag kan lätt begås, fel personer kan vara på fel plats. Men myndigheter måste man lita på om man skall ha några. Då får man också räkna med att misstag begås som kan göra att folk hamnar i kläm.

Jag är inte för stadskontroll.


Jag

Jag tror jag avslutar diskussionen här och nu, för jag tror du precis har skapat en ny definition på naivitet.

Ha en bra dag.

För helvete PB!!!

http://www.expressen.se/nyheter/1.1208225/nu-agerar-pirate-bay-mot-fra-lagen

Pirate Bays pressansvarige, Peter Sunde, vill bannlysa Sverige från det internationella nätverket.

– Vi kommer att kontakta alla stora internetleverantörer i världen och uppmana dem att blockera all trafik till Sverige. Om det lyckas så blir det som i Kina, att bara vissa sidor går att se, säger Peter Sunde.

Han fortsätter:
– Deras egna kunder kommer att bli avlyssnade, och för att behålla deras intergritet så borde de inte skicka trafik till Sverige.


Det pirate bay gör är ju att spela regeringen i händerna.
Det är ju exakt det som regeringen och socialdemokraterna försöker införa.

Kampen att bevara det fria ordet får inte ske genom att försöka införa begränsningar.

FAN OCKSÅ.

FRA kommer att försöka knäcka krypton.

http://www.idg.se/2.1085/1.153850

FRAs superdator
har en teoretisk beräkningskapacitet på 182 teraflops, vilket placerar den högt upp på topplistan över världens största kända superdatorer.
Myndigheten har förnekat att anläggningen ska användas för det kontroversiella lagförslaget som om det blir verklighet skulle innebära att FRA får rätt att avlyssna trådbunden trafik. Däremot har man medgett att den kommer att användas för att knäcka krypton.


Det står även.


Trots att FRAs superdator har en teoretisk beräkningskapacitet som är tre gånger större än Nationellt Superdatorcentrums anläggning kräver FRA att snart få en ny. Att vänta några år är oacceptabelt, slår man fast i budgetunderlaget för 2009-2011. Detta eftersom krypteringsverktyg blir allt enklare att använda för vanliga människor och därmed även för brottslingar och terrorister
.

Civilkurage.

Civilkurage, det har det stora antal bloggare, politiker och privatpersoner som varit pådrivande i flera, bloggare som nyligen sett hotet, bloggare som (jag har hört ryktas) bloggar om annat än FRA-lagen och integritet men som ändå var med i bloggbävningen. tex.

Rick Falkvinge
Oscar Swartz
ProjO
Christian Engström
Nätverket stoppa FRA-Lagen
Xenonexia

Opassande

etc
etc

Nu har vi fått några nya.

http://centeruppropet.se/
Niklas Wyman
Nätverket Svart Måndag
är några exempel.

Sedan får vi inte glömma Camilla Lindberg, den enda i allianspartierna som hade kurage nog att stå emot partipiska och partilinjen

Jag vet att jag missat ett stort antal, all heder åt er.

Men glöm inte, detta är bara början.

Nu börjar det.

Klockan 08.00 idag påbörjades lit de parade framför riksdagshuset i Stockholm, enligt små viskande ekorrar har första sorgebuketten redan anlänt.

Har ni bilder på eventet, tveka inte att skicka dessa hit, de kommer att bli publicerade på sidan.


tillägg:

I morse gick riksdagens vakter ut och föste bort folk som påbörjat manifestationen med ursäkten att det var permanent demonstrationsförbud på riksplatsen.

Det är första gången jag hör talas om att ett sådant förbud finns, jag har letat förgäves på riksdagens hemsida, via google, altavista etc och jag hittar absolut ingenting som stöder detta.

Utöver detta så har inte riksdagens väktare mandat att mota/fösa eller på annat vis förhndra folk att befinna sig på riksplatsen.
De kan säga ifrån, men för att plocka bort folk från området måste polis tillkallas.

Så är min uppfattning av det hela.Men för h-e, säg inte mot väktarna eller polis på plats.
Spara detta som små vinster som vi kan ta upp med media i efterhand.

Ettan kom, tvåan kom, nu kom lag nummer tre. Vi lever nu i en totalitär stat.

Först kom FRA-lagen som monitrerar all utrikesgående trafik.

Sedan kom förslaget om att PKU-registret ska vara fritt att användas. (PKU-registret består av 3.3 miljoner svenskars DNA)

Och till sist, EU kräver av medlemsländerna att de ska lagra ALL tele och internettrafik.

all trafikdata runt internet- och telekommunikation ska lagras mellan sex månader och två år. Teletrafiken ska lagras längre än internettrafiken. De länder som vill lagra längre kan få anstånd av kommissionen, som anser att upp till fem år kan vara rimligt. Polen vill gå längst och lagra data i 15 år.

http://www.idg.se/2.1085/1.16101

Vad är kvar?
Rätten till våra förstfödda?
Tvångsanslutning till adoptionsregistret, har du fler än 2 barn ska resterande ges bort?
Frivilligheten runt blodgivning och transplantation?
Har du 2 friska njurar ska en transplanteras bort för att en riksdagsperson kanske har större behov av den?


Gränsen har redan passerats för vad jag anser vara kriterierna för en totalitär stat.

I EU-valet 2009 och riksdagsvalet måste socialdemokraterna, moderaterna, FP, C och KD bytas ut mot partier och personer som går medborgarnas ärenden.


Carl Hamiltons svar.


Hej och tack för att du gjort dig besvär att skriva till mig. Jag har behandlat FRA-frågan i tre nyhetsbrev. Det första behandlade förslagets innehåll, det andra väsentliga tillägg som gjordes för att förbättra förslaget och det tredje -- en reflexion över processen -- kan du läsa nedan (de tidigare finns på min fp-hemsida). I tillägg kan man notera att skydd av medborgare är en inte bara är en legitim liberal verksamhet, utan en skyldighet för bl a en ledamot av riksdagen. Och då gäller det inte bara skyddet mot staten utan även mot statens och medborgarnas (inklusive soldater i tjänst utomlands) skydd.

Många som skriver till mig tycks utgå från,som en självklarhet, att en folkmajoritet är emot FRA därför att ledarsidor, bloggare, vänner och bekanta m fl är emot. Men är det sant? Finns en folkmajoritet, finns en korrekt opinionsmätare, eller ett resulat av en riksdagsvalrörelse på frågan, när alla argument lagts fram? En annan aspekt som inte tas upp är den hårda kritik som Alliansregerningen hade fått utstå för oförmåga att vara regeringsfähig och splittrad vid ett nej i FRA-voteringen. Vad hade inte oppositionen och FRA-kritksa ledarskribenterna sagt om någon vecka eller två i regeringsfrågan?

En möjlighet som jag rekommenderar alla intresserade är att läsa om förslaget (FöU 14) och debatten; http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2007/08:FöU14.

Fortsatt midsommar!
Carl

mitt svar tillbaka och efter detta anser jag min direkta korrespondens som avslutad.

Du skriver.

Många som skriver till mig tycks utgå från,som en självklarhet, att en folkmajoritet är emot FRA därför att ledarsidor, bloggare, vänner och bekanta m fl är emot. Men är det sant? Finns en folkmajoritet, finns en korrekt opinionsmätare, eller ett resulat av en riksdagsvalrörelse på frågan, när alla argument lagts fram?

Hade denna frågan varit ärligt ställd hade detta varit något ni tagit reda på innan omröstningen.
För du kan inte säga att Samtliga ungdomsförbund (trots att Cuf nu gjort en federley i stort) journalistförbundet, SÄPO, samlade ledarsidor, en bloggbävning som aldrig tidigare skådats i detta landet inte ger en indikation på hur läget var.

För om du står fast vid ditt beslut att lagen behövs trots detta och trots att ni inte valde att genomföra en opinionsundersökning av större format än den där 1000 personer tillfrågades, 56% var mot, så respekterar jag detta.

Men jag kommer att göra allt i min makt, inom lagens råmärken, för att riva upp denna lagen och förpassa denna regeringen in i historiedimman som den regering som försökte sälja ut demokratin.

När du tittar tillbaka på den här tiden efter riksdagsvalet 2010 är jag ganska säker på att du tittar tillbaka på den utanför riksdagen.


Döda politikers sällskap - Del2

Har ni sett V som i Vendetta?

Här är det berömda talet, med ny översättning som speglar det som händer i Sverige idag.
Fiktion har blivit verklighet.

Döda Politikers Sällskap - Del 2.

Federley hade miljoner skäl att rösta som han gjorde.

2 år som riksdagsledamot + en framträdande plats på nästa valsedel hade gett honom sammanlagt 6 år med riksdagslön.

12x50.000 = 600.000
6x600.000= 3.600.000

Sedan har du garantilönen som alla riksdagsledamöter får om de suttit i över 6 år.

I MINST TOLV ÅR
Hel inkomstgaranti får den som suttit i minst tolv år. Den är på 66 procent av riksdagslönen (alltså 31 680 kronor per månad), utom under första året, då garantin är 80 procent (alltså 38 400 kronor).
För den som suttit i mellan sex och tolv år i riksdagen minskar garantin men är även då 80 procent under det första året. Mellan tre och sex år gäller inkomstgarantin endast ett år och är 80 procent.

Och sedan har du riksdagspensionen.

Jag orkar inte räkna ut hur mycket det blir i pengar sett över tid, men en bra bit över 5.000.000 är det värt för Herr Federley.


(Att göra en federley = Att säga en sak, göra en annan och blåneka till att du sagt det förstnämnda.)

Vill du skicka något roligt till våra riksdagsledamöter?

Här är ett förslag.


http://jalsbo.com/html/ente/panhead/youare.swfÅklagarmyndigheten monitorerar bloggare.

På creeper kan man följa vilka myndigheter som kollar vilkas hemsidor och på topplistan finns.

http://gnuheter.com/creeper/toplist


Nu börjar en annan myndighet att kolla över våra bloggar, nämnligen åklagarmyndigheten, en myndighet som tidigare inte fanns på topp-20.

http://gnuheter.com/creeper/senaste


Detta är säkerligen för att spana av vilka som har publicerat de 20 FRA-männen.

Vilket kommer att bli ganska enkelt att försvara i domstol ändå, uppgifterna fanns på FRA's hemsida och en enkel googling skötte resten, dvs offentlig information.

Jag väljer att inte publicera eftersom det inte är FRA som man ska skylla på utan våra politiker som istället för att åtala FRA-chefen för olaga avlyssning gör avlyssningen laglig.

Om denna amnesti gäller även för de 10 år som FRA har genomfört avlyssningen så kan all den lagrade trafiken nu användas utan domstolsbeslut.

EU's oförmåga att lyssna på medborgarna.

När motståndet mot euro och EU-fördrag förefaller bestå av en majoritet av invånarna ska folkomröstningar hållas för att säkerställa att politikerna följer det mandat de fått.


Jag hävdar med bestämdhet att EU-fördraget inte har förankring bland sveriges medborgare.
Jag hävdar lika bestämt att våra politiker inte har mandat att ratificera fördraget eftersom detta inte har varit uppe som valfråga för något av partierna i Riksdagen.
I EU har politikerna ett mandat att tala för oss, men huvudparten av våra EU-delegater blev tillsatta för att de var uttalat EU-skeptiska, då ska man inte göra en federley mot oss.

(en federley är att säga en sak, göra en annan och blåneka att man sagt det första)

USA röstar igenom en kopia av Sveriges FRA-lag.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7297865.stm

Inte rakt ut beskrivs detta, men läs och begrunda.

 

Inom loppet av 48 timmar röstas närmast identiska lagar igenom i Sverige och USA, alla som tror det är en slump räcker upp en hand..

 


 

Edit, jag har länkat till fel artikel, jag googlade fram en artikel som tog upp en omröstning, dock var det fel omröstning jag länkade till.

här är korrekt.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2147587

 

 Å andra sidan.

Från AB's nätsajt.
STOCKHOLM. Ett flertal anställda på Försvarets radioanstalt (FRA) har fått sina identiteter röjda på ett nätforum, uppger Politikerbloggen.

Det handlar om ett 20-tal anställda som hängts ut på internet med adress och telefonnummer.

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson bekräftar uppgifterna.

– Det kan leda till att galna människor använder informationen för att på ett eller annat sätt skada våra med-

arbetare. Det kan vara allvarligt, säger Åkesson till Politikerbloggen.

Men å andra sidan.
Det räcker med att en medarbetare på FRA går utanför sina direktiv (vilket redan sker och har skett i över ett decennium) så kan det skada hela den svenska befolkningen.
Det räcker med en kontraspion bland 1000 på FRA och allt kan gå käpprätt åt helvete.Det är fel att hänga ut dessa 20, de gör bara vad de är anställda till att göra.
De som ska hängas ut är de politiker som gjorde detta möjligt
Efter deras politiska karriärer är över 2010 ska de se tillbaka på 18/6-2008 och ångra sitt beslut.

Nu vill de ha vår DNA också.

Detta står i Expressens ledare.

"I det tysta öppnar nu regeringen för möjligheten att polisen ska få tillgång till 3,3 miljoner svenskars blodprov. Det innebär att ett nationellt DNA-register för icke dömda svenskar införs bakvägen.
Regeringen har tillsatt en utredare för att se över lagstiftningen om biobanker. Och utredaren Margit Kärrström ska enligt direktiven (2008:71) från socialdepartementet "analysera vilka behov de brottsbekämpande myndigheterna har av att kunna ta vävnadsprover från PKU-biobanken i beslag."


Inte nog med att Regeringen försöker kontrollera våra åsikter, nu vill de ha vår DNA.


-We are (Anders) BORG, Resistance is futile.

SBL, är alla hemma?

Det är mycket trevligt att först efter att jag skrivit till gammelmedia om ditt klavertramp, DÅ förklarar du vad du menar.
En efterkonstruktion tillsammans med lite retoriskt skitsnack enligt min åsikt, men ändå ett försök till förklaring.

Det försök till metafor du använder är helt enkelt inte sant.
När personer över hela spektrat av politiska åsikter står sida vid sida i denna frågan kan man inte jämföra det med en liten homogen massa som "stureplanselit" gör gällande.

Du avslutar denna idioti till förklaring med.

"Slutligen skriver du att jag "skriver" det du citerar i Dagens Media. Om du tittar på artikeln så ser du att det är fråga om en intervju. Och det kan ju vara bra för dig att veta att intervjuer aldrig återger exakt det den citerade har sagt, utan är ett kondensat."

Detta är riktigt patetiskt, om du inte hinner radera min kommentar på din sida kan alla se att jag skriver:
"Har du verkligen sagt detta i Dagens Media?"
Och när en tidning citerar, så citerar dom.

Hade detta varit ett kondensat hade dom skrivit citatet så här.
"Att övervaka folk på detta sätt i jakten på terrorister har ett brett folkligt stöd.[...] Men här har regeringen retat upp en annan grupp, någon slags Stureplanselit [...] som är väldigt ideologiskt driven."

 För de som läser detta betyder [...] att de har hoppat över text.

Tror du verkligen att jag är så dum i huvudet att jag inte ser skillnaden mellan ett direkt citat och en kondensering?


Nej.
Du bildade dig en snabb uppfattning om vilka bloggsverige är och avfärdade samtliga som "ett slags stureplanselit", lika snabbt som du avfärdade mig som "en fjant" i ditt första svar till mig.

Du avfärdar ungdomsförbunden och gammelmedias åsikter med en axelryckning
" Att mäta opinion från "gammelmedia" och "politiska ungdomsförbund tror jag är mycket vanskligt." är orden du använder.

De 100.000 personer som uttalat sig är de personer som gått in på aftonbladet, Expressen, SvD etc och lagt en röst på vad man anser om FRA-lagen, runt 90% sade nej i Samtliga undersökningar och det sammanlagda antalet som lade sin röst uppgår till närmare 200.000, dra bort 50% som röstar på samtliga tidningar så har du siffran 100.000.
Lite logik och kritiskt tänkande får man använda, testa det vetja...

Att avfärda en så massiv opinion med orden "fjant" och " en slags stureplanselit" gör att min åsikt om dig, som från början stod väldigt högt efter att ha hört dig debattera i morgonsoffor och F&F, numera är klart devalverad.


Du sket fullständigt i min fråga till dig.
Du sket fullständigt i den största bloggbävningen som skett i detta landet.

Det finns gott om fjantar i detta landet, jag räknar dig till en av dom.

Stig-Björn Ljunggren, nu har du verkligen trampat i klaveret.

"- Att övervaka folk på detta sätt i jakten på terrorister har ett brett folkligt stöd. Men här har regeringen retat upp en annan grupp, någon slags Stureplanselit som är väldigt ideologiskt driven."

Skriver du i Dagens Media

Jag får börja med att berätta att det folkliga stödet för massövervakning är ca 10% enligt samtliga gammelmedia.

Att den sedan är ideologiskt driven måste vara din egen inbillning eftersom Samtliga ungdomsförbund från yttersta vänstern till yttersta högern är mot förslaget.

Därför frågar jag dig, på din egen bloggsida.

"Har du verkligen sagt detta i dagens media  "Att övervaka folk på detta sätt i jakten på terrorister har ett brett folkligt stöd. Men här har regeringen retat upp en annan grupp, någon slags Stureplanselit som är väldigt ideologiskt driven."
I så fall kräver jag en ursäkt, att kalla mig och hela bloggsverige för stureplanselit är riktigt jävla oförskämt."


Detta är svaret jag får:

"Du är en fjant. Om du blir ursinnig på något du läst i en tidning - och därmed visar att du tillhör gruppen medietroende - så har du problem som inte kommer att lösas av att det inte blir några FRA-lagar, det är nog ganska klart. "


Detta är nu spritt till landets bloggare och tidningsredaktioner.


Lycka till som konsult.....
 

Ska vi vara en stureplanselit?

Nu jävlar blir jag riktigt ursinnig.

Stig-Björn Ljunggren påstår att "- Att övervaka folk på detta sätt i jakten på terrorister har ett brett folkligt stöd. Men här har regeringen retat upp en annan grupp, någon slags Stureplanselit som är väldigt ideologiskt driven."
länk.

Hur i svarta helvete kan detta kötthuvud stå och påstå att hela jävla bloggsverige är en stureplanselit?

Opinionsmätning efter opinionsmätning på sammanlagt över 100.000 röster har till ca 90% sagt NEJ till FRA-lagen.

Nej, Stig-Björn arbetar som konsult för pr-byrån Sund kommunikation, ska nog förklara vad han menar med sitt uttalande.

För hela bloggsverige är just detta, bloggsverige, inte stureplansbloggen.

Camilla Lindbergs förklaring.

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____75626.aspx


Vi kan aldrig lita på att demokratin finns där och skyddar oss från grumliga beslut som leder samhället i oönskad riktning om vi inte accepterar att vårt parlamentariska system bygger på en inbyggd motsättning mellan effektivt beslutsfattande och det individuella ansvaret som folkvald. Om det inte finns några motspänstiga individer finns det ingen motspänstig debatt. För var och en av oss som ska utgöra folkstyret i praktiken, dras gränsen olika. Men för mig var linjen i sanden dragen här. Och den linjen kunde jag inte kliva över.


Hittades på Ravennas blogg.


dödsruna över privatlivet.


Debatten i gammelmedia nästan borta.

Man skulle kunna tro, att efter en enig journalistkår sade NEJ till detta lagförslag, att tidningarna skulle vara hetare på gröten idag.

Istället så har AB som enda blaska detta på förstasidan, då med en bild på federley och inom citationstecken "han är en hycklare".
Metro ägnar några få rader och nån stackars insändare får komma till tals, ynkligt för att vara en nytänkande tidning.

Tittar man inne i AB så får detta 20cm text på kultursidan och en 3/4 sida inne i tidningen, bakom "sommaren godaste lådviner".

Visst, för en vanlig nyhet är detta stort, men detta är en stor nyhet i klass med IB-affären och Stig Bergling och borde ha fått mycket större utrymme.
I bloggvärlden och på nätet har detta varit den största nyheten i månader, i gammelmedia fick vi 3 dagar.
Detta visar vilken betongkoloss och hur politiskt styrda gammelmedia är.

Det är dags att sluta debattera på Aftonbladets, Expressens och annan gammelmedias sajter.

De överger oss nu när de behövs som mest, då överger vi dem.


Ny debatt på aftonbladet.se

http://forum.aftonbladet.se/thread.jspa?messageID=915466&#915466

nicket - skärpning skriver:

Det massiva motstånd som finns mot denna lag verkar till synes vara rent känslomässigt?
På vilket sätt kommer oskyldiga människor att drabbas av denna lag i praktiken?
Tacksam för konkreta svar!


Jag.
Man börjar fundera vilken håla vissa har gömt sig i de senaste veckorna...

Konkret.

1. Avlyssning kommer att ske av utlandsgående data- och teletrafik. I princip ALL data- och teletrafik går genom utlandet eftersom datatrafik skiter i landsgränser, den tar den för tillfället snabbaste vägen, vilket genom tester har visat att mail mellan två datorer i samma hus kan gå genom ett flertal länder.

2. Den personliga integriteten kommer att kränkas, alla är överens om detta, allianspartierna anser dock att det är värt det för att få lyssna på "ryssen", jag anser att det fria ordet ska vara okränkbart..

3. Källskyddet och meddelarfriheten är i princip borta när en civil myndighet (FRA) kan med hjälp av några få ändringar kan rikta sin avlyssning mot dissidenter, DN har avslöjat att så redan sker mot ett drygt tusental svenskar med affärskontakter eller familj i Ryssland.

Nu vill jag för en enda gångs skull se vem fan som är det "yttre hotet".
Konkret tack.


limecitrus skriver till OP.

Det är naivt att tro att FRA med hjälp av lagen skall kunna fånga upp eventuella "Yttre hot". Personer som ägnar sig åt sådan verksamhet krypterar givetvis sina meddelanden på ett sätt som undgår upptäckt.

FRA kommer istället fånga upp vanliga svenskars telefon/mobil/email samtal där man av en eller annan anledning nämner ord som terrorist, mord, bomb, Reinfeldt etc.
Även om detta görs automatiskt så måste någon, någonstans till slut faktiskt läsa vad samtalet handlade om, och det är här som lagen bryter mot grundlag och europa konventionen.

Detta gör att resultatet av "FRA lagen" på intet sätt ligger i proportion till inskränkningar i den personliga integriteten.

fuskbert renful skriver till OP


Ge mig istället ETT konkret exempel på vad denna lag kommer att hjälpa mot terrorism och hot mot landets säkerhet istället för att bara kosta pengar i onödan?

a. Alla som verklighen vill smyga med hemligheter krypterar sin information och påverkas inte av denna lekstuga.

b. Det kommer att kosta massor med pengar sammtidigt som det görs neddragningar inom polisen som verkligen kämpar mot kriminella gäng som faktiskt bedriver verksamhet INOM sverige.

c. Massor av information som är helt ovidkommande kommer att lagras och KAN missbrukas.

d. Ett steg längre är att nån av idioterna som styr tycker att man ska åsiktsregistrera när man ändå håller på och så röstas det igenom lika lätt.

e. Sverige är ett av dom få neutrala länder där det inte finns någon hotbild för terrorattentat och självmordsbombare.

f. Alla OSKYLDIGA registreras trots att vi värnar om intigritet och yttrandefrihet. Vem övervakar övervakaren.Fortfarande inget svar från OP.
Ytterligare ett troll antagligen.

Hjälten som inte övergav sin liberala tanke.

Lindberg, CamillafpDalarnas länNejsakfrågan


Jag hyllar dig, du ensamme liberal som inte övergav dina väljare.

Din framtid i fp är jag rädd är räknad, men jag tror att det liberala parti som reser sig under tiden fram till nästa val kommer att välkomna dig in.

politikerförakt.


2006-06-18, dagen då demokratin nästan dog.

Denna vidriga lag skall nu alltså antas mot en majoritet av befolkningen, en enig journalistkår, expertis på området etc.

Vi ska nu läggas i händerna på en civil myndighet som har begått grundlagsbrott i över 10 år.

Och detta på grund av det diffusa "yttre hotet".


Det finns en bok som heter "Om detta må ni berätta".
I denna står det uttryckligen att den som inte lär av historien är dömd att upprepa den.


Jag vill nu påminna regeringen om DDR och hur det gick för dom ledande figurerna där.
Om Sovjet, Polen och framför allt Rumänien.

Samtliga länder som har haft en regering som ställt sig över grundlagar, förändrat dom godtyckligt, som har pissat på medborgarnas demokratiska rättigheter.

Dessa länder har gått under, en del ganska lätt, en del andra under våldsamma protester.


Nu behöver det inte gå så långt.

Se på USA idag, deras högsta domstol bekräftar det vi redan visste, lagarna är konstitutionsvidriga.

Se på Spanien, de har inte i närheten av så långtgående lagar som denna och då pratar vi om ett land som haft en inhemsk "terrorism" sedan Franco störtades och långt innan dess.

Se på Storbritannien, som har levt i stridigheter under hela dess existens, de har heller inte så här långtgående lagar.


Men här, i kungariket Sverige, som inte har upplevt terrordåd på mer än 30 år.
Som har varit en ledstjärna i mänskliga fri- och rättigheter.

Här ska medborgarkontroll införas?

Här ska inskränkningar ske i grundlagen.


Det är inte för sent.
Men detta kommer aldrig att glömmas eller förlåtas.

Aldrig mer ska en moderat, en centerpartist eller en folkpartist kunna ställa sig och prata om liberala värderingar.

Raklödder?

Visst är det konstigt att Sverige inte har blivit utsatt för terrorbrott.

Det som kännetecknar en rättstat med demokratiska värderingar är att alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad vid en rättslig prövning.

Med FRA-lagen åsidosätts dessa demokratiska värderingar.


Vad är det ni inte förstår i detta?
Varför vill du att 99,99% oskyldiga ska få sin mailtrafik, telefontrafik, sina sökningar och sina debattinlägg screenade av staten för att en promille KANSKE ska åka fast för "terrorbrott"?


Ingen av de som haffats i Sverige och fått sina tillgångar beslagtagna har befunnits skyldiga till någonting.

Detta är som i Oskarshamn, Regeringen ropar BOMB åt raklödder.

Fick ett svar från en av de 349 ledamöter jag mailade.

Jag skickade den texten som står längre ner från http://xenonexia.blogspot.com/

Detta var vad jag fick tillbaka.


Jag föreslår att du nu prenumererar på detta nyhetsbrev genom att gå in på:

https://ks.folkpartiet.se/application/newsletterApplication.asp?ct_nid=138090


Carl


Det var åtminstone ett svar, visserligen lika innehållslöst som ett ingenjörshuvud (som min pappa ingenjören brukar säga) men bättre än inget alls.

Nu börjar det likna något, äntligen lite riktig debatt.

Detta är hämtat från AB's debattsida.
http://forum.aftonbladet.se/message.jspa?messageID=913765

Jag.

Ni skriver de berömda orden "kriminalitet" och "terrorism" och att FRA måste spana just pga detta.


Vill du/ni vara vänliga och precisera vilken terrorism/kriminalitet det gäller.

Den "terror" som begåtts i Sverige under de senaste 30 åren är minkutsläpp (ojojoj, jättefarligt *host*) och vänster/högerextremister som slagits med varandra.

Inget av detta tycker jag kännetecknar internationell terrorism direkt.


Svenska Motståndsrörelsen däremot, de fick sitt vapenlager beslagtaget för inte så länge sedan, genomfört av normal underrättelseverksamhet.

En fd HA-medlem gömde 70kg dynamit i en förvaringsbox, han blev tagen genom polisarbete.

Tullen plockar knark som fan, genom normal polisiärt samarbete över gränserna.Så, vad finns det för exempel utanför detta som försvarar denna kränkning av det fria ordet?

Snälla, inget idiotiskt "islamistkramar"-tjafs nu, de flesta känner till min ståndpunkt runt den masshysteri som all religion är.


AndersSweden

Ok, exempel på kriminalitet? Märklig fråga... Om du läser tidningar eller följer nyhetsrapportering via nätet så vet du väl att kriminalitet existerar även i Sverige? Mord i Malmö, Göteborg, Stockholm m.fl. orter där kriminella organisationer ligger bakom. Drogförsäljning på våra skolor. Nätpedofili. Ekonomisk brottslighet. Drogsmuggling. Många fler exempel finns...


Jag

Det du pratar om är inhemsk kriminalitet, sådan som spaning redan bedrivs på genom de lagar och förordningar som redan existerar och som FRA-anhängarna påstår (och som är preciserat i lagförslaget) inte ingår i FRA's uppgifter.

Vad gäller nätpedofili så är det samma sak där, spaning bedrivs redan.
Trafficking, samma sak.
Det du påtalar bedrivs det redan spaning på.

Så, ge mig riktiga skäl nu.

AndersSweden

Du säger att mina exempel är inhemska. Jag håller inte med dig. De kriminella organisationerna i Sverige är många internationella. Exempel:
1. drogsubstansen tillverkas i ett land, tabletterna görs i ett annat och säljs i många länder.
2. Trafficking: Kvinnan/flickan luras från ett land och sänds av kriminella till ett annat.
3. Barnpornografi. En site i ett land, nedladdning i många andra
4. Mord. Beställning av mord av en kriminell organisation ett land och utförs i ett annat.

Jag

Bra, precis vad jag efterlyser, nu dissikerar vi.

1. drogsubstansen tillverkas i ett land, tabletterna görs i ett annat och säljs i många länder.
Vilket ligger under tullens och polisens ansvarsområde, vilket sköts genom ett internationellt samarbete redan som bedriver inre och yttre spaning i enlighet med domstolsbeslut.


2. Trafficking: Kvinnan/flickan luras från ett land och sänds av kriminella till ett annat.
Vilket är Polisens arbetsområde, vilket redan bedrivs genom internationellt samarbete.

3. Barnpornografi. En site i ett land, nedladdning i många andra

Vilket ligger på Polisens bord, de har en underbemannad avdelning som spårar detta med hjälp av ett internationellt nätverk mot trafficking.

4. Mord. Beställning av mord av en kriminell organisation ett land och utförs i ett annat.
Vilket ligger på antingen polisens eller SÄPO's bord beroende på måltavla, dessa kriminella nätverk är konstant övervakade redan efter beslut från domstolar i ett flertal länder samt Interpol.


Det som saknas är resurser, inte teknik.


Nästa?AndersSweden


Scaber_Nestor... Vi är överens om att polisen och SÄPO har ett ansvar för dessa frågor. Men de saknar verktyg för att effektivt bekämpa brottsligheten. Därför behövs lagen. Vi får väl acceptera att vi inte är överens. Jag vill bekämpa kriminalitet. Du vill ha det som det är nu...


Jag


De saknar inte verktygen, all teknik finns redan tillgänglig, det de behöver är resurser för att göra det mer effektivt.

Den resursen är inte FRA.


Jag vill aldrig behålla saker som de är nu, allting måste utvecklas, men det ska utvecklas framåt och enligt de demokratiska principerna.
FRA-lagen lyder inte under de demokratiska principerna, FRA är inte ett demokratiskt verktyg.


AndersSweden

Scaber_Nestor. Ett tips: Fråga polis och tull! Vilka verktyg behöver de? Jag vill också värna demokratin. Det är därför jag är för lagen!Jag

Jag vet att de behöver fler resurser, där ligger inte frågan.

Frågan är om vi ska tillåta spaning och åsiktsregistrering (jag förutsätter att du är för det också, rätta mig om jag har fel) på samtliga medborgare för att möjligen fånga några få som är dumma nog att använda sig av ord och fraser som är lätta att fånga in.

Dessa personer blir fångade ändå med vanligt polisiärt arbete, så där faller det skälet också.

Det enda som är kvar när man skalar av Lex Orwell från allt skitsnack och politisk retorik är åsiktsregistrering.

Detta är mot de demokratiska principerna.
Detta är mot rättstaten.
Detta är antidemokratiskt.
Detta får inte ske.


Ny talare. Andreas_R

Jag har allvarligt svårt att se vad som blir värre med den nya lagen. redan idag registreras dina surfvanor, var och vad du handlar (din livsstil), var du är (om du har mobiltelefon). Det finns register över din medicinska historia och det finns en privat organisation som tillåts bedriva polisiär spaning på internet.

Med det säger jag inte att det kommer att bli bättre, troligtvis blir detta ett gigantiskt slöseri av pengar men jag tycker att reaktionen är överdriven och hävdar att den multiplicerats pga att förslaget kommer från höger.

Och nej, jag är inte heller Viper (som du påstod förut)

Jag

Jag har allvarligt svårt att se vad som blir värre med den nya lagen.
Den kränker din personliga integritet och tillåter allmän spaning och åsiktsregistrering (om regeringen ger sådana direktiv) på dig som privatperson.

Redan idag registreras dina surfvanor, var och vad du handlar (din livsstil), var du är (om du har mobiltelefon)
.
Av cookies som kan tas bort och bara om mobilen är frivilligt registrerad i mitt namn.
Hur bra den kan spåras kan vi hänvisa till englafallet, där den var på i 70 timmar utan att bli funnen.

Det finns register över din medicinska historia
Sekretessbelagd och reglerad i lag.

Och det finns en privat organisation som tillåts bedriva polisiär spaning på internet.
Menar du antipiratbyrån så anser jag det ligga som bäst i en gråzon, men antagligen rent rättsligt är olaglligt.
Menar du de tonvis av privatdetektiver som finns så är deras arbete även det reglerat i lag.


Med det säger jag inte att det kommer att bli bättre, troligtvis blir detta ett gigantiskt slöseri av pengar men jag tycker att reaktionen är överdriven och hävdar att den multiplicerats pga att förslaget kommer från höger.

Förslaget är från sossarna från början och som jag redan beskrivit tidigare så är jag borgare.

Och nej, jag är inte heller Viper (som du påstod förut)

Uppenbarligen inte, du kan argumentera.


AndersSweden

Scaber_Nestor. Nu får du väl skärpa dig! Jag har varit försiktig tidigare när du hoppat på folk, men att du nu antyder att jag är för åsiktsregistrering... Ja, nu har kanske dina sakargument helt försvunnit? Självklart är jag emot åsiktsregistrering!

Man avlyssnar inte alla individer! Vad tror du om svensk polis? Man avlyssnar kriminella och personer där man har stöd för att terrorattacker planeras.

Om du kommer med ytterligare påhopp eller antydningar som nu så visar du att du inte har några sakargument kvar för att hävda din ståndpunkt.

Jag

Scaber_Nestor. Nu får du väl skärpa dig! Jag har varit försiktig tidigare när du hoppat på folk, men att du nu antyder att jag är för åsiktsregistrering... Ja, nu har kanske dina sakargument helt försvunnit? Självklart är jag emot åsiktsregistrering!

Du är för massavlyssning för att hitta ett fåtal individer, men är mot själva registreringen?
Beskriv för mig hur man ska hitta dessa individer utan att registrera en mängd personer och dess åsikter.

Man avlyssnar inte alla individer! Vad tror du om svensk polis? Man avlyssnar kriminella och personer där man har stöd för att terrorattacker planeras.

Nu pratar du i realtid, idag avlyssnas inte alla, så detta argumentet faller eftersom vi pratar om FRA och den framtida massavlyssningen.


Om du kommer med ytterligare påhopp eller antydningar som nu så visar du att du inte har några sakargument kvar för att hävda din ståndpunkt.

Men prata klarspråk så jag slipper gissa mig fram, jag sade "jag antar att du är för åsiktsregistrering, men rätta mig om jag har fel".
Du säger att du vill att FRA ska avlyssna inrikes, men bara på kriminella individer.
Detta görs redan med hjälp av normalt polisarbete.
Förespråkar du FRA's metoder innebär det en massavlyssning av samtlig korrespondens av och med svenska medborgare utan brottsmisstanke bakom.

Lex Orwell är inte demokratiskt

Om denna lagen går igenom kommer den att utnyttjas av makthavare, kanske inte idag, men imorgon.

Idag är det ändå en demokratiskt vald regering med (någorlunda) demokratiska värderingar.

Vilka är vid makten 2018 och vill vi verkligen ge dem detta vapen?


Vi har ett säkert samhälle, med demokratiska värderingar och ett (i teorin) fritt ord.

Lex Orwell är inte demokratiskt.

Det yttre hotet existerar inte.


Nordic Battle Group läggs ner. http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2008%255c06%255c18%255c289310

Svenska försvaret får mindre medel, EU lägger ner NBG för att de inte har något att göra.

Ändå är det pga detta yttre hot FRA ska bedriva massavlyssning för?

För svarta helvete alliansen, lägg ner lagförslaget . DET YTTRE HOTET NI SVAMLAR OM EXISTERAR INTE.

Där kom den dolda agendan fram.

I dagens öppna samråd i EU-nämnden säger representanter rakt ut att den svenska FRA-avlyssningen ska vara en del av ett europeiskt samarbete mot terrorism.

Detta innebär i praktiken att om alla länder lyssnar på "yttre hot" och samarbetar om informationen så KOMMER ALLA MEDBORGARE ATT AVLYSSNAS!


Nu gäller det inte bara det fria ordet i Sverige, nu riskerar EU att bli den överstatliga kontrollorgan som JA-sägarna svor på aldrig skulle hända.

Den våldtagne ges en Ipren och sedan är allt bra?Detta är skrämmande likt det sättet som de styrande vill rösta igenom en EU-konstitution utan mandat från befolkningen.

Första omgången röstade Frankrike och Holland Nej, sedan sminkades grisen något och presenterades på nytt.

Nu återremitteras Lex Orwell för att sminkas lite och sedan presenteras som lite mindre integritetskränkande.

Det är som att ge en våldtagen kvinna en Ipren och numret till en terapeut.
Grunden kvarstår, hon har fortfarande blivit våldtagen.

På samma sätt vill Alliansen och socialdemokraterna våldta det fria ordet och sedan ge lite plåster på såren med en myndighet som ska kontrollera saker i efterhand.

Det spelar ingen roll, kränkningen är redan genomförd.
Hämtat från en person som blivit utsatt för Lex Orwell


Jag kan inte beskriva denna lagen bättre än denna personen, så med hennes tillstånd kopierar jag följande text.
http://xenonexia.blogspot.com/
Hej alla,

Som en förberedelse inför Lex Orwell, eller den nya FRA-lagen som riskerar att gå igenom imorgon onsdag vill jag passa på att nämna följande.

En del av er är kanske inte personer jag kommunicerar flitigt med, eller för den delen alls. Men jag tänker publicera detta här för att sätta ett finger på hur allvarlig situationen är.

Till skillnad från de allra flesta av er, har jag vuxit upp i ett land där min familj bevakades dygnet runt och där regeringen och staten avlyssnade och spelade in samtliga telefonsamtal vi gjorde, läste all skriven kommunikation och gick igenom våra väskor närhelst de ville. Det var inte roligt! Jag lovar att det inte var roligt.
Det var fruktansvärt obehagligt att oroa sig för att alltid bli kollad, att alltid veta att vad man än sa, så fanns det någon som lyssnade. Någon som antecknade. Någon som spelade in. Och varje ord du sa kunde när som helst användas emot dig. Vi trodde vi var skyddade. Vi var ändå diplomater på den tiden. Det betydde inte skit när det kom till kritan!
Vi satt med ångesten och kände samhällets kalla fingrar över allt vi gjorde likafullt. Vaktade på vartenda ord vi sa, såg till att packa på ett sådant sätt att vi inte riskerade att bära med oss någonting som kunde tolkas på fel sätt gentemot regeringen och staten.

Jag har levt i ett land med soldater i varje gathörn, bärandes ryska automatvapen. Jag har kikat upp mot himlen och sett de ryska Hind-helikoptrarna sväva bara någon meter över huset där jag bodde. Jag har själv sett de enorma såren i asfalten efter tusentals och åter tusentals tanks som rullat utmed gatorna. Jag har sett ärren på människors ryggar efter piskor och eld och elektriska tortyrredskap. Jag har sett skolbarn få händer avhuggna för att de stulit en förbannad apelsin i ett fruktstånd. För att de var hungriga! Jag har som skolbarn varit med när min mor sytt ihop skottsår på personer som flytt undan underrättelsetjänsten för det horribla brottet att de värnat demokrati och pressfrihet. Jag har varit där. Jag har sett det. Jag var liten då, jag har ett dåligt närtidsminne idag. Men vad jag upplevde då finns för evigt kvar inom mig. Kommer alltid att göra. De minnesbilderna kommer aldrig någonsin att suddas ut. Aldrig någonsin.

Vad får oss att tro att Sverige är annorlunda? Vad får oss att tro att vi gör något annorlunda mot exempelvis USA efter millenieskiftet. Eller Etiopien efter slutet på sjuttiotalet. Eller Afghanistan, eller vad den än vara månde för ställe? Varför tror vi att det som hände efter det glada 20-talet i Tyskland inte fortfarande kan hända än idag. I Sverige. Hur många mil bort ligger egentligen Tyskland? Vilka stämningar är så annorlunda idag i Europa och i USA mot vad de var på den tiden. Sant, vi har muslimerna att skylla allt på istället för judarna. Vi har terrorismen snarare än kapprustningen. Men vi är inte så långt ifrån den skrämmande utvecklingen i 30-talets Tyskland som vi kanske tror.
Och här sitter vi dumma jävlar och tiger!!!

Är det något vi lärt oss av historien, så är det att vi verkligen inte lär oss ett jävla dugg! Räcker det inte nu? Är det inte dags att protestera? Att ta tillbaka vårt samhälle, vår demokrati, våra drömmar och värderingar?

Handlar inte detta om att vi borde ta tillbaka vårt samhälle igen och skapa värme och omtanke och empati för varandra igen? Borde vi inte jobba för vår frihet längre?

Jag har sett hur snabbt det går för en stat, vilken som helst, att fastna i övertygelsen om statlig överhöghet över medborgarna och deras rätt till frihet och ett värdigt liv. Deras rätt att kommunicera fritt och tänka fritt.

FRA-lagen är ett brott mot FN's stadgar om de mänskliga rättigheterna. Med FRA-lagen dör vår demokrati. Den vi kämpat för i så många år.
Efter detta vet vi inte vad som kan komma att ske med våra rättigheter och friheter, varken på kort eller lång sikt. Det vi vet är att Sverige oftare och oftare de senaste åren satt de mänskliga rättigheterna åt sidan. FRA-lagen är bara det sista exemplet i en lång rad.

Vill du chansa och se vad som kommer att hända imorgon? Vill du veta hur det kommer att bli? Egentligen.

Jag kommer, ifall lagen går igenom att omgående ta vissa åtgärder. Det innebär bland annat att jag kommer att säkra all min trafik i telefonväg och över internet.

Jag kommer byta telefonnummer och använda ett kontanktkort som är oregistrerat.

Jag kommer att ta reda på hur säker min ip-lina är som jag har idag. Är den inte säker nog, så kommer jag att avsluta mitt fasta telefonabonnemang och enbart använda mig av Skype eller liknande system. Troligen kommer jag försöka skydda den kommunikationen ytterligare.

Jag kommer att avsäga mig mitt kabelabonnemang, eftersom jag inte är intresserad av att låta staten få reda på vad jag ser på tv. Det finns tidningar för det. Med en skyddad lina, med ett system som darknet, finns möjligheter att få tillgång till information ändå.
Kanske kommer torrentsiterna att blomstra via darknet den dagen FRA går igenom? Jag uppmanar ingen att bryta mot upphovsrätten, men om det är det enda sättet du kan se ett program eller en nyhetssändning utan att det registreras i statens mappar och datorsystem vad du väljer att kika på, så kanske det blir det enda sättet du kan se på tv i framtiden. Genom att göra torrentsiterna till en demokratifråga.
Jag kommer att kryptera alla mina mail. Det innebär att de jag kommunicerar med via mail eller via chatklienter kommer att vara tvungna att skaffa en krypteringsprogramvara för egen del också. Det finns en uppsjö av gratisalternativ, men jag kommer inte att maila till eller prata med någon utan att vara skyddad. Jag kommer att tjata på er att skaffa nycklar för kommunikation med mig i framtiden.
Det finns flera andra sätt man kan skydda sig mot statlig kontroll.
Under lång tid har vi arbetat för att bygga en demokrati i det här landet. Under lång tid har vi gnällt över stater som Saudiarabien, Kina, Nordkorea med flera.
Vi har ilsket sett på när USA har inskränkt sina medborgares rättigheter bit för bit och vi har ilsknat till över varje regim som agerat för att förhindra medborgare från att kommunicera fritt med varandra.
Resultatet av FRA-lagen kommer troligen innebära att företag som Google och många andra kommunikationsbaserade företag planerar att lämna Sverige. Hejdå sökmotor!
Ändå sitter vi tysta och rullar tummarna. Ändå är tystnaden nästan kompakt. Varför?
Är vi svenskar så dumma att vi fortfarande inte förstår vad det är som är på väg att hända? Är det verkligen så att vi tror att detta inte berör oss?
Detta berör oss alla!

Jag har visserligen inte mycket att dölja. Vad jag har för hemligheter är tämligen öppet för de som befinner sig i min närhet. Men det förhindrar inte att jag känner en känsla av iskallt stål i ryggen och nacken vid blotta tanken på vad som sker just nu. Vad det kan komma att innebära.
Jag gör detta på grund av min uppfattning om vår rättssäkerhet, vårt behov av integritet och respekt för varandras liv och möjligheter att leva som vi vill och som vi mår bra av. Detta är helt klart en principfråga. Men jag vill inte heller finnas här den dagen denna teknik börjar användas för att söka bögar, flator, bin, transvestiter, transsexuella, intergenderister, polyamorösa, invandrare, judar eller vad det nu må vara.
Är det något vi har lärt oss av historien, så är det att det brukar börja just såhär. Sedan kan det mycket väl gå väldigt fort. Det behövs inte mycket för att ett land ska falla tillbaka till medeltida värderingar och pogromer. Jag vill inte vara kvar här när den dagen kommer.

Jag tänker inte jagas som ett djur.

Vår demokrati, våra mänskliga rättigheter, vår brevhemlighet, allt vad vår integritetskänsla står för är på väg att nedrustas. Och resten av landet sitter och rullar tummarna.

SKÄMS TAMEJFAN!!!

Vi kommer att få svårt att finna möjligheter att kommunicera med varann och ingen kommer att vara skyddad. Jag är inte intresserad av den utveckligen, och jag kommer med all sannolikhet förbereda mig för att lämna landet så snart jag har möjlighet.
Jag kommer lämna Sverige i händerna på politikerna, vårt nya Stasi, de naiva som tror att detta inte berör oss vanliga människor och jag kommer att lämna landet till darwinismen att göra vad den vill med.

Vi kanske ses i Kanada eller Nicaragua en vacker dag.

Innan dess kanske vi ses utanför riksdagshuset imorgon onsdag klockan 08.00, eller någon annanstans i landet. Helt klädda i vitt.

Till dess
På återseende, men enbart bakom en krypterad lina.

Namninsamling pågår, skriv på.

http://www.namnlista.se/113


Se till att detta lagförslag aldrig kommer upp till ytan igen.

Återremiss räcker inte.

Kontrollstationer, meddelarskyldighet och oberoende nämnder förändrar inte faktum.

Integriteten är redan kränkt.


Öppna inte mina brev, lyssna inte på mina telefonsamtal.


Det spelar ingen roll hur mycket det förstörs i efterhand.

Ni har redan varit och rotat i saker ni ska ge fan i.

Federley din jävla förrädare.

Tack för att du bevisade för de som personröstade dig in i riksdagen och försökt förmå dig att verkligen följa ditt mandat att du är en simpel jävla lögnare.

Grasttis till att ytterligare späda på politikerföraktet.

Tack så jävla mycket.

Blir mörkrädd av försvarsministerns tal.

Gubbjäveln står och tar bort medel från vårat försvar med ena handen och vill sedan påvisa ett obefintligt yttre hot för att kränka våra medborgerliga rättigheter genom Lex Orwell.
Kan aset bestämma sig någon gång?

Har vi ett yttre hot mot Sverige eller har vi inte det?

Är dessa två beslut bara en del i att tvinga oss att underkastas NATO och EU's beslut och reglementen?

Försvaret minskas, medborgarens åsikter ska registreras, Irlands folkomröstning negligeras för att de är så få procentuellt sett.
Visst, de är få, men hade fler länder fått folkomrösta så kan jag garantera att resultatet inte hade kunnat ignoreras.
Men jag antar att det är just därför vi inte får folkomrösta.

Nästa steg blir en införlivning i euro-samarbetet trots att vi röstat nej.
Steget efter det blir ett NATO-medlemskap, trots att en majoritet inte vill detta.

Vad händer efter det?

Ska vi bli ett krigförande land igen?

Socialdemokraterna är INTE mot förslaget.

Lyssna riktigt noga på det retoriska spelet som pågår från det socialdemokratiska hållet.

De är inte mot förslaget, de reserverar sig bara och som den senaste talaren sade "varför satte vi oss inte ner under detta året och resonerade om detaljerna".

Socialdemokraterna är alltså inte mot förslaget och de integritetskränkande och grundlagsvidriga i det utan bara om teknikaliteterna i själva förslaget.

Tänk på detta när ni lägger era röster i EU-valet nästa år och riksdagsvalet 2010.

Karin Enström erkänner rakt ut.

Kanske inte rakt ut, men innebörden är samma floskler som vi hittills hört, att svenskar inte ska oroa sig, det är inte oss de ska kontrollera.

Men i detta säger hon också att all trafik ska övervakas, allt vi gör på nätet ska screenas, kopieras och lagras.
ALLT

Det denna människa säger är ett brott mot grundlagen.

Centerpartister böjer sig för partipiskan.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1371837.svd
När vi tittar och begrundar detta så kom ihåg att detta är samma parti och samma personer som sitter i EU.

Hur ska detta parti och dess representanter kunna representera  väljarna i EU när de inte ens kan representera sina väljare i Sverige?

Vitklädd Protest mot FRA

Förbudet att undersöka andras brev och avlyssna kommunikation står skrivet i Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar.Dessutom skyddas vår korrespondens av Europakonventionen.
Sådana grundläggande mänskliga rättigheter får inte upphävas utan mycket tungt vägande skäl.
Ingen har hittills visat att sådana finns.

Den statliga utredningen Integritetskommittén har gjort en översyn av de lagar som medger intrång i folks privatliv. De föreslog att alla lagförslag granskas ur ett integritetsperspektiv. Dock formulerades FRA-lagen innan kommittén slutförde sitt arbete. Det finns ingen anledning att rösta igenom en FRA-lag innan den prövats på det vis den brett sammansatta Integritetskommittén föreslagit.

Att kopiera över all vår kommunikation till en dator som kontrolleras av regeringen i ett land är en demokratisk fara. Historien visar att obehagliga regimer kan ta över även i demokratiska system. Vi skall inte servera kommande makthavare ett färdiginstallerat system som avlyssnar hela folket.

Hur mycket rättssäkerhetsgarantier man än ger är ju detta bara regler på ett papper. I praktiken kan tekniker och administratörer som kontrollerar avlyssningsdatorerna bli en stat i staten utan att någon märker något innan det är för sent. Detta kan riskera hela vår demokrati.

I system med avlyssning får staten alltid reda på saker som inte alls har med syftet att göra, vare sig man vill eller inte. Krav på att få använda överskottsinformationen kommer att ställas. När vi väl har börjat kopiera hela folkets kommunikation till den statliga superdatorn kommer många nya sätt att använda den att uppfinnas. Därför skall vi inte koppla in datorn.

Om en myndighet avlyssnar all kommunikation innebär det att både journalisters, tidningars andra myndigheters, riksdagens och regeringens kommunikation kommer att avlyssnas. Det säger sig självt att ett sådant system hotar underminera vår demokrati.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1369315.svd

Visa din protest, klä dig i vitt och ställ dig på din stads stora torg imorgon 18/7-2008 kl 08.00 - 09.00

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0