Hämtat från "Opassande - Ett digitalt köksbord"

länk till opassande.


Här kommer då den utlovade uppdateringen av “översikt av övervakningslagar“. Det är näst intill omöjligt att försöka hänga med och bevaka alla kringskärningar av rättssäkerhet och demokrati, men å andra sidan blir ju en översikt av det här slaget ett argument i sig. Den sista tillagda delen har jag inte alltid haft tillgång till officiella handlingar (har länkat där det funnits), så det blir emellanåt sammanfattning av rapportering som jag kunnat leta upp. Hjälp gärna till med fler länkar och information, eller korrigera ev. felaktigheter, i kommentarerna så justerar jag det i inlägget.

Förändringar som redan trätt i kraft:

(Prop. 2002/03:74) Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänktas bekantas” hem.

(Prop. 2004/05:143) Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m: All överskottsinformation från hemlig teleavlyssning, tele- och kameraövervakning får användas i brottsförebyggande syfte. Förundersökning får inledas så fort överskottsinformationen ger misstankar om något som kan ge mer än ett års fängelse, och som utredarna inte tror ger endast böter i det aktuella fallet.

(Prop. 2005/06:177) Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott: Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, kameraspioneri och hemlig postkontroll utan någon misstanke om brott alls: det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha utfört något försöks- eller förberedelsebrott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets.

(Prop 2004/05:144) Internationell rättslig hjälp i brottmål: Polisen får i en mycket högre grad än tidigare överföra övervakningsinformation till utlandet, och låta utländsk makt bedriva gränsöverskridande övervakning.

(Prop. 2005/06:178) Hemlig rumsavlyssning: Polisen får ta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man kommer inte i efterhand behöva informera den buggade om att avlyssning har skett. Även tidningsredaktioner ska kunna buggas. Som vanligt säger regeringen att detta är för att bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde ”ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet.”

Förändringar som är på väg att införas:

(Prop. 2006/07:63) En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet: Den socialdemokratiska regeringen la ett förslag om att Försvarets Radioanstalt (FRA) skulle få avlyssna digital trafik över landets gränser. Förslaget skrotades, men togs upp igen av Mikael Odenberg (m) då alliansen tillträdde i regeringsställning. Lagförslaget blev minoritetsbordlagt 2007, och planeras införas 2009. All privat kommunikation som sker digitalt, email, telefontrafik osv kommer att passera FRAs superdatorer och bearbetas. Lagen röstades igenom den 18 juni 2008 och har inspirerat till en bloggbävning. Lagen ska bearbetas en omgång till under hösten 2008, men grundförutsättningen är att alla ska avlyssnas. Läs mer på Frapedia.

SOU 2005:38 Hemlig dataavläsning: Polisen ska få bryta sig in i folks hem och installera dold programvara i datorer, som rapporterar varje knapptryckning via internetuppkopplingen, varje hemsida som besökts, och skickar kopior på hårddisken och alla mail. Enligt Advokatsamfundet tillåter förslaget även att mikrofon och webbkamera på datorn aktiveras och avlyssnas. Denna typ av spioneri kommer få användas vid misstanke om brott med lägre straffvärde än som krävs för telefonavlyssning, och kommer även få bedrivas mot datorer som tillhör bekanta till den misstänkta personen. Polis och åklagare kommer, utan misstanke om brott alls, ha tillgång till information om vem som haft vilket IP-nummer på Internet vid varje tillfälle. Denna information föreslås överföras automatiskt från Internet-leverantörerna till en databas hos polisen. I sitt remissvar påpekar Post & Telestyrelsen att IP-nummer “kan användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av elektronisk kommunikation”.

SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning: Tele- och Internetoperatörer måste samla data som det tidigare var strikt förbjudet att lagra och nu istället spara det i mellan ett halvår och två år. Det gäller personuppgifter på alla som kommunicerar, vem som var sändare och mottagare, start- och sluttid, vilken utrustning som användes. För mobiler skall lagras var man befunnit sig. Det kan vara av intresse att musiklobbyn ansågs vara en organisation som berörs av detta lagförslag och därmed var utsedd till remissinstans.

Förändringar som är på förslag; alltså, förslag och utredningar till nya lagar, färdiga lagtexter finns således inte ännu:

(2007/2253(INI)) Förslag till Europaparlamentets resolution om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen: Alla bloggare avses registreras genom att ha en ansvarig utgivare, det ska bli lättare att komma åt bloggare juridiskt, myndigheterna kan reglera innehållet på en blogg. I korthet är tanken att man ska kunna censurera och kontrollera innehållet på bloggar men även press och massmedia inbegrips i förslaget. Detta är en initiativrapport som avser att övergå till lagförslag inom EU den 22 september.

Dir 2008:2008:71 Översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. En utredning har dragits igång för om huruvida PKU-registret ska vara tillgängligt i brottsbekämpande syften. Registret drogs igång 1975 i forskningssyfte, och innehåller ett register på över 3 miljoner svenskars DNA: Från samhällets sida finns ett intresse av att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva medel för att utreda allvarliga brott. Mot detta intresse måste vägas de övriga intressen som ska beaktas i biobankslagen. Med denna utgångspunkt ska utredaren analysera vilka behov de brottsbekämpande myndigheterna har av att kunna ta vävnadsprover från PKU-biobanken i beslag.

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement): Ett internationellt handelsavtal har i hemlighet dragits igenom EU-parlamentet, och är endast känt för att delar av dokumentationen läckt till allmänheten. Handelsavtalet avser att slå ner på innehav av piratkopierat material genom starkt integritetskränkande metoder som drabbar alla över hela linjen. Gränskontroller där resenärernas mp3-spelare och datorer undersöks, konfiskering av teknisk utrustning, förbud mot regionsfria dvd-spelare och avstängning av internet-abonnemang som misstänks ha använts för illegal fildelning. Sökfunktioner och länkningar som kan leda till upphovsrättsskyddat material ska förbjudas. Kulturell spridning kommer att straffbeläggas, oavsett om individuella upphovsrättsinnehavare delat med sig av material själva. Avtalet genomförs helt utan insyn eller demokratisk process.

RFID-märkning av brev. Den kommunikation som fortfarande sker på papper planeras att märkas upp med små chip som rapporterar var brevet befinner sig — i syfte att post inte ska slarvas bort på vägen. Vem som sände det, och vem som tog emot det blir bonusinformation i hanteringen.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0