Amnesty godkänner massavlyssning?

del 1.

del2.

del3.

Inledning

Amnesty har som sitt åtagande att göra utredningar och agera med fokus på att förhindra och sätta stopp för grova kränkningar av rätten till fysisk och psykisk integritet, åsikts- och yttrandefrihet samnt rätten att inte bli diskriminerad, inom ramen för sitt främjande av alla mänskliga rättigheter.

Amnesty kan se behovet av föreslagna lagändringar och vill framhålla att organisationen anser att remissen på ett ingående sätt diskuterar de frågor som med utgångspunkt från de rubriker som finns i remissen.

Mandatet för försvarsunderrättelseverksamhet ändras till "yttre hot"

Amnesty har ingen erinran mot denna förändring. Med tanke på den allt mer globaliserade världen och de konsekvenser som följer härav delar Amnesty remissförfattarnas syn att detta är en nödvändig förändring av sensk lag. Möjligen ser Amnesty en fara med att det är ett mycket vitt begrepp, men om det med "yttre hot" menas de exempel som tar upp på sidan 80 i remissen framstår begreppet som rimligt. Det som Amnesty befarar är att innehållet i detta begrepp sedan utvidgas steg för steg utan att en utförlig kontroll av konsekvenserna härav görs.

Gränsdragning mellan polisiär verksamhet och försvarsunderättelseverksamhet förtydligas

Även denna föreslagna ändring förstår Amnesty. Ur rättssäkerhetssynpunkt ser dock Amnesty det som önskvärt att en så tydlig lagstiftning som möjligt antas. Precis som remissen nämner är det viktigt att det inom ramen för försvarsunderrättelseverksamheten inte skall bedrivas verksamhet som inrymmer straffprocessuella tvångsmedel eller polisiära befogenheter i övrigt. Inte heller inhämtning i brottsförebyggande syfte av information om inhemska förhållanden bör ingå i försvarsunderrättelseverksamhet.

Tydligare reglering av inriktning, rapportering av underrättelser och inhämtning med särskilda metoder

Amnesty anser att det på detta område har presenterats ett tydligt och bra lagföslag, som inte medför några kränkningar av den enskildes rättigheter.Jag ställer nu en öppen fråga till Amnesty Sverige.

Hur i svarta helvete kan ni godkänna massavlyssning?


Kommentarer
Postat av: Dennis NiIsson

Fick följande svar den 11 juni 2008 från Lise Bergh, Svenska Amnestys generalsekreterare, tillsammans med deras remissvar som du redan har länkat till.http://www2.amnesty.se/wk.nsf/lb070305Lise Bergh har varit statssekreterare åt demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhetsminister Jens Orback.Efter detta så har jag bett om ett förtydligande utan någon respons. Av Lise Bergh's svar går det att utläsa att de både stödjer och inte stödjer FRA-lagen. Jag vet att den "tredje statsmakten" är informerad, och ev. kommer det upp något i gammelmedia om det här.Ja, det vore mycket intressant för oss medborgare som stödjer Amnestys insatser mot diktaturfasoner världen över, att veta, hur de kan stödja samma fasoner här hemma.------------------------------------------------

From: lise.bergh@amnesty.se

Sent: Wednesday, June 11, 2008 9:09:23 AMHej,

du har skickat mejl med frågor angående ett remissvar från Amnesty år 2005 om försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30). Remissvaret på utredningen från 2005 sammanställdes av vår juristgrupp och har undertecknats av vår dåvarande generalsekreterare, Carl Söderbergh.Amnesty´s svar är på två och en halv sida vilket bifogas Jag vill påpeka att remissvaret gäller själva utredningen och inte det faktiska lagförslaget och att Mikael Odenberg valt att utelämna delar av remissvaret. Amnesty lyfter i remissvaret fram farhågor och frågeställningar som måste beaktas vid vidare lagstiftningsarbete, exempelvis Amnesty´s farhågor beträffande fall när tillstånd inte kan inhämtas, vikten av yttersta restriktivitet gällande signalspaning hänförlig till fysisk person samt krav på utomstående granskning av berörda myndigheter.Med vänlig hälsningLise Bergh

2008-07-06 @ 00:06:26

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0