Staffan Danielssons chat, mina kommentarer i fetstil, läs nerifrån och upp.

Under tiden jag skrev detta såg jag att Centerpartiet "estetiskt redigerat" chatten.

En öppen chat redigerar man inte i överhuvudtaget.staffan danielsson säger: Tack för frågorna. Jag har försökt svara så fort som möjligt, tro det eller ej.

 

Moderator säger: Johannes: Jag har inte sett det du skrivit som frågor, mer som påståenden. Även alla obesvarade frågor kommer att sparas i loggarna så får läsarna själva avgöra om vi censurerar eller inte. Vi försöker få ett så bra och representativt urval som möjligt över hela dagen för att inget ska lämnas obesvarat.

 

Johannes- säger: 5 frågor till staffan, och ingen fick man igenom... modererad? CENSURERAD skulle jag kalla det. Jobbigt att svara på obekväma frågor.

 

staffan danielsson säger: Hej Björn. Jag har inte sett att FRAs GD sagt detta, och det låter osannolikt. Just internationell terrorism – som tyvärr är en verklighet i dagens värld – är ett av de preciserade hot som signalspaning i noga kontrollerade former kan inriktas mot. (Hur fan kan man missat en sak som stått på löpsedlar i flera veckor? undra på att han tror att det finns stöd för lagen)

 

Moderator säger: Frågan från Björn kommer att vara den sista Staffan hinner besvara. Vi kommer att återkomma klockan 17.00 med Sofia Larsen. Chatten sparas i loggar och publiceras så fort som möjligt på centerpartiet.se.

 

Moderator säger: Fotnot: Ingvar Åkesson är FRA:s generaldirektör.

Björn Pettersson säger: Eftersom Ingvar Åkesson i en debattartikel har avfärdat terroristbrott som ett "bra argument" för FRA-lagen, varför framhärdar ni inom Centerpartiet med att använda just det argumentet?

 

staffan danielsson säger: Hej Tore. Allianspartierna liksom flera oppositionspartier anser att lagen tyvärr behövs, som vår värld ser ut. Centerpartiet och även andra partier arbetade i både regering och riksdag mycket hårt för att få in fler starka åtgärder för att skydda integriteten, vilket allianspartierna enades kring. (intetsägande svar, vilket man kan vänta sig av en intetsägande fråga.)

 

Tore säger: Vilket av allianspartierna var mest drivande i FRA-frågan? Vilket parti ville allra helst ha lagen?

 

staffan danielsson säger: Hej Johan B. Det du påstår är inte korrekt. Länderna i vår omvärld signalspanar, fast det är inte alltid lika öppet redovisat genom riksdagsbeslut som Sverige nu gör. Och jag menar definitiv att det är bra att Sverige noga lagreglerar den här verksamheten och inte har det som tidigare i en gråzon.(deras signalspaning sker utefter ett domstolsbeslut, det gör inte sveriges.)

 

JohanB säger: Är inte regeringen i Sverige lite väl paranoid? Jag menar. Våra nordiska grannländer gör inte samma riskbedömning. Inte ens Danmark som har fler hot mot sig än vad Sverige har. Jag tror inte ni berättar allt här.

 

staffan danielsson säger: Hej Lberia. Jag håller inte alls med dig. Det är bra att FRAs verksamhet nu regleras, och det är bra att försvarsutskottet mycket tydligt preciserat de ca 6 allvarliga hot som signalspaning överhuvudtaget får bedrivas mot, liksom att så många olika kontrollinstrument har byggt in. (ca 6 allvarliga hot som signalspaning överhuvudtaget får bedrivas mot? säg för fan inte att "yttre hot" är med där för det är så generellt att precis allt kan räknas in.)

 

 

LBeria säger: Det kanske vore bra om FRA fortsatte i grå sektor - det skulle utgöra ett skydd för vanliga medborgare. Om informationen hade ett grått urprung skulle den inte gå att använda i svensk domstol vilket alltså skulle vara en motvikt (docck en svag sådan) för integritet.

 

staffan danielsson säger: Hej Hax. FRA har anmälts, och det är viktigt att granska vad som skett eller inte har skett. Med den reglering av signalspaningen vi nu gör, och med de starka kontrollinstrument som mycket tack vare centerpartiet byggs in, ska självfallet FRAs verksamhet kunna kontrolleras väl. I första hand gäller det ju också att FRAs personal följer sina tjänsteåligganden, som andra svenska statstjänstemän. (Vilket de inte gör, har gjort och med det i ryggen kan vi dra slutsatsen att de inte kommer att göra det i framtiden heller.)

 

HAX säger: FRA har redan beslagits med att ha brutit mot lagen flera gånger. Hur skall vi kunna lita på att de sköter sig? Och tror du verkligen att kommittéer med riksdagsmän vet vad de skall fråga och titta efter när de skall granska FRA?

 

staffan danielsson säger: En bra fråga, Mattias. Jag tror i alla fall att det vara generationsskillnader. Jag minns väl oron under kallakriget med det sovjetiska kärnvapenhotet, jag tror att ungdomen utan dessa referenser kan ha en lugnare bild av dagens värld. Visst kan Sverige ses som en rätt lugn oas i norra Europa. Men vi är ofrånkomligen en del i dagens värld där det tyvärr finns många hotbilder av olika slag, (Men berätta vad den hotbilden mot Sverige är för något då, hur många gånger ska det jävla "yttre hotet" tas upp utan att preciseras egentligen)

 

Mattias säger: Tror du att människor i sverige är för instängda, skyddade, naiva?

 

 

staffan danielsson säger: Hej Markus. Det frodas mycket rykten och ibland överdrifter om den svenska lagen. Det Sverige gör är ju att öppet och strikt reglera sin signalspaning. I andra länder sker detta ofta under hög sekretess i resp försvarsmakter. Jag är inte närmare informerad om Kina. Storbritannien, Tyskland och nederländerna har reglerat sin signalspaning via lagstiftning. (Storbritannien har fällts, Tyskland är anmält och Holland är anmält för spioneri efter att regeringstjänstemän har loggat uppgifter från nyhetsförlag)


 

Markus, CenterUppropet.se säger: FRA-lagen har fått stor genomslag i media världen över. Bland anat i Kina, som indignerat undrar vad vi håller på med (det gör jag också). Hur ska vi, med någon uns trovärdighet, kunna kritisera länder som övervakar och kontrollerar sin befolkning, när vi själva just tagit ett stort steg åt det hållet? Kina minskar ju på sin censur, inte ökar. Fortsätter det så här är de snart "bättre" än oss...

 

staffan danielsson säger: Hej Glenn. Vid misstanken om grova brott kan Säpo erhålla extraordinära befogenheter vad gäller t ex buggning. Skulle vid signalspaning misstanke framkomma om att något grovt terroristbrott är på gång, får FRA överlämna materialet till SÄPO, som sedan vid sin utredning måste gå behandla denna fråga som alla andra liknande. (Här säger staffan rakt ut att spaning utan skälig misstanke kommer att bedrivas och att den utgör basen för en efterhandkonstruerad misstanke, tack staffan.)

 

Glenn säger: Granskar någon underrättelseinstans fysiska brev till misstänkta terrorister? Varför? Varför inte?

 

staffan danielsson säger: Hej ”förbannad”. Det här är en viktig fråga, och nästan alla frågor beslutas ju av riksdagen. Sex av riksdagens sju partier bedömer att signalspaning tyvärr behövs. Frågan har diskuterats förra året ch intensivt nu de senaste veckorna. Det är viktigt att fortsätta debatten och ta oron på allvar, (Debatt med folket ska tas innan beslut är fattat, men det verkar jobbigt att göra eftersom folket är kunnigare än Regeringen i detta)

 

Förbannad säger: Varför blev det ingen folkomröstning om lagen då det verkligen verkade vara befogat? Det är en fråga som rör varenda individ i hela Sverige och det är väl så att varje individ borde få chans att bestämma om man vill att FRA ska ha chans att läsa mailen man skickar över internet, eller hur?

 

staffan danielsson säger: Integritetsfrågorna är mycket viktiga för oss i centerpartiet, vilket är mycket tydligt i vårt öppenhetsmanifest. Nu har vi arbetat in en rad integritetsstärkande åtgärder i den nya lagen. Vid avvägningen mellan landets säkerhet och integritetsintrånget har vi landat i – liksom sex av riksdagens sju partier – att det tyvärr behövs underrättelseinhämtning genom signalspaning, men vi har byggt in starka åtgärder till skydd för integriteten. (närmast identiskt svar som angetts både tidigare och senare chattare, inte alls intränat näää....)

 

Moderator säger: Staffan kompletterar sitt tidigare svar till Björn just nu.

 

staffan danielsson säger: Länderna i vår omvärld signalspanar, fast ofta sker det under hög sekretess i resp försvarsmakter. Sverige reglerar nu öppet sin signalspaning, och bygger in starka integritetsskydd. I remissbehandlingen hade svenskt näringsliv inget att invända. (Låt oss fråga Svenskt Näringsliv idag vad de anser idag när företag flyr sverige.)

 

Alexander säger: Som teknikstudent så är jag oroad för hur IT-företagen från runt om i världen ser på på detta. Jag överväger verkligen att flytta härifrån. Ni har tidigare sagt att ni bedriver en företagsvänlig politik. Är FRA-lagen så (IT-)företagsvänlig? Hur ska ni göra så att Sverige blir känd som ett IT-land och inte ett övervakar-land?

 

staffan danielsson säger: Sverige har inhämtat underrättelseinformation genom signalspaning sedan andra världskriget. Länderna i vår omvärld arbetar med detta. Sveriges bedömning är att en noga reglerad signalspaning behövs för att kunna skydda medborgarna mot allvarliga yttre hot. (Nej, det är inte Sveriges bedömning, det är regeringens bedömning och eterspaning går inte att jämföra med kabelspaning)

 

Björn B säger: # Maud Olofsson har i luftiga ordalag beskrivit centerns Ja till FRA som resultatet av en kompromiss i allianssamarbetet. Jag undrar då: en kompromiss med vem? Vem är det som har drivit frågan, förutom socialdemokraterna? (m) och (fp) har aldrig haft FRA uppe i partiprogram, valmanifest eller dylikt. (kd) har varit ganska så tysta. (c) gick t.o.m. till val på ett öppenhetsmanifest som var kritiskt till FRA-lagen. Så vem är det som ville ha igenom lagen egentligen? USA?

 

staffan danielsson säger: Tyvärr lever vi i dagens värld med terroristhot. FRA letar just allvarliga hot som t ex terrorism. Kryptering är man mycket kompetenta på. (undvikande svar)

 

RasmusB säger: Varför används terroristbekämpning som argument trots att terroristerna redan idag krypterar sin trafik? (Citat från http://research.microsoft.com/crypto/ : "An ordinary PC can produce codes of such complexity that the most powerful supercomputer using the best available attack algorithms would not break them in a million years.")

 

staffan danielsson säger: Regeringens expertis och lagrådet har gjort bedömningen att lagen är föenlig både med våra grundlagar och med Europakonventionen. Tyskland, som har en liknande reglering av sin signalspaning, har godkänts av europadomstolen. Skulle Sveriges lag prövas får vi självafllet följa den prövningen nära. (Nej, Hälften av remissyttranden säger mot och lagrådet var oenigt)

 

Moderator säger: För de nya användarna så vill jag som moderator upplysa om att alla svar skrivs efter hand. Vi har alltså inget färdigt svarsdokument, detta gör att det ibland kan ta lite tid innan svaret kommer. Hoppas att ni kan ha överseende med det.

 

Moderator säger: Hej!  Med anledning av denna dom i Europadomstolen:  http://euwiki.org/index.php/ECtHR/58243/00      1. Principal facts      The applicants are Liberty, British Irish Rights Watch and the Irish Council for Civil Liberties, a British and two Irish civil liberties' organisations based in London and Dublin, respectively.      The case concerned the applicant organisations' allegation that, between 1990 and 1997, their telephone, facsimile, e-mail and data communications, including legally privileged and confidential information, were intercepted by an Electronic Test Facility operated by the British Ministry of Defence.      Från domen:      FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY      1. Declares the application admissible;      2. Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention; ===  vad tror ni om FRA-lagens chanser att överleva en prövning i Europadomstolen?

 

Moderator säger: Vi börjar med en mailfråga som är specifikt riktad till Staffan Danielsson från Rickard Fröberg:

 

Moderator säger: CVLPA: Nej, men den är modererad.

 

CVLPA säger: Är chatten censuredrad?

 

Moderator säger: Staffan kommer snart att vara med oss, ni får gärna börja ställa frågor redan nu.

 

Moderator säger: Vi har nu en paus i chattandet. Staffan Danielsson kommer att komma hit och svara på frågor från klockan 16.00


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0