Lars Weinehalls Chat, mina kommentarer i fetstil, läs nerifrån och upp.

Moderator säger: Det var sista frågan. Som tidigare är det massor av obesvarade frågor. Vi kommer att lägga ut samtliga inlägg - både publicerade och opublicerade på vår site. Nu gör vi 15 min paus och återkommer med Roger Tiefensee. Tack Lars W!


lars weinehall säger: Markus! Ja, på samma sätt som en statskupp som innebär att en diktator tar makten över militären, så innebär givetvis signalspaning ett terrorverktyg i en diktatur. Beträffande tilltro till FRA:s anställda: För framtiden blir i varje fall kontrollen av FRA mycket hårdare. Vem som sen övervakar övervakarna är en klassisk i myndighetsutövning. Det riksdagen gav regeringen i uppdrag att presentera i höst innebär ju att fokus sätts på FRA. (Nej, det krävs inte en diktatur, det krävs bara en totalitär stat. En diktatur är en totalitär stat, men en totalitär stat behöver inte vara en diktatur.)


Leo B säger: Och stärks verkligen medborgares integritet genom att allt fler instanser och personer får läsa deras korrespondens...?

 

Markus säger: Kan vi vara överrens om att FRA:s massavlyssning är ett enormt kraftfullt vapen och fruktansvärt om det hamnar i fel händer? Litar vi 100% på FRA:s anställda? Vem övervakar övervakarna?

 

lars weinehall säger: Johan B! Vad går vi miste om utan egen signalspaning? Några exempel: Vi blir beroende av andra länders underrättelseinformation. Vi förlorar möjligheten att själva kartlägga yttre hot mot Sverige, både i form av terrorhandlingar och IT-relaterade hot. (Nej, vi har redan två underrättelsetjänster som bedriver spaning SÅPO civilt och Must militärt. och där kom det igen, det förbannade "yttre hotet"....)


Johan B säger: Vilka är de värsta farhågorna om inte FRA-lagen blir av. Vad är det då vi går miste om?

 

lars weinehall säger: Hej Tino! Vi lyssnar aktivt till den diskussion som nu pågår, t.ex. via denna chatt. Och vi är öppna för ytterligare integritetsförstärkningar under resans gång. Till att börja ska ett förslag fram till höstriksdagen där integritetsskyddet konkretiseras och förstärks. Jag är övertygad om att den pågående diskussionen kommer att ge avtryck också här. (Återigen, om det är så lätt att lägga till förstärkningar, så är det lika lätt att ta bort dom. + En diskussion tas lämpligast innan man driver igenom något, taktiken att skjuta först och fråga sedan trodde jag försvann med berlinmuren)


Tino säger: Gör inte medborgarnas reaktion på lagen tydligt att ni ännu inte hittat rätt balans mellan privatliv och integritet, och därför bör backa och utreda bättre?

 

lars weinehall säger: Dom partier som hade makten då var också ansvariga för det som Försvarsdepartementet gjorde då. (Japp, och Sossarna kastade det, vilket ni inte gjorde. skit är skit om än i vackra kläder.)


Scaber Nestor säger: Kom förslaget från Socialdemokratiska regeringen eller kom det från Försvarsdepartementet?

 

lars weinehall säger: Lilla jag & Gun: Allianspartierna liksom socialdemokraterna inser att det finns ett behov av signalspaning. Det förslag som riksdagen tog anser Alliansen vara en rimlig avvägning mellan skyddet av den personliga integriteten och skyddet av medborgarna mot yttre hot. (Och därför har 10 extra integritetsåtgärder redan lagts till och fler vill ni lägga till trots att Försvarsminister Tomhylsa sägt stopp. och som jag sagt i tidigare chat, om det är så lätt att lägga till saker, är det inte lika lätt att ta bort dom?)


Gun Svensson säger: Vad menar lilla jag? Ska ett arv från s legitimera att ett redan dåligt förslag ska antas?

 

Markus säger: Lilla jag: det hade varit lätt att kasta tillbaka hundhuvudet om man inte velat bära det...

 

lars weinehall säger: Det känns givetvis inte bra när socialdemokraterna försöker smita ifrån att man själva la ett förslag med magert integritetsskydd. Det Alliansen har gjort är att göra ett dåligt förslag mycket bättre. (Det sossarna gjorde var att kasta det i papperskorgen)


Lilla jag säger: Hur känns det att få ta hela hundhuvudet för ett förslag som egentligen kommer från socialdemokraterna?

 

lars weinehall säger: Skriv ditt inlägg härPå din andra fråga: Vi respekterar Advokatsamfundets åsikter i denna fråga. Men det finns ju flera andra tunga remissinstanser med juridisk kompetens, t.ex Justiekanslern, Riksdagens ombudsmän och Lagrådet, som tillstyrkt förslaget. Beträffande Europadomstolens utslag i tisdags (avseende England) så är det viktigt att Sverige noga analyserar denna dom i förhållande till den lag riksdagen beslutade om.  (Återigen, varför inväntade ni inte domen innan ni klubbade igenom en uppenbarligen ofärdig lag som antagligen bryter mot Europakonventionen?)


Moderator säger: Fråga 2 från Gun: 2. Är advokaten, tillika Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg trovärdig när hon säger följande: "Rättstaten kräver garantier mot missbruk av statens legitima maktutövning. Den kräver också skydd för de grundläggande rättigheter som yttrande- och tryckfrihet innebär. Den kräver skydd för mänskliga rättigheter. Sådant skydd har vi fått genom Europakonventionen, som är svensk lag. Det är min och många andras övertygelse att den lag som riksdagen nu röstat igenom inte uppfyller Europakonventionens krav. Problemet är att den nya lagstiftningen möjliggör en massiv preventiv avlyssning av enskilda svenska medborgare utan misstanke om brott och utan godtagbar kontroll. Det är konstigt att denna enkla poäng inte adresseras av ansvariga politiker".


lars weinehall säger: Hej Gun. Många riksdagsledamöter har ett yrke i botten och deltar givetvis i debatterna och besluten utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Det är ju själva tanken att man ska tillföra det man kan. Därför är det ingen skillnad på det exempel du ger och att en företagare diskuterar och deltar i beslut om näringspolitik


Moderator säger: Guns tredje fråga lyder: 3. Tycker Centern att det är helt OK när en riksdagsledamot, som under flera år arbetat som stabsofficer i Försvarsmakten och genomgått en två årig utbildning i signalspaning vid amerikanska marinens tekniska universitet, deltar i ett beslut av denna karaktär?


Moderator säger: Nu hälsar vi Lars Weinehall välkommen!

Gun Svensson säger: Har per mejl sänt tre frågor till Lars Weinehall som jag hoppas få svar på


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0