Här är en gravad hund, SOU 2005:96

http://www.fra.se/remissvar/0282-remissvar-sou2005-96.pdf
FRA's remissvar på:
"Försvarsförvaltningsutredningens betänkande En effektiv förvaltning för insatsförsvaret (SOU 2005:96)."


[...]

"Den är strukturerad i behov av tre olika typer härledda ur insatsorganisationen, genomförandet av insatser respektive upprätthållandet av långsiktig handlingsfrihet. I samtliga fall bedömer man att behovet av signalunderrättelse ökar. Det är direkt eller indirekt kopplat till internationella insatser och i övrigt till Sveriges roll som stark kryptonation och därav följande ansvar inom EU."


Tolkar jag det rätt som läser in att Sverige har en roll i EU att vara en sorts dekrypteringscentral?


"Den gjordes i syfte att anpassa ambitionerna till den ekonomiska verklighet som är för handen men också för att myndigheten skulle vara beredd att lösa de nya uppgifter för FRA som regeringen kan komma att besluta om med anledning av de utredningar som presenterats under 2005. Ett annat viktigt skäl var att hitta ekonomiskt utrymme för de investeringar i teknik som behövs för att FRA åtminstone på vissa områden ska kunna hänga med i den tekniska utvecklingen."


Denna text är från 2006-01-24, Bodström med backning av Persson förkastade promemorian om en förändrad underrättelseverksamhet i februari samma år, ändå beställer FRA en 70-millarsdator som levereras hösten 2007, ca 8-9 månader innan lagen ens är uppe för en andra omröstning.
Var upphandlingen redan igång när alliansregeringen tillträdde eller hur snart efter regeringsbytet prackades den kasserade promemorian på den nya regeringen?


Jag undrar hur man kan anse att ett sådant agerande är ekonomiskt försvarbart, att godkänna inköp och nyanställningar långt innan en lag är klubbad.
Är inte detta att sälja skinnet innan björnen är skjuten?Uppdatering.

czeck_point på ett annat forum plockade fram detta som nog sätter saker i kontext.

http://www2.foi.se/rapp/foir2539.pdf

EU:s omvärldsbevakningscentra – SITCEN
I rådets sekretariat har EU ett omvärldsbevakningscentra som vanligen i kortform benämns SITCEN. SITCEN:s uppgift är att dygnet runt övervaka och bedöma händelser och situationer i världen med fokus på säkerhetspolitiska konflikt-härdar, terrorism och spridning av massförstörelsevapen. SITCEN utgörs i huvudsak av underrättelseexperter från medlemsstaterna. SITCEN är kopplad till medlemsstaternas civila och militära underrättelse- och säkerhetstjänster. SITCEN inrättades ursprungligen för att stödja EU:s säkerhets- och försvars-politik, men har över tiden fått ökad betydelse även vad gäller unionens inre säkerhet likväl som det har ansvar för inlarmning och lägesbildsfunktion vid aktivering av CCA.


http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/10555/vem_vad_inom_eu_temaser_2006-5.pdf

SITCEN:s rapporter delges Enheten för utrikes- och säkerhetspolitik vid Sveriges EU-representation som sköter den fortsatta distributionen till Sverige. En standardsändlista har tagits fram i samråd med Samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska under-rättelsefrågor på Försvarsdepartementet (FÖ/SUND). Vissa variationer kan sedan tillkomma beroende på analysernas innehåll. Analyserna delges bl.a. enheter på Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet. Dessutom går de till underrättelseaktörer inom myndighetssfären som Militära underrättelsetjänsten (MUST), Försvarets radioanstalt (FRA) samt Säkerhetspolisen (SÄPO).

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0