Anders Flankings chat, mina kommentarer i fetstil, läs nerifrån och upp.

anders flanking säger: Hej Fredrik, när det gäller Europadomstolens dom måste Sverige noggrant analysera vad den innebär och om det påverkar förslaget. Jag tog Storbritannien, som ett exempel på ett land i vår närhet som har utsatts för terror.( det är fortfarande inte en hotbild mot Sverige, k*tthuvud)


Moderator säger: Fredriks fråga kommer att vara den sista Anders hinner besvara. Efter det tar vi en paus på en timme och är åter från 16.00 med Staffan Danielsson.


fredrik säger: Du Anders hänvisar till terrorbrott i England och Spanien för att visa på en hotbild även mot Sverige, men hur svarar du på europadomstolens kritik mot England för avlyssning där de slår fast att den blotta existensen av lagstiftningen som tillåter att kommunikation övervakas i hemlighet innebär ett övervakningshot för alla som kan tänkas omfattas av lagstiftningen???

 

anders flanking säger: Hej IG, vi utgår från att FRA , som är van vid att hantera känslig information kommer att hantera detta korrekt. Dessutom kommer den skärpta lagstiftningen innebära en bättre kontroll av myndigheten. (Det har de redan bevisat att de inte gör, herrej*vlar, skärpt lagstiftning? det fanns ingen lagstiftning... ärthj*rna)


lg säger: när jag gjorde min värnplikt ägnade vi oss åt bla kameraövervakning av skärgården. denna verksamheten var naturligtvis lagreglerad (vi skulle bara titta efter militära mål) men såväl värnpliktiga som befäl ägnade somrarna åt att "kolla på tjejer" etc. detta var allmänt känt och det cirkulerade såväl stillbilder som filmklipp på olika "lustiga" episoder (tänk naket). varför skulle FRA:s anställda ha högra moral än värnpliktiga och befäl inom marinen?

 

anders flanking säger: Nej, men det är ett konstaterande och visar att frågan har behandlats i flera år. (skitsnack, frågan har legat vilande i ett år och innan dess var det ett hafsverk baserat på ett (s)förslag som förkastades av dem själva.)

Rikard säger: Vad har det med sakfrågan att göra (integriteten hotas) att förslaget kommer från S ursprungligen?

 

anders flanking säger: Hej Thommie, vi centerpartister kan inte acceptera en ändamålsglidning. Signalspaning får endast riktas mot yttre hot. Försvarets Underrättelsenämnd skall kontrollera att signalspaning inte genomförs olagligt. (återigen så har FRA redan brutit mot detta genom att först och främs hänge sig åt signalspaning och sedan även registrera svenskar)


Thommie säger: Vad är det som säger att denna lag, trotts sina domstolsliknande nämnder och kontrollorgon, inte kommer få en ändamålsglidning? På samma sätt som det är prat om att PKU-registret ska öppnas upp för polisen.

 

anders flanking säger: Hej Tommy, att förhandlingar pågick för att stärka integriteten är ett bevis på att Riksdagen kan påverka en fråga även i ett slutskede. Jag tycker att det är demokratiskt. I vår riksdagsgrupp tror jag inte att det var så mycket av partipiska utan Annie och Fredric som var tveksamma kunde påverka frågan in idet sista och valde då att med de 10 punkterna i tillägget att rösta ja.( hafsverk för att blidka en växande opinion är inte demokrati,)


Tommy säger: Ska inte Riksdagen stifta lagar i Sverige? Tack vare partipiskorna, kollegor hotades osv var ju riksdagsomröstningen en ren formalitet.

 

anders flanking säger: Hej Rasmus, Självklart skall FRA:s tidigare verksamhet utredas och om brott begåtts beivras.FRA:s verksamhet kommer nu bland annat genom lagregleringen att granskas och följas noggrannare än tidigare. Dessutom skall Datainspektionen och en grupp parlamentariker följa FRA:s verksamhet. (Detta skulle ha skett innan de fick utökade befogenheter.)


RasmusB säger: Varför borde vi medborgare lita på att FRA följer den nya lagen, när de kommer undan utan staff efter att under 10 års tid ha brutit mot den befintliga lagen?(genom att lagra svenskars datakommunikation i Titan-databasen)

 

anders flanking säger: Hej , det är tråkigt att du känner så. Vi försöker bara svara på de frågor, som vi får. Jag tycker att vårt sätt att hantera den interna opinionen med chatt, möten med oppositionella medlemmar mm är vårt sätt att ödmjukt försöka diskutera frågan.(Japp, hänvisa till massförstörelsevapen och diffusa "yttre hot" är jävligt ödmjukt, idiot)


Virrpanna säger: Helt ärligt, jag tycker att många svar, både här, och till oss medlemmar som reagerat i denna och andra frågor där riksdagsgruppen går emot stämmobeslut och internopinion, är tämligen nedlåtande. Som om vi inte förstår vad det faktiskt handlar om. Jag tror egentligen inte att någon är emot signalspaning i stort, det handlar om den personliga integriteten. Vad är det som gör att tonen blir så mästrande?

 

Moderator säger: Mattias: Som sagt tidigare, svaren skrivs efterhand. Vi har inga förberedda svar på någonting. Detta gör vi av respekt för de som frågar och det gör att alla inte får svar direkt. Som moderator försöker jag välja ut representativa frågor.


anders flanking säger: Hej Rikard, ja men den här frågan härstammar från s-regeringen. Så den har ju beretts i perioder. Att frågan har påverkats ändå in i slutet kan ju också visa på att Riksdagen inte bara sitter och säger ja och amen till allt som kommer från Regeringen utan driver på och påverkar .Vi har arbetat i den här riktningen, men först på slutet fått mest gehör för vår linje. (zzzzzzzzzzzz)


Mattias säger: Man märker att chatten är modererad. Det svaras på frågor från en väldigt begränsad del av deltagarna.

Rikard säger: Är ett förslag som måste bearbetas in i det sista, väl genomarbetat anser ni?

 

anders flanking säger: Hej, svenskar i utlandstjänst har utsatts för angrepp och dödats. Dessutom skall signalspaning skydda mot spridning av massförstörelsevapen, omfattande IT-hot, miltära hot och som du skriver terrorhot. Tack och lov har vi varit förskonade än så länge från detta. Men vad säger att enbart Spanien, Storbritannien och Italien i vår närhet skulle kunna bli utsatta för terror. Tyvärr, lever vi svenskar iblan i en naiv tro att vi är förskonade från allt ont ochaatt alla tycker om oss. (Men är Anders Flanking född dum i huvudet eller finns det kurser i lobotomi på regeringskanskiet? Hänvisa inte till bullshit som inte berör Sverige och som vi inte kan kontrollera, berätta vad det jävla yttre hotet är någon gång)


Moderator säger: Vi kommer att chatta med Andersfram till ca 15.00 istället för 14.45. Anders jobbar hårt för att besvara så många frågor som möjligt.

asdf säger: Ni motiverar ju övervakningen med Terroristkortet. Det har ju inte förekommit några dödsfall pga terrorister i Sverige på 100 år, så som väljare skulle jag gärna höra om några konkreta bevis för en terroristattack i stil med 9-11 som planeras mot Sverige, och hur massövervakning kommer att förhindra den.

 

anders flanking säger: Hej , vår riksdagsgrupp består av riksdagens yngsta och äldsta ledamot. Vi har haft två unga ledamöter, som har varit mest aktiva. Javisst, tror jag också att det är mycket av en generationsfråga- men jag tror att de flesta är dagliga användare av tekniken. Man kan också vända på frågan och säga att många av de äldre ledamöterna till och med har minnen av när vårt land var utsatta för en militär hotbild och någon har minnen från världskriget.


Virrpanna säger: Är inte FRA-frågan mycket en generationsfråga? Många 70-, 80- och 90-talister lever stora delar av sina liv på nätet, de skickar kärleksbrev, gör slut, har webbplatser med fotografier, dagböcker osv. För 40-talisterna är det inte alls så i samma utsträckning. Ändå är den som har ansvaret för FRA-frågan för c i Riksdagen 40-talist. Borde inte denna fråga hanterats av yngre?

 

anders flanking säger: Skriv ditt inlägg härHej Johannes, jag tycker inte att det du skriver stämmer. Sverige lagreglerar signalspaningen . Vår uppfattning är att lagstiftningen inte är mer långtgående än i andra länder. Dessutom är en avgörande skillnad mellan Kina och oss att vi är en demokrati med ett fungerande rättssystem. Vad Riksdagen har haft att göra en avvägning mellan hot mot vår säkerhet och integriteten. (Hur kan du hänvisa till ett rättsystem som inte fått utreda FRA's olagliga signalspaning?)


Johannes säger: Anders skriver att "riksdagsgruppen tagit hänsyn till att vi sätter integritetsfrågorna högt upp". HUR går detta ihop med att vi röstat igenom en av europas mest integritetskränkande lagstiftningar? Vi spelar numera i samma liga som Saudiarabien och Kina!

 

anders flanking säger: Hej Rikard, ja men vi bearbetade förslaget in i det sista med mer skydd för den personliga integriteten. Bland annat tack vare Annie och Fredrics hårda arbete. Med detta blev förslaget bättre än det som var lagt. Under förra året var vi också med och förstärkte integritetsskyddet mot var som var ursprunget. (återigen så börjas det från fel ände, "ge mig inte plåster när du skurit mig, sluta skär")


Rikard säger: Sluta försvara tilläggen. Centerpartiet med Staffan Danielsson i spetsen var ju för förslaget *innan* tilläggen?

anders flanking säger: Hej Johan, I gruppen har några personer haft uppdraget att särskilt jobba med frågan.. Dessa har inhämtat mer information och delgivit den. Dessutom har även enskilda ledamöter på olika sätt försöka sätta sig in i frågan och fått information. Även kritiska granskare har varit inbjudna till den kommitté , som har haft ansvar för frågan. (Namn tack, underlag samt vad utredningarna har visat, hänvisa inte till saker som är omöjliga att kontrollera)


Johannes säger: moderator: Har Anders somnat bakom tangentbordet?

 

Moderator säger: Zacheigen: Mellan 15-16 kommer vi att ha en paus. Då passar vi på att lägga ut alla de loggar vi har sparade.


Moderator säger: Zacheigen: Dessvärre inte, jag har fullt upp med att moderera...hinner inte lägga upp loggarna just nu.

Zacheigen säger: Moderator: finns det möjligheter att läsa loggar redan nu? Jag vill läsa Cleas sista svar om remissinstanser

 

JohanG säger: Hej Anders. Många av riksdagsledamöternas uttalanden tyder på dåliga kunskaper om den bakomliggande tekniken. Har Centergruppen haft någon dragning/genomgång med någon tekniskt kunnig (datavetare, kryptolog, informationsarkitekt...) för att sätta sig in i tekniken?

 

anders flanking säger: Hej Magnus, Jo, jag tycker att riksdagsgruppen har tagit hänsyn till att vi sätter integritetsfrågorna mycket högt i enlighet med vårt idéprogram. De 10 punkter, som lades till av Riksdagsgruppen för integritetsskyddet är bevis på detta. Samtidigt måste man även göra andra avvägningar bland annat hänsyn till rikets säkerhet. Dessutom är det så att partiet har haft en stämma efter att FRA-propositionen lades – 2007. Stämman fattade då inga beslut om att stoppa lagen. (Hur kan stämman fatta beslut om att stoppa en lag som man aktivt måste godkänna?)Moderator säger: Magnus Larsson säger: Hej Claes, Som medlem i Centerpartiet så har jag egentligen bara en fråga. Detta beslut som ni nu har varit med och tagit går stick i stäv med dom tidigare beslut som fattats på våra stämmor. Jag tänker närmast på vårat partiprgram som antogs i Västervik 2001. Vi har alltid varit ett parti som värnat om den personliga integriteten men det är vi tydligen inte längre. Nu till min fråga: Varför har partiledning/riksdagsgrupp valt att fatta ett beslut som innebär ett stort avsteg mot den politik som våra stämmor har beslutat om utan att medlemmarna har fått möjlighet att diskutera frågan på en stämma?

Moderator säger: Vi kommer att börja med en sparad fråga från Magnus Larsson som Anders Flanking är bäst lämpad att svara på:


Kommentarer
Postat av: Thommie

Du gör ett bra jobb med att peka på deras brister. Jag var tyvärr tvungen att åka på ett ärende strax före Staffan Danielsson gjorde bort sig(Förmodligen). Har du loggar även från denna chat och frammåt? Eller kommer de publiceras på centerpartiets hemsida?

2008-07-03 @ 18:29:40
Postat av: Scaber Nestor

Jag har inga loggar alls, jag försöker snabbt kopiera direkt från chatten i slutet av sessionen innan det raderas. men jag hoppas att ocensurerade loggar över de timmar jag missade kommer att finnas på centerns hemsida i morgon så jag kan lägga in dessa.

2008-07-03 @ 19:17:08

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0