Jan Björklund varnar för Bin-Laden i sitt sommartal.

Jan Björklund varnar för Bin-Laden i sitt sommartal”Tänk tanken att den svenska styrkan i Afghanistan i morgon griper Usama bin Laden. Det kan faktiskt lika gärna hända att den svenska bataljonen gör det, som att någon av de amerikanska bataljonerna gör det. Inom 24 timmar kan Sverige vara den främsta måltavlan för världens farligaste terrorister. Vårt grannland Danmark höll på att bli det för en teckning i en tidning. "


Menar Björklund allvar?
55 dagar efter omröstningen så tar han upp Afghanistanargumentet igen?
Denna gång med Bin-Laden som toppat argument?
Har FP's partiledare fått sitt tal skrivet av George W. Bush?
För det verkar så sett till hur dumt det låter och hur jävla långsökt det är.

Nej Jan Björklund, det är inte sannolikt på annat vis än att den svenska regeringen ljugit om svenska soldaternas uppdrag i Afghanistan hela tiden.
Vi har hela tiden blivit matade med att de har ett rent fredsbevarande uppdrag, men nu låter det som vi är där som stridande förband.


MEN.
Amnesty skriver detta.
Svenska trupper har inte jurisdiktion över fångar i Afghanistan och Norge och Sverige har alltså på så sätt inget ansvar för dessa personer. Non-refoulement principen, som innebär att ingen stat får överlämna någon till ett område där dennes liv eller frihet riskerar att hotas på grund av personens ras, nationalitet, religion, medlemsskap i en viss grupp eller politisk åsikt, gäller inte eftersom ISAF-trupperna ska fungera som en förlängning av Afghanistans myndigheter. Detta innebär att det i princip inte sker någon överlämning, menar man. Norska Amnesty anser att NATO, som trupperna utifrån FN-mandat alltså svarar under, på detta sätt har manövrerat in sig i en juridisk gråzon där varken Genèvekonventionen, norsk eller svensk lag gäller och inget ansvar för mänskliga rättigheter behöver tas.Jan Björklund fortsätter med.


"Sverige ska också i framtiden ha en effektiv underrättelsetjänst för att kunna ge förvarning om militära hot mot Sverige. Det är bra att vi äntligen får en lag som reglerar den underrättelsetjänst som ägt rum utan tydliga lagar i 66 år. Den lag som slutligen spikas efter tilläggspropositionen ska ha så höga krav det bara går när det gäller att skydda svenskars personliga integritet.”Är det Ole " Dolyckan" Dahlberg som fungerar som rådgivare åt Regeringen eller?Opassandes blogg hittar jag detta svar.Den “eterns frihet” som flera gånger nämnts i debatten innebär inte att allting som en myndighet företar sig med hjälp av en radiomottagare är tillåtet. När IB:s agenter på 1970-talet satt i parkerade bilar utanför kommunistiska möteslokaler och antecknade vilka som kom och gick så legitimerades inte verksamheten av att agenterna hade betalat parkeringsavgiften och uppehöll sig på allmän plats; själva registreringsverksamheten var olaglig (inte “oreglerad”) på grund av personalkontrollkungörelsens förbud mot åsiktsregistrering (sedan lär IB dessutom ha agerat olagligt också på andra sätt, exempelvis genom buggning av möteslokalerna).

Etern, rummet som förmedlar radiovågor åt oss, är också allmän plats, och även om sändningsrättigheterna är begränsade och utportionerade till olika aktörer, så får vem som helst resa en antenn och lyssna på vad som sägs däri, precis som det är tillåtet att spetsa öronen bland människor på ett öppet torg, eller med stöd av allemansrätten strosa omkring på andras skogsägor. Vad man därefter gör med den uppsnappade informationen eller de blåbär man hittar är reglerat, och regleringen tar stor hänsyn till huruvida man agerar som enskild person, som näringsidkare eller som myndighet.

Kravet på respekt för enskildas privatliv i Europakonventionens artikel 8 uppstod inte i och med några belysande domar i Europadomstolen på 2000-talet eller ens genom 1995 års inkorporering av Europakonventionen i svensk lag; det kravet kom redan när Sverige tillträdde konventionen på 1950-talet (eller när det nu var). Vad som har ändrats sedan dess är dels procedurerna för att hantera avvikelser från konventionsartiklarna, dels somliga myndigheters uppfattning om konventionens sakliga innebörd. “Jag visste inte att det var olagligt” är strängt taget inget försvar alls när en enskild står inför skranket, och bör inte heller vara det när den misstänkte är en myndighet, och det legitimerar på intet sätt verksamheten under den långa tid som alla parter, domstolarna inbegripna, underlät att se vad som pågick.

Vad Falkvinge har visat är för övrigt att konflikten mellan Europakonventionen och den faktiskt pågående avlyssningsverksamheten ingalunda har varit okänd för FRA, och därmed inte heller för regeringen, eftersom det är just denna konflikt som har föranlett den nu aktuella lagstiftningen. Det återstår att se huruvida denna lagstiftningsåtgärd är tillräcklig för att beveka Europadomstolen; själv ställer jag mig tvivlande till att en symbolisk hänvisning till svenska soldaters närvaro i Afghanistan tillsammans med undantaget i artikel 8 beträffande rikets säkerhet räcker för att motivera systematisk genomsökning av alla svenska telefonsamtal och andra meddelanden efter något som rör Afghanistan, alltså “utländska förhållanden”.

Det är dessutom anmärkningsvärt att man i nästan samma andetag som man försvarar den hittillsvarande avlyssningen med en hänvisning till “eterns frihet” också talar om “teknikneutralitet” som ett skäl till att utvidga spaningen till att avse även trådburna signaler, och då i trådar tillhörande privata aktörer. Är tanken att “etern” i framtiden skall anses omfatta all världens fasta kommunikationskablar, vare sig de är gjorda av glasfiber, koppar eller bomull (gammal klassisk burktelefon)? I så fall, kan alla vi enskilda människor också få frikort att gräva upp och avlyssna vilka kablar vi vill ute i markerna, eller skall denna “trådeterns frihet” vara förbehållen en viss statlig myndighet?

Det är som om statliga Domänverket skulle hänvisa till allemansrätten för att systematiskt tömma de svenska skogarna på blåbär att sälja på världsmarknaden, och dessutom ha mage att föreslå en utvidgning av denna allemansrätt till att omfatta också privata villaträdgårdar och kolonilotter, eftersom USA har uttryckt intresse för att köpa svenska morötter i utbyte mot därstädes av federala myndigheter konfiskerad majs.


 

Jag trodde ärligt talat att det skulle räcka med Åkesson's och Toldfors klavertramp för att partiledarna skulle dra öronen åt sig vad gäller argument som redan blivit massakrerade i debatten.

Men nu kommer samma jävla korkade argument en gång till.


intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,Tillägg.


i SvD skriver Bo Ekman (styrelseordförande i Tällberg Foundation) och Bo Pellnäs (säkerhetspolitisk kommentator).

[...]
Vi tror att en huvudorsak till att reaktionerna blivit så starka och uthålliga är att svenska folket inte helt litar på myndigheters egen integritet och kompetens att handskas med hemlig information och med stora kriser.

Dålig, senfärdig, inkompetent, svajig krishantering har snarare varit regel än undantag.

Listan är lång från nedskjutningen av DC3:an via IB-skandalen, Palmemordet och dess erbarmliga hantering, Säpo och Ebbe Carlsson-affären samt Estonia- och Tsunami-katastrofernas hantering.


Kommentarer
Postat av: Jan Sjöholm

Lysande, suveränt bemötande på en av våra toppolitikers argument!Nedan lite länkar som kanske är relevanta i frågan samt något om en möjlig bakgrund, till våra politikers ageranden.Big Brother Bulletin - nr 3/2007 -Per Ström

"The US military seeks the capability to knock out every telephone, every networked computer, every radar system on the planet". I planen står att Förenta Staternas mål är "provide maximum control of the entire electromagnetic spectrum". Dokumentet bär namnet "Information Operations Roadmap"

http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=32089&userid=4395933Information Operations Roadmap

OperationsRoadmap" rel="nofollow">http://www.sourcewatch.org/index.php?title=InformationOperationsRoadmapOperationsRoadmap" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/InformationOperationsRoadmapdrafting of a 1992 policy statement on America's mission in the post-Cold War era.

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/wolf.htmlThe think tank war machine

http://www.hinduonnet.com/fline/fl2110/stories/20040521000506400.htmThe Man Who Sold the War

manwhosoldthewar/" rel="nofollow">http://www.rollingstone.com/politics/story/8798997/themanwhosoldthewar/


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0