Försvarsmakten bryter mot riksdagens mandat, svenska soldater inblandade i renodlade militära aktioner.

Den (av riksdagen beslutade) fredsbevarande styrkan är nu ute på renodlade patrulleringar med den Afghanska polisen i norra Afghanistan, detta räknas som en militär operation vilket också försvarsmakten erkänner.

Jag ska fatta mig kort.

1. Svenska soldater ska enbart ingå i fredsbevarande styrkor, inte militära aktioner av detta slaget.
2. Att agera som en renodlad militär styrka är att bryta mot det mandat som försvarsmakten fått från riksdagen.


Därför menar jag att försvarsmakten har förverkat sitt förtroende och samtliga i Afghanistan utposterad personal omedelbart ska kallas tillbaka.
Att de ansvariga för överträdelsen ska lagföras anser jag som självklart.

EDIT:
Nu har jag, via kommentarsfältet, fått reda på att riksdagen har gett den svenska styrkan mandat att genomföra de patrulleringar utan Afghansk polis närvaro samt att det också kan innebära direkta anfall mot fientliga posteringar.

Nu är frågan om detta inte bryter mot den svenska neutralitetsprincipen.

Jag återkommer med ny bloggpost.


Aftonbladet, SvD, DN rapporterar om det.


pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

För övrigt anser jag att FRA-Lagarna ska rivas.

Kommentarer
Postat av: ArreliuS

Nu förstår jag inte riktigt, om den svenska styrkan inte får lov att genomföra patruller inom deras AOR. Hur är det då tänkt att de ska kunna skapa och vidhålla stabilitet? Såsom jag har förstått så får svenskarna ej AKTIVT söka strid och jaga motståndsmän såsom Amerikanarna och Britterna gör i söder.Det är skillnad på militär operation och militär operation.

2008-11-08 @ 18:44:36
URL: http://www.arrelius.se/live
Postat av: scaber nestor

@ArreliuS.Försvarsmaktens AOR är inte polisiär patrullering, enbart bevakande av fasta stationer.

Åtminstone enligt det mandat de har från riksdagen.Har du annan information får du gärna dela med dig av det.

2008-11-08 @ 18:51:55
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ArreliuS

ISAFs och (i förlängningen) FNs mandat och därmed det mandat som riksdagen köpt går ut på att bygga upp landet, t.ex. viktiga samhällsfunktioner samt att stödja Afghanistan på de sätt som krävs för att garantera stabilitet. Detta innefattar bland annat förebyggande patruller i svenskarnas närhet, dels för att garantera sin egna säkerhet, men också för att garantera säkerheten för afghanerna själva.Om svenska styrkor enbart hade mandat att bevaka egna "stationer" så skulle de inte göra någon nytta och därmed enbart vara en ekonomisk belastning.Som sagt, svenskarna följer det mandat som ISAF fått sig tilldelat. Ett mandat som har stöd i FN samt stöd från den afghanska regeringen.

2008-11-08 @ 19:07:39
URL: http://www.arrelius.se/live
Postat av: scaber nestor

Här har du faktiskt fel ArreliuS.Mandatet de fått från riksdagen gäller bara som fredsbevarande styrka under FN-Flagg och detta innefattar inte polisiär patrullering utanför skyddsobjekten.ISAF lyder numera under NATO och då behövs det antingen ett nytt beslut i riksdagen eller ett återkallande av styrkorna.

2008-11-08 @ 19:15:32
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

"ISAF är under NATO-befäl" ska det stå.

2008-11-08 @ 19:16:12
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ArreliuS

"Riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande t.o.m. den 20 december 2008 för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), under förutsättning att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd."Alltså, så länge det finns ett mandat från FN så kommer sverige att finnas därnere. Jag är helt övertygad om att de överlåter polisiära uppgifter åt ANP, så har det varit innan iaf.Mycket intressant att du nämner skyddsobjekt. Det får du gärna förklara lite närmare för mig veterligen så är det inte på det sättet man arbetar nere i affe.

2008-11-08 @ 19:20:42
URL: http://www.arrelius.se/live
Postat av: scaber nestor

Du får väldigt gärna visa mig när FN's mandat förändrades.

ISAF stod från början under FN's kontroll, nu är det NATO som står som befäl, samtidigt har FN inte utrverkat nya mandat, åtminstone inte några jag känner till.Benämningen på platser och områden man (man som i den svenska styrkan) är satta att bevaka.Den svenska styrkan är där till stor del i utbildningssyfte, inte till egen patrullering av fientliga linjer.

2008-11-08 @ 19:28:54
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

"Skyddsobjekt är den allmänna benämningen på" ska den fullständiga meningen vara.

2008-11-08 @ 19:29:54
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ArreliuS

Har absolut inte den blekaste när mandatet ändrades senast men jag har för mig att det inte var allt för längesen då den afghanska regeringen ville ha ett finger med i spelet. Mandatet ger ISAFs styrkor rätt att genomför den här typen av aktiviter samt bla rätten att försvara sig själva och ingripa när övergrepp sker mot människor. Kan inte i min vildaste fantasi tänka mig att det mandat som tilldelats från FN styr hurvida svenska styrkor, eller andra för den delen, får lov att patrullera vägar eller ej.Nu har jag bara skummat snabbt igenom FNs dokument men jag fann detta intressant."Authorizes the Member States participating in the International Security Assistance Force to take all necessary measures to fulfil its mandate;"Svenska styrkor i afghanistan är inte satta att bevaka särskilda objekt. Vet inte var du fått det ifrån men det har absolut ingenting att göra med varför ISAF och Svensk trupp är därnere.Du verkar ha en helt annorlunda uppfattning om vad de gör där egentligen än vad regering, riksdag och soldaterna själva har. Är du verkligen insatt i det här ämnet eller försöker du bara få andra att tro att svenska styrkor inte får vara där?

2008-11-08 @ 19:42:20
URL: http://www.arrelius.se/live
Postat av: scaber nestor

Ok, vart ska jag börja.

"Authorizes the Member States participating in the International Security Assistance Force to take all necessary measures to fulfil its mandate;"Detta är, som jag läser det, bara en förtydling om att det är det enskilda landet som avgör i vilken utsträckning den egna styrkan ska agera.

Och Sverige har inte tagit beslut om utökat mandat i Afghanistan.Jag skriver inte särskilda objekt, jag skriver skyddsobjekt.Jag skriver heller inget om att svenska styrkor inte ska vara där, jag skriver att de inte har riksdagens mandat att ingå i parulleringar som är beskrivna i samband med beskjutningarna.Om du har annan information än mig ber jag dig berätta detta.

2008-11-08 @ 19:50:58
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ArreliuS

Då får du gärna dela med dig av en länk till det mandatet som riksdagen tagit beslut om.Skyddsobjekt är särskilda objekt som fått en skyddsobjektsklassning. Alltså, det är ett särskilt objekt. Så du får gärna förklara vad du har fått information ifrån att detta skulle vara något som svenskarna är där för att göra.Jag har försökt förklara för dig varför svenskarna har all rätt att genomföra de patrulleringar de genomför dagligen och som är rutin. Men du verkar tro att du vet något som ingen annan vet så det är ju ungefär som att kommunicera med en vägg. Plocka fram mandatet som säger att svenskarna inte får göra något utöver att sitta i sin camp, om detta nu inte går så ska du kanske läsa på lite om FNs resolutioner rörande afghanistan samt varför ISAF är därnere öht.

2008-11-08 @ 19:58:49
URL: http://www.arrelius.se/live
Postat av: Anonym

Resolution 1707, 1386, och 1510 berättar om basen för FN's insatser, dessa FN'baserade insatser har sedan dess tagits över av NAOT-befäl, vilket gör att det i praktiken inte finns några beslut i Sveriges riksdag eftersom svensk militär enbart får agera under FN-befäl vad gäller utlandsstyrkor.på regeringens hemsida hittar jag bara detta.

http://www.regeringen.se/sb/d/2561

Vilket gör att jag vid tillfället för min postning enbart har hörsägen att gå på vad gäller vilket mandat en svensk militär styrka har i Afghanistan.Så jag får helt enkelt återkomma när jag hittar besluten.

2008-11-08 @ 20:22:20
Postat av: scaber nestor

PS.En blogg är en tvåvägskommunikation, så när du avkräver mig länkar, vilket jag gett så kräver jag samma sak av dig.

Har du information så länka till den informationen, att berätta att du har rätt och jag har fel och sedan kräva att jag motbevisar dig är direkt oförskämt.Så varsågod, du har en sista postning på dig.ps2: Om du försöker påstå att svenska soldater inte har skyddsobjekt i Afghanistan ber jag dig att visa detta.

2008-11-08 @ 20:35:44
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

Här är det jag hittat.http://www.mil.se/sv/i-varlden/Pagaende-insatser/Afghanistan/Uprsprungligen var Isafs uppgift att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. I början utgjordes det svenska bidraget av en underrättelseenhet, senare övergick bidraget i en enhet för civilmilitär samverkan (CIMIC, Civil Military Cooperation). Sverige har från början också deltagit med personal till Isafs högkvarter i Kabul.Våren 2004 avvecklade Sverige CIMIC-bidraget. I slutet av mars 2003 förändrades FN-mandatet som ligger till grund för Isafs verksamhet och en ny resolution (1510) gav Isaf en större roll och mandatet utvidgades till att gälla hela Afghanistan. Det var då Isaf beslutade sig för att upprätta PRT (Provincial Reconstruction Team) i olika områden. Sverige bidrog till en början med personal till det brittiska PRT i Mazar-i-Sharif.

Problemet är att inget riksdagsbeslut har godkänt 1510.

2008-11-08 @ 20:52:29
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ArreliuS

Svensk styrka får agera i Afghanistan så länge det finns ett FN-mandat. Det finns att läsa i flera beslut som är fattade av Riksdagen.http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=3&utsk=UF%C3%B6U&rm=2006/07(Här kan du även läsa hur riksdagen faktiskt godkänner det utökade mandatet och den nya FN-resolutionen)http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=2&utsk=UF%C3%B6U&rm=2003/04http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=2&utsk=UF%C3%B6U&rm=2001/02Svensk trupp har inte skyddsobjekt i samma bemärkelse som om det gällde objekt här hemma i Sverige. Istället så har man ett AOR där man opererar för att säkerställa säkerheten.Det är knappast oförskämt av mig att kräva att du bevisar dina påståenden som uppenbarligen saknar grund. Det är snarare oförskämt av dig att fara med osanning som misskrediterar den svenska styrkans arbete och de soldater som faktiskt gör ett kanonjobb därnere.

2008-11-09 @ 12:37:55
URL: http://www.arrelius.se/live
Postat av: Nebucadnessar

"Vår övergripande uppgift är att stödja Afghanistans regering med att bidra med säkerhet och stabilitet, så att, förutsättningarna för, återuppbyggnaden av landet kan genomföras på ett säkert sätt".Det är de svenska ISAF-soldaternas övergripande order. Säkerhet och stabilitet. Säg mig nu detta scaber nestor; Är det inte säkerhet, att stötta den ANP (Afghan National Police) i deras verksamhet? Polisen står ju under Afghanska regeringen!Nästa sak: Du skriver att svenska soldater endast får vara fredsbevarande. Där har du ett fel av bibliska proportioner!

1. Varför sattes NBG (Nordic Battle Group) upp? Varför hade NBG stridsfordon med 40mm Automatkanoner, terrängfordon med tunga kulsprutor och granatsprutor, ? Varför utrustades soldaterna i NBG med avancerad utrustning för att kunna leda ner både svenskt och utrikiskt flyg för att kunna släppa bomber på mål? Varför? Det är inte för att bevara fred som man skickar ett av världens modernaste och bäst utbildade pansarskyttebataljoner till en konfliktzon. Det är bara inte därför. Man skickar en sådan bataljon för att tvinga fram fred. Till ett krig. LÄS PÅ!

2. Försvarsmakten har för länge sedan sagt att den kommer delta i fredsframtvingande insatser. Därför har vi skickat trupp till t.ex. Afghanistan. För att här är det inte någon fred som ska bevaras. här är det säkerhet och stabilitet som ska tvingas fram. Och på den vägen är det.Jag ber du nu respektfullt: LÄS PÅ!

2008-11-09 @ 14:18:44
Postat av: David

Vi är ju här för att de har bett oss om det. Vi patrullerar med ANA för att vi ska stötta & hjälpa till.Det klart att det är en renodlad militär "operation"! För det verkar som så fort man kommer utanför grindarna är det helt plötsligt en operation =/. Vi är soldater, vi bär uniform, vi gör "operationer"!Man kan inte skicka ner soldater till ett farligt lad för att sedan skicka hem de bara för att det för farligt. Då kan det ju lika gärna kvitta./David

2008-11-09 @ 15:07:50
URL: http://int.lumpen-i19.se
Postat av: ISAF-Soldat.

2008-11-09 @ 15:09:14
Postat av: ISAF-Soldat.

Vi är ju, exakt som David skriver, här på Afghanska regeringens inbjudan. Och våran order är vad Nebucadnessar har skrivit... Vi är har för att stötta med säkerhet. Vi är inte här för att endast bevaka våra fasta anlägningar. Då hade vi fått sitta och glo över muren hela tiden. Vi är här för att hjälpa landet på fötter igen.

Jag blir faktiskt lite småsur när du skriver att vi inte gör vad vi ska göra. Du har inte en blekaste aning om vad vi ska göra här nere. Det är ju därför du skriver detta blogginlägg! Du vet för lite! bitchslap!

2008-11-09 @ 15:15:14
Postat av: scaber nestor

1. Jag återkallar publicering av 3 inlägg då det är samma person som försöker ge sken av att vara flera.

@nebucanessarDu försöker här visa att jag har fel genom att skriva "varför skulle NBG"Att NBG har modern utrustning innebär inte att de ska vara krigsförande, det innebär att de ska vara avskräckande.Svensk utlandstrupp som används som anfallsstyrka bryter mot den svenska neutralitetsprincipen, att vi inte ska välja sida mellan stridande parter.Jag beklagar att detta håller på att förändras, men än så länge är Sverige ett neutralt land och då ska vi inte delta i anfallskrig.@ArreliuS.Du tar upp samma saker som jag, att beslut finns fram till April 2003, all utökning efter det har inte riksdagens mandat och då spelar det ingen roll vad försvarsmakten anser eller påstår.

Finns inte mandatet så finns det inte.Och undvik amerikansk retorik om vad jag ska tycka om "våra soldater som gör ett jättejobb".

2008-11-09 @ 15:37:04
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: David

De inläggen som skrevs av mig plus en annan är inte från samma person! Eftersom vi som surfar här på den svenska campen i Afghanistan får alla samma IP! Så det ser säkert ut som att det är från samma person.Bara så du vet.

2008-11-09 @ 16:14:03
URL: http://int.lumpen-i19.se
Postat av: ArreliuS

scaber: Helt ärligt, är du blind eller ser du bara det du vill se? Det senaste fattade riksdagsbeslutet (Fredag 1 juni 2007) om våra trupper i afghanistan förlänger vårt deltagande till 20 december i år. Vilket innebär att det med all säkerhet kommer komma ett nytt beslut inom kort som förlänger det på nytt.Återigen så hänvisar jag till beslutet här; http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=3&utsk=UF ö U&rm=2006/07Riksdagen har godkänt det nya mandatet och beslutat om att fortsätta sig åtagande i afghanistan. Detta så länge det finns ett FN-mandat, vilket det fortfarande finns.Kalla det vad du vill, genom att sprida egna påhittade sanningar om vad som händer och sker bidrar du till att bilda en opinion baserad på lögn. Tycka vad man vill om insatsen som sådan, men ska man kritisera något så ska man ha kött på benen.

2008-11-09 @ 16:21:03
URL: http://www.arrelius.se/live
Postat av: scaber nestor

Så här ser länken ut ArreliuS.Beslut i korthet

Korta sammanfattningar av riksdagens beslut med länkar till propositioner, pressmeddelanden, betänkanden och protokoll.

Prenumerera på Beslut i korthet via e-post och som RSS-kanalInget beslut funnet--------------------------------------------Nu hittade jag den på annat håll och det verkar som du har rätt, riksdagen har gett svenska soldater mandat att aktivt genomföra anfall mot fientliga ställningar och patrullera på områden utan Afghansk polis närvarande.-------------------------------------@David.Ok, då kommer jag att återpublicera inlägget.-------------------------------------

Men vad har vi då för situation, ingår anfall i FN-mandatet?

Ingår patrullering utan Afghansk närvaro i FN-mandatet.Jag återkommer.

2008-11-09 @ 16:43:15
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

ISAF-soldat.

Som jag redan skrivit så verkar riksdagen ha gett mandat till det som står omnämnt i artikeln.Jag återkommer med en ny bloggpost när jag vet om riksdagsbeslutet står i strid med den svenska neutralitetsprincipen.

2008-11-09 @ 16:46:22
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ISAF-Soldat

Ja asså, vi är ju utbildade i våra uppgifter. Vi vet ju att vi får genomföra anfallstrid om det är nödvändigt för säkerheten... På samma sätt som polisen får omhänderta folk som anses vara nyckelpersoner vid en kravall... Inga konstigheter!

2008-11-09 @ 18:03:05
Postat av: scaber nestor

Jadå, jag har gjort lumpen, visserligen som artillerist, men jag har ett visst hum om vad ni är utbildade för att kunna.Men det är där det skiljer sig åt, att kunna göra är inte samma som att få göra.Anledningern till att ni är överutbildade är (som jag ser det) att ni i extremfall aktivt ska kunna anfalla, men det som sker i Afghanistan idag verkar vara att det som från början bara skulle ske i extremfall numera är ett normaltillstånd.Men det går inte att jämföra det med polisen, jag är tveksam till att den svenska neutralitetsprincipen och/eller riksdagsmandatet tillåter att ni aktivt söker upp fineder för ingripanden.

2008-11-09 @ 18:17:24
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Mike

"Svensk utlandstrupp som används som anfallsstyrka bryter mot den svenska neutralitetsprincipen, att vi inte ska välja sida mellan stridande parter."Va?! Vad har detta med neutralitetsprincipen att göra? Jag hoppas att du förstår att de svenska förbanden INTE har varit i strid med afghanska armén/polisen, utan det har ju varit mot kriminella grupper alt. politiska grupper som inte vill ha utländska soldater i området.Generellt så finns det inget hinder mot att våra styrkor genomför anfallsstrid om det behövs, det har skett tidigare (redan i Kongo på 60-talet, även det med FN-mandat).Ang. patrullering, så genomförs det även i Kosovo utan värdlandets närvaro. Likadant var det i Kongo, Liberia, Bosnien osv.Svenska soldater har många gånger stått ivägen och tagit striden för att skydda civilbefolkningen från brutala övergrepp.Se bara hur det ser ut i östra Kongo just nu. Där var svenska och franska förband 2003 och lungade ner situationen med rena stridshandlingar, så att civilbefolkningen kunde få hjälp och skydd. En civilbefolkning som utsatts för oerhört brutala övergrepp som knappt går att beskriva med ord.Men hemma i Sverige satt rödvinsvänstern och gnällde över att svenska militärer deltog i strider i Afrika. Ingen tanke på de stackars människor som levde i ett rent helvete där ner, så långt räckte inte solidariteten alltså...

2008-11-09 @ 18:32:36
Postat av: ISAF-Soldat

Anfall är försvar. och vad vi kan, och får, är här nere nästan det samma... Här nere FÅR vi anfalla. Här nere FÅR vi kalla in flygunderstöd på ett hus som de skjuter från... frågan är om man ska. Det är inte upp till dig, och inte upp till mig. Det beslutas på högre höjder än vad vi kan se upp till och det är ingen idé att spekulera i det. Det borde ju du veta som gort lumpen och haft med beslut från högre befäl att göra...

2008-11-09 @ 18:36:26
Postat av: David

Texurdrag från mil.seHändelsen den 31 oktoberTre fordon, varav en sjuktransportpansarterrängbil blev utsatta för en IED, det vill säga en hemmagjord bomb. Händelsen inträffade på huvudleden i provinsen Jowzjan, sydväst om staden Aqchah i det svenska ansvarsområdet i norra Afghanistan. Klockan 10.45 afghansk tid, det vill säga cirka 07.15 svensk tid, var patrullen på väg för att hämta ett läkarteam som tjänstgjort ute i det svenska området. Framför det tredje fordonet (en Toyota Land Cruiser med extra skydd) och i vägkanten exploderade en laddning. Inga soldater eller fordon skadades.Händelsen den 7 novemberKlockan 00.20 afghansk tid, det vill säga cirka klockan 21.00 svensk tid, blev en patrull utsatt för eldgivning söder om Aqchah. Patrullen hade som uppgift att samverka med olika posteringar från den afghanska nationella armén, ANA, och den afghanska nationella polisen, ANP, för att stödja säkerheten inför röstregistrering i området. Fyra fordon (Toyota Land Cruiser med extra skydd) som hade besökt en polispostering utsattes för ett eldöverfall. Elden besvarades och gruppen drog sig tillbaka till Sheberghan cirka fem mil från området där incidenten skedde. Elden bedömdes som finkalibrig och det hördes bedömt två explosioner från det håll från vilket elden hade utgått.Inga soldater skadades. Två bilar fick mindre plåtskador efter att ha backat in i varandra. Ett kulhål uppstod i lasträcket på taket på ett av fordonen. Fem soldater ska kontrollera sin hörsel eftersom de besvarade elden utan att ha hörselskydd.Händelsen den 8 novemberKlockan 00.24 afghansk tid, det vill säga cirka klockan 21.00 svensk tid, blev en patrull utsatt för eldgivning söder om Aqchah, några kilometer från platsen kvällen innan. Patrullen hade som uppgift att samverka med olika ANA- och ANP-posteringar i syfte att visa närvaro och stödja säkerheten och förbereda en transport av mediciner till en sjukinrättning i Aqchah. Fyra Isaf-fordon (två Toyota Land Cruiser med extra skydd och två pansarterrängbilar) ingick i den kolonn som utsattes för eldöverfall. Elden besvarades med både automatkanon och kulspruteeld och gruppen drog sig ur området. Elden bedömdes som finkalibrig.Inga soldater skadades. Ett av fordonen fick ett märke av finkalibrig eld i pansaret i taket.

2008-11-09 @ 18:40:48
URL: http://int.lumpen-i19.se
Postat av: scaber nestor

Hej mike, du får gärna följa kommentatorsfältets utveckling.Kosovo-konflikten har jag pratat om tidigare, även om det var en stund sedan nu.

När svensk trupp placerades i Kosovo var den Amerikanskledda anfallet redan över och de svenska soldaterna var satta enbart som bevaknings- och skyddstyrka.Men som du säger själv, tidigare har det handlat om att stå ivägen för att skydda civilbefolkningen.Den svenska närvaron i Afghanistan är ett utökat mandat som inte bara gäller att skydda civilbefolkningen utan inbegriper nu även uppsökande och anfall.Detta är att välja sida mellan stridande parter, inte att ställa sig mellan dom vilket neutralitetsprincipen tillåter.

Och prata inte om vad svenska trupper gör och gjorde i Afrika när det idag genomförs regelbundna förintelser i flera länder och detta utan att många lyfter ett finger för att USA har särintressen med den parten som utför massakrerna.

Jag har redan påtalat att Svensk trupp får genomföra anfall, men detta ska vara undantag och enbart i extremfall, i Afghanistan idag verkar detta ha övergått till ett normaltillstånd.

I Kongo idag är det över 100.000 flyktingar, situationen förvärras för varje dag som går och det är regelbundna strider mellan derillan och regeringsstyrkor.Det verkar inte som de svenska "stridshandlingarna" hjälpte speciellt mycket.Våld föder våld.Sverige har de senaste 60 åren varit oerhört framgångsrika vad gäller diplomatiska lösningar, detta verkar mer och mer övergå till väpnade lösningar.JA är inte och kommer aldrig att vara för att Sverige skickar väpnade styrkor till annat än renodlade fredsbevarande styrkor, de "fredsframtvingande" styrkorna i Irak har hittills kostat minst 500.000 civila Irakier livet under 6 års närvaro, detta är fler än vad Saddam Hussein mäktade med under motsvarande period 1992-1998.

2008-11-09 @ 18:52:53
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

Anfall är försvar?

Kan knulla sig till oskuld också?

2008-11-09 @ 18:54:43
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

Mils utskick har blivit kraftigt ifrågasatt, speciellt som de "finkalibriga" skadorna (enl uppgift i press) även visat sig innehålla granatsplitter

2008-11-09 @ 18:56:00
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ISAF-Soldat

Jämför inte taktik med sex nu. Att anfalla preemtivt, dvs i förebyggande syfte, är att försvara sig. Skjut innan de skjuter dig...

Så om du just har tappat din kära oskuld, så ta tillbaka den.

2008-11-09 @ 18:59:25
Postat av: scaber nestor

Jag vill poängtera här att min kritik inte gäller er som är posterade där, jag vet hur viktigt det är att följa order, jag har aldrig varit i skarpt läge men jag vet att överlevnad ibland enbart hänger på att man gör som man är tillsagd.

Med det sagt.

Vill jag att Sverige ska ha fredsbevarande styrkor?

Självklart, det har alldrig varit frågan om något annat.Men ska Sverige ha en "fredframtvingande" roll i ett krig som inte är vårt?Absolut inte och själva ordet "fredsframtvingande" är bara retoriskt skitsnack liknande den amerikanska vidrigheten "pre-empted strike".

2008-11-09 @ 19:03:53
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

Som jag resan skrivit ISAF-soldat, begreppet "pre-empted strike" är en vidrighet som Svenska styrkor inte ska befatta sig med, försvara er gärna vid beskjutning.

Men anfalla utan att ha blivit anfallen först ökar risken för misstag, misstag som kommer att kosta civila livet.Vill du ha civila liv på ditt samvete så sök dig till någon mercenary-styrka.

Men varje död civil pga svenska soldater är blod som fastnar på mina händer också och det finns inte en chans, om jag så lever till den sista stjärnan i universum brunnit ut, att jag kommer att godkänna detta.

2008-11-09 @ 19:10:27
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Mike

Insatsen i Kongo 2003 lyckades då situationen lugnade ner sig helt. Svenskarna och fransmännen var där för att lugna ner situationen (de var där i ca tre månader) så att andra FN-förband skulle kunna ta över. Dessa förband har sedan misslyckats, som på många andra ställen i Afrika.Det är knappast bara amerikanska intressen som är problemet i afrika. Sudan, där var det Kina som satte käppar i hjulet."Den svenska närvaron i Afghanistan är ett utökat mandat som inte bara gäller att skydda civilbefolkningen utan inbegriper nu även uppsökande och anfall.Detta är att välja sida mellan stridande parter, inte att ställa sig mellan dom vilket neutralitetsprincipen tillåter."Vilka är dessa anfall som genomförst i Afghanistan då? Svenska förband har väl varit med afghansk polis vi gripanden av kriminella personer. Situationerna som varit nu det senaste är ju sådana där svenskarna har blivit beskjutna och besvarat elden, vilket alltid görs.Vilka är de stridande parterna som du syftar på?2008-11-09 @ 19:25:16
Postat av: scaber nestor

Mike.Som du kan utläsa i kommentarsfältet så är David och ISAF-soldat posterade vid den svenska bestickningen i Afghanistan.En av patrulleringarna som är omskrivna i pressen skedde utan att Afghansk polis var med och det verkar, om jag tolkar de inlägg som soldaterna själva skrivit här, som att detta inte är en ovanlighet.De stridande parterna i Afghanistan är den Aghanska polisen/militären, De som kallas Al-Qaida och även "Warlords" som inte står på vare sig Al-Qaida's eller den afghanska regeringens sida utan bara vill utöka sitt eget kontrollerade område.

2008-11-09 @ 19:33:28
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

Och naturligtvis den amerikanska militären som "bistår" den afghanska regeringen, som står under NATO-befäl, vilket numera även vår ISAF-styrka gör.

2008-11-09 @ 19:36:13
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Soldat i Affe

Vill fortsätta på det Mike skriver.Jag förstår inte hur dom senaste dagarnas händelser på något vis kan förvandlas till att sverige utför anfallsoperationer. Vi kan väl alla komma överens om att händelserna nätterna 7:e och 8:e INTE var ett svenskt anfall, utan att vi svenskar endast använde den mest grundläggande männskliga rättigheten; Självförsvar.För övrigt förstår jag inte denna hysteri om att vi svenskar patrullerar vårt ansvarsområde, både med och utan Afghanska enheter.

Det åtagande vi har tagit på oss, på begäran från den folkvalda afghanska regeringen och FN, är att skapa stabilitet och säkerhet i vårt område, och hur ska vi lyckas med det utan att röra oss i dessa områden?

Ska vi istället överge våra afghanska medmänniskor år deras öde, och inte som den 7:e hjälpa dem att kunna genomföra ett demokratiskt val?

Eller skippa att skicka mediciner och liknande till de behövade eftersom det är för farligt och vi inte vill skicka trupp dit det kan "smälla", det som skedde den 8:e?Du skriver: "Mils utskick har blivit kraftigt ifrågasatt, speciellt som de "finkalibriga" skadorna (enl uppgift i press) även visat sig innehålla granatsplitter."

Diskuterar vi inte det svenska mandatet, och sveriges vara och icke var i Afghanistan? Spelar det nån roll för det svenska mandatet eller vår uppgift om man skuter med AK-47:or eller RPGn på oss?Du skriver: "...varje död civil pga svenska soldater är blod som fastnar på mina händer..."

Efter snart sju månader i landet kan iaf jag personligen säga att jag inte sett nått i närheten av en anfallsoperation, och kan lova att mina händer är helt fria från civilt blod.Jag har inget emot att folk tycker att försvaret ska läggas ner och att vi svenskar ska lämna Afghanistan, det är allas rättighet att tycka vad dom vill.

Det var en av de stora anledningarna att jag ville åka hit till att börja med, att försvara just den rättigheten...

När folk börjar måla fan på väggen, och sprider falsk propaganda, då tar jag illa vid mig, och hoppas att ingen lyssnar på dessa lögner som antyder att vi svenskar härjar som barbarer här nere, när vi gör den exakta motsattsen; Försöker göra Afghanistan till en säker plats att leva på...

2008-11-09 @ 19:57:33
Postat av: Mike

Jo, nu menade jag inte patruller utan anfall. Alltså när svenska enheter genomför anfallsstrid. Patruller sker ju hela tiden utan afghansk polis, varför skulle de vara med på dem för?Blir svensk trupp beskjuten under patrull så skjuter man tillbaka, och det verkar ju vara det som hänt nu senast.Men rena anfall, har man genomfört sådan i Afghanistan överhuvudtaget? Det har dock uppståt eldstrid när man skulle, tillsammans med afghansk militär/polis, gripa någon klanledare eller liknande för ett par år sedan.Ang. stridande parter så är det just grupper som med sin agenda vill skapa kaos och instabilitet i Afghanistan. Afghanska regeringen har rätt att upprätthålla kontrollen och säkerheten i sitt territorium (precis som vi har i Sverige), och de har bett omvärlden om hjälp med detta. ISAF har fått uppgiften, Svenska förband ingår i ISAF och är där och löser uppgiften.Det handlar alltså om att skydda civilbefolkningen och skapa förutsättningar att bygga upp landet. Det är uppgiften och den uppgiften löser man.Är det en sk. warlord eller pro-talibaner som trackasserar befolkningen så är det rätt att ställa sig i mellan. Det är ju därför vi är där.

2008-11-09 @ 20:02:36
Postat av: scaber nestor

Jag tycker att ni på den svenska bestickningen ska börja prata ihop er om vad det är ni pysslar med.Längre upp i kommentarsfältet berätter signaturen "ISAF-soldat detta:"Anfall är försvar. och vad vi kan, och får, är här nere nästan det samma... Här nere FÅR vi anfalla. Här nere FÅR vi kalla in flygunderstöd på ett hus som de skjuter från... frågan är om man ska. Det är inte upp till dig, och inte upp till mig. Det beslutas på högre höjder än vad vi kan se upp till och det är ingen idé att spekulera i det. Det borde ju du veta som gort lumpen och haft med beslut från högre befäl att göra..."samt"Jämför inte taktik med sex nu. Att anfalla preemtivt, dvs i förebyggande syfte, är att försvara sig. Skjut innan de skjuter dig...

Så om du just har tappat din kära oskuld, så ta tillbaka den."

Detta tolkar jag som att det är ett sanktionerat förfaringssätt som även den svenska bestickningen ägnar sig åt.

Men så kommer du och påstår att ni inte utför anfallsoperationer och att du under dina 7 månader inte sett något som är i närheten av en anfallsoperation.Antingen har signaturen "ISAF-Soldat" ljugit eller också har han sagt för mycket.Min gissning är att han har sagt för mycket och nu är du här och försöker släta lver det.

Din insinuering om att jag vill lämna "afghanska medmänniskor" utan skydd är nog den värsta förolämpningen jag mottagit på den här bloggen och när du sedan skriver detta:"När folk börjar måla fan på väggen, och sprider falsk propaganda, då tar jag illa vid mig, och hoppas att ingen lyssnar på dessa lögner som antyder att vi svenskar härjar som barbarer här nere, när vi gör den exakta motsattsen; Försöker göra Afghanistan till en säker plats att leva på..."

Jag har inte antytt att ni härjar som barbarer, jag har inte skrivit det och att du insinuerar att jag med mitt engagemang skulle riskera afghanska människooliv gör mig rent av ursinnig.

Det är inte jag som förespråkar pre-emted strikes.

Jag har hela tiden förklarat att jag är för fredsbevarande uppdrag, jag har också förtydligat att det inte är svenska soldater posterade på plats som jag vänder mig mot.

Men när feknullade rövh¨ål som du befinner dig där är jag beredd att ompröva det beslutet.David och ISAF-soldat är välkomna att posta på min blogg, likaså alla andra soldater på den svenska bestickningen i Afghanistan.Du däremot kan dra åt helvete.

2008-11-09 @ 21:26:01
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Mike

Vad är det för anfallsoperationer som skulle ha genomförts isf.? Kompanianfall med understöd, eller är det patrullerna (6-8 man) som bedrivit anfallit? Har man då intagit byggnader, eller vad har man anfallit?Om svenskarna bedrev anfallsstrid i Afghanistan så skulle vi nog hört det genom media. Det skulle förmodligen renderat i skador på våra soldater och stupade om det skedde på regelbunden basis, vilket man inte heller hört något om (jag vet att två SSG:are stupade vid ett vägbombsattentat).Men att man har varit med om beskjutningar, det råder det ju ingen tvekan om. Fast det är väl stor skillnad på det och planerad anfallsstrid.--Jag vill bara tilläga att jag själv inte varit i Afghanistan--

2008-11-09 @ 22:18:35
Postat av: Henrik G

Herregud!!!

Scaber nestor du kan ju inte vara sann? De här måste vara någon form av forum-troll i blogg form. Du har ju inte en aning om vad du skriver om, du använder termer o ord på totalt felaktigt sett, skyddsobjekt, bestickning, AOR, posterad... jag gissar på att kugghjulen rullar lite hej vilt där inne.Du skriver om att du e för fredsbevarande styrkor men du verkar ju inte ha ett uns av förståelse för vad det krävs för agerande av en fredsbevarande styrka. De ingen fluffig doktor snuggles värld där allt löser sig om man åker upp i molnen o tar en kopp te med giraffen."jag vet hur viktigt det är att följa order, jag har aldrig varit i skarpt läge men jag vet att överlevnad ibland enbart hänger på att man gör som man är tillsagd."

Släpp filmvärlden o kom in i verkligheten, de e inget Normandie där nere."Men ska Sverige ha en "fredframtvingande" roll i ett krig som inte är vårt?"

Floskler i stil med "krig som inte e vårt framstår som otroligt löjliga" när de e människor som e förtryckta o lider pga att de e några riktigt horribla människor som styr deras land. Men du kanske har missat att talibanerna samt lite annat löst folk som bestämde i landet innan verkligen gjorde livet riktigt surt för afghanerna. De handlar alltså inte om nåt "stort imperialistiskt krig" utan om människor som behöver hjälp utifrån.Jag har stött på många som har missuppfattat situationen i afghanistan men du vinner "fantastiska fantasier" tävlingen med råge.2008-11-13 @ 18:26:07
Postat av: scaber nestor

Henrik G.Ditt inlägg är modererat pga personangrepp.2008-11-13 @ 18:44:44
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Henrik G

Äh lägg av, om en person gör eller säger nåt korkat så e de inte tvunget o slå på stora PK-larmet o skrika "kränkt" bara för att nån påtalar att personen e korkad. OBS!! jag säger inte att du e korkad (bara ett exempel).

Faktum kvarstår att du har snurrat till det fullständigt och vet inte vad du pratar om. De som du skriver o hur verkligheten är e inte samma sak. De framstår som att du e en person som kan "tänka till" men tyvärr så verkar du bygga ditt tänkande på felaktig fakta.

Och att uttala sig på detta sätt som du har gjort "Därför menar jag att försvarsmakten har förverkat sitt förtroende och samtliga i Afghanistan utposterad personal omedelbart ska kallas tillbaka.

Att de ansvariga för överträdelsen ska lagföras anser jag som självklart."

utan att egentligen veta hur de ligger till går att likställa med forna tiders häxjakter.2008-11-14 @ 11:44:56
Postat av: scaber nestor

@Henrik G.Pga upprepade osakliga inlägg kommer jag per automatik att radera dina inlägg, oavsett innehåll.Klarar man inte av att sköta sig trots tillsägelser har man inget här att hämta.

Detta är min blogg, inte en anslagstavla för näthatare.

2008-11-14 @ 11:51:08
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ISAF-Soldat.

Jag har varken ljugit eller sagt för mycket. Vårat mandat här nere ger oss tillstånd att i självförsvar vidta de åtgärder vi anser nödvändiga. Det handlar mycket om våra ROE (Rules Of Engagement) vad vi får och inte får. Civila är självklart icke godkända mål. Men då situationen är komplex, och de som begår dåd mot oss nästan utan undantag är civila, men som med vapen i hand eller på bar gärning, då blir dessa kombatanter och får bekämpas.Nog om det. Jag ser bara inte hur du kan säga att svenska styrkan har brytit emot det mandat som regeringen givit oss. Självförsvar är ju vad våra vapen är till för? Right?

2008-11-14 @ 17:57:02
Postat av: scaber nestor

Om du följer kommentarsfältet och läser min uppdatering så kan du också läsa att jag ändrat åsikt eftersom fakta kommit fram som jag inte kände till innan.Hur långt får man då gå i självförsvarssyfte?

Pre-Emptive strikes - absolut inteBlir man anfallen så ska man självklart försvara sig.

Men man ska inte aktivt söka upp striden.

Så vad vårt engagemang i Afghanistan står och faller med är om svenska styrkor aktivt attackerar fientliga mål eller bara försvarar sig från anfall.

Tack för att du håller debatten på en hövlig nivå förresten.

2008-11-14 @ 18:48:33
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: ISAF-Soldat.

Glad och förvånad att hövligheten ens märks. Den ska väl vara självklar för en dialog?Det är inte upp till mig att säga hur långt man ska gå. Om vi ens ska gå så långt som att slå preemtivt. Jag är varken för eller emot. Det är bara ett sätt att lösa eventuella problem. Men att vi aktivt söker upp strid är en felaktig uppfattning av vårat uppdrag här nere. Det jag menade med att skriva "preemtivt", var just följande liknelse: "Du ser en man på gatan, han har en kniv på sig. Du byter sida till motsatta sidan på gatan och ringer sen polisen". Det du kanske fick ut av det var att man i läget här, liknelse vis, skulle "bryta av en planka och gå lös på han, för att han kanske i ett senare skede skulle kunna använda kniven mot dig". Det var inte så jag menade alls och tar på mig om missförstånd uppstod. Men vi söker inte upp "problem" aktivt för att kunna slå preemtivt! Absolut inte! Det är Afghanska regeringens, polisens, och militärens jobb. Vi ska bara understöda dessa i alla former av säkerhet vi kan tänkas kunna göra. Så om missförstånd angående vårat uppdrag uppkommit i samband med preemtivt agerande, så ber jag om ursäkt för att ha utryckt mig klumpigt.

2008-11-14 @ 19:22:43
Postat av: scaber nestor

Om det är så du använder ordet preemtivt så får du nog förklara det ganska ofta, för den gängse uppfattningen om "pre-emptive strikes" är den amerikanska taktiken att slå till i förebyggande syfte.Vilket jag tror den direkta översättningen av ordet också är.

2008-11-14 @ 19:36:13
URL: http://scabernestor.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0