I sken av Peter Sundes avslöjande vill jag citera lite lagtext.

Peter Sunde har, trots löfte om att få yttra sig i fallet gällande Black Internet, inte fått göra så.
Men det slutar inte där.
I beslutet står det att Peter Sunde ej har gått att nå.

Nu presenterar Sunde mailtrafik som visar att detta påstående är lögnaktigt.Return-Path: <[email protected]>
X-Original-To: brokep@nospamplz
Received: from dommailgw2.dom.se (dommailgw2.dom.se [159.190.0.59])
by flattr.com (Postfix) with SMTP id A470AF8048
for <peter@nospamplz>; Wed, 29 Jul 2009 13:35:49 +0200 (CEST)
Received: from MAIL2.dom.se (Not Verified[10.1.31.94]) by dommailgw2.dom.se with MailMarshal (v6,4,6,5922)
id <B4a7032200002>; Wed, 29 Jul 2009 13:27:28 +0200
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Subject: =?iso-8859-1?Q?SV=3A_G=E4llande_svar_p=E5_T11712-09?=
Date: Wed, 29 Jul 2009 13:27:28 +0200
Message-ID: <[email protected]>
In-Reply-To: <[email protected]>
From: “TSM – Registrator avdelning 5″ <[email protected]>
To: <peter@nospamplz>
X-dom: Scanned for virus by dom.se

Peter,

Med anledning av din ingivna skrift kan följande sägas. Du har ännu inte av tingsrätten förelagts att yttra dig över inkommen stämningsansökan. Du kommer att få handlingarna skickade till dig och beredas tillfälle att skriftligen yttra dig. Om du har någon motfordran mot kärandebolagen måste du inge en genstämning om det inte endast åberopas kvittningsvis (betala ansökningsavgift, specificera dina yrkanden till belopp, ange grunder och omständigheter, bevisning etc.).

På vilken adress kan tingsrätten lättast nå dig?

Vid övriga frågor är du välkommen att ringa mig.

Med vänlig hälsning

Mohammed Ali
Tingsnotarie, Avdelning 5, Stockholms tingsrätt
08-561 654 33
Så vad är det för lagtext jag menar i rubriken?
Vad sägs om denna?


Bedrägeri är ett brott, som består i att någon förmår annan till handling eller till att underlåta något som medför vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde enligt 9 kap. 1 § brottsbalken.

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan.Så.
Vem vill ge sig på svenska rättsväsendet?
Pinged at TwinglyIntressant 
Rick, MiNi.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Birgitta

Finner inte ord. Riksenheten för Polismål, Överåklagare Björn Eriksson är, vad jag förstår, en någorlunda objektiv person. Kommer åter från semestern 31/08-09

http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Nationella-aklagarkammare-/Riksenheten-for-polismal/Riksenheten för polismål inrättades den 1 januari 2005 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Vid Riksenheten för polismål handläggsärenden om brott av polisanställda,

ärenden om brott av åklagare eller annan anställd inom åklagarväsendet, med vissa undantag,

ärenden om brott utanför tjänsten av justitieråd, regeringsråd, hovrättsdomare och domare i allmän underrätt,

ärenden om brott av domare vid länsrätt och kammarrätt samt regeringsrättssekreterare,

ärenden om brott av riksdagsledamöter och riksdagens talman,

ärenden där åklagaruppgiften av särskilda skäl inte bör utföras vid en annan åklagarkammare och

utredningar om brott i tjänsten av åklagare eller domare där riksdagens ombudsmän, justitiekanslern eller riksåklagaren har beslutat att inleda förundersökning och annan handläggning inte särskilt bestäms.Lyckatill önskar jag Er i ärendet!

2009-08-30 @ 20:08:54
Postat av: Dennis Nilsson

Det här påmminer om ett rättssamhälle i nivå med forna öststaterna, där man med rätt kontakter och rätt nivå på kontanterna kunde tillskansa vilket domslut som helst.Uppenbarligen så fungerer "You Get What You Pay For" även här hemma i Svedala. :-(

2009-08-31 @ 00:50:21

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0