Snabbutred ACTA och häv sekretessen - Erik Josefsson (v)

Ungefär nu röstas IPRED-lagen igenom, lagen som ger särintressen möjlighet att leka privatpolis med förödande resultat för privatpersoner som är mottagare av dessa hot och utpressningsbrev som följer i spåren av lättövertalade politikers missriktade vilja att stötta "svältande" artister.

Detta är en taktik jag känner igen från London och som har börjat dyka upp här i Sverige.

Mindre nogräknade föräldrar skickar fram gråtande barn som ber om allmosor, ingen kan motstå ett gråtande barn och *pang* så är din plånbok borta.

Finns vissa likheter med hur medialobbyn framställer sig själva i vissa debattprogram.


Nåväl.
Detta slag får vi anse förlorat, men striden är långt ifrån över.Jag vill därför föra fram Erik Josefssons (v) utmärkta brev till näringsutskottet och väljer att publicera det i sin helhet.-------- Original Message --------
Subject: ACTA - häv sekretessen
Date: Wed, 25 Feb 2009 03:37:55 +0100
From: Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v)

Bästa ledamot av näringsutskottet,

 

Jag vill informera om att den juridiska frågan om det finns stöd i
fördragen att förhandla om ACTA under sekretess är själva kärnan i den
debatt som bl a förts i Europaparlamentet. I initiativbetänkandet
T6-0634/2008 skriver parlamentet:

 

72. Calls on the Commission and Council to keep it fully informed
and to involve it in all relevant initiatives; believes that in the
spirit of the Lisbon Treaty, ACTA should be ratified by the European
Parliament under the assent procedure;


Samtyckesförfarandet (assent procedure) innebär att rådet måste få
Europaparlamentets samtycke för att kunna fatta vissa viktiga beslut.
Utan parlamentets samtycke kan rättsakten inte antas. Att handlingarna
skulle förbli hemliga fram till Europaparlament behandlar ACTA är därför
otänkbart. Samma princip borde gälla riksdagens arbete med avtalet.

 

Som stöd i denna debatt har refererats till EG-domstolens beslut i
förenade målen C‑39/05 P och C‑52/05 P:

 

Institutionen [i det här fallet rådet] är härvid skyldig att göra en
avvägning mellan det särskilda intresse som skyddas av att den
ifrågavarande handlingen inte lämnas ut och bland annat
allmänintresset av att handlingen görs tillgänglig med hänsyn
till de fördelar som, i enlighet med vad som anges i skäl 2 i den
nämnda förordningen [förordning nr 1049/2001], följer av en ökad
öppenhet, nämligen att medborgarna ges bättre möjligheter att delta i
beslutsfattandet, att förvaltningen åtnjuter större legitimitet och
att den blir effektivare och får ett större ansvar gentemot
medborgarna i ett demokratiskt system.


Dessa överväganden är särskilt relevanta när rådet handlar i egenskap
av lagstiftare. Detta framgår av skäl 6 i förordning nr 1049/2001
enligt vilket det bör ges större tillgång till handlingar i dessa
fall. Öppenhet i detta sammanhang bidrar till att förstärka
demokratin genom att göra det möjligt för medborgarna att kontrollera
alla uppgifter som har legat till grund för en lagstiftningsakt.
Medborgarnas möjlighet att få kännedom om vad som ligger till grund
för lagstiftningsåtgärderna utgör ett villkor för att dessa konkret
ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter.


Om ACTA-avtalet i någon del omfattar enskilda medborgares piratkopiering
faller det utanför Lissabonfördragets Avdelning II artikel 188c
eftersom den gemensamma handelspolitiken endast omfattar
"handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter". Därmed skulle
principerna i förenade målen C‑39/05 P och C‑52/05 P bli bindande för
alla parter, inklusive den svenska regeringen.

 

Om ACTA-avtalet i någon del omfattar straffrättsliga åtgärder på
immaterialrättens område försvagas den rättsliga grunden ytterligare
eftersom frågan om gemenskapen har straffrättslig kompetens fortfarande
är oklar (se mål C-176/03 och C-440/05).

 

Innehållet avgör också om rådet skall anta ACTA enligt det ordinarie
eller det särskilda lagstiftningsförfarandet. Därtill är frågan öppen om
artikel 188n.11 är tillämplig:

 

En medlemsstat, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen får
inhämta domstolens yttrande om huruvida ett planerat avtal är
förenligt med fördragen. Om domstolen finner att så inte är fallet,
kan avtalet inte träda i kraft, såvida inte avtalet eller fördragen
ändras.


Svaret på den juridiska frågan om det finns stöd i fördragen för att
förhandla om ACTA under sekretess är därför avgörande för om
ACTA-avtalet med säkerhet kan träda i kraft överhuvudtaget.

 

Lösningen är naturligtvis att häva sekretessen.

 

Därför skulle jag vilja rekommendera näringsutskottet att på torsdag
begära att regeringen snabbutreder om Sverige på egen hand kan starta
ett traditionellt remissförfarande innan rådet når en politisk
överenskommelse.

 

"Medborgarnas möjlighet att få kännedom om vad som ligger till grund för
lagstiftningsåtgärderna utgör ett villkor för att dessa konkret ska
kunna utöva sina demokratiska rättigheter."

 

Vänliga hälsningar,

 

Erik Josefsson

 Fler som skriver om närbesläktade ämnen:

Helsingborgs Dagblad - Ta reda på vem som vill skydda dina rättigheter
IDG - "Grov rättsosäkerhet"
Svenska Dagbladet - Övervakning måste bevakas underifrån
Svenska Dagbladet - Ja till Ipred
Expressen - Nya piratlagen bäddar för rekordskadestånd
Bangkok News - Asean urged to reject EU piracy pact
Pinged at Twingly, Intressant

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Kommentarer
Postat av: m00ns

Kikade runt i världs blaskorna igår ...

Har Afrika infört ACTA?

2009-02-25 @ 18:15:42
URL: http://m00nster.blogspot.com/
Postat av: scaber nestor

Tror inte de är delaktiga i förhandlingarna

2009-02-25 @ 18:30:35
Postat av: m00ns

Counterfeiters damage the economy, the image of this country, the livelihood and health of the people,” the President said.Referring to the Chinese way of handling counterfeiters, Museveni said: “China has some good solutions.” “The man who sold milk that killed children was put on the firing squad.”The President said Uganda would, however, not apply this measure. “I can see my liberals from the West shaking their heads,” he argued. “So we can use other ways like money (fines) to catch counterfeiters.”Museveni was speaking at the opening of a workshop on how to fight counterfeits. It was organised by the Government and Africa Matters Ltd at Protea Hotel in Kampala.Baroness Linda Chalker, the chairperson of Africa Matters, Ugandan ministers and MPs attended the workshop.Museveni called for a nationwide anti-counterfeit campaign, noting that the public can be a useful source of information. It was also critical, the President added, to collect evidence to help trace the perpetrators.http://www.newvision.co.ug/D/8/12/672045se&scoring=n&nolr=1&q=Anti+Counterfeiting++africa" rel="nofollow">http://news.google.se/news?hl=sv&tab=wn&ned=svse&scoring=n&nolr=1&q=Anti+Counterfeiting++africa

2009-02-25 @ 19:21:13

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0