Ytterligare inskränkningar i våra demokratiska rättigheter.
Jens O visar på några inskränkningar i Grundlagsutredningen (En reformerad grundlag (SOU 2008:125)).

Denna passage finns i Del2, sidan 657-658:

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.T
Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.(ett minne blott?)
Jag tar ut ett avsnitt här och låter er spekulera om den:

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas.Vad tror ni detta betyder?

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas.Jag minns debatten för ett tag sedan om att enskilda riksdagsledamöter såg det som jobbigt att bli granskade av journalister, i samband med detta pratades det om inskränkningar i demonstrationsfriheten, några riksdagsledamöter gav uttryck för att det demonstrerades i tid och otid.

Och helt plötsligt så ser man dessa passager dyka upp i en grundlagsutredning.

Och så tar vi ytterligare ett kliv in i ett Parlamentariskt Panopticon(*).


(*)
parlamentariskt panopticon, ett samhälle där man har allmän rösträtt, men där rädslan för repressalier över valet gör att man "röstar rätt".Uppdatering:
Fick frågan direkt i kommentarsfältet vad skillnaden är mellan dagens lagstiftning och det som grundlagsutredningen föreslår.

Den stora skillnaden är att idag är Demonstrationsfriheten en grundlag medan ordningslagen
(reglerar demonstrationstillstånd) är skriven som vanlig lag.
Vanlig lag är underställd grundlag.
Vilket gör att en demonstration får hållas utan tillstånd.

I Grundlagsutredningen ska dessa inskränkningar gå från lag till grundlag, vilket gör att demonstrationstillstånd MÅSTE sökas och i teorin gör att Polisen kan neka demonstrationstillstånd och med detta de facto göra en demonstration olaglig, något som inte kan ske idag.Andra som skriver om demokratiska principer samt närliggande ämnen.
Pasteys Plats, Anders Widén, Queen of light, XOR, IDG, Eriks Axplock, Svensk Myndighetskontroll, Calandrella, Reflektioner, Farmor Gun.Pingat på intressant och Twingly.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: af

Läs nuvarande skrivningar i regeringsformen och jämför. På vad sätt är detta ett ytterligare kliv?

2009-01-07 @ 09:36:29
Postat av: scaber nestor

I grundlagen är inte demonstrationsfriheten inskränkt alls i text.Ordningslagen säger dock att en demonstration får avbrytas om den "spårar ur", men ordningslagen är en vanlig lag och är underställd grundlagen.2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter1 §

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

2009-01-07 @ 09:55:05
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: af

Rekommenderar läsning av hela 2 kap. i nuvarande regeringsformen speciellt 12-14 §§. Frågan kvarstår.

2009-01-07 @ 11:46:16
Postat av: Mike

Kul och se att Israel Eu och Usa håller på förvandlas till en ny nazism.Hur svårt är det INTE att låta bli se Nwo agendan?Ignorance Is A Bliss

2009-01-07 @ 11:58:45
Postat av: Anonym

(sid 657)Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden (6 §),3. rörelsefriheten (8 §), och4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).Tidigare så gällde principen grundlag före lag, med detta undantaget i grundlagen så blir inskränkningen jämställd med grundlag och en demonstration måste (min tolkning) söka tillstånd, annars blir det en olaglig demonstration, något som inte existerar idag.

2009-01-07 @ 12:05:37

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0