Varför förvägras Palestina grundläggande Mänskliga Rättigheter?


Hämtat från Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

För att undvika missförstånd:
Webbplatsens text skrivs så här, min kommentar skrivs så här.

Av utrymmesskäl väljer jag ut några som är mer aktuella, men om det krävs kan jag nog utan större bekymmer ta in allihop.
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Kan någon i sken av detta förklara varför det går (mer än) 100 dödade Palestinier på en Israel?


Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.Läs igenom denna noggrant, för hur man än vänder och vrider på det så är Hamas valda till makten i fria val, att de är en terrororganisation ska inte utgöra någon skillnad, se på Sinn Fein/IRA och Muammar Khadaffi, båda stämplade som terroristorganisation/terrorist en gång i tiden och idag är både den organisationen och Libyens ledare politiskt (mer eller mindre) accepterade i större delen av världen.Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Gaza är en stängd del av Palestina, de som bor där kommer inte undan eftersom de har praktiskt sett blivit inlåsta av en Israelisk blockad, Israel har också effektiv kontroll av Luft, Sjö och Landvägar med  hjälp av Egypten.
De som bor där inne har ingen möjlighet att undkomma kriget, rätten att fly till säkerhet har förvägrats de civila av Israel.
Nu är mer än hälften av dödsoffren i Gaza civila, av de civila är 30% barn.Artikel 5, 7 , 9, 10 och 11.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.


Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.Den civila befolkningen i Gaza straffas för att de gjorde ett dåligt val 2006, de har systematiskt förnedrats i bla bilköer där gravida tvingats föda i baksäten, där gamla har dött av värmeslag.

Rapporter om tortyr i Israeliska fängelser kommer med jämna mellanrum, där 10% av de fängslade är barn.
Många får heller inte ens en rättegång, de fängslas i något som kallas "administrativt häkte", där de kan bli kvarhållna i åratal enbart för att en åklagare "misstänkt" att de skulle begå brott.
Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.Palestinier får fortfarande inte återvända till sina hem som den Israeliska staten har förvisat dem från.
Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.Palestinier bosatta i Gaza får inte ens fly för att kunna söka asyl.Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.


Under byggandet av muren så skildes rättmätiga ägare från sina ägor, hus raserades och familjer tvångsflyttades.


Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.Moskéer i Gaza är enligt Israelisk militär legitima mål, de bombas sönder och varje försök att bygga upp en ny moské krossas obönhörligen.Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.Journalister har inte fått  tillträde till Gaza under flera månader för att inte störa Israelisk propaganda först efter ett domstolsbeslut tvingas Israel släppa in en grupp.
Vilket Militären skiter i.Artikel 21
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.Återigen, Hamas är folkvalda och hur man än vänder och vrider på det så är det palestiniernas fulla rätt att välja vilka de vill till landets parlament.
De ska inte bli drabbade för att de gör ett dåligt val, för även dåliga val är skyddade av FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna, om alla gjorde "bra" val skulle dessa rättigheter inte behöva vara nedskrivna.


Artikel 26
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.
2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.
3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.Under bombningarnas första dagar var Gaza Universitet bombat samt ett antal skolor, idag kom rapporter om 40 döda i en Israelisk attack mot en skola.
Kort sagt så är Israels beteende mot den palestinska befolkningen som är internerad i Gaza ett brott mot mänskligheten på inte mindre än 15 av de första 26 artiklarna och då har jag bara tagit de mest uppenbara, skulle jag läsa in mig mer kan jag med säkerhet säga att Israel i dagsläget bryter mot så många av de mänskliga rättigheterna att något annat än en fällande dom i den
Internationella domstolen i Haag är otänkbart.Länkhor:
SydSv, SydSv2, HD, HD2, DN, SvD, SvD2, DN2, SvD3, AB, AB2, AB3, Jinge, Rawia Morra, Queen of Light, Fredrich, Annarkia, Alliansupproret, Steve Lando, Hellman, Jinge igen, HAX,pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer
Postat av: BenArticle 51Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United NationsVidare så är det ett brott mot folkrätten att använda mänskliga sköldar.angånde artikel 3 så vägrar Hamas att släppa ut sårade till egypten för vård.Men allt detta spelar mindre roll eftersom artikel 51 ger Israel rätt till självförsvar och även stöds av resolution 1368 och 1373. Men faktumet att du kan gå igenom Samma lista Beträffande Hamas och du totalt ignorerar faktumet att moskeér, sjukhus, skolor och privata bostäder används som vapen lager och raket avfyringsplatser antar jag att inte rör dig i ryggen.

2009-01-06 @ 20:21:16
Postat av: Anonym

Du kontrar 15 brott mot de mänskliga rättigheterna med 2 och påstår att Israel har rätt till självförsvar enligt folkrätten?En ockupationsmakt har ingen rätt till självförsvar.

Menar du att en motståndsrörelse ska gömma sig på öppna fält, redo att plockas?Visst är det förkastligt att de använder sjukhus som vapenlager, men när du påstår att jag inte bryr mig om det så ljuger du.

Jag har lämnat kommentarsfältet öppet, men om folk börjar kasta lögner om mig och mina åsikter börjar jag förhandsmoderera direkt.

2009-01-06 @ 20:31:54
Postat av: scaber nestor

Du kontrar 15 brott mot de mänskliga rättigheterna med 2 och påstår att Israel har rätt till självförsvar enligt folkrätten?En ockupationsmakt har ingen rätt till självförsvar.

Menar du att en motståndsrörelse ska gömma sig på öppna fält, redo att plockas?Visst är det förkastligt att de använder sjukhus som vapenlager, men när du påstår att jag inte bryr mig om det så ljuger du.

Jag har lämnat kommentarsfältet öppet, men om folk börjar kasta lögner om mig och mina åsikter börjar jag förhandsmoderera direkt.

2009-01-06 @ 20:32:40
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: annarkia

@Ben

Israel bryter mot folkrätten då

självförsvar får inte se ut hur som helst. Det ska finnas proportionalietet samtidigt som civilbefolkningen ska undvikas att skadas.

2009-01-06 @ 20:35:43
URL: http://annarkia.blogg.se/
Postat av: Olbap

Är Gaza "ockuperat"? Värst, du har nog "fakta" vi alla andra saknar? Eller är det crackpipan du inte kan lägga ifrån dig? Varför postar du inte Hamas "charter" - där det klart och tydligt står att Israel måste utplånas? Vem fan bryr sig om muslimernas rättigheter, när inga icke-muslimer har rättigheter i deras stinkande länder?

2009-01-06 @ 20:58:45
Postat av: Jan

It goes ever on, and on, and on. As a european I am quite concerned - our political elites are far divorced from reality and hell-bent on importing millions of muslims. In all major cities here in Sweden muslims have marched the past week, green flags with Koranic verses and all. Where this will end is pretty sure, and it will not end well. Israel is defending herself, and I recommend us europeans to start waking up and doing some defending ourselves.

2009-01-06 @ 20:59:47
Postat av: scaber nestor

@Olbap.Ditt inlägg är raderat pga:1. Personangrepp.

2. inslag av fascistioda åsikter.

3. Osmakligt språkbruk.

2009-01-06 @ 21:04:24
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

@Jan.Din kommentar är raderad pga:Posta med dina egna ord, din kommentar har jag fått från 4 olika personer med 3 olika IP-adresser.2009-01-06 @ 21:07:20
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: alor

Intressanta synpunkter, jag har inte någon sympati för Hamas och deras politik, men dom är vald som regering.

Detta att Hamas är vald i rättvisa val tycks inte bekymra sk Israelvänner, jag har läst allt från fördrivning, utrotning till att ge dom psykofarmaka, eller att avsätta av regeringen, i tidningar, bloggar och kommentarer i bloggar spys hatet ut. Det verkar som om hatet inte har några gränser.

Hamas har sagt att:

om Israel drar sig tillbaka från dom ockuperade områdena så slutar dom att skjuta raketer.

Det tycker jag är en bra början.

Men i dagsläget går det inte att föra en nyanserad debatt, det tror jag du också har insett.

2009-01-06 @ 23:17:31
Postat av: Daniel

Att försöka argumentera med vissa är lönlöst. Det är nästan mer produktivt att sparka sig trött mot en vägg.

Jag förvånas faktiskt att många försvara dödandet av civila med att man jagar religiösa extremister.

Men dels är ju israel också styrt av religiösa extremister, dels så är det så att även om hoppet är det sista som överger en, så har det blivit som så att när hoppet väl överger än, så inträder religionen istället.

2009-01-07 @ 11:15:05

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0