Idag blev undantaget regel.

För några timmar sedan skedde det jag befarade, lagen röstades igenom, har ingen lust att skriva så jag ändrar bara på förra inlägget lite.






Vi återberättar lite av det som påstås vara grundläggande rättigheter.


http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6074.aspx

Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter


2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1988:1439).

6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871).



Nu finns det undantag till detta:


12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första stycket andra meningen.





Varför inte göra det ordentligt?
Att med nästa grundlagsutredning helt enkelt låta dagens regler och undantag byta plats och låta det som idag är grundläggande rättigheter bli undantag.


För staten måste ju se vad vi gör, säger och tänker.
Dygnet runt, året om.
För vår egen säkerhets skull.....







Jag vill tillägga att det är för jävla ynkligt av presskåren att återigen vänta till 5i12 med att få sina kollektiva tummar ur rövarna.







Pinged at TwinglyIntressant


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

AB, Svt, IDG, HD, MyNewsdesk, SvD4, SvD5, KvP, SvD3, AB3, AB4, AB5, DN, AB, IDG, Expr, AB2, HD, DN2, SydSv, SvD, UNT, SvD2, AH, SvD6, SvD7, AB6,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0