Tolgfors ljuger i DN-chatten.


Kopierar rakt av från Minimaliteter:I dagens DN-chatt med Sten Tolgfors ljuger försvarministern rätt upp och ner om vad som står i klartext i lagstiftningen.

Orolig: Är det sant att FRA genom den nya lagstiftningen kan lagra all trafikdata som passerar samverkanspunkterna? Och rör detta trafikdata som hör till kommunikation mellan svenskar?

Sten Tolgfors: Nej, det är det inte. FRA ges bara tillgång till de signalbärare som domstolen bestämt. Samma regler gäller för trafikdata i utvecklingsverksamheten som för spaning vid konkreta underrättelseuppdrag. Det kräver tillstånd från domstolen på samma grunder.
Inte ens Sten Tolgfors förstår alltså lagen. Eller så ljuger han för att vilseleda. Vilket vill du själv helst tro på?

Jag citerar ur propositionen, först om den reguljära spaningen:
Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insat-ser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomföran-det av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avse-ende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentli-ga nationella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bi-stånd,
5. allvarliga yttre hot mot sam-hällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med kon-sekvenser för internationell säker-het,
7. främmande underrättelseverk-samhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig bety-delse för svensk utrikes-, säker-hets- eller försvarspolitik.
Visst. Begränsade mål och så. Nästa stycke:
Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utveck-lingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag
För att förstå sammanhanget måste man dock citera ur förarbetena till detta stycke. I författningskommentarerna (sid 137) till stycket står:
Inhämtningen enligt lagen skall emellertid även få bedrivas för vissa andra särskilda syften som inte omfattas av försvarsunderrättelseverksamheten men som utgör en förutsättning för att denna skall kunna bedrivas, se avsnitt 7.3.2. I paragrafens andra stycke beskrivs dessa syften i två punkter.
Eftersom utvecklingsverksamheten alltså inte omfattas av försvarsunderrättelseverksamheten, så är inte stycket om yttre militära hot tillämpbart.

Detta förstärks i ett senare svar:
Anders G: Medger verkligen lagen att FRA får samla in enskildas trafikuppgifter utan att det behöver finnas en koppling till yttre hot?
Sten Tolgfors: Nej

Detta är alltså inget mindre än en lögn! Hur många av riksdagens ledamöter har gått på den?Pinged at TwinglyIntressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Daniel

Ibland dyker dom upp, politikerna som inte är läskunniga men lyckas dölja det bra.

2009-10-13 @ 16:12:29
Postat av: nocando

Du kan citera bäst du vill. Känner folk som jobbar på FRA så jag vet att du har fel om vad signalspaningen går ut på. Men du är väl som de där pensionärerna som plötsligt inte gillar att de inte får lika mkt sänkt skatt som alla andra, efter att ha fått höjd skatt av sossarna går de likt förbaskat ut och demonstrerar mot den borgerliga regeringen.Det beror inte på att de brinner för frågan, de bara inte gillar den borgerliga regeringen. Säg det rent ut istället.

2009-10-15 @ 22:02:55
Postat av: scaber nestor

Så, berätta då vad jag missat så vi mindre vetande får klarhet.När du ändå är igång kan du berätta varför du skriver anonymt.

2009-10-15 @ 22:17:30
URL: http://scabernestor.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0