20 inplanterade vargar blev max 4 och Andreas Carlgren gömmer sig bakom en tjänsteman.

I riksdagsbeslutet som stod bakom licensjakten på varg stod det att högst 20 individer skulle planteras in under en 5-årsperiod.

Detta har förts fram som en ursäkt till jakten, att dessa vargar skulle planteras in, men de tog bort ordet "högst" vid de olika debatterna och insinuerat att det är just 20 individer som ska tillåtas invandra eller inplantera.

Nu när Carlgren fegar ut och gömmer sig bakom en tjänsteman så ser vi att de 20 individerna helt plötsligt är 3-4 stycken.
Det är inte ens hans egen tjänsteman, nu är det från Eskilssons Jordbruksdepartement de kommer utkrypande med ursäkt efter ursäkt.
I retoriken är helt plötsligt inplanteringen borttagen, nu är det bara invandring som gäller och hur lätt det är för en varg att ta sig igenom renskötselområden känner vi till.Det är rent av äcklande att se flatheten hos våra politiker och att de springer undan som fega råttor när det blåser kallt.

Protestera mot licensjakten på varg genom att komma på någon av de manifestationer för vargen.


Den 4'e februari är det Vargens Dag i Örebro.
(FB-event)

Under manifestationen kommer olika talare och organisationer att finnas på plats.

DELAR UR PROGRAMMET:

Gösta Ljungberg
. För er som inte känner
honom, tvättäkta värmlänning, älgjägare, fårägare, rubbet!
Nordiska Rovdjursnätverket

Ann Dahlerus - Generalsekreterare, Svenska Rovdjursföreningen

Sven Erik Alheim
- Styrelseledamot, Djurskyddet i Sverige

Christian Valtersson (mp)

Robert Franzen - pensionerad rovdjursexpert från naturvårdsverket

Djurrättsalliansen (kommer och visar upp sig och deltar)
Jag avslutar med Vargrevirets argumentationsskola.Här kommer lite av de ”faktabaserade” påståenden som Svenska Jägareförbundet använder sig av.


Det var inte fråga om hetsjakt.
Fel: Den stora mängd påskjutningar pekar tydligen att detta var en HETSJAKT där överilade skott i lägen som aldrig skulle accepteras på annat vilt, såsom älg och rådjur, förekom i stor mängd, såsom den även förekommit under björnjakten där man hade en skadeskjutningsfrekvens på 32procent!
En annan hetsjakt, men då en sådan som man själv är kritisk till, beskrivs såhär:  ”Av någon anledning startades en hetsjakt med länsstyrelsens goda minne. Man utfärdade hjortlicenser med förlängd jakttid. Licenserna gavs till alla som sökte. På bara några år var hjorten borta” och finns på Jägareförbundets egen hemsida.

 

 

Att använda ordet masslakt är både okunnigt och grovt felaktigt.
Nej: Det är fråga om en i utgångsläger mycket liten stam och i det sammanhang är ett så stort uttag att betrakta som masslakt.  Ordet ”mass”, som i masslakt används även av Jägareförbundet i andra liknande sammanhang:
”Tillbaka i konferenslokalen höll Torsten Mörner, från SVA, ett intressant föredrag om massdöd av sjöfåglar i svenska vatten. Ca. 10 000 fåglar, vuxna trutar, dör varje år med förlamningssymptom.” >>>
10 000 fåglar av en population på flera hundra tusen är massdöd, men 28 vargar av en liten bestånd på endast 2-300 djur det är inte masslakt enligt Jägareförbundet.

 

 

Enligt en enkätundersökning av Jägareförbundet jagade 4 500 jägare varg.
Ljug: 12 000 registrerade sig inför vargjakten och då enbart jaktledaren behövde registrera sig enligt Naturvårdsverkets beslut om licensjakt, kan man utgå ifrån att än flera hade laglig möjlighet att delta i jakten.
Sedan är en enkätundersökning utfört av JÄGAREFÖRBUNDET bland JÄGAREFÖRBUNDETS medlemmar i syfte att vittvätta licensjakten, ju inte direkt att betrakta som speciellt trovärdigt. >>>

 

 

Bra att det gick så fort med vargjakten, enligt forskarna.
Nej: Vissa forskarnas önskemål, forskare med starka kopplingar till Jägareförbundet, kan väl inte vare vägledande i så hänseende. Och andra forskare är ju direkt kritiska till att man inte ens använd den kunskap man har om vargstammens genetik på individnivå, i planering inför vargjakten.  Dessutom borde det etiska perspektivet i fråga om skadeskjutningar och möjligheten att påverka de överlevande vargarnas beteende gentemot människor, när dessa vargar hade jagats och förföljds under en längre period än några få timmar, ha vägt mycket tyngre än att avsluta jakten så fort som möjligt av opinionsmässiga grundar.

 

 

Samtliga skadskjutna vargar har spårats upp och avlivats.
Sannolikt fel: Licensjakten har, såsom stort sett alla jakt, pågått helt utan insyn utifrån, och man har enbart de som utfört jakten som vittnen till om skott avlossats eller inte.
De påskjutna vargar som har inrapporterats har i de flesta fallen sedan friskförklarats av Länsstyrelsen förordade besiktningsmän som ofta själv är jägare och har direkta kopplingar till de aktuella jaktlag.
Många republikaner som jobbade som valförrättare i valet i Florida, intygade så klart att allt gick rätt och korrekt till, men är det några som tycker att de har den trovärdighet och obundenhet som krävs för att kan anses vare trovärdig.

 

 

Bara en överskjutning.
Sannolikt fel: Förutsätter att ALLA jägare som ingick licensjakten agerade lagligt.
I Rättvik finns ett antal Centerpartister som inte ens skulle inrapportera en jägare, även om denna dödade varg illegalt.
”Inge Östlund, centerpartistiskt kommunalråd i Rättvik, skulle inte rapportera till polisen om han såg tjuvjakt på varg.” >>>
”Han skulle inte heller ange en kompis även om denne misstänks för illegal jakt på varg.” >>>
När det gått så långt att en toppolitiker inte ens tycker att man måste följe lagen och ventilerar denna åsikt offentligt, så kan man utgå ifrån att det måste stå mer än dåligt till med moral och laglydighet när man kommer ner på gräsrotsnivå, ner på jaktlagsnivå.

 

 

Omöjligt för jägarna att veta att tilldelningen var fylld.
Nej: Ett problem som redan innan jakten startades debatterades flitigt, men som Jägarnas representanter avfärdade som nonsens. Nu har man tydligen en helt annan åsikt.
”I Värmland och säkert även på andra håll har jaktvårdskretsar byggt upp eget avlysningssystem med SMS som komplement till länsstyrelsens, de vill nämligen inte äventyra framtida vargjakt.” >>>


 

För många bomskott avlossades under jakten. Nu diskuteras vilka åtgärder som kan vidtas för att rätta till problemet tills nästa års jakt.
Undanflykt: Problemet är att man INTE kommer att göra något konkret för att lösa problemet, men i stället kommer att ägna stor tid och mycket kraft åt att se till att informationen inte kommer ut, att påskjutningar inte blir inrapporterade, och att man friskförklarar djur på mycket lösa grundar. Forskarna vid Skandinaviska björnprojektet tror att skadeskjutningsfrekvensen vid björnjakten uppgick till hela 32 procent, och det finns inget som tyder på att man vid årets vargjakt har agerat mer ansvarsfullt eller etiskt.

 

 

Jakten syftar inte till att utrota vargstammen.
Fel: En förutsättning för jakt är att stammen är livskraftig, vilket den inte är. För att den ska vare livskraftig så måste stammen vare mycket större eller man måste ha säkrat en viss invandring årligen.
Inga av dessa två krav har lösts innan jakten startade.
Att man sedan ”gömmer” sig bakom att ”det var ett riksdagsbeslut att decimera vargstammen till 210 individer”, är ju rena ynkedom, eftersom Jägareförbundet själv har som mål att decimera den än mer.

 

 

Jägarna använde inte motorfordon i jakten.
En lögn i flera sammanhang: Motorfordon användes enligt de regler som ställdes upp för licensjakten, alltså för att spåra efter vargarna och lokalisera dessa innan jakten, men även, såsom under mycket annan jakt, för att omgruppera passkyttarna och genskjuta vargarna. Man kan ju hoppas att man innan lodjursjakten nu går ut och kraftigt påpekar att vid lodjursjakten är det att spåra efter djuren från motorfordon fortfarande är helt olagligt, trots att detta varit mer regel än undantag!

 

 

De fällda vargarna var visserligen i gott hull men vargstammen är svårt inavlad och genetiska defekter visar sig inte vid en obduktion.
Fel: Dåligt formulerat påstående från vargslaktsministern Carlgren ligger till grund för denna debatt.
På andra sidan här har Jägareförbundet mycket intensivt, före jakten, påpekat att inavel inte är något stort problem, men nu har man för tillfället bytt åsikt.

 

 

Det var inte olagligt att fälla föräldradjur.
Korrekt men felformulerat påstående: Olagligt är Jägareförbundets formulering av den kritik som varit mot detta självklara brott mot jaktetiken, om än det i lagens mening är tillåtit. Att skjuta föräldradjuren från ungarna är fullständigt oetiskt enligt alla jaktliga normer och så har det alltid varit, tills nu när det är fråga om ett hatat vilt som varg!

 

 

Ungvargarna klara sig helt utan föräldradjuren.
Nej: Igen ett av Jägareförbundets falska påståenden om vad bevarandesidan har sagt. Samtliga organisationer på bevarandesidan har påpekat att dessa ungdjur får det svårt och riskerar att ställa till problem, när de i sitt sökande efter mat kan börja inrikta sig mot lettfångat byte, såsom får.

 

 

Överblivna ungvargar blir mer närgångna bebyggelse.
Ja: Se föregående.

 

 

Man påstår att det var olagligt att fälla sändarförsedda vargar.
Felaktigt påstående: Igen ett falskt påstående från Jägareförbundet. Ingen av bevarandeorganisationerna har uttryckt att något sådant var olagligt!

 

 

Endast vargarna i Galvenreviret var genetiskt viktiga.
Fullkomligt felaktigt: De vargar som har en lägra inavelsgrad ÄR viktiga ur genetisk synvinkel, därom finns inget att diskutera!
Det är något som även forskarna från Stockholms universitet påpekar i sin debattartikel i DN.
Under vargjakten kan genetiskt viktiga individer ha skjutits. Risken är stor att ytterligare inavelsskador upptäcks framgent. Information som finns i det unika stamträdet över de vilda vargarnas släktskap har över huvud taget inte använts av ansvariga myndigheter – kunskap som kostat miljonbelopp i skattemedel att ta fram.” >>>

 


Majoriteten av landets befolkning är för vargjakten.
Påstående på lösa grundar: Det finns bara en enda undersökning, och inte flera. En enda Sifoundersökning som ligger till grund för detta påstående. Och formuleringen av frågorna kan ha påverkat resultatet, och det vet alla, även Jägareförbundets Gunnar Glöersen. Han ondgjorde sig nyligen över en annan undersökning från SLU som inte fall i hans smak och tycket att man skulle omformulera frågan man använde sig av: ”Mitt förslag är att SLU nästa gång formulerar om frågan gällande jakt för att skydda det jaktbara viltet.” >>>

 

 

Vargjakten var laglig. EU har redan undersökt om Finlands jakt på varg stred mot EU-direktivet och kom då fram till att jakten otvivelaktigt var förenlig med EU:s direktiv.
Fel: Det finns en avsevärd annan situation i Finland. Den vargstammen är LIVSKRAFTIG i och med att den har kontinuerlig invandring, något som krävs för att den Svenska vargstammen ska få samma status och för att vargjakt kan tillåtas enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

 
Fler som skriver.
KK, B&P, SydSv, DN, DN2, NWT, DN3, AB.
Valtersson, Badlands Hyena, AFS, Ljungman, vargreviret,

Expressen har en artikel med omröstning.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Daniel A

Ouch. Och hur ska Jägarförbundet och minister Carlgren besvara detta, då?

2010-01-28 @ 17:52:13

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0