Det är ett tungt maskineri som släppts loss för att förhärliga Israels folkrättsvidriga ingripande.

Vilka de olika personerna är spelar inte så stor roll, det är de "sanningar" de försöker fastslå som gör det intressant att läsa.

tex så används det faktum att ett av fartygen gjorde motstånd mot den illegala bordningen, som ett argument för att bordningen var "legal".

Något som är ett lika slagfärdigt, som korkat, argument eftersom aktionen skedde på internationellt vatten.
En väpnad bordning utanför sitt eget territorialvatten är illegal, hur man än vänder och vrider på sanningen för att få fram en poäng.
Men huvudsaken från propagandamaskinen är inte att få en poäng, eller ens att diskutera.
Det är att göda de extremistiska krafter som nu desperat letar efter skäl för att rättfärdiga insatsen och att begrava en konstruktiv debatt under så mycket skit som möjligt.


Det tragiska är att vissa företrädare för StG inte heller verkar ha Gazas befolknings intresse för sina ögon, utan släpper, enligt media, iväg ett antal dåliga citat som nu används i debatten.Men jag ställer samma fråga som i mitt förra inlägg om StG.


Stöttar ni Israels militärs rätt (och rättsvidriga) att stjäla mobiltelefoner, hindra journalister från illgång till information och censurera alla nationella och lokala tidningar från att rapportera om händelsen?

Att inte protestera mot ens det, är att ge sitt tysta medgivande till en Nation som gör sitt yttersta för att spela sina fiender i händerna.
För om ni godkänner det från Israels håll, vilken rätt har ni då att protestera mot Rysslands behandling av Tjetjener och Kinas censurlagar?


DN, AB, DN2, AB2.
Svensson, Peter Andersson, Annarkia, Johan Westerholm, Röda Berget,

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer
Postat av: Johan Westerholm

Bäst idag!Mycket mycket bra postning.mvhJohan

2010-06-04 @ 10:53:46
URL: http://mitt-i-steget.blogspot.com
Postat av: Daniel

det är väl inte så många som kritiserar kinas censurlagar längre? Det är ju nästan så att väldigt många mer tittar på dom med en viss avundsjuka.

2010-06-04 @ 10:54:02
Postat av: Haimat

Jag rekommenderar alla att se Yoav Shamirs documentär Checkpoint som visar den dagliga verkligheten på ockuperat område i Palestina. Den finns tillgänglig att se på nätet.

2010-06-04 @ 11:02:43
Postat av: Jens

Ove Bring har fått mothugg från sin kollega Folke Lysén, och det råder inte heller någon konsensus internationellt. Det går därför inte rakt av att hävda att Israels agerande var folkrättsvidrigt. Att det är ett stort misslyckande för Israel är nog de flesta ense om, och huvuden kommer definitivt att rulla. (Frågan om information och censur tar jag inte ställning till.)

2010-06-04 @ 11:36:14
Postat av: scaber

@Jens.Det är inte bara Ove Bring som påstår detta, det är Mark Klamberg (doktorand i Folkräött) och Said Mahmodi (Professor i Folkrätt) som menar att kraven för väpnad konflikt inte är uppfyllda.En väpnad konflikt innebär också att civila ska ha rätt att fly från krigsområdet, vilket Israel aktivt förhindrar.I kort.

Man kan inte applicera fredslagar och krigslagar om vartannat efterhand det passar vissa syften.

Antingen råder väpnad konflikt, eller också gör det inte.2010-06-04 @ 12:01:52
Postat av: Jonas

Det som Willy Silberstein skriver är inte skit, det är till stor del sant och relevant. Torbjörn Tännsjös artikel, t ex, legitimerar rasism och kollektivt skuldbeläggande av både muslimer och judar.Därmed inget sagt om staten Israels agerande, och för all del inte heller om Svenska kommittén mot antisemitisms retorik i andra sammanhang.

2010-06-04 @ 13:17:06
Postat av: scaber

Willy Silberstein är en klassisk propagandist i klass med Bagdad-Bob.Man kan inte skylla på Antisemitism för varje kritiskt uttalande mot Staten Israel, det förminskar bara den verkliga antisemitismen tills ordet inte längre har en innebörd.

Vilket är långt farligarer för Israel än något grannlands agenda.För ropar man Varg tillräckligt ofta, så kommer världen till slut att skita i att komma till Israels hjälp när det smäller på allvar.

2010-06-04 @ 13:38:10
Postat av: Jurist

"Det är inte bara Ove Bring som påstår detta..."Nej, det är riktigt. Det är det flera tunga och kompetenta folkrättare som gör.Det går dock inte att bortse från att det likaledes finns flera tunga och kompetenta folkrättare som säger motsatsen (främst utomlands).Det är dock inte otvetydigt på ett visst sätt enbart pga av hur Bring och Mahmoudi - de som media för det mesta konsulterar - bedömer saken.Råder det mer eller mindre konsensus (bland tunga jurister) om en viss fråga kan väl media med hedern i behåll basunera ut en juridisk bedömning som ett etablerat faktum. Så är det dock inte i det här fallet.(Med mer eller mindre konsensus menar jag inte att precis alla relevanta tyckare måste ha en viss uppfattning. Det finns nästan alltid någon udda figur som tycker annorlunda. Ofta med dåliga argument. Därav det svaga stödet.)För övrigt kan man inte heller dra några säkra slutsatser om ett rättsligt förhållande på grund av vad majoriteten av den juridiska expertisen på området tycker. Det är inte fråga om något slags majoritetsbeslut. Viktigast är styrkan i den juridiska argumentationen.I det här fallet kan man bara konstatera att det rättsliga läget är oklart.ps.Och nej. Jag är definitivt inte någon propagandist om du skulle tro det. I alla fall inte för någon sida i den här konflikten.

2010-06-04 @ 17:34:49
Postat av: Jens

Re: Jurist 17:34:49:

"I det här fallet kan man bara konstatera att det rättsliga läget är oklart."Instämmer till fullo, och tack för att du nyanserade bilden på ett bättre sätt än jag hade kunnat göra. Scaber Nestor, och många andra, verkar anse att saken är utredd i och med att Ove Bring har tagit ställning. Det vore bra om det framkom tydligare att så inte är fallet.

2010-06-04 @ 18:05:14
Postat av: Scaber

@JensSnälla Jens, tror du på fullt allvar att jag baserar min åsikt på en enda person?Var snäll och undvik att förminska mina åsikter.

Bara för att jag inte håller med dig, innebär det inte att jag är dum eller naiv.@ jurist.

Du låter påskina att det är 50/50 i forskarvärlden om det är eller inte är ett illegalt ingripande.

Om det skulle stämma skulle antalet fördömanden varit långt färre än vad det har blivit.Du bör backa upp med länkar till dina påståenden.2010-06-04 @ 18:47:33
Postat av: Jurist

Nej, jag låter inte påskina att det är 50/50 i forskarvärlden. Det går inte att göra gällande att någon andel av forskarvärlden tycker si eller så. Vad är den juridiska forskarvärlden? Vilkas åsikter ska anses tillräckligt relevanta för att inbegripas i den grupp man ska ta som utgångspunkt för sin beräkning? Som jag sa så är det inte fråga om något slags majoritetsbeslut.Antalet fördömanden har inget alls med detta att göra. Exempel: Om en viss handling av en stat är, låt oss säga, helt och hållet och odiskutabelt i enlighet med internationell rätt betyder väl detta inte att den inte på andra legitima (t.ex. politiska eller rent humanitära) grunder skulle kunna fördömas. De åberopade grunderna kan i det fallet dock inte rimligen inkludera att handlingen är förkastlig p.g.a. att den skulle strida mot folkrätten.Det enda jag vill ha sagt är att det inte alls är otvetydigt, självklart och odiskutabelt att bordningen som sådan strider mot internationell rätt. Ett felaktigt påstående blir inte ”sannare” därför att det upprepas gång på gång av många personer och basuneras ut i media.Det är däremot odiskutabelt - och det menar jag verkligen - att rättsläget måste anses oklart när det gäller frågan om bordningarna som sådana är rättsenliga. Detta eftersom det råder delade meningar och tillräckligt god argumentation för de olika ståndpunkterna hos tung juridisk expertis. Knäckfrågan är om reglerna för ”fred” eller för väpnad konflikt är tillämpliga. På den frågan finns inte något självklart svar.För tydlighet skull vill jag tillägga att om man skulle inta ståndpunkten att bordningarna som sådana är rättensliga betyder inte det att man (som hederlig jurist) därmed per automatik anser att hela operationen skulle vara rättsenlig. Nästa fråga blir om sättet den genomfördes på, soldaternas agerande etc. var förenlig med de rättsregler (reglerna vid väpnad konflikt) som då ska tillämpas. Här råder dock (i alla fall ännu så länge) mycket osäkerhet eftersom vi inte vet vad som egentligen hände. Ord står mot ord och övrig ”bevisning” (eller vad man ska kalla det) som hittills presentrats inte på långa när räcker för några slutsatser. Intar man däremot ståndpunkten att Israel inte hade någon laglig grund att alls vara på båtarna är de frågorna - ur rättslig synvinkel - av mindre avgörande betydelse, men naturligtvis inte ointressanta.Det behövs inte mycket googlande och läsande på bloggar (och vidareklickande) för att verifiera mina s.k. påståenden när det gäller de delade meningarna.Utmärkande för de många bloggare och andra som ensidigt tar ställning för den ena eller andra parten i konflikten är att de (utan någon som helst reflektion och ifrågasättande som det verkar) basunerar ut, eller utgår från, att det står helt klart att Israels agerande, beroende på politisk ståndpunkt, var rättsenligt respektive folkrättsvidrigt. Ledsamt nog verkar journalister många gånger göra detsamma. Att politiker gör det är inte konstigt, men lika beklämmande.Juridik kan användas som ett slagträ i politisk debatt men det bör då göras på ett någorlunda hederligt sätt.

2010-06-04 @ 20:09:06
Postat av: scaber

Min utgångspunkt ligger i att man inte kan hävda olika rättslägen beroende på situationen.Tex, att Israel nu ansett sig varit i väpnad konflikt sedan 2007.

Vilket i sin tur borde gjort alla raketbeskjutningar från Gaza-remsan legitima, då det vid en väpnad konflikt är tillåtet att beväpna sig.

Problemet som uppstår då är att Israel anser raketbeskjutningarna var ett brott mot eld-upphör och då gjorde vedergällningen legitim.Problemet är också att i en väpnad konflikt så ska civilbefolkningen ges tillfälle att fly, vilket de inte fick då landet står under blockad.Man kan inte ha kakan och äta upp den, inte heller ska man kunna ändra reglerna utefter vilka syften som gäller för tillfället.Kort sagt.

Israel måste bestämma sig för om landet är i väpnad konflikt, eller inte.Fram tills dess de bestämt sig är det upp till var och en att besluta sig för vad de anser konflikten vara i för stadium.

Jag har valt sida, jag står på de civila dödsoffrens som krävs på båda sidor, för att det är är två ledarskikt som inte vill ha fred i området.Om det var praktiskt möjligt, hade jag sett gränsen (inklusive en säkerhetszon) övervakad av FN's fredsbevarande styrkor.Men det är det inte ännu.2010-06-04 @ 20:26:48
Postat av: Jens

@scaber: Det enda sättet jag har att få veta dina åsikter är genom att läsa det du skriver, och du hänvisade inte till någon annan än just Bring. Han har förvisso åsiktssympatisörer, men som har framkommit i kommentarerna är det missvisande att enbart hänvisa till honom och hans värdering av den här frågan. I övrigt har jag fått säga det jag ville, vilket jag tackar för och är nöjd med.

2010-06-05 @ 15:27:02
Postat av: scaber

@Jens.Jag kan inte länka till allt i alla mina inlägg, oftast blir det bara ett exempel som får plats, för att undvika att göra texten plottrig och oläslig.Jag har fliken "krigen i mellanöstern" som man enkelt kan gå till för att läsa mer om ämnet.

2010-06-06 @ 10:48:48
Postat av: Johannes Forsblom

Utan de fanatiska kristna i Moral Majority i USA så skulle vi ha sett en tvåstatslösning i Israel och Palestina för länge sen. Jag tror att det största hotet mot freden i Mellanöstern måste kopplas till Moral Majority i USA som har ett stort inflytande över utrikespolitiken.Men nog om detta. Jag vill säga följande om Ship to Gaza:Det irländska skeppet Rachel Corrie skapade inga rubriker när det bordades av israeliska soldater eftersom allt gick fredligt till. Men det är bara det tålmodiga arbetet i bakgrunden som kommer att bära frukt för framtiden.På grund av våldet från aktivisternas sida på det turkiska skeppet vill jag uppmana de ansvariga för Ship to Gaza att avbryta allt samarbete med den turkiska organisationen IHH. Det har visat sig i efterhand att det är en mycket tvivelaktig organisation som knappast använder fredliga metoder och att de äventyrar hela fredsprojektet.Du Kan läsa hela artikel på min blogg:http://darenpagatan.blogspot.com/2010/06/en-vadjan-till-ship-to-gaza.html

2010-06-06 @ 23:45:17
URL: http://darenpagatan.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0