Liberaldemokraternas manifest nu uppe för läsning/granskning!

Manifestet läses på hemsidan här.

Kan också laddas hem som PDF.


Här är pressmeddelandet som skickas ut till nyhetsredaktioner, tidningar och andra intressenter:


Liberaldemokraterna är ett politiskt projekt som är tänkt att kunna utmynna i ett nytt politiskt parti i Sverige.


Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan efter ett liberalt politiskt alternativ,något som idag helt saknas bland de etablerade partierna. De har valt att föra en totalt pragmatisk maktpolitik och riktar in sig mot dagsaktuella frågor, ofta i total brist på vision och ideologisk grund. Många, framförallt unga, upplever en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang i de partier som verkar i det politiska livet.

Demokrati, integritet, frihet och rättssäkerhet är fyra hörnstenar i vår politik.
Vi brinner förfriheten att individen själv skall få bestämma hur hon/han skall kunna få förverkliga sina drömmar och idéer. I dag ser vi hur alltfler lagar och förordningar skapas och hur den personliga integriteten blir alltmer kringskuren inom område efter område.


Manifestet innehåller ett antal rubriker:

Ekonomi – ett nytt skattesystem

Inför ett funktionellt platt skattesystem kombinerat med ett solidariskt trygghetssystem med medborgarlön som garanterar en social grundstruktur för de som har det tuffast i samhället.


Social trygghet
En ansvarsfull och human socialpolitik måste baseras på respekt för människan och hennes mänskliga rättigheter. Vi förordar skademinimering och kroppslig autonomi som huvudprinciper.


Prioritera stark infrastruktur
Tillväxtregioner och regioner med uppenbar potential skall prioriteras för att snabbt bli tillväxtmotorer. I dessa ska infrastrukturen särskilt prioriteras, för att på så sätt öka möjligheterna för mer företagande och därmed fler arbetstillfällen. Ett nödvändigt medel är att införa marknadshyror.


Kultur och kunskap
Vi vill uppmuntra till mångfald inom utbildningsväsendet, i form av pedagogiska alternativ, mindre centralstyrning av skolan, mer ansvar till lärare och pedagoger för undervisningens utformning. Det är dags att bryta det sjukliga fokus som skolan har på betygen; skolans syfte ska inte vara att sortera och bedöma. Skolans uppgift skall vara att undervisa, inspirera, förmedla redskap till studenterna att hitta kunskap på egen hand, av eget intresse och drivkraft.


Lag och rätt
Under flera år har den enskilde medborgarens friheter och rättigheter begränsats mer och mer. Detta är en trend vi vill vända. En ny reformerad grundlag skulle innehålla att grundlag endast kan ändras med två tredjedels majoritet av riksdagens röster. All lagstiftning ska prövas mot svensk grundlag och Europakonventionen. En författningsdomstol ska inrättas för denna granskning.


Miljö
Grön skatteväxling är central i vår miljöpolitik. Vi ökar skatten på sådant som orsakar miljöproblem, till exempel utsläpp av växthusgaser, miljögifter, övergödande ämnen, kombinerat med goda incitament för att utveckla och använda miljövänlig teknik.


Migration och integration
Varje människa är en resurs, vilket alltid måste vara grunden i allt bemötande. Språket är nyckeln till frihet och utveckling, och en nödvändighet för att komma in i samhället och därför skall SFI stärkas och individanpassas. Vi vill att det ska vara maximalt sex månaders handläggning för uppehållstillstånd.


Utrikes
Den viktigaste roll Sverige kan spela i världen, är som en stark förespråkare av demokrati, frihandel och mänskliga rättigheter. Vi vill kraftigt reformera biståndet, och enbart avsätta pengar till verksamhet som bevisligen ger positiva resultat.


Säkerhet och Försvar
Sverige ska ha ett starkt försvar. Det internationella säkerhetspolitiska läget är inte så stabilt som man skulle kunna hoppas, och vi behöver därför alltid ha en god beredskap. Vi tror inte att man försvarar medborgarnas frihet bäst genom att begränsa friheten för medborgarna. Demokrati och frihetförsvaras bäst med mer demokrati och frihet.


Barn och ungdom
Inrätta ett barnkonto, knutet till barnet, med tillräckliga medel för att garantera en skälig levnadsstandard. Vi vill införa en separat barnbalk i lagboken där alla de lagar som påverkar barnet samlas. Inrätta en särskild ungdomsdomstol som till sin funktion skall verka som och vara en hybrid mellan domstol och socialtjänst. Fängelsestraff ska inte utdömas under ungdomsåren.


Äldre
Det ska vara samma skatt för samma inkomst för förvärvsarbetande och pensionärer. Äldre ska inte behöva flytta isär när de behöver hjälp med särskilt boende.


Förvaltning
Mindre kommuner ska slås samman till storkummuner, så att varje kommun i sig kan utgöra en bärkraftig enhet. Genom att därmed avskaffa landstingen, införa vårdpeng och fri etableringsrätt för sjukvården, kan förutsättningarna för en kostnadseffektiv och kvalitativ vård maximeras.Vi vill också genom vår kraftiga minskning av antalet lagar göra det betydligt lättare och effektivare att se till att varje lag följs upp och kontrolleras.


Kontakt:

Hemsida: www.liberaldemokraterna.com

E-post:[email protected]


Vår ungdomsorganisation, Ung Liberal: www.ungliberal.se

E-post: [email protected]

Uppdatering: Dessa har skrivit om manifestet senaste dygnet:

Ragnars Hörna, Nyheter24, Jerlerup, Gothbarbie, HAX, Fajaf, Juelson, Michael Gajditza, Nipmannen, Friskriften, Caspian Rehbinder.

Flashbacks forum har också en tråd uppe.
Pinged at TwinglyIntressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0