Regeringen far med osanningar "Lawful Content" ÄR kvar i telekompaketet.

På en direkt fråga på dagens direktsända pressträff svarade regeringsrepresentanten att lydelsen "lawful content" inte skulle finnas med i telekompaketet.
Här är dokument som visar att detta inte är med sanningen överensstämmande.


http://werebuild.eu/wiki/index.php/Citizens%27_Rights_Amendments#Citizens.27_Rights_Amendments_Part_II


"Furthermore, a mechanism could be established for the purpose of
enabling appropriate cooperation on issues relating to the promotion of
*lawful content*. "

"national regulatory authorities and other relevant authorities may
promote cooperation between undertakings providing electronic
communications networks and/or services and sectors interested in the
promotion of *lawful content* in electronic communication networks and
services"Varför regeringen väljer att i direktsändning fara med osanning dagarna före omröstningen kan man bara spekulera om, min gissning är att firma Hansson/Torstensson gått ut så hårt med sitt budskap att de nu är fullt beredda att ljuga med förhoppningen att media ska svälja utan att källkritiskt granska deras påståenden.


Frågan om telekompaketet är ganska enkel egentligen.
Antingen ska operatörerna fortsätta som de gör idag, enbart erbjuda en nyckel till hela nätet där det enda de kan påverka är med vilken hastighet man når ut.

Eller också kommer framtidens reklamannonser att se ut så här:


(bilden är public domain, fri att spridas, stort tack till Olof Bjarnason för bilden)uppdatering:
Henrik Hansson har svarat i kommentarsfältet.
Det är ganska intressant att se hur en person kan gå från att för en månad sedan bergssäkert hävda att tillägg 138/166 bryter mot svensk grundlag och därför inte kan ställa sig bakom det till att undfallande berätta om "syften".

Henrik, det räcker nu.
Du måste inse att det inte håller längre.

Internet är det största demokratiska verktyget vi har idag.
Det används av Iransk och Kinesisk opposition som inte har andra möjligheter att nå ut.
Det användes av Palestinier under Gaza-konflikten för att få ut information om fosforbomber och civila dödsoffer.
Det används av demokratirörelser världen över i sin egen kamp för att få demokratiska rättigheter.

Det vi kan se i vår egen närhet är kampen att få Dawit Isaak frigiven, en kamp om en person vi antagligen aldrig hört tals om, om inte internet hade funnits.

Stycka inte upp det.

KvP, SvD, KvP2, KvP3, SvD2, DN, DI,

Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Henrik Hansson

Hej, och tack för din kommentar. Du har rätt i att rent tekniskt finns formuleringen i citatet med i Telekompaketet. Däremot finns det ingen skillnad i praktiken jämfört med dagens regelverk.Idag har enligt gällande reglering varje medlemsland rätt att ålägga internetleverantörer att informera om upphovsrätt. Meningen ovan säger samma sak, nämligen att varje medlemsland kan göra detta (a mechanism could be established samt may promote). Det är valfritt idag för varje medlemsland att göra detta, och det blir valfritt även om/när Telekompaketet träder ikraft.Vi har inga planer på att genomföra detta i Sverige. Men, rent tekniskt finns formuleringen i Telekompaketet, och det kunde vi ha varit tydligare med. Lawful content fanns dock i andra sammanhang och försvunnit på ett tidigt stadium, vilket var det som vi syfte på på seminariet.

2009-05-04 @ 16:38:59
Postat av: scaber nestor

Hej Henrik, jag antog att du skulle hitta hit.Jag föreslår att ni tar reda på simpla fakta innan ni uttalar er tvärsäkert om saker och ting.Menar du att den svenska regeringen planerar att stycka upp ett globalt internet i flera nationella internet?För som du beskriver det kommer lagstiftning om innehållet på nätet bli en nationell fråga, där ett medlemsland i EU kan välja att blockera vissa sajter på nordkoreanskt vis.Hur går detta ihop med rätten till fri information oavsett var i världen man befinner sig?

2009-05-04 @ 16:48:21
Postat av: Anonym

Jaha, så varför slänga ur sig en sådan lögn?

Du verkar inte riktigt pålitlig, är det något annat du ljög om också?

2009-05-04 @ 16:50:02
Postat av: Henrik Hansson

Nej, det handlar inte om att stycka upp internet. Som jag nämnde tre gånger i min förra kommentar blir det ingen förändring jämfört med gällande lagstiftning och reglering.De formuleringar om "lawful content" som vi syfte på på seminariet som tidigare fanns hade däremot inneburit förändringar och de motarbetade Sverige.Eftersom den här formuleringen inte förändrar något alls kunde vi acceptera den.

2009-05-04 @ 16:59:30
Postat av: Troed Sångberg

@Henrik Jag väljer att tro att du undviker frågan, alternativet är att tro att du inte förstår den. Jag håller iaf med frågeställaren och upprepar den därför: Tror du att Internet är [eller ens kan vara] en nationell angelägenhet?

2009-05-04 @ 17:02:26
URL: http://troed.se
Postat av: Jens O

Monica Horten: Telecoms Package - a licence to chillcontent&task=view&id=332&Itemid=9" rel="nofollow">http://www.iptegrity.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=332&Itemid=9"Who gives Vodafone the right to decide whether or not I need my Blackberry emails on a Saturday afternoon? At the heart of problem with the Telecoms Package, is such a very simple question. With a few simple words, "conditions limiting access to and/or use of applications and services" the Telecoms Package reverses the users right to roam in cyberspace, into an operator's right to set up cyber road-blocks. A licence to chill."

2009-05-04 @ 17:05:46
URL: http://www.odsvall.se/blog/
Postat av: scaber nestor

Om det inte blir en förändring, varför måste det då stå med?Varför skulle det då skada med en formulering som stärker användarnas rättigheter för att skydda dem som bor i länder där lagstiftningen (enligt dig/er) inte är lika förlåtande?

Internet är inte en nationell angelägenhet, det är det enskilt viktigaste verktyget för många frihets- och demokratirörelser runt om i världen.Att ge kontrollen över innehållet till operatören skulle indirekt godkänna att Kina, Nordkorea, Iran och andra icke-demokratiska länder fortsätter att förhindra mä'nniskors tillgång till fri information.Stycka inte upp det Henrik.Att fritt komma åt information på internet är minst lika viktig som att ha fri press och fria val.

Det handlar om rätten att få information som i sin tur leder till den fria åsiktsbildningen.2009-05-04 @ 17:15:34
Postat av: Henrik Hansson

"Om det inte blir en förändring, varför måste det då stå med?"Därför att det är politik.Henrik Alexanderson är för övrigt en av få bloggare som har insett vilken problematik som de här frågorna innebär. Allt är verkligen inte svart eller vitt:

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/05/att-diskutera-telekom-dilemma.html

2009-05-04 @ 17:41:51
Postat av: Jens O

@Henrik:"Henrik Alexanderson är för övrigt en av få bloggare som har insett vilken problematik som de här frågorna innebär. Allt är verkligen inte svart eller vitt:"Det är inte svart eller vitt, det är inte allemansrätten heller.

När omvärden vill ha neutrala nät, vill EU stänga ned. Helt klart influerade av Både Frankrike och Englands inrikespolitik.Carla Bruni lagen:http://www.euractiv.com/en/infosociety/copyright-deal-ends-telecoms-package-scramble/article-181854

Sarkozys fru har stora intressen i musikindustrin, ska det påverka vår politik?

Eller är det likartade intressen, även här hemma?

Det såg vi om inte annat, i och med Ipred-lagens genomförande.Lita på oss metoden, har inte funkat sedan FRA-lagen drogs igenom.

2009-05-04 @ 17:54:05
URL: http://www.odsvall.se/blog/
Postat av: lePlaid

@Henrik HanssonMen vad är egentligen problemet med att andra länder tvingas ge sin invånare vissa rättigheter? Liknande saker kämpar man ju för i andra fall som till exempel när det gäller FNs förklaring om mänskliga rättigheter.Vad är din förklaring på "lawfull content" då? Vad betyder det, vad är "lawfull content"? För mig ser det helt klart ut som ett sätt att inskränka yttrandefriheten, om till exempel min internet leverantör var en förespråkare av sharia-lagar, skulle de då inte kunna begränsa så jag inte får skriva "privata" detaljer till min fästö via epost, eller till och med lyssna av ett skype-samtal och därefter vidta åtgärder?Förklara gärna!

2009-05-04 @ 17:54:10
URL: http://leplaid.wordpress.com
Postat av: Anders Andersson

Jag tecknade mitt första (och hittills huvudsakliga) telefonabonnemang 1983, då med statliga Televerket som leverantör. Tyvärr har jag inte kvar någon kopia av då gällande abonnemangsvillkor, men jag kan inte tänka mig att det stod något om "lagligt innehåll" i telefontrådarna på den tiden. Jag tvivlar på att det ens stod något om hemlig teleavlyssning i händelse av misstänkt brott, utan sådant antogs framgå av gällande lag.Det står inte heller något om hemlig teleavlyssning i de abonnemangsvillkor dagens teleoperatörer tillämpar, antagligen för att sådant fortfarande skall framgå av gällande lag. Däremot finns det gott om referenser till "innehållets" förhållande till lagen. Ur Bredbandsbolagets allmänna villkor för privatabonnemang, gällande sedan 2009-04-15:<BLOCKQUOTE><EM>10.5 Om Bredbandsbolaget på skälig grund misstänker brott, förberedelse eller försök till brott, överträdelse av Bredbandsbolagets anvisningar, gällande avtal och/eller allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar, har Bredbandsbolaget rätt att, utan föregående meddelande och utan ersättningsskyldighet, antingen fysiskt eller via nätverkskoppling, i servrar eller annan utrustning hos Bredbandsbolaget, dess underentreprenörer eller partners, vidta de åtgärder som krävs för att förhindra spridning av och/eller radera uppgifter som är otillåtna eller som används på ett otillåtet sätt. Bredbandsbolagets rätt enligt ovan omfattar även befogenhet att utlämna uppgifterna eller informationen till myndighet efter myndighets lagenliga begäran.</EM></BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><EM>13.2 Bredbandsbolaget har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtal om Tjänst eller samtliga Tjänster Abonnenten abonnerar på om Abonnenten väsentligen agerat i strid med de regler som anges i punkt 10 "Användning av Tjänst m.m." ovan eller i övrigt väsentligt missbrukat tjänsten.</EM></BLOCKQUOTE>Inte ens Bahnhof, som brukar framhållas som ett föredöme i dessa sammanhang, tolererar vad som helst. Enligt Bahnhofs Allmänna Villkor för privatpersoner, gällande sedan 2008-10-15, anses följande som "otillbörligt användande" och därmed giltig grund för stängning av abonnemang:<BLOCKQUOTE><EM>Spridande av information som är olaglig samt att begå olagliga handlingar via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.</EM></BLOCKQUOTE>Ingenstans i dessa abonnemangsvillkor står det något om att allmän domstol skall avgöra vad som anses "lagligt" att säga eller göra (!) via telefon eller Internet. Operatörerna äger näten och kan rent tekniskt göra vad de vill; abonnemangsvillkoren tillförsäkrar dem <EM>rätten</EM> att göra det utan att riskera att bli dragna inför marknadsdomstolen av varenda rättshaverist som får sin "omoraliska" webbsida nedtagen.Formuleringen "lagligt innehåll" förefaller befästa en redan rådande praxis, där den som befattar sig med "olagligt innehåll" i teorin riskerar alla sina kontakter med omvärlden vare sig olagligheterna utgörs av barnpornografi, olovlig nedladdning av musik eller underlåtenhet att anmäla viss behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Nästan allt är "olagligt", och sedan statuerar man exempel med ett mikroskopiskt fåtal på sannolikt affärsmässiga grunder.Det räcker att en formulering används en enda gång i en lagtext för att den skall få rättslig betydelse. Att ur ett lagförslag plocka bort alla förekomster av uttrycket "lagligt innehåll" utom en har ungefär samma betydelse som att man ur ett annat lagförslag plockar bort alla förekomster av ett och samma förbud utom en. Ett förbud blir inte mindre giltigt av att bara uttryckas en gång jämfört med att det uttrycks 15 gånger.Det lutar åt att jag tvingas abonnera på en fast teleförbindelse inom landet från någon operatör som struntar i vilka bitar som skickas via densamma, och detta enbart för att kunna hålla kontakt med mina anhöriga utan att agera i strid med mitt samvete. Att idag teckna avtal med Bredbandsbolaget eller Bahnhof skulle innebära att jag formellt "accepterar" deras villkor för skens skull, samtidigt som mitt förnuft <EM>vägrar</EM> att acceptera dessa inskränkningar av såväl min frihet som mina lagliga rättigheter.Alternativet är att jag ignorerar avtalsvillkoren, tystar samvetet med en vacker tanke och kör så det ryker, lagligt eller ej. Dessutom uppmanar jag alla andra att göra likadant, för att minska risken att operatören i framtiden statuerar exempel med just mig. Är det uppvigling? I så fall får väl Scaber Nestor överväga att <A HREF="http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980112.htm#P5">ta bort denna kommentar</A>; jag kommer inte att vidta några motåtgärder om jag skulle bli censurerad.Vad gör man inte för sitt eget samvetes skull.

2009-05-04 @ 17:57:34
URL: http://www.pdcs.org/andersa/
Postat av: Troed Sångberg

@HenrikTack för svaret "Därför att det är politik" ovan. Varje sådant dumt uttalande konverterar tre nya personer till Piratpartister. Fortsätt så.(Ang. HAX frågeställning finns den väl besvarad i "The Future of Ideas" - Lawrence Lessig. Kopplingen som görs till allemansrätten i inlägget av Jens O är helt riktig. Samhället har alltid haft åsikter och kommer alltid ha åsikter om vad som kan vara en gemensam resurs utan ändlighet eller vad som behöver regleras)

2009-05-04 @ 18:07:03
URL: http://troed.se
Postat av: Henrik Hansson

Jag förklarar gärna och väl, men undanber mig gärna påståenden om att jag skulle vara lögnare och liknande.@JensO: Det blir ingen förändring vad gäller nätneutralitet. Internet har blivit en fantastisk skapelse mycket därför att politiker har hållt sig borta. Jag är inte säker på att det är mer reglering som behövs. Jag ber återigen få hänvisa till Hax för flera relevanta problemställningar.@lePlaid: Det är inte rättigheterna i sig som är problemet, och med den kompromissen som nu rådet och parlamentet har enats kring bevarar man skrivningar om just människors rättigheter utan att man försvårar svensk lagstiftning. Vi har alltid stött andemeningen, men som de ursprungliga tilläggen var skrivna fanns det stora problem. Sedan dess har vi arbetat på att nå en kompromiss, vilket vi nu har lyckats med. När det gäller "lawful content" så handlar det om att varje medlemsland själv kan bestämma om internetleverantörer måste informera om upphovsrätt på nätet. Det har av förklariga skäl inte funnits något förbud mot det tidigare och de länder som vill införa det, har inte heller några problem framöver. För svensk del finns det inga planer på något sådant. Det handlar inte om begränsningar av yttrandefrihet.I själva verket kan internetleverantörer göra ganska mycket om de skulle vilja redan idag. De kan blockera Skype, blockera cnn och lite allt möjligt. Men det sker inte pga att det vore en usel affärsidé. Jag förstår ärligt talat inte varför ISP:er skulle börja göra det nu? Tror ni att de tjänar för mycket pengar eller har för många kunder?

2009-05-04 @ 18:10:06
Postat av: scaber nestor

@Henrik.Jag föreslår att när du ändå är hos HAX och läser, att du läser denna bloggpost.http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/04/telekompaketet-en-stunds-eftertanke-del.html"Jag är rädd att jag måste svika mina principer mot överstatlighet. I just detta fall. Skälet är enkelt: Det var inte vi som började!"

2009-05-04 @ 18:13:17
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

@Henrik.Får man en direkt fråga om "Lawful Content" och hävdar att det inte längre finns med och enbart genom att läsa innantill se att detta inte är med sanningen överensstämmande.Vad kallar man det?Missförstånd?

2009-05-04 @ 18:15:36
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Henrik Hansson

Jag tolkade frågan som om "lawful content" i kommissionens ursprungliga texter fanns med och som hade inneburit faktiska förändringar för svensk del. Där är frågan nej. När det gäller den text som du citerar innebär det ingen förändring jämfört med dagens läge, men i sak fanns formuleringen med. Jag ser det som ett missförstånd, men visst om ni tror att det gynnar diskussionsklimatet kan ni kalla mig för lögnare.

2009-05-04 @ 18:22:53
Postat av: Jens O

@Anders Andesson:"Formuleringen "lagligt innehåll" förefaller befästa en redan rådande praxis, där den som befattar sig med "olagligt innehåll"Just därför ska det till en korrekt lagstiftning, som förhindrar att ingen: "oskäligen förhindras och stoppas".

Det är inte operatören som via avtalsreglering, skall leka polis på nätet, eller avgöra vad som är "lagenligt innehåll och lagenliga applikationer".

Det öppnar upp, för en direkt censur och en snedvridande konkurrens.

2009-05-04 @ 18:23:49
URL: http://www.odsvall.se/blog/
Postat av: Jens O

@Henrik Hansson:"Det blir ingen förändring vad gäller nätneutralitet. Internet har blivit en fantastisk skapelse mycket därför att politiker har hållt sig borta. Jag är inte säker på att det är mer reglering som behövs. Jag ber återigen få hänvisa till Hax för flera relevanta problemställningar."Och nu börjar politiker och byråkrater, på att förstöra detsamma. Säger som HAX: Har det väl börjat regleras i EU, då måste det fortsätta.Nu måst det regleras på rätt sätt, inte köras vidare in på fel. Nedlåsning är inte det rätta och Sverige ingen avskild ö. Just nu pågår votering i franska Nationalförsamlingen, om HADOPI lagen.

Vi är inte dom frånskilda, vi är inom samma område EU. Det är rena tokerier, att påstå att det inte kommer beröra oss.

2009-05-04 @ 18:33:31
URL: http://www.odsvall.se/blog/
Postat av: Anonym

@Henrik.

Det var aldrig att missförstånd, du valde att tolka en direkt fråga på ett vis som passade in i direktsändning för att det i övrigt skulle passa med den argumentation du för.Nu i efterhand pratar du om "syftet", vilket du är relativt ensam om.Du ser detta på ett kommersiellt vis, jag ser det ur medborgarrättsligt perspektiv.Jag håller de mänskliga rättigheterna före kommersiella aktörers vinstintresse.Jag överlåter till Kullenberg att förklara våra respektive ståndpunkter närmare.http://newsmill.se/artikel/2009/05/04/telekompaket-en-medborgarrattslig-katastrof"För att förstå nätaktivismens ångest måste vi sätta in telekompaketet i några generella utvecklingstendenser på internet. Det finns två huvudsakliga perspektiv på vad internet är för något, och dessa bildar en vattendelare mellan olika aktörer. Det första perspektivet skulle man kunna kalla för internet som "konsumtionsplats", som står i kontrast mot internet som en "medborgerlig offentlighet". Dessa två blir oförenliga med varandra när de konkretiseras till att handla om användarnas tillgång till internet. Ska tillgången vara villkorad under förutsättningar som bestäms av marknader, eller ska den vara villkorad som en medborgerlig rättighet, med traditionella domstolar som rättsskipande instans?"

2009-05-04 @ 18:40:26
Postat av: Rikard

@HenrikHur kommer det sig att det jämt och ständigt råder diametralt motsatta uppfattningar om läget, oavsett om det gäller FRA, IPRED, Telekompaketet eller datalagringsdirektivet?http://anniejohansson.se/2009/05/04/telekompaketet-verkar-bli-riktigt-bra/Jag reagerar instinktivt med skepsis när FRA-kompromissaktörerna är nöjda med någon skrivning. Det är inte bra. Jag kämpar med att förstå motsatta sidan.Vi kommunicerar inte bra. Det är ständigt låsta positioner. Vår brist på kommunikation och förståelse börjar bli ett större problem än telekompaketets mörkaste formuleringar.Jag känner inte att ND lyckats med att pedagogiskt förklara för oss varför vi inte ska vara oroliga.Det är ju bra att de ens försöker men att bara bjuda in folk med pressleg känns inte bra. Och dagen före omröstningen...Vi är många som verkligen vill förstå och verkligen vill ha en dialog och en vuxen ton i debatten. Men ni på ND och i riksdag och regering måste börja i tid med dialog och information. Lägg alla korten på bordet och tala ett tydligt språk.Om det ständigt är vi i menigheten som missförstått lagförslagen, så kanske ni ska börja jobba med tydlighet och transparens. Och i god tid gärna.På något vis så känns det som om det pedagogiska ansvaret vilar på lagstiftare och departement.

2009-05-04 @ 18:44:59
URL: http://majestatispluralis.wordpress.com/
Postat av: Gertkvist

Efter att ha läst Henrik Hanssons inlägg tycker jag att alla svenska tjänstemän som ska ha med EU att göra borde få spela några vändor Diplomacy.För "Men det är ju inte nu/detta är inte rätt forum att förhandla om X" brukar vara det sista spelaren hinner säga innan han körs över av de andra, som förhandlat med varandra för att vinna spelet.Sverige har en dyster tradition av att missa det riktigt tidiga, och avgörande, myglet.

2009-05-04 @ 19:53:08
Postat av: Henrik Alexandersson

HH: "De formuleringar om "lawful content" som vi syfte på på seminariet som tidigare fanns hade däremot inneburit förändringar och de motarbetade Sverige."Var det inte de formuleringarna som ni länge hävdade inte existerade?Och att jag problematiserar om motåtgärderna innebär inte att jag säger nej till dem. Det var inte vi som började. Det var särintressen i union med politiker som började peta in en massa skräp på överstatlig nivå. Vi tvingas ge igen med samma mynt. Det är tråkigt. Men det är självförsvar.Men jag skulle helst se att vi slapp...

2009-05-04 @ 20:30:16
URL: http://www.henrik-alexandersson.se
Postat av: Seb

@HenrikJag skulle inte vilja gå så långt att kalla dig lögnare men det du gjort sammafaller vad kreti och pleti som du företräder anser vara. Först säger du att "Lawful Content" är borta i direktsändning tills du blir konfronterad i bloggvärlden, ja då backar du med den klassiska, som jag inte hört sen i skolan, jaha mena du där jag menade på annat ställe i dokumentet.Jag skulle vilja påstå att du och dina gelikar helt enkelt inte förstår, ni vill väl men har ingen aning vad detta är. Det är en generationsfråga som ligger till grund för den tekniska mognaden som krävs för att förstå problematiken här, min tes med vissa undantag lyder att om du är född före 70 som har du svåra förutsättningar att föstå detta med internet, telekom etc.Vad många av oss insett är att företagen med sin lobby som en politiskt makt, ja det är det snälla folket som "hjälper er" att "förstå" och fatta de "rätta" besluten, inte är där för att vara folket till gagns utan de är på företagens dagordning och längst upp står det profit. Detta är inget mysterium, detta förstår varje läs och skrivkunnig svensk. Ni borde kämpa med näbbar och klor för att medborgarna rättigheter består och på intet sätt kan nyttjas för andra ändamål.Just "andra ändamål" är nog det största problemet när ni skrivar något så idiotiskt som "Lawful Content", detta är ju jokern som är gjort för ändamålsglidning. Dra ingen vals nu om att det är inte intetion med detta men det är just det som den kommer användas till, efter några år då ingen vet längre vad intentionen är och det står ingenstans tydligt.Ett sista råd till dig Henrik, om du inte förstår vad de pratar om så är risken stor att de andra inte heller förstår men de har något memo de kör efter. Om du skulle förstå så ställ några kontrollfrågor så du är säker att de andra förstår, ju längre ner i Europa du kommer ju mer förstår de men vet mindre. Men framför allt har du ingen susning så gå på det säkra kortet och gör allt för de du företräder, vi alltså. Behöver du mer råd starta en blogg och fråga direkt.."Quis custodiet ipsos custodes"

......ibland undrar jag om inte våran regering med riksdagen samt eu parlamentet när det kommer till internet och telekom har hamnat i en Dunning–Kruger effekt

2009-05-04 @ 21:16:55
Postat av: Seb

@HenrikJag skulle inte vilja gå så långt att kalla dig lögnare men det du gjort sammafaller vad kreti och pleti som du företräder anser vara. Först säger du att "Lawful Content" är borta i direktsändning tills du blir konfronterad i bloggvärlden, ja då backar du med den klassiska, som jag inte hört sen i skolan, jaha mena du där jag menade på annat ställe i dokumentet.Jag skulle vilja påstå att du och dina gelikar helt enkelt inte förstår, ni vill väl men har ingen aning vad detta är. Det är en generationsfråga som ligger till grund för den tekniska mognaden som krävs för att förstå problematiken här, min tes med vissa undantag lyder att om du är född före 70 som har du svåra förutsättningar att föstå detta med internet, telekom etc.Vad många av oss insett är att företagen med sin lobby som en politiskt makt, ja det är det snälla folket som "hjälper er" att "förstå" och fatta de "rätta" besluten, inte är där för att vara folket till gagns utan de är på företagens dagordning och längst upp står det profit. Detta är inget mysterium, detta förstår varje läs och skrivkunnig svensk. Ni borde kämpa med näbbar och klor för att medborgarna rättigheter består och på intet sätt kan nyttjas för andra ändamål.Just "andra ändamål" är nog det största problemet när ni skrivar något så idiotiskt som "Lawful Content", detta är ju jokern som är gjort för ändamålsglidning. Dra ingen vals nu om att det är inte intetion med detta men det är just det som den kommer användas till, efter några år då ingen vet längre vad intentionen är och det står ingenstans tydligt.Ett sista råd till dig Henrik, om du inte förstår vad de pratar om så är risken stor att de andra inte heller förstår men de har något memo de kör efter. Om du skulle förstå så ställ några kontrollfrågor så du är säker att de andra förstår, ju längre ner i Europa du kommer ju mer förstår de men vet mindre. Men framför allt har du ingen susning så gå på det säkra kortet och gör allt för de du företräder, vi alltså. Behöver du mer råd starta en blogg och fråga direkt.."Quis custodiet ipsos custodes"

......ibland undrar jag om inte våran regering med riksdagen samt eu parlamentet när det kommer till internet och telekom har hamnat i en Dunning–Kruger effekt

2009-05-04 @ 21:18:39
Postat av: Sjöholm

HH, den problematik som HAX tar upp borde fö. vara ganska lätt att lösa.Om Blackberry vill driva ett rent SMS-nät, så är det nog ingen som misstycker, så länge som dom inte vill styra till vem och när man skickar sina meddelanden, vilket är precis vad TP öppnar för.

2009-05-04 @ 21:36:27
URL: http://jansjoholm.wordpress.com/
Postat av: Jens O

Carl Schlyter (mp): Fiffel med röstlistorna78.aspx?avdnr=11913&number=169315" rel="nofollow">http://mp.se/templates/Mct78.aspx?avdnr=11913&number=169315

2009-05-04 @ 23:38:35
URL: http://www.odsvall.se/blog/
Postat av: Anders Andersson

I Sverige har vi en rättstradition där man går tillbaka till en otydlig lags förarbeten för att utröna dess avsedda innebörd. Exempel på förarbeten är utredningar, lagförslag, remissyttranden, propositioner, Lagrådets yttranden, utskottsyttranden och debatten i riksdagens kammare inför beslutet att införa lagen.Inom EG-rätten verkar "förarbetena" utgöras av inspelade pressträffar och bloggdiskussioner. Om jag har fel, var snäll och peka ut telekomdirektivets förarbeten för mig.Om det i framtiden skulle uppstå en tvist rörande tolkningen av uttrycket "lagligt innehåll", kan parterna då inför EG-domstolen hänvisa till de nämnda pressträffarna och ge det som sades där en rättsligt bindande tolkning? I så fall kan vi ju lätt avfärda varje hänvisning till uttrycket "lagligt innehåll" med att det i direktivets mening egentligen inte existerar, utan bara har kommit att stå kvar genom ett redaktionellt förbiseende.Har EG-rätten någon lagtolkningsklausul liknande 11 kap. 14 § regeringformen?

2009-05-04 @ 23:42:05
URL: http://www.pdcs.org/andersa/
Postat av: Mark Klamberg

Anders,

EG-domstolen arbetar inte med förarbeten och de kommer inte att gå tillbaka till inspelade presskonferenser eller bloggdiskussioner i Sverige (jag uppfattade en viss ironi från dig i detta hänseende).EG-domstolen använder ofta ändamålstolkning (teleologisk lagtolkning). Var hittade man ändamålen? Det kan handla om en artikel i ett fördrag eller preamblen i ett direktiv. Det kan vara bra för internetvänner eftersom ett fundament inom EG-rätten är fri rörlighet.

2009-05-05 @ 08:11:01
Postat av: Dennis Nilsson

JUST NU direktsänds EU-debatten i parlamentet simultantolkad till svenska här:http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=sv

2009-05-05 @ 09:33:09
URL: http://dennisstartrek.blip.tv
Postat av: Joel

"Det användes av Palestinier under Gaza-konflikten för att få ut information om fosforbomber"Ja, det blev hel hysteri runt det du helt felaktigt kallar för fosforbomb. Vit fosfor används som rökridå inte för att skada någon. Det är godkännt och får användas i krigsföring.

2009-05-05 @ 10:12:14
Postat av: Anders Andersson

Mark, givetvis är jag ironisk. Är vi också överens om att lagstiftningsarbetet i Sverige (åtminstone det före 1995) generellt sett håller högre kvalitet än motsvarande arbete inom EG-rätten? Då bortser jag rentav från såväl det demokratiska underskottet i beslutsprocessen som det ibland impopulära sakinnehållet i beslutade rättsakter; jag tittar enbart på beslutsunderlagets kvalitet - utredningar, remisser, yttranden. Existerar något av detta i EG-rätten, eller är det normalt formuleringar inkastade i sista minuten som avgör rättsakternas utseende för decennier framåt? Hafsverk, med andra ord?Fördragsartiklar och preamblar bör åtminstone vara allmänt tillgängliga, så att vem som helst kan läsa och försöka tolka dem, precis som vem som helst kan läsa och tolka svensk grundlag. De skiljer sig dock från svenska förarbeten i det att de inte utgör egentliga beslutsunderlag, utan snarare är en del av själva besluten (förutom att ett redan gällande fördrag givetvis blir en del av underlaget för ett senare fattat beslut). Tittar alltså EG-domstolen aldrig på utskottsprotokoll eller motsvarande dokument, som inte äger status som rättsakter? Är det ointressant för EG-domstolen hur diskussionerna faktiskt gick när den aktuella artikeln mejslades fram ur förslagsgröten?Jag förmodar att det är den här skillnaden mellan lagstiftningsprocesserna i Sverige respektive EU som gör att svenska parlamentsledamöter, ministrar och tjänstemän tycks stå fullkomligt handfallna inför det tjuv- och rackarspel som många här nu pekar på. I Sverige kan vi med förtröstan säga: Det ordnar sig i efterhand, det är dokumenterat vad som sades under förhandlingarna. I EU är förhandlingarna dock irrelevanta så snart beslutet är taget.Därför är det nog en fördel att vi till Europaparlamentet skickar ledamöter som inte är alltför inkörda i svensk politisk kultur, utan som får lära sig EU-kulturen från grunden. Ibland är måttligt med tidigare erfarenheter rentav en merit. Ministrarna kan vi inte göra mycket åt; de väljs i Sverige och skall dessutom representera oss internationellt, men de får väl rekrytera förhandlare som också är specialiserade på EU snarare än skolade i saltsjöbadsandan och svensk offentlig förvaltning.

2009-05-05 @ 10:46:04
URL: http://www.pdcs.org/andersa/
Postat av: scaber nestor

@Joel.

Jag kan dra paralleller mellan andra former av förnekande, trots överväldigande bevisning.

2009-05-05 @ 11:20:30
Postat av: Dennis Nilsson

Har lyssnat nu en stund på debatten i EU-parlamentet.http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=svDet är mycket tal om hur bra det här är för telekomindustrin, medans frågan hur det påverkar grunderna och förutsättningarna för demokratin i våra samhällen allt som oftast lyser med sin frånvaro.Man kan tro att huvuddelen av EU-parlamentarikerna är valda och avlönade av telekomindustrin och inte oss EU-medborgare.Det var till och med en engelsk EU-parlamantariker till pajas som ondgjorde sig över alla mail från oroade medborgare som han hade fått i denna fråga. Han kallade dem för SPAM och menade på att de var lätta att radera.Vill han att det skall stå 1 000 personer utanför parlamentet och bombardera honom med minst lika många ruttna ägg, eller vad? De ruttna äggen går inte att radera lika enkelt.Om man inte får gå omkring med ruttna ägg utanför EU-parlamantet kan alla 1 OOO personer alltid kasta sina svettiga och helst mycket illaluktande skor.Att uttrycka sitt missnöje på detta sätt är modernt, har vi kunnat se i media. (SMÅTT IRONISK)

2009-05-05 @ 11:33:35
URL: http://dennisstartrek.blip.tv
Postat av: scaber nestor

@Dennis.Det var väl samma sak under FRA-debatten.

Mail från oroliga medborgare fnystes åt och kallades spam.Och så undrar de varför politikerföraktet ökar...

2009-05-05 @ 11:55:30
Postat av: Mark Klamberg

Anders,

Den svenska modellen med förarbeten har både fördelar och nackdelar. Fördelen är att man får ett beslutsunderlag. Nackdelen är att förarbeten ibland tar upp saker som egentligen borde stå i lag, FRA-lagstiftningen är ett exempel på detta där avgörande frågor behehandlas med tystnad i lagtexten men nämns i förarbetena (all trafik ska överföras samverkanspunkter, vad får information insamlad i utvecklingsverksamheten användas till osv).Vad jag vet tittar EG-domstolen inte på utskottsprotokoll eller motsvarande. Där följer EG-domstolen den allmänna inställningen inom folkrätten, dvs en skepsis mot förarbeten. Denna skepsis kan förklaras genom man inom folkrätten inte nlödvändigtvis ser förarbeten som ett uttryck för lagstiftarens vilja, det gör vi i Sverige. Inom folkrätten ser man snarare överenskommelser som kompromisser där det saknas en enhetlig viljeyttring hos lagstiftaren.

2009-05-05 @ 14:09:20
Postat av: Patrik

Är det någon mer än jag som gett upp hoppet om buzz-orden "demokrati" och "frihet"?..

2009-05-05 @ 15:27:10
URL: http://www.polisstat.com
Postat av: Anonym

Henrik Hansson:Lögnare, lögnare, byxorna brinner!(Fritt från den amerikanska engelskan).

2009-05-05 @ 19:13:07
Postat av: RedLib

Henrik Hansson: Var i den texten hittar du något om att informera om upphovsrätt. De viktiga bitarna är ju:"national regulatory authorities and other relevant authorities may promote cooperation between undertakings providing electronic communications networks and/or services and sectors interested in the promotion of lawful content in electronic communication networks and

services"Alltså: reglerande myndigeter kan gynna ett sammarbete mellan nätoperatörer och särintressen som vill gynna 'lagligt innehåll'.Det andra citatet säger att en mekanismer ska skapas för att möjligjöra ett lämpligt samarbete runt problemen med att gynna 'lagligt inehåll'.Vad fan det betyder är oklart - men att det inskränker sig till krav på att informera om upphovsrätt är ju nonnsens. Kom med i matchen.

2009-05-05 @ 22:55:31
URL: http://redlib.subcult.org/
Postat av: zingo

Det är ingen som vill ha krig men att inte ge vederhäftig information i en viktig fråga skapar inte borgfred utan det handlar mera om att sätta munkavle på de som har en annan uppfattning....

2009-05-07 @ 07:58:44

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0