TPB-Effekt för det tyska piratpartiet? (#servergate)

Två dagar innan ett tyskt delstatsval så finner tyska Piratpartiet (Piratenpartei) att deras servers är offline.

Det är den franska polisen som bett den tyska diton att jaga rätt på personer ur grupen "Anonymous" och dessa tar detta på fullt allvar och stänger sålunda, i samma stil som den svenska polisen gjorde mot Bahnhf 2006, ett helt serverkluster.


Jag håller med de som nu skriker i högan sky om politisk censur, för det är det.
Men samtidigt är det bara att buga och bocka för draghjälpen från det tyska polisväsendet och hoppas på en TPB-effekt för det tyska piratpartiet.

Falkvinge, Torrentfreak, Netzpolitik, see online, chip online, Ars Technica, PP, Up, Gustav, Spiegel.

(plats för fler bloggar)

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Tunnelbanefascisterna. #gategate

Läs Johanna Sjödin's berättelse om vilken behandling som numera även ordningsvakter utsätter folk för.Stockholms T-bana, befolkat av Judge Dredd-wannabies?Även omskrivet av:
Laakso, Jerlerup,


Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Minns att Ola Lindholm anser att det är OK att oskyldiga ska kunna dömas, att vissa måste offras.

När det gällde barnporr-domen mot Manga-översättaren ansåg Ola Lindholm att det är offer man får räkna med, att vissa måste offras oavsett om de är oskyldiga eller ej, för det större goda.

Länk - längre ner på sidan finns filmat från diskussionen, lyssna från 1.20 och några minuter framåt.


Oj vad snabbt det kom tillbaka och bet honom i röven.

MEN.

Det ändrar inte faktum, att oskuldspresumptionen ska gälla även de som inte anser att alla ska omfattas av den.
Ps.
Av någon anledning så uppdateras inte kommentarsfältet som det ska, det är uppmäksammat och felanmält.

DN, SR, SvD, AB, AB2,
Jardenberg, Kjellberg, DeepEd, Beelzebjörn, Juristen, arsinoe.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ett glädjebesked, Bodström är slut som politiker.

Inte en dag för tidigt att få beskedet att Thomas Bodström inte kommer att återvända till politiken.

Men stackarn är lite bitter, så han skrev en bok om alla som svek Mona Sahlin.
Buuäääh... världens minsta violin spelar en sorgsen sång till ditt minne.


Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Är inte den minsta gemensamma nämnaren i Alliansen - Makt?

Vid en första anblick så bör inte två av allianspartierna kunna arbeta ihop med de andra två.

Du har två borgerligt konservativa partier i M+Kd.
Du har ett Centerparti som historiskt sett inte klarar det där med storstäder samt Folkpartiet som påstår sig själva vara liberaler.

Så när Timbro kallar ihop en grupp människor för att hitta de gemensamma nämnarna
så är ju jobbet inte helt lätt.
I artikeln som ddenna grupp har skrivit så handlar mycket om att hitta dessa gemensamma nämnare, och då slår det mig att trots 2 vunna val så lyser dessa med sin frånvaro.

Istället har de tre småpartierna mutat in varsitt litet område som Moderaterna valt att släppa ifrån sig för husfridens skull. Kd har familjepolitik, Fp har skolan och C har företagande.

Resten är moderatpolitik.

Så jag hittar egentligen bara en gemensam nämnare hos alliansen.
Viljan att föra moderaterna till makten.

Inte världens bästa skäl, frånvaron av ideologi är tragisk.
Men uppenbarligen är det detta svenska folket vill se, de har röstat så i två val nu.PS.
Har du gett ditt bidrag till Mustaschkampen?

SMS:a BESEGRA 4919 till 72988 för att skänka 50 kr till insamlingen. Om du skriver in ditt namn efter insamlingens idnummer kommer det att synas på gåvan. Annars blir din gåva presenterad som anonym.Fler som kommenterar Timbro-utspelet:
Peter Andersson, Magnus Andersson, Röda Berget.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Casio F-91W - The Terrorist watch.

This is a Casio F-91W, also known as the "Terrorist watch" after possession of one lead to incarnation at the Guantanamo camp cause it was a sign of membership of Al-Qaida. (what a load of bullsh*t)
And now i own one.


UBL is dead, but will there ever be someone hunted down and killed for the crimes committed in the name of "counter-terrorism"?

I think not. killing innocents in Afghanistan and Iraq is called collateral damage and the families of the victims must see the difference, don't they....


Fler om ämnet:
AB, SvD, Ab2, AB3, Expr, DN, Helle Klein, Röda Malmö, Cornucopia?, Ipse Cognita, Svensson, Jerlerup, Krassman, svd.
Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

The murder of Gerimi Adam. (wikileaks)

Read this Wikileaks cable of how the Canadian citizen Gerimi Adam, a person with a known depression, was hunted down by the MAFIAA and the canadian mounted police until he took his own life with an overdose.

That is how far the copyright-industry are willing to go.


Are you, artist?
the whole cable.


Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Polis tankar ner innehåll i smartphones under rutinkontroller.

Idag är det realitet i Michigan USA att polis söker igenom telefoner under trafikkontroller.

Rapporter om en 2 meter lång folkpartist som onanerat friskt efter denna nyhet har kommit från riksdagshuset.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vi ska övervakas för att....terrorister kan tvätta pengar via lokaltrafikens SMS-biljettsystem?

(via LibDem, något modiierad text)

-------------

Från den 1 maj 2011 kan man inte längre betala sin bussbiljett via sitt anonyma kontantkort, eftersom politiker vill spåra dina resvanor genom att övervaka hur du reser via dina SMS-biljetter.


Det tragikomiska är att myndigheterna och EU hänvisar till penningtvättslagen och kampen mot terrorismen i förarbetena till denna nya lag mot anonyma sms köp av bland annat bussbiljetter.
Det låter absurt. Men är sant. Lagen är ett resultat av EU:s övernitiska penningtvättsdirektiv och regeringens kontrolliver.

Man hänvisar till lagar mot terrorism och organiserad brottslighet i stor skala, för att registrera dig när du köper en bussbiljett. Som om terrorister tvättar pengar via sms men givetvis är argumentet inte seriöst menat. Ingen, inte ens korkade EU-byråkrater tror att man tvättar pengar för inköp av bomber via sms.


Att vi har företrädare i riksdag och regering som vill snoka runt i våra privatliv efter "terrorister" visste vi om sedan tidigare.
Men hörni, jag tvivlar på att "terroristerna" tvättar pengar via lokaltrafikens SMS-tjänster.VB, Oscar Swartz, HAX, DN, SvD, Laakso.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Jan Roséns partsinlaga om en ny upphovsrättslag - Kassettskatten.

(eftersom det är omöjligt att sammanfatta Jan Roséns partsinlaga i en enda bloggtext väljer jag ut vissa stycken att kommentera)


Åhfan, kassettskatten är införlivat i ett EU-direktiv...


(pdf)

Sid 185-186,
"I samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt
och närstående rättigheter i informationssamhället (EGdirektivet
om upphovsrätten i informationssamhället) gjordes flera
förändringar i bestämmelserna. Direktivet anger att medlemsstaterna
får tillåta kopiering för privat bruk under förutsättning att rättighetshavarna
får rimlig kompensation (artikel 5.2.b). Bestämmelserna utvidgades
därmed bl.a. genom att beräkningsgrunderna delades upp
på analoga respektive digitala upptagningar. Vidare infördes en möjlighet
till nedsättning av beloppen för kassettersättningen. Bestämmelserna
delades samtidigt upp i tre paragrafer, 26 k–26 m §§ URL."
Senare står det också om att avgiften ska gälla hur stort lagringsutrymme "filen" kräver, inte längden. Antagligen är det den passagen IFPIvilar på när de vill kräva in avgifter från USB-minnen och mobiltelefoner i framtiden.
En slags TV-licens, om du har möjlighet att spara upphovsrättskyddat material så ska ersättning till upphovsrättsorganisationerna utgå.


Nu är jag trött i hjärnan av textmassan, men min helg är ju räddad..... hurra...


Inlänkningar.
SR, Skånskan, Copyriot, PP-presscenter, Kunskapssamhället, R&D,

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Liberaldemokraternas politik rörande "piratfrågor", rättsväsende, kultur och kunskap.

I diskussioner mellan LibDem'are och Piratpartister har det ofta handlat om hur vi ser på saker som piratkopiering/privatkopiering och FRA-lagsklustret samt andra integritetskränkande lagar och förordningar.

Jag hoppas att tvivlen skingras något om vart vi står i dessa frågor.


----------------------


Ett utdrag ur avsnittet:
Kultur och Kunskap.


"I en liberal demokrati måste medborgarna vara fria att inhämta information, så att de själva kan bygga upp kunskap och bilda sig en uppfattning om samhällsproblem och andra samhällsfenomen. Inte bara information som är tillrättalagd och godkänd av staten, utan även sådant som känsligt, obehagligt eller kontroversiellt. Det måste vara tillåtet att ta del av all information som finns tillgänglig.

Vi måste alla ha chansen att bedöma och bemöta argument från odemokratiska eller hatiska rörelser, eller studera känsligadokument som har läckt ut, utan att riskera repressalier. Men om vi är eller känner oss övervakade, är risken stor att vi drar oss för att besöka vissa webbplatser, söka på vissa sökord, och kommunicera med vissa personer.

Av rädsla för att bli registrerade eller svartlistade censurerar och begränsar vi oss själva. Vi blir anpassliga. Den fria åsiktsbildningen hindras.


[...]

Internet innebär att vi inte längre är hänvisade till ett kulturellt utbud som är bestämt uppifrån. Dagens medborgare har tillgång till hela världens usik, text och bilder. Detta är något vi ska bejaka, inte försöka förbjuda.

 

Genom att försöka stänga de forum som är de nya kulturskaparnas huvudsakliga fönster mot omvärlden, bidrar upphovsrättsindustrin och de lagförslag och lagar de stödjer till att strypa den kulturella återväxten. Internet fyller i dag samma funktion som folkbiblioteken gjorde för hundra år sedan.

 

Internet är gynnsamt för folkbildning och samhällsutveckling. Den allt hårdare tillämpningen av en föråldrad upphovsrätt skapar dock stora problem, för såväl kulturskapande som för enskilda medborgares integritet. Fildelning är i grunden något positivt både för de enskilda medborgarna och för samhället i stort.

 

Att finna en formel som innebär att vi finner en balans mellan en upphovsmans rätt till sitt verk och de spridningsmöjligheter av detta verk som på olika sätt möjliggörs av och genom internet är inte lätt, men nödvändigt."

 


Utdrag ur avsnittet:
Lag och Rätt.

 


"All lagstiftning ska prövas mot svensk grundlag och Europakonventionen. En författningsdomstol ska inrättas för denna granskning. Nämndemannasystemet ska avskaffas och domstolarna därmed avpolitiseras. Handläggningstiderna i domstol måste kortas och detta gäller särskilt i våra förvaltningsdomstolar.


[...]


Brevhemligheten ska återupprättas genom att samma regler ska gälla på nätet som i samhället för övrigt. Budbärarimmunitet och nätneutralitet är en grundsten för ett fortsatt fritt internet och ska ges samma skydd som andra grundläggande rättigheter i Europakonventionen.


För att stat och myndigheter ska få övervaka, registrera och avlyssna medborgare ska en konkret misstanke om brott föreligga. Den lagstiftning som införts under senare år och som står i strid med detta, ska därför rivas upp och tas bort. Yttrande-, åsikts- och informationsfrihet ska stärkas. Källskyddet och rätten att vara anonym måste kunna garanteras. FRA-lagen ska rivas upp och datalagringsdirektivet ska upphävas."

 Pirater och LibDem'are jag känner för att länka till.

Opassande, Anna Troberg, Jerlerup, HAX, Rick Falkvinge, CE, Masterwheelchair, Futuriteter, Isak, Farmor Gun, Magnihasa, Kunskapssamhället, Gajditza, Rejdnell, Engnell, Juelsson, Sönner.

 

Pinged at TwinglyIntressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


Hade Oljeindustrin haft samma lobbyister som Upphovsrättsindustrin hade...

..... samåkning och busstrafik varit olaglig.
För att inte tala om bensinsnåla bilar, elbilar, etanolbilar etc etc...från LibDem.


Fler om upphovsrätt:
Opassande, SVT-debatt, Anne Kekki, Bloggsam, Farmor Gun, Lars-Erick, Copyriot.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Jobb hos IFPI?

Nej, jag har inte fått något erbjudande om jobb hos IFPI och även om jag hade fått det till 4ggr den lön jag har idag hade det varit lönlöst att ens komma på tanken.


April april ;)


........


Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Jag har fått ett jobberbjudande som ställer mina principer på sin spets, vad ska jag göra?

Ni vet såväl som jag att jag avskyr upphovsrättsorganisationer och deras maffialiknande metoder.

Men nu har jag fått en unik chans att förändra detta inifrån.
Nu på morgonen hade jag ett mail som jag blev väldigt skeptisk till, avsändaren påstod sig komma från Ifpi och innehållet var kort och gott ett erbjudande att leda ett nytt projekt med målet att driva större kampanjer på nätet.

Skälet var att jag tydligen åtnjuter större trovärdighet än de flesta i upphovsrättsfrågor.
Så jag kollade upp mailadressen och personen och allt visade sig stämma.

I vanliga fall hade jag bett dem dra åt helvete, men lönen är 4ggr så mycket som jag tjänar idag och tillsammans med bonussystemet kan det göra mig i princip ekonomiskt oberoende inom 10 år.


Jag behöver er input.

HJÄLP!

........


Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Nu är psykosen fullständig hos Copyswede - Privatkopieringsavgift på mobiltelefoner.

Läser hos IDG om det fullständiga hjärnsläppet från Copyswede's sida.

Privatkopieringsavgift på mobiltelefoner?!!?!?!?


Idiotpatrasket hävdar alltså att minnet på mobilen kan användas för lagring och därför ska det tas ut avgift.
Nu satan börjar jag allvarligt överväga att faxa en brevbomb till nötterna.

Mina mobilbilder och musiken JAG REDAN BETALT FÖR på min iphone ska ni mångla in pengar för.


Satans avskräde, ni har redan förlorat ert existensberättigande efter all annan skit ni hittat på de senaste åren.
Men nu jävlar ska ni bli personligen återbetalningsskyldiga för pengarna ni stjäl från hårt arbetande folk.Inlänkningar efterhand:
Sydsvenskan, Jonas Nordström,Pinged at TwinglyIntressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Grundlagsskyddat journalistiskt material genomsökt av tullen.

Det var journalisten Bertil Lintner som fick se på när tulltjänstemän konfiskerade och genomsökte hans laptop vid hemkomsten till Sverige. (SR)

Tullverkets operativa ledare vid tillslaget, Mikael Lindgren, menar på frågan hur journalister kan vara säker på att material inte kopieras:

–  Man måste lite på de myndigheter som är inblandade, Tullverket och Polisen.


Jag säger så här:
Om inte detta bestraffas och det hårt, så är källskyddet och meddelandeskyddet att betrakta som avskaffat i Sverige.


---------------

Fler som bloggat kommer efter hand:
Fredriks blogg.
Motpol (som var ett par timmar före alla andra)
Torbjörn Jerlerup.
Robotpartiet.
Sanningen som jag ser den.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Yttrandefrihet är INTE att låta alla tala överallt. (PP+Windeskog).

Detta är min slutkommentar på diskussionen i Torbjörn Jerlerup's kommentarsfält där en del piratpartister försvarar Nationaldemokraten Jimmy Windeskog's rätt att husera fritt på piratpartiets forum där han länkar till BSS-sidor.Yttrandefrihet är INTE att låta alla tala överallt och närsomhelst, det är att låta alla ha MÖJLIGHETEN att skapa ett EGET forum där de kan tala fritt.
Jag minns PP's forum 2008-2009, det sprudlade av liv och framtidsutsikter, numera är det närmast jämförbart med en öde version av flashback.

Hitta tillbaka är ni snälla, ni behövs i svensk politik.
Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Skivindustrin krävde 470 000 miljarder (5ggr USA's statsskuld) i skadestånd.

Skivindustrin ville ha ut upp till 470 000 miljarder i skadestånd från limewire. (law.com)

Domaren nekade dem den rätten då summan överstiger med råge det hela industrin har tjänat sedan Edison uppfann grammofonen 1877.

Summan de får begära ut är fortfarande absurd, men det är åtminstone på väg åt rätt håll....IDG, TF, LibDem, SMK, Anna Troberg, Torbjörn Jerlerup, Anders Lindbäck,

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Jag har aldrig känt sympati för Kent Ekeroth (sd), tills han ställdes bredvid Johan Pehrson (fp). (Datalagringsdirektivet)

Först är det riktigt skönt att kunna berätta nyheten som alla känner till vid det här laget. det blev en minoritetsbordläggning av Datalagringsdirektivet, V+Mp med stöd av Sd lyckades skramla ihop 62 röster för detta och nu har vi ett år på oss att få väck skiten.


Men nu till rubriken.

Kent Ekeroth och Sd's villkor att rösta för DLD var att trafiken endbart skulle kunna lagras i Sverige, något som jag egentligen inte ser som något kontroversiellt.
Trots allt har flera länder fått detta undantaget.

Men då kommer Johan Batong-Pehrson upp i replik och har en harang om utpressning som är helt uppåt väggarna.
Kent är förvånansvärt lugn (ett tag iaf) och upprepar sitt argument om att det inte är kontroversiellt, att flera länder redan har ett sådant undantag etc.
Men Batongen blir nästan hysterisk och vräker ur sig än det ena och än det andra om Kent som person och upprepar det maniska mantrat om utpressning och böter.


Så ja, för första gången så känner jag sympati för Kent Ekeroth.
Dock är ju huvudskälet att Johan Batong-Pehrson är ett ännu större arsle, inte att Kent är speciellt sympatisk.


Sen började jag fundera.

Varför var det så viktigt för regeringen att få möjligheten lagra dessa data utanför Sveriges gränser att man inte ens tar straffsparken, även om det skulle innebära stöd av Sd?
Varför valde man att utsätta Sverige för risken att få böter, när det nu tydligen var så viktigt som de gav sken av i riksdagsdebatten?

Är jag konspiratorisk när jag skriver att det är meningen att all denna datalagring i slutänden ska finnas tillgänglig för alla länder inom EU och då samlad på ett och samma ställe?

Trots allt vore ett sameuropeiskt datalager det ultimata för t.ex Indect-projektet, samt att FRA får ta del av det då data aktivt korsar landets gräns.


Det är något ruttet i den här historien som inte kommit fram än.
Fler som skriver:
Maria Ferm, Det Progressiva USA, Jens Holm, MMK, PP, Anders S. Lindbäck, Fredrik, Mikael Andersson, Svensson, Lzac, Värmlandspiraten, Amanda Söderberg,

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Lägervakts-argument i DLD-debatten.

"Vi måste införa det, annars blir vi straffade".
"Vi måste införa det, för det har EU bestämt".


Detta är de huvudargument som framförs när kritiken mot Datalagringsdirektivet smulat sönder förespråkarnas argument.


Jag kallar det lägervakts-argument.
"Lydde bara order".

Funkade inte i Nürnbergrättegångarna och det är under en rättstats värdighet att den lagstiftande församlingen hänger sig åt samma sorts retorik.


Idag sker omröstningen.Länkar:
AB, SvD, 2, Arbetaren, VK, Polisstaten, Anders S Lindbäck, MMK, Enligt min humla, CE, Värmlandspiraten, Oscar Fredriksson, tokmoderaten, HAX, Lake.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0